Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jenni Happonen - Hiilikyvykkyys-kehikosta apua laskureiden kehittämiseen?

17 views

Published on

ORSI-seminaari 9.6.2020: Ruoka-aika: Jenni Happonen - Hiilikyvykkyys-kehikosta apua laskureiden kehittämiseen?

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jenni Happonen - Hiilikyvykkyys-kehikosta apua laskureiden kehittämiseen?

  1. 1. Hiilikyvykkyys-kehikosta apua jalanjälkityökalujen kehittämiseen? Jenni Happonen 9.6.2020 Gradun hedelmiä Ympäristömuutos ja globaali kestävyys – maisteriohjelma Helsingin yliopisto
  2. 2. Mitä on yksilön hiilikyvykkyys? 1 = Kyky tehdä tietoon perustuvia arvostelmia ja tehokkaita päätöksiä koskien hiilen käyttöä ja hallintaa, sekä yksilön käyttäytymisen muutoksen että kollektiiviseen toiminnan tasolla (Whitmarsh ym. 2009) • …siis kykyä vaikuttaa omien elämäntapavalintojen lisäksi rakenteellisiin aspekteihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hiilikyvykäs yksilö Yksilön ajattelun / päätöksenteon taso: tiedot, taidot, arvostelmat jne. Yksilön toiminnan taso: käyttäytyminen / käytännöt (ruoka, asuminen, liikkuminen jne.) Institutionaalinen taso: Laajempi sitoutuminen hiilen hallintaan osana eri yhteisöjä (perhe, työ, kaupunki, valtio jne.)
  3. 3. Mistä hiilikyvykkyys koostuu? 2 Hiilikyvykkyys edellyttää ymmärrystä seuraavista: Hiilipäästöjen syyt ja seuraukset 
 Yksilöiden ja tiettyjen aktiviteettien rooli päästöjen tuottamisessa Vähähiilisen elämäntavan omaksumisen hyödyt ja laajuus Mikä on mahdollista yksilön toiminnan kautta saavuttaa Mitkä vähennystoimet vaativat kollektiivista toimintaa Hiilibudjetin hallinta Informaatiolähteet ja niiden luotettavuus (vinoumat, agenda, epävarmuus jne.) vähähiilisen elämäntavan saavuttamisessa Laajemmat rakenteelliset rajoitteet ja mahdollisuudet kestävään kulutukseen Reilu taakanjako ilmastonmuutoksen hillinnässä Hiilikyvykkyyden osa-alueet sovellettuna hiilijalanjälkilaskurien kontekstiin: Testin tulosten ja taustan tulkinnan taidot, pohdinta ilmastonmuutoksen kausaliteeteista Pohdinta asumisesta, liikkumisesta, ruoasta, hankinnoista jne. ja niiden rooleista päästöjen tuottamisessa. Herättääkö testi pohdintaa elämäntapamuutosten hyödyistä esim. hyvinvoinnille, rahallisesti, eettisesti, planeetalle? Pohdinta yksilön valintojen vaikuttavuudesta, valintojen tekemisen helppoudesta/vaikeudesta, missä menee yksilön vaikuttamisen rajat Pohdinta omasta roolista osana yhteisöjä, omat vaikutuskanavat, muutosehdotukset testiin… Mahdolliset tehdyt elämäntapamuutokset, valitut toimenpiteet, suhtautuminen testiin Kyky arvioida testin taustaoletuksia, laskentaperusteita ja tekijöiden agendaa, muut informaatiolähteet. Pohdinta laajemmista rakenteellisista rajoitteista ja mahdollisuuksista, yritysten, valtion ym. rooleista Pohdinta reilusta vastuunjaosta, kohtuullisesta päästöjen määrästä. Saako työkalu kyseenalaistamaan päästöjen kokonaismäärän? Miten päästöjä oikeutetaan?
  4. 4. Hiilikyvykkyys ja hiilijalanjälkityökalut • Työkalut yksi potentiaalisena pidetty ohjauskeino kohti kestävämpää elämäntapaa. à Työkalut hiilikyvykkyyden tuottajana? • Tutkimukset työkalujen vaikutuksista kulutuksen ja elämäntapojen muutoksiin osoittavat vaihtelevia tuloksia – Ihmisten hiilikyvykkyydessä huomattavia puutteita, vaikka tietoisuutta onkin • Vapaaehtoisuuteen perustuvat kulutusta ohjaavat työkalut toimivat vain siinä määrin, missä ihmisillä on kyvykkyyttä käyttää ja tulkita työkalun tarjoamia tietoja 3
  5. 5. Kysymyksiä pohdittavaksi • Käyttäjien tulkinnat jalanjälkityökaluista vaihtelevia – Miten otetaan huomioon erot hiilikyvykkyyksissä reilulla tavalla? • Miten laskurit voisivat vielä paremmin tukea hiilikyvykkyyden muotoutumista? Voisiko työkalujen kehityksessä ottaa huomioon kyvykkyyden eri ulottuvuudet ja sisällöt? • Laskureita kritisoitu yksilökeskeisyydestä – voisiko työkalut kannustaa yksilöitä myös toimimaan omissa yhteisöissä ja vaikuttamaan rakenteisiin? – Esim. ostanko oman kompostin vai yritänkö saada taloyhtiötä hankkimaan? 4
  6. 6. Lähteitä • Salo, M., Mattinen-Yuryev, M. K., Nissinen, A. 2019. Opportunities and limitations of carbon footprint calculators to steer sustainable household consumption – Analysis of Nordic calculator features. Journal of Cleaner Production 207: 658–666. • Seyfang, G., Lorenzoni, I., Nye, M., 2007. Personal carbon trading: notional concept or workable proposition? Exploring theoretical, ideological and practical underpinnings. CSERGE Working Paper EDM 07-03. UEA, Norwich.
 • Whitmarsh, L., G. Seyfang, and S. O’Neill. 2011. Public engagement with carbon and climate change: To what extent Is the public ‘carbon capable’? Global Environmental Change 21(1): 56–65. 5

×