Arviointi osana kieltenoppimista

Tiina Sarisalmi
Tiina SarisalmiProject Coordinator at City of Orivesi
Arviointi osana
kielenoppimista
VIRIKKEITÄ ARVIOINTIIN –KOULUTUSPÄIVÄ
TAMPEREELLA 7.4.2017
TIINA SARISALMI
Oppimisprosessi
MIKSI?
TAVOITTEIDEN
ASETTELU
MITÄ?
TIEDON
HANKINTA
TUTKIMUS
MITEN?
AKTIVITEETTIEN
VALINTA JA
SUUNNITTELU
TYÖNJAKO
TIEDON
SOVELTAMINEN
TIEDON
JAKAMINEN
PROSESSIN
ARVIOINTI
OPPIMISEN
ARVIOINTI
JATKUVA ARVIOINTI
Oppimisen, työskentelyn ja
käyttäytymisen arvioinnin sekä
palautteen antamisen oppilaille tulee
aina perustua opetussuunnitelman
perusteissa asetettuihin ja paikallisessa
opetussuunnitelmassa tarkennettuihin
tavoitteisiin.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 47
Seudulliset tavoitteet ja sisällöt
Tavoitteiden asettelu
 Tavoitteet lukuvuositasolla
 Oppiaineen tavoitteet
 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
 Tavoitteet kurssikokonaisuuden tasolla
 Oppiaineen tavoitteet
 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
 Tavoitteet oppimiskokonaisuus- tai projektitasolla
 Oppiaineen tavoitteet
 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
”the big picture” – ajattelun taidot – oppimaan oppiminen
Esimerkki tavoitteiden asettelusta
Perus-
opetus
• Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
(T7 – T11)
5. lk
• T7 Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta jokapäiväisissä tilanteissa koulussa ja
vapaa-ajalla.
• L2 (vuorovaikutus ja ilmaisu), L4 (monilukutaito), L5 (TVT), L7 (osallisuus ja
kestävä elämäntapa)
Oppimis-
kokonai-
suus
• Ruoka, ruokailu ja syöminen, asiointi pizzeriassa tms. (T1 – T2, T7 – T11)
• L2 (dialogi), L4 ja L5 (video, oma ruokalista, sarjakuva), L7 (kestävä ruoka,
lähiruoka)
Keskustele vierustoverin kanssa
 Mikä kielenoppimisen arvioinnissa
askarruttaa sinua ja kollegojasi tällä hetkellä
eniten?
 Mikä on käytännössä osoittautunut
haasteelliseksi?
 Mitä mahdollisuuksia uusi ops tarjoaa?
 Kirjatkaa asioita tänne:
http://bit.ly/arviointi0704
Tiedon hankinta ja tutkimus 
oppilaskeskeinen oppiminen
Sanasto
 Oppilaat luovat itse sanaston esim. ryhmätyönä
 miellekarttana (http://popplet.com/ tai https://bubbl.us/)
 Padlet-seinälle (https://padlet.com), oppilaat kuvaavat
itse tai etsivät kuvia netistä (https://pixabay.com/) –
prosessin dokumentointi ja tuotokset
 Kuvasanakirja + äänitiedosto (http://vocaroo.com/)
 Arviointi
 Jatkuva palaute ja prosessin ohjaus, dokumentaatio,
prosessin arviointi (työtavat, oman työn suunnittelu)
Fraasit/sanonnat
 Oppilaat tuottavat itse keskeiset fraasit esim. ryhmätyönä
 Kirjoittavat fraasipareja tai lyhyen dialogin
 Esittävät sen luokassa mahdollisimman aidossa tilanteessa (lavastus
+ propsit) ja esitys videoidaan
 Dialogit äänitetään ja liitetään esim. sarjakuvaan
 Arviointi
 Jatkuva palaute ja prosessin ohjaus, dokumentaatio, prosessin
arviointi (työtavat, oman työn suunnittelu)
Tiedon hankinta ja tutkimus 
oppilaskeskeinen oppiminen
Arviointityökaluja
Sanasto
 Arviointityökalut formatiiviseen arviointiin
 Google forms + Flubaroo
 Survey Monkey (https://fi.surveymonkey.com/)
 Kahoot (https://getkahoot.com/ + https://kahoot.it/#/)
Fraasit ja sanonnat
 Arviointityökaluja formatiiviseen arviointiin
 Sarjakuva (http://www.makebeliefscomix.com/) tai
(https://www.pixton.com/ - maksullinen) tai storyboard
 Videoon liitettävät kysymykset: (https://h5p.org/)
 Aukkotehtävät, yhdistä kysymys ja vastaus –tehtävät, oikein/väärin –
tehtävät jne. (https://h5p.org) tai (https://learningapps.org/)
Tiedon soveltaminen ja jakaminen
 Oppilaat /ryhmät hakevat aiheeseen liittyvää materiaalia (netistä)
esim. tekstejä, musiikkia, videoita, runoja, julisteita, huom. laaja-
alainen tekstikäsitys ja osallisuus
 Ne linkitetään omaan tai ryhmän aihesivustoon tai tehtäväsivulle kaikkien
muiden tuotettujen materiaalien kanssa
 Niihin liitetään lyhyt yhteenveto siitä, mitä teksti käsittelee ja miksi se on
valittu
 Niihin liitetään 1 – 3 kysymystä muille oppilaille
 Oppilaat tekevät toisilleen tehtäviä
 Kahoot! (opettajan Kahoot!-tili oppilaitten kyselyjä varten)
 Erilaisia tehtäviä voi tehdä: (https://h5p.org) tai
(https://learningapps.org/)
Prosessin arviointi – oppimisen arviointi
 Oppimiskokonaisuuden aikana ja lopussa
 Jatkuva palaute, jonka kantavana ajatuksena dialogisuus
 Kannustava ja ohjaava henkilökohtainen palaute
 Vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen
 Rohkaisu itseilmaisuun, ongelman ratkaisuun ja luovuuteen (ei
virheiden etsimistä)
 Oppimistavoitteisiin perustuva arviointi
 Itsearviointi (Google Forms, Reppu-Moodle, eda.net, Office 365)
 Vertaisarviointi (Reppu-Moodle, Peda.net)
 Oppimispäiväkirja (Reppu-Moodle, Peda.net, Office 365)
 Portfolio (Reppu-Moodle, Peda.net, Office 365, Google Drive)
 Kielisalkku (http://kielisalkku.edu.fi/fi)
Arviointi lukuvuoden lopussa
Miten tiivistää Englannin opeussuunnitelnman 11 tavoitetta ja niitä vastaavat
arviointikriteerit niin, että tehdään oikeutta uuden opetussuunnitelman hengelle?
ESIMERKKI:
Englanti 4. luokka
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen T1, T2, T3, T4
Tekee havaintoja englannin kielestä sekä muista kielistä
lähiympäristössä ja eri medioissa.
Kieltenopiskelutaidot T5, T6 Osaa työskennellä ryhmässä ja uskaltaa ilmaista itseään
rohkeasti.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa T7, T8, T9
Harjoittelee englantia tutuissa arkipäivän
vuorovaikutustilanteissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä T10 Ymmärtää ja tuottaa helpohkoja puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä eri medioissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä T11 (T10 ja T11 yhdistetty, ks. yllä)
Arviointi lukuvuositodistuksessa
ESIMERKKI:
Englanti 4. lk.
 Havaintojen tekeminen englannin kielestä sekä
muista kielistä lähiympäristössä ja eri medioissa.
 Taito työskennellä ryhmässä ja uskallus ilmaista
itseään rohkeasti.
 Englannin harjoittelu tutuissa arkipäivän
vuorovaikutustilanteissa.
 Helpohkojen puhuttujen, kirjoitettujen ja
monimediaisten tekstien ymmärtäminen ja
tuottaminen.
Tarvitset Osaat Edistyt Osaat
harjoitusta kohtalaisesti hyvin erinomaisesti
   
   
   
   
Opettajan huomioita: ________________________________________________________________________
ARVIOINTI ON AINA MYÖS
ARVIOINNIN, ITSEREFLEKTION JA
METAKOGNITIIVISTEN TAITOJEN
OPETTELUA
AJATTELU-
TAIDOT
KIITOS!
https://kvglops.wordpress.com/
http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
1 of 15

Recommended

Opiskelijat mukana kehittämisessä jao by
Opiskelijat mukana kehittämisessä jaoOpiskelijat mukana kehittämisessä jao
Opiskelijat mukana kehittämisessä jaoomniatopo
323 views1 slide
Iskut työssäoppimisen kyselyt ver 21.11.2013 by
Iskut työssäoppimisen kyselyt ver 21.11.2013Iskut työssäoppimisen kyselyt ver 21.11.2013
Iskut työssäoppimisen kyselyt ver 21.11.2013omniatopo
629 views10 slides
Mobiilioppiminen lopputyö by
Mobiilioppiminen lopputyöMobiilioppiminen lopputyö
Mobiilioppiminen lopputyöLanteri Maria
180 views15 slides
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014 by
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Sirpa Pursiainen
1.1K views84 slides
Monimuotokoulutusta tiimityönä - kokemuksia Carpe diem -menetelmästä by
Monimuotokoulutusta tiimityönä - kokemuksia Carpe diem -menetelmästäMonimuotokoulutusta tiimityönä - kokemuksia Carpe diem -menetelmästä
Monimuotokoulutusta tiimityönä - kokemuksia Carpe diem -menetelmästäIlona Laakkonen
576 views24 slides

More Related Content

Similar to Arviointi osana kieltenoppimista

Suunnittelulomake by
SuunnittelulomakeSuunnittelulomake
SuunnittelulomakeHanne Koli
211 views2 slides
Ammatillista verkkopedagogiikkaa by
Ammatillista verkkopedagogiikkaaAmmatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaaPauliina Venho
79 views36 slides
Suunnittelulomake by
SuunnittelulomakeSuunnittelulomake
SuunnittelulomakeHanne Koli
190 views2 slides
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen by
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminenLuentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminenIlkka Kukkonen
391 views42 slides
Oppimisprosessin suunnittelu omaan opetukseen by
Oppimisprosessin suunnittelu omaan opetukseenOppimisprosessin suunnittelu omaan opetukseen
Oppimisprosessin suunnittelu omaan opetukseenHanne Koli
420 views3 slides
Osaamisperusteiset oppimisprosessit by
Osaamisperusteiset oppimisprosessitOsaamisperusteiset oppimisprosessit
Osaamisperusteiset oppimisprosessitTaivassalo Minna
1.1K views17 slides

Similar to Arviointi osana kieltenoppimista(20)

Suunnittelulomake by Hanne Koli
SuunnittelulomakeSuunnittelulomake
Suunnittelulomake
Hanne Koli211 views
Ammatillista verkkopedagogiikkaa by Pauliina Venho
Ammatillista verkkopedagogiikkaaAmmatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Pauliina Venho79 views
Suunnittelulomake by Hanne Koli
SuunnittelulomakeSuunnittelulomake
Suunnittelulomake
Hanne Koli190 views
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen by Ilkka Kukkonen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminenLuentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Ilkka Kukkonen391 views
Oppimisprosessin suunnittelu omaan opetukseen by Hanne Koli
Oppimisprosessin suunnittelu omaan opetukseenOppimisprosessin suunnittelu omaan opetukseen
Oppimisprosessin suunnittelu omaan opetukseen
Hanne Koli420 views
Osaamisperusteiset oppimisprosessit by Taivassalo Minna
Osaamisperusteiset oppimisprosessitOsaamisperusteiset oppimisprosessit
Osaamisperusteiset oppimisprosessit
Taivassalo Minna1.1K views
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015 by JuhanaIso
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
JuhanaIso517 views
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o... by Henriikka Vartiainen
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
OPS 2016: Oppilaan itsearviointi ja formatiivinen arviointi Oriveden alakoulu... by Tiina Sarisalmi
OPS 2016: Oppilaan itsearviointi ja formatiivinen arviointi Oriveden alakoulu...OPS 2016: Oppilaan itsearviointi ja formatiivinen arviointi Oriveden alakoulu...
OPS 2016: Oppilaan itsearviointi ja formatiivinen arviointi Oriveden alakoulu...
Tiina Sarisalmi3K views
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa by Ilkka Kukkonen
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessaLuentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Ilkka Kukkonen352 views
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie... by Taivassalo Minna
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Taivassalo Minna867 views
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20 by Matleena Laakso
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20
Matleena Laakso9.6K views
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely by Taivassalo Minna
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittelyAITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
Taivassalo Minna1.3K views
ITK 2016 screencastin palaute by Satu Aksovaara
ITK 2016 screencastin palauteITK 2016 screencastin palaute
ITK 2016 screencastin palaute
Satu Aksovaara1.7K views
Itäsuomalaista tutkimusta tallenteiden käyttötavoista by Ilkka Kukkonen
Itäsuomalaista tutkimusta tallenteiden käyttötavoistaItäsuomalaista tutkimusta tallenteiden käyttötavoista
Itäsuomalaista tutkimusta tallenteiden käyttötavoista
Ilkka Kukkonen353 views
Fysiikan työselostuksen ohjaus coachaamalla by Ossi Pasanen
Fysiikan työselostuksen ohjaus coachaamallaFysiikan työselostuksen ohjaus coachaamalla
Fysiikan työselostuksen ohjaus coachaamalla
Ossi Pasanen2.4K views

More from Tiina Sarisalmi

Eurooppalaista yhteistyötä verkossa: eTwinningia aloittelijalle - osa 2 by
Eurooppalaista yhteistyötä verkossa: eTwinningia aloittelijalle - osa 2Eurooppalaista yhteistyötä verkossa: eTwinningia aloittelijalle - osa 2
Eurooppalaista yhteistyötä verkossa: eTwinningia aloittelijalle - osa 2Tiina Sarisalmi
96 views15 slides
Global Citizenship Education in the Core Curricula in Finland by
Global Citizenship Education in the Core Curricula in FinlandGlobal Citizenship Education in the Core Curricula in Finland
Global Citizenship Education in the Core Curricula in FinlandTiina Sarisalmi
141 views17 slides
"I read the news today, oh boy..." by
"I read the news today, oh boy...""I read the news today, oh boy..."
"I read the news today, oh boy..."Tiina Sarisalmi
230 views3 slides
Eurooppalaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa by
Eurooppalaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessaEurooppalaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
Eurooppalaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessaTiina Sarisalmi
69 views12 slides
Työkalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhön by
Työkalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhönTyökalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhön
Työkalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhönTiina Sarisalmi
67 views5 slides
Futures of Education -raportti by
Futures of Education -raporttiFutures of Education -raportti
Futures of Education -raporttiTiina Sarisalmi
920 views8 slides

More from Tiina Sarisalmi(20)

Eurooppalaista yhteistyötä verkossa: eTwinningia aloittelijalle - osa 2 by Tiina Sarisalmi
Eurooppalaista yhteistyötä verkossa: eTwinningia aloittelijalle - osa 2Eurooppalaista yhteistyötä verkossa: eTwinningia aloittelijalle - osa 2
Eurooppalaista yhteistyötä verkossa: eTwinningia aloittelijalle - osa 2
Tiina Sarisalmi96 views
Global Citizenship Education in the Core Curricula in Finland by Tiina Sarisalmi
Global Citizenship Education in the Core Curricula in FinlandGlobal Citizenship Education in the Core Curricula in Finland
Global Citizenship Education in the Core Curricula in Finland
Tiina Sarisalmi141 views
"I read the news today, oh boy..." by Tiina Sarisalmi
"I read the news today, oh boy...""I read the news today, oh boy..."
"I read the news today, oh boy..."
Tiina Sarisalmi230 views
Eurooppalaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa by Tiina Sarisalmi
Eurooppalaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessaEurooppalaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
Eurooppalaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
Tiina Sarisalmi69 views
Työkalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhön by Tiina Sarisalmi
Työkalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhönTyökalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhön
Työkalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhön
Tiina Sarisalmi67 views
Luokkahuoneena Eurooppa - eTwinning yleisesittely by Tiina Sarisalmi
Luokkahuoneena Eurooppa - eTwinning yleisesittelyLuokkahuoneena Eurooppa - eTwinning yleisesittely
Luokkahuoneena Eurooppa - eTwinning yleisesittely
Tiina Sarisalmi58 views
Varhainen kielenopetus vuosiluokilla 1-2 by Tiina Sarisalmi
Varhainen kielenopetus vuosiluokilla 1-2Varhainen kielenopetus vuosiluokilla 1-2
Varhainen kielenopetus vuosiluokilla 1-2
Tiina Sarisalmi90 views
Opetuksen eheyttäminen ja kielirikasteisuus kielenopetuksen tukena by Tiina Sarisalmi
Opetuksen eheyttäminen ja kielirikasteisuus kielenopetuksen tukenaOpetuksen eheyttäminen ja kielirikasteisuus kielenopetuksen tukena
Opetuksen eheyttäminen ja kielirikasteisuus kielenopetuksen tukena
Tiina Sarisalmi47 views
Englantia 2. luokkalaisille - Opettajanopas by Tiina Sarisalmi
Englantia 2. luokkalaisille - OpettajanopasEnglantia 2. luokkalaisille - Opettajanopas
Englantia 2. luokkalaisille - Opettajanopas
Tiina Sarisalmi213 views
Englantia 1. luokkalaisille - Opettajanopas by Tiina Sarisalmi
Englantia 1. luokkalaisille - OpettajanopasEnglantia 1. luokkalaisille - Opettajanopas
Englantia 1. luokkalaisille - Opettajanopas
Tiina Sarisalmi54 views
eTwinningiä aloittelijalle - 1- Näin pääset alkuun by Tiina Sarisalmi
eTwinningiä aloittelijalle - 1- Näin pääset alkuuneTwinningiä aloittelijalle - 1- Näin pääset alkuun
eTwinningiä aloittelijalle - 1- Näin pääset alkuun
Tiina Sarisalmi62 views

Arviointi osana kieltenoppimista

 • 1. Arviointi osana kielenoppimista VIRIKKEITÄ ARVIOINTIIN –KOULUTUSPÄIVÄ TAMPEREELLA 7.4.2017 TIINA SARISALMI
 • 3. Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 47 Seudulliset tavoitteet ja sisällöt
 • 4. Tavoitteiden asettelu  Tavoitteet lukuvuositasolla  Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  Tavoitteet kurssikokonaisuuden tasolla  Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  Tavoitteet oppimiskokonaisuus- tai projektitasolla  Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ”the big picture” – ajattelun taidot – oppimaan oppiminen
 • 5. Esimerkki tavoitteiden asettelusta Perus- opetus • Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa (T7 – T11) 5. lk • T7 Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta jokapäiväisissä tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla. • L2 (vuorovaikutus ja ilmaisu), L4 (monilukutaito), L5 (TVT), L7 (osallisuus ja kestävä elämäntapa) Oppimis- kokonai- suus • Ruoka, ruokailu ja syöminen, asiointi pizzeriassa tms. (T1 – T2, T7 – T11) • L2 (dialogi), L4 ja L5 (video, oma ruokalista, sarjakuva), L7 (kestävä ruoka, lähiruoka)
 • 6. Keskustele vierustoverin kanssa  Mikä kielenoppimisen arvioinnissa askarruttaa sinua ja kollegojasi tällä hetkellä eniten?  Mikä on käytännössä osoittautunut haasteelliseksi?  Mitä mahdollisuuksia uusi ops tarjoaa?  Kirjatkaa asioita tänne: http://bit.ly/arviointi0704
 • 7. Tiedon hankinta ja tutkimus  oppilaskeskeinen oppiminen Sanasto  Oppilaat luovat itse sanaston esim. ryhmätyönä  miellekarttana (http://popplet.com/ tai https://bubbl.us/)  Padlet-seinälle (https://padlet.com), oppilaat kuvaavat itse tai etsivät kuvia netistä (https://pixabay.com/) – prosessin dokumentointi ja tuotokset  Kuvasanakirja + äänitiedosto (http://vocaroo.com/)  Arviointi  Jatkuva palaute ja prosessin ohjaus, dokumentaatio, prosessin arviointi (työtavat, oman työn suunnittelu)
 • 8. Fraasit/sanonnat  Oppilaat tuottavat itse keskeiset fraasit esim. ryhmätyönä  Kirjoittavat fraasipareja tai lyhyen dialogin  Esittävät sen luokassa mahdollisimman aidossa tilanteessa (lavastus + propsit) ja esitys videoidaan  Dialogit äänitetään ja liitetään esim. sarjakuvaan  Arviointi  Jatkuva palaute ja prosessin ohjaus, dokumentaatio, prosessin arviointi (työtavat, oman työn suunnittelu) Tiedon hankinta ja tutkimus  oppilaskeskeinen oppiminen
 • 9. Arviointityökaluja Sanasto  Arviointityökalut formatiiviseen arviointiin  Google forms + Flubaroo  Survey Monkey (https://fi.surveymonkey.com/)  Kahoot (https://getkahoot.com/ + https://kahoot.it/#/) Fraasit ja sanonnat  Arviointityökaluja formatiiviseen arviointiin  Sarjakuva (http://www.makebeliefscomix.com/) tai (https://www.pixton.com/ - maksullinen) tai storyboard  Videoon liitettävät kysymykset: (https://h5p.org/)  Aukkotehtävät, yhdistä kysymys ja vastaus –tehtävät, oikein/väärin – tehtävät jne. (https://h5p.org) tai (https://learningapps.org/)
 • 10. Tiedon soveltaminen ja jakaminen  Oppilaat /ryhmät hakevat aiheeseen liittyvää materiaalia (netistä) esim. tekstejä, musiikkia, videoita, runoja, julisteita, huom. laaja- alainen tekstikäsitys ja osallisuus  Ne linkitetään omaan tai ryhmän aihesivustoon tai tehtäväsivulle kaikkien muiden tuotettujen materiaalien kanssa  Niihin liitetään lyhyt yhteenveto siitä, mitä teksti käsittelee ja miksi se on valittu  Niihin liitetään 1 – 3 kysymystä muille oppilaille  Oppilaat tekevät toisilleen tehtäviä  Kahoot! (opettajan Kahoot!-tili oppilaitten kyselyjä varten)  Erilaisia tehtäviä voi tehdä: (https://h5p.org) tai (https://learningapps.org/)
 • 11. Prosessin arviointi – oppimisen arviointi  Oppimiskokonaisuuden aikana ja lopussa  Jatkuva palaute, jonka kantavana ajatuksena dialogisuus  Kannustava ja ohjaava henkilökohtainen palaute  Vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen  Rohkaisu itseilmaisuun, ongelman ratkaisuun ja luovuuteen (ei virheiden etsimistä)  Oppimistavoitteisiin perustuva arviointi  Itsearviointi (Google Forms, Reppu-Moodle, eda.net, Office 365)  Vertaisarviointi (Reppu-Moodle, Peda.net)  Oppimispäiväkirja (Reppu-Moodle, Peda.net, Office 365)  Portfolio (Reppu-Moodle, Peda.net, Office 365, Google Drive)  Kielisalkku (http://kielisalkku.edu.fi/fi)
 • 12. Arviointi lukuvuoden lopussa Miten tiivistää Englannin opeussuunnitelnman 11 tavoitetta ja niitä vastaavat arviointikriteerit niin, että tehdään oikeutta uuden opetussuunnitelman hengelle? ESIMERKKI: Englanti 4. luokka Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1, T2, T3, T4 Tekee havaintoja englannin kielestä sekä muista kielistä lähiympäristössä ja eri medioissa. Kieltenopiskelutaidot T5, T6 Osaa työskennellä ryhmässä ja uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa T7, T8, T9 Harjoittelee englantia tutuissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä T10 Ymmärtää ja tuottaa helpohkoja puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä eri medioissa. Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä T11 (T10 ja T11 yhdistetty, ks. yllä)
 • 13. Arviointi lukuvuositodistuksessa ESIMERKKI: Englanti 4. lk.  Havaintojen tekeminen englannin kielestä sekä muista kielistä lähiympäristössä ja eri medioissa.  Taito työskennellä ryhmässä ja uskallus ilmaista itseään rohkeasti.  Englannin harjoittelu tutuissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa.  Helpohkojen puhuttujen, kirjoitettujen ja monimediaisten tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen. Tarvitset Osaat Edistyt Osaat harjoitusta kohtalaisesti hyvin erinomaisesti                 Opettajan huomioita: ________________________________________________________________________
 • 14. ARVIOINTI ON AINA MYÖS ARVIOINNIN, ITSEREFLEKTION JA METAKOGNITIIVISTEN TAITOJEN OPETTELUA AJATTELU- TAIDOT