Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Opetuskokeilu yksilöllisen oppimisen mallilla

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Opetuskokeilu yksilöllisen oppimisen mallilla

 1. 1. Opetuskokeilu yksilöllisen oppimisen mallilla TeLi-päivä 24.4.2013 Slideshare-versio 14.4.2014 Ossi Pasanen Metropolia ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma ”Parasta on, kun saa opiskella omaan tahtiin.”
 2. 2. ● Osa opiskelijoista ei sisäistä, että oppiminen vaatii pitkäjänteistä työtä. ● Matematiikkaa ei opi selaamalla kirjaa ensimmäistä kertaa tenttiä edeltävänä iltana. ● Kursseilla usein kiire. Pidettävä kovaa vauhtia, että ”ehditään käydä läpi kaikki asiat”. ● Kaikki eivät pysy vauhdissa perässä. ● Eniten apua tarvitseville ei riitä aikaa. Taustalla joukko haasteita omilla kursseilla Olisiko yksilöllisen oppimisen menetelmästä apua?
 3. 3. Yksilöllisen oppimisen menetelmä ● Opettaja luopuu täysin luennoinnista. ● Opiskelu pienryhmissä harjoitustehtäviä tehden ● Opiskelija päättää itse etenemisvauhdin. ● Opiskelijat opettavat toinen toisiaan pienryhmissä. ● Ei läsnäolopakkoa. ● Opettaja vapautuu kiertämään opiskelijoiden parissa. ● Mahdollisuus antaa räätälöityä täsmäopetusta.
 4. 4. Opetuskokeilun taustatiedot Syksy 2012 (2. periodi) Kevät 2013 (3. periodi) Usean muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskenta Differentiaaliyhtälöt ja Laplace- muunnokset Ryhmä 1, opetuskokeilu Ryhmä 1, opetuskokeilu Ryhmä 2, perinteinen opetus Ryhmä 2, perinteinen opetus ● 2 peräkkäistä matematiikan kurssia ● samanaikaiset toteutukset kahdelle eri ryhmälle: kokeiluryhmä ja vertailuryhmä ● molemmilla ryhmillä sama loppukoe ja samat harjoitustehtävät ● Ryhmät eroavat paljon taustaltaan, joten vertailu lähinnä suuntaa antava. Kyseessä ei ole tieteellinen tutkimus.
 5. 5. ● Kokeilukurssilla oli käytössä oppimateriaalien selaamiseen: ● 4 iPadia ● 1 kannettava tietokone ● 1 Kindle (e-kirjojen lukulaite) ● Perinteisen luentokurssin kaikki oppitunnit videoitiin. ● Videot ladattu Youtubeen. Linkit videoihin julkaistiin sekä perinteiselle- että opetuskokeluryhmälle. Opetuskokeilun taustatiedot
 6. 6. Tehtävälista julkaistiin heti kurssin alussa Opiskelija hahmotti kurssin työmäärän.
 7. 7. Pienryhmäopiskelun tukena käytetyt oppimateriaalit OppituntivideotOppituntivideotDigitaaliset tuntimuistiinpanot Digitaaliset tuntimuistiinpanot Oppikirja (pdf)Oppikirja (pdf) Opiskelijat selasivat näitä materiaaleja iPadeillä, Kindlellä ja kannettavalla tietokoneella.
 8. 8. Kokeilun tuloksia Tärkeimmät havainnot: ● Harjoitusaktiivisuus oli kokeiluryhmässä selvästi suurempi. Opiskelijat tekevät huomattavasti aiempaa enemmän työtä. ● Koetuloksissa ei käytännössä eroa. ”Päästiin ainakin yhtä hyviin tuloksiin kuin perinteisellä opetuksella.” ● Kokeiluryhmässä opiskelijat aiempaa motivoituneempia. ● Opiskelijat kykenevät opiskelemaan haastavia matematiikan aiheita pienryhmissä ja jopa itsenäisesti.
 9. 9. Kurssi: Differentiaaliyhtälöt ja Laplace-muunnokset 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% > 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Harjoituspisteiden jakauma Normaali kurssi Opetuskokeilu Ratkaistujen harjoitustehtävienmäärä (max51 kpl) Opiskelijamäärä
 10. 10. Koetulosten vertailu Opetuskokeilu, ryhmä 1 Perinteinen, ryhmä 2 Keskiarvo 10,9 10,1 Keskihajonta 6,6 7,0 n (lkm) 31 22 ● Koe oli normaalia haastavampi, jotta erottelukyky parempi. ● Maksimipistemäärä 30 pistettä. ● Käytännössä ei mainittavaa eroa ryhmien tulosten välillä. ● Pistejakaumassa (seuraavalla sivulla) nähdään eroja, mutta vaikuttavia tekijöitä ja eroja ryhmien välillä on niin paljon, ettei syvällisiä johtopäätöksiä kannata tehdä.
 11. 11. Kurssi: Differentiaaliyhtälöt ja Laplace-muunnokset 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% > 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Koepisteiden jakauma Normaali kurssi Opetuskokeilu Koepisteet (max 30 pistettä) Opiskelijamäärä
 12. 12. Mikä oli parasta tässä menetelmässä? Opiskelijoiden kommentteja: ● ”Opettajan henkilökohtainen opetus” ● ”Oma tahti ja itse ajattelu.” ● ”Oikeasti tuli tehtyä tehtäviä” ● ”Yleensä kursseilla mennään turhan nopeasti tietyt asiat, niin nyt oli aikaa jäädä miettimään.” ● ”Ryhmässä työskennellessä kokee helpommin ”Ahaa!”-elämyksiä, sillä yksittäisten tehtävien tekemiseen löytyy enemmän erilaisia lähestymistapoja ryhmän kirjavuuden ansiosta.”
 13. 13. Mikä oli opetuskokeilun pahin heikkous? Opiskelijoiden kommentteja: ● ”Opettajan henkilökohtainen opetus” ● ”Opettaja ei ehdi neuvoa kaikkia” ● ”Liian suuret luokkakoot” ● ”Liian vähän tabletteja.” ● ”Mahdollinen itsekurin puute” ● ”Oma laiskuus” ● ”Oma tahti saattaa aiheuttaa pientä luistamista tehtävien teosta... joka tosin tuli kiireellä paikattua kurssin lopulla.”
 14. 14. Muita opiskelijoiden kommentteja ● ”Myös muita oppiaineita olisi helpompi oppia tällä menetelmällä” ● ”Kaikinpuolin mahtava kurssi! iPadit lisäsivät oppimiskiinnostusta.” ● ”Itse en ainakaan jaksa keskittyä juuri kenenkään opettajan puheeseen useaa tuntia putkeen.”
 15. 15. Lisätietoa ● Matematiikan opetuksen tulevaisuus: maot.fi – Pekka Peuran blogi yksilöllisen oppimisen menetelmästä. ● Ossin opetuskokemuksia: ossiope.pulppuna.fi – Ossi Pasasen blogi matematiikan ja fysiikan opetuksen kehittämisestä ammattikorkeakoulussa.

×