Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lahjatutkimus 13.4.2011

2,795 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lahjatutkimus 13.4.2011

 1. 1. Lahjat 2011Suomi<br />Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti, Nordea<br />
 2. 2. Tietoa tutkimuksesta<br />Synovate on toteuttanut kyselyn Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa käyttäen Internet-paneelia kussakin maassa.<br />Tutkimustyö tehtiin 10.–22.2.2011.<br />Tutkimus toteutettiin kunkin maan Internet-paneelissa. Paneelit muodostavat edustavan otoksen Internetiä käyttävästä väestöstä kussakin maassa. Haastattelut tehtiin haastateltavien sukupuoli, ikä ja asuinpaikka huomioon ottaen.<br />Suomessa tehtiin 1 029 haastattelua yli 18-vuotiaiden ikäryhmässä. Neljässä Pohjoismaassa tehtiin yhteensä 4 316 haastattelua. Tulokset heijastavat noin 4 000 000:n tähän ikäryhmään kuuluvan suomalaisen asenteita ja toimintatapoja. <br />Nordean yhteyshenkilö Suomessa tähän tutkimukseen liittyvissä asioissa:<br />Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti, ja Henriette Enghaug, Customer Insight<br />
 3. 3. Keskiarvo ja mediaani<br />Mediaani<br />Mediaani on lukujoukon keskimmäinen luku, joka erottaa väestön eri puoliskot toisistaan. Mediaani on suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan asetetuista luvuista keskimmäinen. Mediaanissa ei oteta huomioon äärimmäisiä arvoja. <br />Kvartiilit: 25/50/75<br />Kvartiili on yksi kolmesta pisteestä, jotka jakavat aineiston neljään yhtä suureen ryhmään. Kukin ryhmistä edustaa neljäsosaa väestöstä. Ensimmäinen kvartiili (alakvartiili) erottaa aineistosta alimman 25 %. Toinen kvartiili (mediaani) jakaa aineiston kahteen osaan. Kolmas kvartiili (yläkvartiili) erottaa aineistosta ylimmän 25 %.<br />Keskihajonta <br />Keskihajonta on laajasti käytetty hajonnan mitta. Se osoittaa poikkeaman keskiarvosta. Pieni keskihajonta kertoo, että aineisto on keskittynyt tiiviisti keskiarvon ympärille. Suuri keskihajonta puolestaan kertoo, että aineistossa on paljon erilaisia arvoja.<br />Keskiarvo<br />Keskimääräinen arvo, eli lahjoihin käytetään keskimäärin 400 euroa vuodessa. Aineistoon sisältyy muutamien kuluttajien kohdalla suuria summia, jotka nostavat keskiarvoa. Mediaaniarvo saattaisi tällöin kuvata tilannetta täsmällisemmin ja kertoa, paljonko kuluttajat yleensä käyttävät lahjoihin. <br />
 4. 4. Lyhyt tiivistelmä ja johtopäätökset<br />Suomessa käytetään tutkimuksen mukaan vuodessa lahjoihin arviolta 1,9 miljardia euroa.<br /><ul><li>Ihmiset arvioivat käyttävänsä lahjoihin vähemmän rahaa kuin he todellisuudessa käyttävät – vain n. 1,2 mrd euroa.</li></ul>Lähes 50 prosentin mielestä lahjoihin käytetään liian paljon rahaa.<br /><ul><li>Isovanhemmat ovat anteliain ryhmä lahjoja ostettaessa.</li></ul>Rahaa käytetään eniten ylioppilasjuhliin tai valmistujaisiin ja häihin (omat lapset), mutta lahjoja ostetaan useimmin lasten syntymäpäiviksi.<br />Raha on yleisin lahja rippijuhlissa, ylioppilasjuhlissa tai valmistujaisissa, mutta useimmissa muissa tilaisuuksissa annetaan lahjatavaroita. <br />Lahjojen merkitys sosiaalisena ilmiönä käy ilmi siitä, että noin joka viides vastaaja ostaisi lahjan luotolla, jollei hänellä olisi varaa ostaa lahjaa juhliin.<br />Lähde: Synovate<br />
 5. 5. Lähes 50 prosentin mielestä lahjoihin käytetään liian paljon rahaa <br />Miesten on naisia vaikeampaa tietää, minkä arvoinen lahjan tulisi olla, ja heidän mielestään lahjoihin käytetään liikaa rahaa.<br />Naisten mielestä taas lahjojen ostaminen on hauskaa, mutta annettaessa lahjaksi rahaa heistä tuntuu, että rahaa pitäisi antaa enemmän. <br />Keski- ja suurituloisten (talouden tulot tai henkilökohtaiset tulot) mielestä on vaikea tietää, minkä arvoinen lahjan tulisi olla.<br />Pohdi alla olevia väittämiä. <br />33<br />32<br />35<br />On vaikea tietää minkä arvoinen lahjan tulisi olla<br />34<br />24<br />43<br />Lahjojen ostaminen on hauskaa<br />Antaessani lahjaksi rahaa minulla on tunne, että minun<br />40<br />20<br />39<br />pitäisi antaa enemmän kuin mitä tavaralahja maksaa<br />47<br />33<br />20<br />Ihmiset käyttävät liian paljon rahaa lahjoihin<br />Yritän yleensä selvittää, minkä arvoinen lahja on sopiva<br />Ne, joiden mielestä lahjoihin menee:<br />... yleisesti ottaen liian paljon rahaa<br />Miehet <br />Keski-ikäiset (40–53-vuotiaat)<br />Pienituloiset henkilöt<br />Opiskelijat<br />Yhden hengen taloudet<br />…itseltä liian paljon rahaa<br />Suurituloiset henkilöt ja taloudet<br />50<br />26<br />25<br />kyseiseen tilanteeseen<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />Samaa mieltä<br />Ei kumpaakaan<br />Eri mieltä<br />Ne, jotka itse kuluttavat mielestään lahjoihin liian vähän rahaa:<br />Yhden hengen talouksissa asuvat, pienituloiset henkilöt ja taloudet<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 029 haastattelua)<br />
 6. 6. Todellisuudessa ihmiset kuluttavat lahjoihin enemmän rahaa kuin he itse arvioivat<br /><ul><li>Yhden henkilön käyttämä summa (arvio)* </li></ul>– keskimäärin 360 euroa<br />(mediaani 190 euroa) <br /><ul><li>Pariskuntien käyttämä summa (arvio)*</li></ul>– keskimäärin 650 euroa<br />(mediaani 390 euroa)<br />*Otos: Ne jotka ”tietävät”, paljonko käyttävät, 829 haastattelua<br />*Otos: Asuvat yhdessä ja ”tietävät”, paljonko käyttävät, 590 haastattelua <br />Lähde: Synovate<br />
 7. 7. Isovanhemmat käyttävät eniten rahaa lahjoihin<br />Arvioitu kulutus: Kuinka paljon rahaa sinä ja kumppanisi käytätte lahjoihin vuodessa? <br />Lähde: Synovate<br />Otos: Ne jotka ”tietävät”, paljonko käyttävät<br />
 8. 8. Isovanhemmat ovat anteliain ryhmä lahjoja ostettaessa<br />Arvioitu kulutus: Kuinka paljon rahaa sinä ja kumppanisi käytätte lahjoihin vuodessa? <br />Lähde: Synovate<br />Otos: Ne jotka ”tietävät”, paljonko käyttävät<br />
 9. 9. Pienituloiset käyttävät suhteellisesti enemmän rahaa lahjoihin (suhteessa tuloihinsa)<br />Arvioitu kulutus: Kuinka paljon rahaa sinä käytät lahjoihin vuodessa? <br />Osuus <br />tuloista:<br />1 %<br />2 %<br />1 %<br />1 %<br />2 %<br />1 %<br />1 %<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua)<br />
 10. 10. Todellisuudessa lahjoihin käytetty summa on suurempi kuin vastaajien arvioimaIhmiset ovat anteliaimpia lasten syntymäpäivien yhteydessä<br />Arvioitu kulutus vs. todellinen kulutus<br />Todellinen kulutus eri tilanteissa<br />0 %<br />25 %<br />50 %<br />39<br />Lasten syntymäpäivät (sekä omien että toisten) <br />Aikuisten syntymäpäivät (esimerkiksi 30-, 40-, 50-, 60- tai 70-vuotisjuhlat)<br />31<br />8<br />Häät<br />8<br />Ylioppilasjuhlat/valmistujaiset<br />4<br />Tupaantuliaiset<br />4<br />Vastasyntynyt lapsi<br />4<br />Rippijuhlat<br />4<br />Ristiäiset/nimiäiset<br />Arvioitu kulutus: keskiarvo ”paljonko arvioit käyttäväsi rahaa lahjoihin vuodessa” * haastattelujen painotettu määrä<br />Todellinen kulutus: (eri lahjatyyppien ostokerrat * keskiarvohinta kullekin lahjatyypille) * haastattelujen painotettu määrä<br />Lähde: Synovate<br />
 11. 11. Eniten lahjoja ostetaan lasten syntymäpäiviksi<br />Kuinka usein olet ostanut lahjoja seuraavia tilaisuuksia varten edellisen 12 kuukauden aikana? <br />Ei kertaakaan<br />21 %<br />Eniten lahjoja ostetaan lasten syntymäpäiviksi ja "pyöreille" merkkipäiville. Enemmistö ostaa lahjoja muihin tilaisuuksiin kerran vuodessa, jos ollenkaan.<br />24 %<br />60 %<br />60 %<br />62 %<br />66 %<br />68 %<br />71 %<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua)<br />
 12. 12. Naiset ostavat lahjoja enemmän kuin miehet<br />Kuinka usein olet ostanut lahjoja seuraavia tilaisuuksia varten edellisen 12 kuukauden aikana?<br />Yliedustus<br />Aliedustus<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua)<br />
 13. 13. Eniten rahaa käytetään ylioppilasjuhliin tai valmistujaisiin ja häihin (omien lasten) 1/2<br />Minkä arvoisia lahjoja tiettyihin tilaisuuksiin/juhliin tulisi mielestäsi ostaa? (Keskiarvo)<br />0 €<br />100 €<br />200 €<br />300 €<br />80<br />Vastasyntynyt lastenlapsi<br />Tulot<br />Suuret tulot (talouden tulot tai henkilökohtaiset tulot) merkitsevät suurempaa arvoa lähes kaikissa tilaisuuksissa.<br />Perheet<br />Ne, joilla on lapsia (jotka eivät asu samassa taloudessa), käyttävät kaikissa tilaisuuksissa enemmän rahaa kuin ne, joilla ei ole lapsia. Vaihtelu on suurempaa niiden kohdalla, joilla on samassa taloudessa asuvia lapsia. <br />40<br />Vastasyntynyt sukulaisen lapsi<br />30<br />Vastasyntynyt ystävän lapsi <br />50<br />Oman lapsen ristiäiset/nimiäiset<br />90<br />Lastenlasten ristiäiset/nimiäiset<br />40<br />Sukulaisten lasten ristiäiset/nimiäiset <br />40<br />Ystävien lasten ristiäiset/nimiäiset<br />110<br />Oman lapsen rippijuhlat <br />100<br />Lastenlasten rippijuhlat<br />50<br />Sukulaisten lasten rippijuhlat <br />40<br />Ystävien lasten rippijuhlat<br />230<br />Oman lapsen yo-juhlat/valmistujaiset<br />170<br />Lastenlasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />70<br />Sukulaisten lasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />50<br />Ystävien lasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />Keskiarvo<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua) / ne, joilla on lapsia (728 haastattelua) / ne, joilla on lapsenlapsia (281 haastattelua)<br />
 14. 14. Eniten rahaa käytetään ylioppilasjuhliin tai valmistujaisiin ja häihin (omien lasten) 2/2<br />Minkä arvoisia lahjoja tiettyihin tilaisuuksiin/juhliin tulisi mielestäsi ostaa? (Keskiarvo)<br />0 €<br />100 €<br />200 €<br />300 €<br />400 €<br />500 €<br />600 €<br />510<br />Oman lapsen häät<br />280<br />Lastenlasten häät<br />Iät<br />Useimmissa tapauksissa lahjoihin käytetty summa kasvaa iän myötä.<br />Yli 54-vuotiaat käyttävät eniten rahaa kumppanin ”pyöreitä” merkkipäiviä ja sukulaisten häitä varten hankittaviin lahjoihin. <br />90<br />Sukulaisten häät<br />70<br />Läheisten ystävien häät<br />50<br />Tuttavien häät<br />40<br />Tupaantuliaiset ensimmäisessä omassa asunnossa <br />30<br />Tupaantuliaiset (ei ensimmäinen asunto)<br />70<br />Kumppanini syntymäpäivät<br />70<br />Oman lapsen syntymäpäivät<br />70<br />Lastenlasten syntymäpäivät<br />20<br />Lasten yli 7-vuotiaiden kaverien syntymäpäivät<br />20<br />Lasten 1–6-vuotiaiden kaverien syntymäpäivät <br />180<br />Kumppanini "pyöreät" merkkipäivät<br />170<br />Oman lapsen "pyöreät" merkkipäivät<br />60<br />Sukulaisten "pyöreät" merkkipäivät<br />60<br />Läheisten ystävien "pyöreät" merkkipäivät<br />40<br />Tuttavien "pyöreät" merkkipäivät<br />Keskiarvo<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua) / ne, joilla on lapsia (728 haastattelua) / ne, joilla on lapsenlapsia (281 haastattelua)<br />
 15. 15. Eniten rahaa käytetään ylioppilasjuhliin tai valmistujaisiin ja häihin (omien lasten) 1/2<br />Minkä arvoisia lahjoja tiettyihin tilaisuuksiin/juhliin tulisi mielestäsi ostaa? (Mediaaniarvo)<br />0 €<br />100 €<br />200 €<br />50<br />Vastasyntynyt lastenlapsi<br />20<br />Vastasyntynyt sukulaisen lapsi<br />20<br />Vastasyntynyt ystävän lapsi<br />50<br />Lastenlasten ristiäiset/nimiäiset<br />40<br />Oman lapsen ristiäiset/nimiäiset<br />30<br />Sukulaisten lasten ristiäiset/nimiäiset<br />30<br />Ystävien lasten ristiäiset/nimiäiset<br />80<br />Oman lapsen rippijuhlat<br />80<br />Lastenlasten rippijuhlat<br />40<br />Sukulaisten lasten rippijuhlat<br />30<br />Ystävien lasten rippijuhlat<br />120<br />Oman lapsen yo-juhlat/valmistujaiset<br />100<br />Lastenlasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />50<br />Sukulaisten lasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />50<br />Ystävien lasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />Mediaani<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua) / ne, joilla on lapsia (728 haastattelua) / ne, joilla on lapsenlapsia (281 haastattelua)<br />
 16. 16. Eniten rahaa käytetään ylioppilasjuhliin tai valmistujaisiin ja häihin (omien lasten) 2/2<br />Minkä arvoisia lahjoja tiettyihin tilaisuuksiin/juhliin tulisi mielestäsi ostaa? (Mediaaniarvo)<br />0 €<br />100 €<br />200 €<br />300 €<br />270<br />Oman lapsen häät<br />150<br />Lastenlasten häät<br />50<br />Sukulaisten häät<br />50<br />Läheisten ystävien häät<br />40<br />Tuttavien häät<br />30<br />Tupaantuliaiset ensimmäisessä omassa asunnossa<br />20<br />Tupaantuliaiset (ei ensimmäinen asunto) <br />50<br />Kumppanini syntymäpäivät<br />50<br />Oman lapsen syntymäpäivät<br />50<br />Lastenlasten syntymäpäivät<br />20<br />Lasten yli 7-vuotiaiden kaverien syntymäpäivät<br />10<br />Lasten 1–6-vuotiaiden kaverien syntymäpäivät <br />100<br />Kumppanini "pyöreät" merkkipäivät <br />90<br />Oman lapsen "pyöreät" merkkipäivät<br />50<br />Sukulaisten "pyöreät" merkkipäivät<br />50<br />Läheisten ystävien "pyöreät” merkkipäivät<br />30<br />Tuttavien "pyöreät" merkkipäivät<br />Mediaani<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua) / ne, joilla on lapsia (728 haastattelua) / ne, joilla on lapsenlapsia (281 haastattelua)<br />
 17. 17. 74<br />15<br />6<br />86<br />7<br />2<br />88<br />6<br />1<br />73<br />8<br />6<br />76<br />16<br />4<br />84<br />10<br />2<br />86<br />10<br />1<br />51<br />43<br />3<br />36<br />59<br />4<br />32<br />65<br />1<br />34<br />63<br />0<br />30<br />63<br />4<br />27<br />67<br />5<br />1<br />20<br />77<br />2<br />2<br />25<br />71<br />1<br />3<br />Rippijuhlissa ja ylioppilasjuhlissa tai valmistujaisissa on selvästi tapana antaa rahaa ja kaikissa muissa tilaisuuksissa lahjatavaroita 1/2<br />Minkälainen lahja on mielestäsi sopivin kuhunkin tilaisuuteen?<br />Ikä <br />18–39-vuotiaat antavat lahjatavaroita useammin kuin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat.<br />54–66+-vuotiaat antavat rahaa useammin kuin nuorempiin ikäryhmiin kuuluvat. Arvopapereiden antaminen ei ole kovin yleistä.<br />Vastasyntynyt lastenlapsi<br />6<br />Vastasyntynyt sukulaisen lapsi<br />5<br />Vastasyntynyt ystävän lapsi<br />5<br />Oman lapsen ristiäiset/nimiäiset<br />14<br />Lastenlasten ristiäiset/nimiäiset<br />4<br />Sukulaisten lasten ristiäiset/nimiäiset<br />4<br />Ystävien lasten ristiäiset/nimiäiset<br />4<br />Lahjatavara<br />Oman lapsen rippijuhlat<br />4<br />Lastenlasten rippijuhlat<br />2<br />Raha<br />Sukulaisten lasten rippijuhlat<br />2<br />Ystävien lasten rippijuhlat<br />2<br />Osakkeet, osakerahastot ym. sijoitukset<br />Oman lapsen yo-juhlat/valmistujaiset<br />3<br />Lastenlasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />Sukulaisten lasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />Ystävien lasten yo-juhlat/valmistujaiset<br />Muu<br />0<br />20<br />40<br />60<br />80<br />100<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua) / ne, joilla on lapsia (728 haastattelua) / ne, joilla on lapsenlapsia (281 haastattelua)<br />
 18. 18. 53<br />48<br />72<br />76<br />73<br />88<br />88<br />65<br />61<br />86<br />90<br />94<br />59<br />30<br />82<br />5<br />79<br />15<br />82<br />10<br />80<br />13<br />Rippijuhlissa ja ylioppilasjuhlissa tai valmistujaisissa on selvästi tapana antaa rahaa ja kaikissa muissa tilaisuuksissa lahjatavaroita 1/2<br />Minkälainen lahja on mielestäsi sopivin kuhunkin tilaisuuteen?<br />Antaa mieluiten rahaa: <br />Mies, yli 53-vuotias ja keskituloinen (talouden tulot ja henkilökohtaiset tulot).<br />Antaa mieluiten lahjatavaroita: pienituloiset.<br />Oman lapsen häät<br />40<br />1<br />6<br />Lastenlasten häät<br />47<br />3<br />2<br />Sukulaisten häät<br />25<br />1<br />2<br />Läheisten ystävien häät<br />21<br />0<br />3<br />Tuttavien häät<br />23<br />0<br />3<br />Tupaantuliaiset (ei ensimmäinen asunto)<br />6<br />0<br />6<br />Tupaantuliaiset ensimmäisessä omassa asunnossa<br />8<br />0<br />4<br />Lahjatavara<br />Oman lapsen syntymäpäivät<br />29<br />1<br />5<br />Lastenlasten syntymäpäivät<br />32<br />2<br />4<br />Kumppanini syntymäpäivät<br />3<br />1<br />10<br />Raha<br />Lasten yli 7-vuotiaiden kaverien syntymäpäivät<br />8<br />0<br />2<br />Lasten 1–6-vuotiaiden kaverien syntymäpäivät <br />3<br />0<br />3<br />Osakkeet, osakerahastot ym.sijoitukset<br />Oman lapsen "pyöreät" merkkipäivät<br />3<br />8<br />Kumppanini "pyöreät" merkkipäivät <br />1<br />12<br />Muu<br />Sukulaisten "pyöreät" merkkipäivät<br />0<br />6<br />Läheisten ystävien "pyöreät” merkkipäivät<br />0<br />7<br />Tuttavien "pyöreät" merkkipäivät<br />0<br />6<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua) / ne, joilla on lapsia (728 haastattelua) / ne, joilla on lapsenlapsia (281 haastattelua)<br />
 19. 19. 19<br />Noin joka viides ostaisi lahjan luotolla, jollei hänellä olisi varaa ostaa lahjaa juhliin. Yhtä usea jättäisi menemättä koko juhliin.<br />Ajatellaan tilannetta, että sinut on kutsuttu juhliin mutta sinulla ei olisi varaa <br />ostaa lahjaa. Mitä silloin tekisit?<br />Ostaisin luotolla: 26–54-vuotiaat, suuret henkilökohtaiset tai talouden tulot, lapsia<br />Lainaisin rahaa tutulta lahjan ostoon: Nuoret (18–25-vuotiaat), pienituloiset (henkilökohtaiset tai talouden tulot), opiskelijat<br />Kieltäytyisin kutsusta: Vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat (yli 40-vuotiaat), keskituloiset (henkilökohtaiset tai talouden tulot) <br />Menisin juhliin ilman lahjaa: Miehet, vanhempiin ikäryhmiin kuluvat (yli 66-vuotiaat), pienituloiset (henkilökohtaiset tai taloudet tulot), opiskelijat<br />18<br />11<br />18<br />23<br />29<br />Yhteensä<br />6<br />33<br />8<br />23<br />31<br />Ikä: 18–25<br />21<br />12<br />14<br />25<br />27<br />Ikä: 26–39<br />24<br />5<br />23<br />19<br />30<br />Ikä: 40–53<br />19<br />4<br />22<br />21<br />33<br />Ikä: 54–65<br />21<br />1<br />27<br />26<br />25<br />Ikä: 66+<br />11<br />14<br />14<br />28<br />33<br />Henk. koht. tulot pienet<br />Ostaisin luotolla<br />Lainaisin rahaa lahjan ostoon<br />22<br />8<br />21<br />21<br />27<br />Henk. koht. tulot keskis.<br />Kieltäytyisin kutsusta<br />Menisin juhliin ilman lahjaa<br />22<br />5<br />21<br />26<br />27<br />Henk. koht. tulot suuret<br />Muu<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua)<br />
 20. 20. 20<br />"Kimppalahjaan" osallistutaan lähinnä siksi, että silloin on mahdollisuus antaa kunnon lahja<br />Jos olet mukana "kimppalahjassa", mikä on tärkein syy siihen? <br />Käytännöllisyys: Henkilöt, joilla on suuret henkilökohtaiset tulot, opiskelijat<br />Mahdollisuus antaa kunnon lahja: Naiset, 26–53-vuotiaat, työssä<br />Tulee halvemmaksi: Naiset, nuoret (16–25-vuotiaat), pienituloiset, opiskelijat<br />Emännän/isännän toive: Naiset, suurituloiset<br />5<br />33<br />57<br />9<br />19<br />4<br />Yhteensä<br />6<br />34<br />60<br />4<br />36<br />4<br />Ikä: 18–25<br />36<br />67<br />10<br />16<br />Ikä: 26–39<br />6<br />2<br />33<br />62<br />11<br />14<br />3<br />Ikä: 40–53<br />6<br />31<br />52<br />11<br />14<br />3<br />Ikä: 54–65<br />10<br />31<br />46<br />10<br />15<br />2<br />Ikä: 66+<br />En osallistu koskaan kimppalahjoihin<br />Käytännöllisyys<br />7<br />34<br />54<br />10<br />27<br />1<br />Henk. koht. tulot pienet<br />Mahdollisuus antaa kunnon lahja<br />3<br />33<br />60<br />8<br />15<br />4<br />Henk. koht. tulot keskis.<br />Emännän/isännän toive<br />Tulee halvemmaksi kuin jos ostaisin oman lahjan<br />4<br />38<br />56<br />11<br />15<br />3<br />Henk. koht. tulot suuret<br />Muu<br />0<br />20<br />40<br />60<br />80<br />100<br />120<br />140<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua)<br />
 21. 21. Lähes 40 prosenttia kaikista lahjaostoksista liittyy lasten syntymäpäiviin<br />Lahjoihin käytetty tutkimuksen perusteella arvioitu summa euroina<br /><ul><li> Yhteensä 1,94 miljardia euroa vuodessa, josta:
 22. 22. 759 miljoonaa euroa: lasten syntymäpäivät
 23. 23. 594 miljoonaa euroa: "pyöreät" merkkipäivät
 24. 24. 154 miljoonaa euroa: yo-juhlat tai valmistujaiset
 25. 25. 146 miljoonaa euroa: häät
 26. 26. 76 miljoonaa euroa: ristiäiset
 27. 27. 73 miljoonaa euroa: vastasyntyneet lapset
 28. 28. 69 miljoonaa euroa: tupaantuliaiset
 29. 29. 69 miljoonaa euroa: rippijuhlat</li></ul>Todellinen lahjoihin käytetty summa euroina tilaisuuksittain (arvio)<br />21<br />0<br />100<br />200<br />300<br />400<br />500<br />600<br />700<br />800<br />759<br />Lasten syntymäpäivät<br />594<br />”Pyöreät" merkkipäivät<br />154<br />Yo-juhlat/valmistujaiset<br />146<br />Häät<br />76<br />Ristiäiset/nimiäiset<br />73<br />Vastasyntynyt lapsi<br />Milj. euroa<br />69<br />Tupaantuliaiset<br />69<br />Rippijuhlat<br />Todellinen lahjoihin käytetty summa – eri tilaisuuksien osuus euroina<br />8<br />4<br />Lasten syntymäpäivät<br />4<br />”Pyöreät" merkkipäivät<br />4<br />39<br />Rippijuhlat<br />Häät<br />8<br />Vastasyntynyt lapsi<br />4<br />Ristiäiset/nimiäiset<br />Tupaantuliaiset<br />Yo-juhlat/valmistujaiset<br />Lähde: Synovate<br />Otos: Kaikki (1 547 haastattelua)<br />31<br />
 30. 30. 22<br />Eniten rahaa Pohjoismaissa käytetään lasten syntymäpäivälahjoihin ja aikuisten pyöreisiin syntymäpäiviinSuomessa ja Ruotsissa käytetään vähemmän rahaa rippilahjoihin kuin Tanskassa ja Norjassa. Sen sijaan ylioppilasjuhlat ovat tärkeä juhla Suomessa ja Ruotsissa.<br />% Todellinen lahjoihin käytetty summa eri tilaisuuksissa<br />Lähde: Synovate<br />

×