Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nuorten unelmat ja unelmien mahdollistajat
Kyselytutkimus nuorten vanhempien, koulujen,
työnantajien ja yhteiskunnallisten...
Kyselyn taustaa
 Aula Research Oy toteutti Danske Bankin toimeksiannosta laajan kyselytutkimuksen
nuorten unelmista ja un...
Nuorten unelmat
Avoimet kommentit
Mistä uskot nuorten unelmoivan? (942 kommenttia)
1. Työpaikka ja ammatti: mielekäs ja ko...
Mahdollisuudet unelmien toteuttamiseen
19%
78%
Uskotko, että kaikilla nuorilla on
Suomessa yhtä suuret
mahdollisuudet tote...
Nuorten unelmat - väittämät
10%
13%
32%
55%
57%
47%
27%
22%
14%
5%
4%
5%
4%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90...
Työkalut unelmien toteuttamiseen
38%
49%
13%
Näetkö, että nuorille on riittävästi
tarjolla tukea ja työkaluja
unelmiensa t...
Unelmien esteet ja mahdollistajat
Avoimet kommentit
Mitä uskot nuoren tarvitsevan
unelmiensa toteuttamiseksi?
1. Tukea ja ...
Vastuu tuen ja työkalujen tarjoamiseen
89%
81%
75%
34%
55%
9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Koti
Koulu ja op...
Vastuu tuen ja työkalujen tarjoamiseen
17.2.2017 9
61%
87%
83%
81%
87%
70%
69%
76%
73%
72%
91%
82%
82%
85%
59%
0% 10% 20% ...
Yhteiskunnan tarjoamat palvelut - tärkeys
82%
72%
57%
52%
48%
49%
43%
22%
15%
24%
37%
39%
42%
36%
42%
47%
3%
5%
6%
7%
13%
...
Nuorten unelmat ja toimenpiteet unelmien
saavuttamiseksi
38%
55%
5%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Nuorella on selvä
suunni...
Nuorten rahankäyttö
83%
15%
Keskustellaanko perheessänne rahan
käytöstä ja säästämisestä
säännöllisesti?
Vastaajat, joiden...
Nuorten rahankäyttö ja taloustaidot
29%
52%
10%
1%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Selvästi paremmin
Jonkin verran paremmin
...
Nuorille suunnatut yrittäjyyspalvelut
2%
32%
40%
5%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Erittäin hyvällä tasolla
Jokseenkin hyvällä...
Kiitos!
Lisätietoja antaa:
Juha Vekkilä
juha.vekkila@aularesearch.fi
+358 50 352 5335
TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA
17.2.2017 16
Taustatiedot
Kaikki vastaajat
58%
42%
Sukupuolesi:
Nainen
Mies
4%
11%
27%
43%
14%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Alle 30 -vuott...
Taustatiedot
Koti-vastaajaryhmä
30%
31%
22%
17%
0% 10% 20% 30% 40%
Pääkaupunkiseutu
Muu kaupunki yli 50 000 asukasta
Muu k...
Taustatiedot
Koti-vastaajaryhmä
1%
5%
8%
24%
23%
12%
26%
2%
0% 10% 20% 30%
Ei tutkintoa
Perusaste
Ylioppilas
Ammatillinen
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elä nyt - Nuorten unelmat ja unelmien mahdollistajat

196 views

Published on

Danske Bankin ja Aula Researchin aikuisille suunnatun Elä nyt -kyselytutkimuksen* vastaajista suurin osa kokee, ettei suomalaisilla nuorilla ole tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Silti he uskovat, että suomalaisilla nuorilla on unelmia. Aikuiset uskovat nuorten unelmoivan työpaikasta, perheen perustamisesta ja hyvästä taloudesta. Sen sijaan vastaajat itse katuisivat kaikista eniten, elleivät olisi 100-vuotiaana matkustelleet ja nähneet maailmaa.

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elä nyt - Nuorten unelmat ja unelmien mahdollistajat

 1. 1. Nuorten unelmat ja unelmien mahdollistajat Kyselytutkimus nuorten vanhempien, koulujen, työnantajien ja yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden parissa Kiasma, 17.2.2017
 2. 2. Kyselyn taustaa  Aula Research Oy toteutti Danske Bankin toimeksiannosta laajan kyselytutkimuksen nuorten unelmista ja unelmien mahdollistajista – Tässä tutkimuksessa nuorilla tarkoitetaan 15 – 29 –vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia  Kyselyissä käsiteltiin mm. seuraavia teemoja: – Mistä nuoret unelmoivat? – Mahdollisuudet toteuttaa unelmia: mitä nuoret tarvitsevat unelmien toteuttamiseksi, tuen ja palvelujen merkitys unelmien toteuttamisen mahdollistajina – Esteet unelmien toteutumisen tiellä – Nuorten rahan käyttö ja säästäminen, nuorten taloustaidot – Yrittäjyyskasvatus  Sidosryhmäkyselyn otos kerättiin 5.1.-3.2.2017 sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin  Kyselyyn vastasi 1088 henkilöä, kohderyhminä olivat: – Nuorten vanhemmat, n=409 − 15 – 29 –vuotiaiden nuorten vanhemmat – Opetus- ja kouluhenkilökunta, n=252 − Luokioiden ja ammatillisten oppilaitosten rehtorit, kuraattorit, psykologit ja opinto-ohjaajat – Työnantajat, n=205 − Toimitus- ja henkilöstöjohtajat nuoria työllistävistä työnantajayrityksistä – Yhteiskunnalliset vaikuttajat, n=204 − Sivistys- ja koulutoimesta vastaavat poliitikot ja virkamiehet valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä nuorisojärjestöt 17.2.2017 2
 3. 3. Nuorten unelmat Avoimet kommentit Mistä uskot nuorten unelmoivan? (942 kommenttia) 1. Työpaikka ja ammatti: mielekäs ja koulutusta vastaava työ (67 %) 2. Perheen perustaminen, lasten hankkiminen (29 %) 3. Talous ja varallisuus (28 %) − Riittävä toimeentulo, turvallinen ja vakaa taloudellinen tilanne (16 %) − Suuri palkka / paljon rahaa, rikastuminen (12 %) 4. Matkustelu: maailman näkeminen ja eri kulttuureihin tutustuminen (22 %) 5. Oma, itselle mieleinen koti (20 %) 17.2.2017 3
 4. 4. Mahdollisuudet unelmien toteuttamiseen 19% 78% Uskotko, että kaikilla nuorilla on Suomessa yhtä suuret mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan? Kyllä Ei En osaa sanoa 17.2.2017 4 9% 33% 16% 29% 10% 2% 0% 10% 20% 30% 40% Mahdollisuudet ovat parantuneet selvästi Mahdollisuudet ovat parantuneet jonkun verran Mahdollisuudet ovat pysyneet samana Mahdollisuudet ovat huonontuneet jonkun verran Mahdollisuudet ovat huonontuneet selvästi En osaa sanoa Miten uskot nuorten mahdollisuuksien toteuttaa unelmiaan kehittyneen viimeisten kymmenen vuoden aikana? Kaikki vastaajat (N=1088)
 5. 5. Nuorten unelmat - väittämät 10% 13% 32% 55% 57% 47% 27% 22% 14% 5% 4% 5% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yhteiskunta tarjoaa nuorille hyvät edellytykset toteuttaa unelmiaan Uskon, että nuorilla on hyvät mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan myös tulevaisuudessa Suomen taloudellinen tilanne heikentää nuorten mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan Mitä mieltä olet seuraavista nuorten unelmien toteutumiseen liittyvistä väittämistä? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa 17.2.2017 5
 6. 6. Työkalut unelmien toteuttamiseen 38% 49% 13% Näetkö, että nuorille on riittävästi tarjolla tukea ja työkaluja unelmiensa toteuttamiseen? Kyllä Ei En osaa sanoa 38% 28% 43% 51% 41% 49% 57% 46% 38% 51% 13% 15% 11% 12% 9% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki vastaajat (N=1088) Koti Koulu Työ Yhteiskunta Näetkö, että nuorille on riittävästi tarjolla tukea ja työkaluja unelmiensa toteuttamiseen? Kyllä Ei En osaa sanoa 17.2.2017 6
 7. 7. Unelmien esteet ja mahdollistajat Avoimet kommentit Mitä uskot nuoren tarvitsevan unelmiensa toteuttamiseksi? 1. Tukea ja kannustusta lähipiiristä (41 %) 2. Työpaikan (21 %) 3. Rahaa, varallisuutta (20 %) 4. Yhteiskunnan tarjoamaa tukea (17%) 5. Pääsyä opiskelemaan, maksutonta koulutusta (16 %) Mitä esteitä näet nuorten unelmien toteutumisen tiellä olevan? 1. Työttömyys, työpaikan puute (27 %) 2. Taloudelliset vaikeudet (24 %) 3. Tuen puute (19 %) 4. Epäedulliset poliittiset päätökset (14 %) 5. Mielenterveysongelmat, sairaudet (12 %) 17.2.2017 7
 8. 8. Vastuu tuen ja työkalujen tarjoamiseen 89% 81% 75% 34% 55% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koti Koulu ja oppilaitokset Yhteiskunta (valtio ja kunnat) Kansalais- ja nuorisojärjestöt Työnantajat Jokin muu taho, mikä? Minkä tahojen vastuulla näet tuen ja työkalujen tarjoamisen nuorten unelmien toteuttamiseen olevan? Voit valita useamman vaihtoehdon. Kaikki vastaajat (N=1088) 17.2.2017 8 Jokin muu, mikä: • Nuori itse • Kaveripiiri • Harrastus- ja urheiluseurat • Seurakunnat • EU
 9. 9. Vastuu tuen ja työkalujen tarjoamiseen 17.2.2017 9 61% 87% 83% 81% 87% 70% 69% 76% 73% 72% 91% 82% 82% 85% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle 25 000 euroa 25 001 - 40 000 euroa 40 001 - 70 000 euroa 70 001 - 100 000 euroa Yli 100 000 euroa Minkä tahojen vastuulla näet tuen ja työkalujen tarjoamisen nuorten unelmien toteuttamiseen olevan? Voit valita useamman vaihtoehdon. Koti Koulu ja oppilaitokset Yhteiskunta (valtio ja kunnat)
 10. 10. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut - tärkeys 82% 72% 57% 52% 48% 49% 43% 22% 15% 24% 37% 39% 42% 36% 42% 47% 3% 5% 6% 7% 13% 12% 26% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Maksuton koulutus Opintotuki Opinto-ohjaus, urasuunnittelupalvelut ja tuki ammatinvalintaan Harrastusmahdollisuudet ja tilat harrastamiselle Opintolainan valtiontakaus Opiskelija-alennukset Taloustaitojen opetus kouluissa Yrittäjyyskasvatus Kuinka tärkeänä uskot nuorten pitävän seuraavia yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja tukia unelmiensa toteuttamisen mahdollistajina? Erittäin tärkeä Jokseenkin tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa 17.2.2017 10
 11. 11. Nuorten unelmat ja toimenpiteet unelmien saavuttamiseksi 38% 55% 5% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nuorella on selvä suunnitelma unelmiensa toteuttamiseksi Nuorella on alustava suunnitelma unelmiensa toteuttamiseksi Nuori ei tiedä, mitä hän voisi tehdä saavuttaakseen unelmansa En osaa sanoa Onko perheenne nuorella suunnitelma unelmiensa toteuttamiseksi? Vastaajat, joiden perheen nuorella on unelmia (N=630) 17.2.2017 11 32% 63% 1% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kyllä, täysin Kyllä, joiltain osin Ei lainkaan En osaa sanoa Uskooko perheenne nuori unelmiensa toteutuvan tulevaisuudessa? Vastaajat, joiden perheen nuorella on unelmia (N=630)
 12. 12. Nuorten rahankäyttö 83% 15% Keskustellaanko perheessänne rahan käytöstä ja säästämisestä säännöllisesti? Vastaajat, joiden perheessä on nuoria, n = 537 Kyllä Ei En osaa sanoa 17.2.2017 12 83% 89% 75% 15% 9% 22% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajat, joiden perheessä on nuoria (pl. yhteiskunta ja työ) (N=537) Nainen Mies Keskustellaanko perheessänne rahan käytöstä ja säästämisestä säännöllisesti? Kyllä Ei En osaa sanoa
 13. 13. Nuorten rahankäyttö ja taloustaidot 29% 52% 10% 1% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Selvästi paremmin Jonkin verran paremmin Jonkin verran heikommin Selvästi heikommin En osaa sanoa Miten näet perheenne nuoren hallitsevan rahankäytön suhteessa ikäluokkaansa? Vastaajat, joiden perheessä on nuoria (pl. yhteiskunta ja työ) (N=732) 17.2.2017 13 1% 43% 45% 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Erittäin hyvällä tasolla Jokseenkin hyvällä tasolla Jokseenkin huonolla tasolla Erittäin huonolla tasolla En osaa sanoa Millä tasolla näet suomalaisten nuorten taloustaitojen olevan? Kaikki vastaajat (N=1088)
 14. 14. Nuorille suunnatut yrittäjyyspalvelut 2% 32% 40% 5% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Erittäin hyvällä tasolla Jokseenkin hyvällä tasolla Jokseenkin huonolla tasolla Erittäin huonolla tasolla En osaa sanoa Millä tasolla näet yhteiskunnan tarjoamien nuorille suunnattujen yrittäjyyspalvelujen olevan? Kaikki vastaajat (N=1088) 17.2.2017 14
 15. 15. Kiitos! Lisätietoja antaa: Juha Vekkilä juha.vekkila@aularesearch.fi +358 50 352 5335
 16. 16. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA 17.2.2017 16
 17. 17. Taustatiedot Kaikki vastaajat 58% 42% Sukupuolesi: Nainen Mies 4% 11% 27% 43% 14% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Alle 30 -vuotta 30 - 39 -vuotta 40 - 49 -vuotta 50 - 59 -vuotta 60 - 69 -vuotta Yli 70-vuotta Ikäsi: Kaikki vastaajat (N=1088) 17.2.2017 17
 18. 18. Taustatiedot Koti-vastaajaryhmä 30% 31% 22% 17% 0% 10% 20% 30% 40% Pääkaupunkiseutu Muu kaupunki yli 50 000 asukasta Muu kaupunki alle 50 000 asukasta Muu kunta / maaseutu Asuinalueesi: Kaikki vastaajat (N=1088) 17.2.2017 18
 19. 19. Taustatiedot Koti-vastaajaryhmä 1% 5% 8% 24% 23% 12% 26% 2% 0% 10% 20% 30% Ei tutkintoa Perusaste Ylioppilas Ammatillinen koulutus Opistotutkinto Ammattikorkeakou lu Yliopisto tai korkeakoulu En halua vastata Koulutustaustasi Kaikki vastaajat (N=1088) 17.2.2017 19 9% 18% 27% 16% 12% 18% 0% 10% 20% 30% Alle 25 000 euroa 25 001 - 40 000 euroa 40 001 - 70 000 euroa 70 001 - 100 000 euroa Yli 100 000 euroa En halua vastata Paljonko ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä (bruttotulot)? Kaikki vastaajat (N=1088)

×