Perniagaan & persekitaran stpm sem 1

9,381 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
184
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perniagaan & persekitaran stpm sem 1

 1. 1. 1 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PUAN HJH NORAZINAH BINTI YAACOB M.Ed (USM) ; B.Econs (Hons) UIAM; Dip Ed (UIAM)
 2. 2. 2 1.0 PERNIAGAAN & PERSEKITARANNYA 1.1 Pengenalan kepada perniagaan i. Definasi perniagaan ii. Perniagaan dan bukan perniagaan iii. Perniagaan dan untung iv. Perniagaan dan ekonomi v. Perniagaan dan masyarakat. vi. Faktor pengeluaran vii.Memenuhi keperluan dengan sumber terhad . viii.Proses perniagaan. x. Perniiagaan kini dan aktiviti perniagaan masa depan. 1.2 Persekitaran Perniagaan. i. Persekitaran umum -ekonomi -Persaingan dan jaringan -Sosiobudaya. -Politik dan perundangan -Teknologi. -Fizikal ii. Persekitaran Tugas -Pelanggan. -Pembekal -Pembiaya dan pemodal -Pesaing. -Kerajaan -Pekerja. 1.3 Entiti Perniagaan. i. Entiti perniagaan. -Tunggal -Perkongsian. -Syarikat. -Koperasi. ii. Aktiviti perniagaan. - Pengeluaran: Ekstraktif Barangan consumer Barangan industry Pembuatan Pemasangan. - Perkhidmatan Runcit Borong Kewangan Profesional Perhotelan Pendidikan iii Sektor - Swasta .- Awam ,-Badan Berkanun iv Tahap Perniagaan Primer Sekunder Tertiar Huluan Hiliran Domestik Antarabangsa
 3. 3. 3
 4. 4. 4 DEFINASI PERNIAGAAN Sebagai aktiviti menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan bermotifkan keuntungan.Ianya merangkumi empat perkara yang berikut iaitu barangan dan perkhidmatan ,pertukaran nilai,keuntungan perniagaan serta memuaskan keperluan dan kehendak. **Barangan dan perkhidmatan a)Barangan ialah produk fizikal seperti roti,kereta,telivisyen dan komputer yang dikeluarkan untuk kegunaan pengguna akhir atau untuk tujuan pengeluaran dan jualan semula. b)Perkhidmatan merupakan sesuatu aktiviti yang mendatangkan faedah kepada konsumer dan lain lain perniagaan.syarikat pengangkutan.salon ,agen perlancongan adalah merupakan contoh perniagaan yang berorientasikan perkhidmatan. **Pertukaran nilai a)Pertukaran nilai merujuk kepada semua aktiviti urus niaga dimana pembeli memberikan sesuatu yang bernilai kepada penjual sebagai pulangan kepada produk yang didapatinya samada dalam bentukbarangan atau perkhidmatan. b)urusniaga tersebut selalunya melibatkan pertukaran wang(nilai pada kadar semasa) **Keuntungan perniagaan a)keuntungan ialah matlamat dalam semua perniagaan. b)keuntungan diperolehi setelah semua kos pengeluaran ,kos operasi dan cukai ditolak daripada jumlah pendapatan atau jumlah jualan. c)Keuntungan ialah kayu pengukur kejayaan dan juga ganjaran bagi sesuatu perniagaan yang mampu bersaing di pasaran. **Memuaskan keperluan dan kehendak pengguna a)Pengguna mempunyai keperluan semulajadi untuk barangan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. b)Kehendak pengguna adalah tidak terhad yang merangsang pangguna untuk memiliki barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh pemasar. c)Untuk memastikan urusniaga berlaku dan keuntungan diperolehi,syarikat perniagaan perlu menawarkan barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.
 5. 5. 5 PERNIAGAAN DAN BUKAN PERNIAGAAN Organisasi Perniagaan Mempunyai objektif memaksimumkan keuntungan disamping objektif penakatan (survival), pertumbuhan dan tangungjawab sosial. Organisasi Bukan Perniagaan - Elemen keuntungan tidak wujud dalam menjalankan aktiviti perniagaan. - Lebih memikul tangungjawab sosial dan ditubuhkan untuk memenuhi keperluan awam - Aktiviti mereka dibantu dan dibiayai oleh kerajaan, derma dan sumbangan. - Objektifnya untuk meningkatkan taraf hidup ahli, menjaga kepentingan ahli dan penglibatan ahli dalam aktivitinya. - Contohnya :- sekolah, hospital, universiti, persatuan dan kelab dan lain-lain.
 6. 6. 6 PERNIAGAAN DAN UNTUNG Keuntungan ialah baki pendapatan setelah semua perbelanjaan pengeluaran dan pemasaran barangan dan perkhidmatan di tolak dari jumlah pendapatan atau jumlah penerimaan.Perniagaan memperolehi keuntungan setelah semua kos pengeluaran ,kos operasi dan cukai ditolak daripada jumlah pendapatan dan jumlah jualan. Keuntungan untuk perniagaan adalah untuk tujuan-tujuan berikut:- a)Penakatan merupakan objektif untuk terus beroperasi di pasaran kerana hanya apabila sesebuah syarikat itu dapat terus hidup,objektif objektif lain boleh tercapai. b)Pertumbuhan pula adalah objektif untuk memajukan syarikat.Peingkatan syer pasaran,produktiviti dan pembangunan individu adalah objektif pertumbuhan yang sangat penting.pembukaan beberapa cawangan MAKRO diseluruh malaysia adalah satu objektif malalui pertumbuhan. c)Tanggungjawab sosial ialah satu komitmen oleh pihak syarikat untuk memberi eprhatian kepada keprluan dan kebajikan awam disamping aktiviti utama syarikat yang bermatlamatkan keuntungan.contohnya untuk mengawal pencemaran persekitaran,syarikat menggunakan bahan bahan pembungkusanyang boleh di kitar semula.
 7. 7. 7 PERNIAGAAN DAN EKONOMI Hubungan antara peniagaan dan ekonomi. Tenaga Upah Barang Harga Pengeluar/ PengusahaPekerja/ Pengguna Kesan Persekitaran ekonomi dan Perniagaan. Kesan baik -perniagaan akan dapat mempengaruhi perniagaan. -perniagaan akan maju dalam keadaan ekonomi baik. -dapat wujudkan persaingan yang sihat. -peluang pekerjaan yang luas. Kesan buruk -perniagaan akan menjadi lembap dalam keadaan ekonomi yang tidak baik. -peluang sempit dalam sistem ekonomi sara diri -berlakunya pencemaran alam sekitar iaitu mengkhusus kepada air,udara dan bunyi -berlaku kekurangan bekalan air akibat kekurangan kawasan tadahan air -kesan terhadap penindasan iaitu tenaga yang disumbangkan tidak setimpal -masyarakat menghadapi masalah sosial terutamanya dengan kedatangan pekerja asing
 8. 8. 8 PERNIAGAAN DAN MASYARAKAT. Hubungan perniagaan dengan masyarakat - Mestilah menerima tanggungjawab untuk melindungi perseitaran seperti mengawal pencemaran - Penjimatan tenaga dan penghapusan amalan amalan diskriminasi memberi sumbangan derma kepada badan badan kebajikan - Membekalkan kepakaran dalam bidang pelajaran dan kemahiran - Menyedikan pekerjaan kepada orang yang kurang berupaya seperti golongan cacat - Menyedikan prasarana seperti taman reakreasi dan sebagainya Konsep kepercayaan yang harus ada dalam sesebuah perniagaan - Apa yang baik untuk masyarakat juga baik untuk perniagaan - Objektif sosial sebenarnya meningkatkanlagi keuntungan syarikat dalam jangka masa panjang - Syarikat perlu menyumbang kearah pembentukan persekitaran yang sihat untuk memastikan keadaan masyarakat (dimana syarikat memperolehi keuntungan ) akan berkekalan pada masa masa akan datang contohnya bersama sama menyumbang dalam aktiviti sosial Tanggungjawab sosial perniagaan terhadap masyarakat - Melindungi persekitaran seperti kawasan pencemaran,penjimatan dan penghapusan amalan diskriminasai. - Memberi sumbangan derma kepada badan badan kebajikan - Menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan kurang berupaya seperti orang cacat. - Menyediakan prasarana seperti taman reakreasi. - Membekalakan kepakaran dalam bidang pelajaran dan latihan.
 9. 9. 9 FAKTOR PENGELUARAN a) Tanah /Bahan Mentah Merupakan alam semulajadi yang boleh digunakan untuk keluaran barang dan perkhidmatan.meliputi semua sumber perhutanan,sumber pertanian,sumber perusahaan dan sumber galian dan juga barang-barang separuh siap. b) Buruh/ Guna tenaga. Merupakan semua sumber manusia yang diperlukan untuk menukarkan bahan bahan mentah kepada barangan dan perkhidmatan termasuk dalam organisasi dati atas hing ke peringkat bawahan.setiap pekerja mampunyai kemahiran yang berbeza dan pengurusan merupakan aspek penting bagi tenga buruh dalam sesebuah organisasi. c) Modal Adalah jumlah kewangan dan peralatan ,kelengkapan,jentera dan bangunan yang digunakan untuk pengeluaran barang dan perkhidmatan.ianya bukan sahaja merujuk kepda wang kerana wang tidak proaktif namun wang digunakan untuk membeli kelengkapan organisasi tersebut dan barulah wang tersebut dikenali sebagai wang yang proaktif. d) Keusahawanan Himpunan kemahiran dan keupayaan menghadaoi risikoserta kreativiti yang perlu digabungkan dengan faktor faktor pengeluaran yang lai untuk peneluaran barang dan perkhidmatan e) Teknologi. Merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan sesuatu barangan dan ia juga merujuk kepada bentuk penggunaan mesin ataupun cara mengeluarkan sesuatu barangan. Nota: Nyatakan juga hubungan faktor pengeluaran dengan faktor pembayaran untuk setiap satunya.
 10. 10. 10 MEMENUHI KEPERLUAN DENGAN SUMBER TERHAD Bagaimana perniagaan menggunakan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan yang tidak terhad:- a) Memastikan sumber itu betul betul di agihkan untuk pengeluaran yang benar benar dikehendaki oleh pengguna untuk memenuhi keperluan pengguna. b) Memastikan sumber sumber yang digunakan secara maksimum tanpa pembaziran c) Memastikan barang barang yang dikeluarkan cukup cukup untuk memenuhi keperluan pasaran tanpa pembaziran. d) Memenuhi kehendak setiap lapisan masyarakat walaupun secara minimum. e) Menabung untuk kegunaan pada masa hadapan atau tidak memaksimumkan penggunaan sedia ada. Persoalan di atas dapat diselesaikan dengan mengambil kira masalah ekonomi di bawah 1. Apa Yang Hendak dikeluarkan 2. Bagaimana Hendak Mengeluarkannya 3. Untuk Siapa Dikeluarkan 4. Berapa banyak Hendak Digunakan dan Berapa Banyak Hendak Ditabungkan.
 11. 11. 11 PROSES PERNIAGAAN 1. MEMBANGUNKAN KELUARAN Mengenalpasti apakah produk yang hendak dikeluarkan: a) Produk Inovasi b) Produk Baru 2. PENGURUSAN PERMINTAAN Mengenalpasti keperluan dan kehendak pengguna a) Penyelidikan pemasaran b) Promosi, pengiklanan, julan, pembungkusan & pesanan c) Peranan mewujudkan permintaan 3. MEMENUHI PESANAN a) Perlu efisyen dan efekti b) Merangkumi proses memesan bahan, mengumpul, menjadual,menyimpan dan lain-lain. c) Pastikan keperluan mencukupi supaya pesanan dapat dipenuhi secepat mungkin dan mengikut spesifikasi
 12. 12. 12 PERNIAGAAN KINI DAN AKTIVITI PERNIAGAAN MASA DEPAN. Antara cabaran - cabaran kepada perniagaan pada masa depan a) Kekurangan sumber tenaga yang semakin ketara. Apabila sumber tenaga berkurangan,perniagaan perlu mencipta kaedah baru untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang menggunakan sumber tenaga yang sedikit atau mencari sumber alternatif tenaga yang lain. b) Pentingnya perniagaan di peringkat antarabangsa Kini perniagaan antarabangsa semakin mendapat perhatian kerana skop pasaran yang luas.jumlah syarikat perniagaan dan peratusan transaksi atau urusniaga di peringkat antarabangsa semakin meningkat. c) Cabaran teknologi Kebanyakkan industri berada di pertengahan revolusi teknologi .kehadiran robot dan teknologo laser amat diperlukan dalam aktiviti perniagaan.industri berat seperti besi dan automotif perlu dilengkapi dengan teknologi baru sekiranya syarikat ingin bersaing seiring dengan syarikat syarikat di peringkat antarabangsa. d) Meningkatkan produktiviti Kemahiran pengurusan perlulah ditumpukan terhadap produktiviti.output seorang pekerja seharusnya setanding dengan output pekerja negara negara lain. e) Pentingnya tanggungjawab sosial di kalangan syrikat perniagaan Semakin banyak tekanan di kenakan terhadap sektor perniagaan untik menyempurnakan objektif dua hala iaitu objektif keuntunan dan tanggungjawab sosial. f) Penipuan dalam dunia perniagaan dengan bantuan teknologi yang canggih. Melalui pengunaan komputer dan penelitian terhadap kerja kerja yang baru.
 13. 13. 13 Perubahan-perubahan yang perlu dilakukan oleh peniaga: a) Peningkatan tahap dan kualiti kehidupan manusia melalui hasil keluaran yang lebih berkualiti seperti telivisyen yang membolehkan individu memperolehi mekluamat dan hiburan. b) Kemajuan dalam budang komunikasi kesan daripada usaha giat pengeluar untuk berhubung dengan pengguna tentang barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Contohnya melalui usaha pelbagai pihak khasnya pengeluar , pelbagai barangan dan perkhidmatan dapat di pesan melalui komputer dengan kemudahan internet kini atau e-dagang. c) Peningkatan mutu perkhidmatan kesan daripada penggunaan komputer yang semakin berleluasa. Komputer telah mempermudah dan mempercepat pelbagai proses pengeluaran seperti menyimpan rekod pelanggan dan membantu pengeluar mencipta produk baru.
 14. 14. 14 PERSEKITARAN PERNIAGAAN. PEMILIK PENGURUS PEKERJA LEMBAGA PENGARAH
 15. 15. 15 Persekitaran ekonomi. Melihat kepada sistem ekonomi yang diamalkan di dalam sesebuah negara. Antara sisitem yang diamalkan ialah sisitem ekonomi kapitaslisme, sosialisme, campuran dan sisitem ekonomi islam. Setiap sistem yang diamalkan akan memberi kesan yang berbeza dari segi pemilikan perusahaan, hak keatas keuntungan, pengurusan perusahaan, hak pekerja, imbuhan dan pampasan pekerja. Persekitaran persaingan / jaringan Ianya merupakan faktor yang mempengaruhi usaha usaha pemasaran syraikat oleh itu syarikat perlu untuk mengkaji pesaingnya dari segi strategi pemasaran, bentuk syarikat sama ada syarikat domestik atau syarikat asinng dan juga saiz syarikat. Didalam persekitaran persaingan terdapat beberapa struktur pasaran iaitu persaingan monopoli,persaingan oligopoli, persaiang monipolistik, persaingan tulen. Persaingan persaingan tersebut secara tidak lengsung dapat membantu syrikat perniagaan dalam meingkatkan kualiti sesuatu perniagaan yang hendah di jalankan. Persekitaran sosiobudaya. Sosiobudaya adalah satu set gabungan kepercayaan , nilai, adat, amalan, idea dan sikap yang serupa yang terdapat dalam sesuatu kumpulan. Ianya merangkumi aspek aspek kebendaan dan bukan kebendaan. Ini bermaksud sesuatu perniagaan yang hendak dijalankan mestilah mendasari kepercayaan mastarakat itu kerana jika perniagaan yang dijalan tidak memenuhi kehendak masyarakat tersebut maka ianya tidak dapat menembusi sesuatu pasaran. Oleh itu syarikat perniagaan yang ingin menebusi sesuatu pasaran perlu terlebih dahulu mengetahiu budaya tempat berkenaan kerana budaya penduduk sesuatu tempat itu mempengaruhi gaya hidup, cara pembelian dan pemikiran mereka.
 16. 16. 16 Persekitaran politik dan undang undang Persekitaran politik dan undang undang mengandungi undang undang dan peraturan yang kebanyakkannya menyekat aktiviti perniagaan. Namun perniagaan memerlukan politik dan perundanganyang dibuat oleh kerajaan untuk melindungi masyarakat daripada alam sekitar, mewujudkan persaingan yang sihat dan dapat melindungai pengguna dari di kelirukan oleh syarikat perniagaan yang tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan perubahan politik di sesuatu tempat. Persekitaran teknologi Merujuk kepada ciptaan baru yang dihasilkan oleh penyelidikan. Teknologi telah mendatangkan kesan jangka panjang kepada gaya hidup, corak perbelanjaan dan ekonomi masyarakat. Penemuan teknologi baru boleh menyebabkan perubahan perubahan seperti:- -Mewujudkan industri baru. -Mengubah atau menghapuskan industri yang sedia ada. -Merangsang pasaran dan industri yang tidak berkaitan dengan teknologo baru. -Berlaku kemajuan dalam teknologi seperti internet. Persekitaran fizikal Merangkumi semua sumber semulajadi termasuk air , udara , bahan galian dan hasil tanaman yang dijadikan sebagi input untuk pengeluaran barangan.
 17. 17. 17 Pembekal -Pembekal merupakan orang yang menghubungkan diantara pihak pengeluar dan pelanggan. -Pembekal adalah pihak yang bertanggungjawab membekalkan bahan mentah, peralatan, barang siap, dan separuh siap sebagi input kepada sesebuah syarikat perniagaan.Input input tersebut diperlikan oleh peniagaan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatn yang diperlukan oleh pelanggan pelanggan lain. -contoh pembekal ialah pemborong, peruncit dan agen serta broker. -Fungsi penting yang dilakuakn oleh mereka ialah:- -tiada kekurangan barang berlaku -tiada kelewatan dalam penghantaran barang -barang yang dihantar mestilah mengikut spesifikasi, kualiti, keperluan pihak pelanggan. Pelanggan -Pelanggan merupakan komponen terpenting dan fokus utama sesebuah perniagaan dijalankan. -Pelanggan adalah oarang yang terpenting dalam menentukan kehendak dan keperluan mereka. -contoh pelanggan ialah individu, kerajaan da syarikat lain. -Setiap pelanggan mempunyai ciri yang berbezasama ada dari segi produk yang dibeli ataupun cara keputusan belian yang dibuat.
 18. 18. 18 Pembiaya dan pemodal -Umumnya merujuk kepada bank, syarikat kewangan, syarikat insurans dan syarikat kad kredit yang terlibat dalam urus niaga kewangan yang menaggung risiko dalam urus niaga belian dan jualan barangan. -peniaga kecil banyak bergantung kepada pembiaya dan pemodal dalam mendapatkan sumber modal untuk meningkatkan aktiviti mereka. -selainitu pengguna akhir memerlukan khidmat pembiaya untuk membuat pembelian kerana sekiranya tiada pembiaya pengguna akhir tidak dapat melakukan pembelian akibat berlakunya kekangan dalam wang tunai. Kerajaan Tangungjawab firma terhadap perniagaan ialah memastikan perniagaan mengikut syarat-syarat, undang- undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapat layanan yang adil dan kesejahteraan dan keadaan fizikal terpelihara. Dapat meyediakan kemudahan untuk golongan peniaga. Pekerja. Perniagaan mesti meyediakan suasana tempat kerja yang baik dan ianya dapat mempengaruhi tingkahlaku pekerja dan akhirnya akan membawa kepada produktivitinya. Menyediakan kemudahan tempat kerja yang selamat. Memberikan pelbagai faedah kepada pekerja diamping faedah wajib yang mereka perolehi. Berlaku adil semasa melakukan pemilihan pekerja.
 19. 19. 19 ENTITI PERNIAGAAN. Dimensi Jenis Entiti Sumber Modal Milikan Cara Penubuhan Tunggal Tiada Tidak Berasingan 1. Pemilik 2. Tabungan dan Keluarga Dimiliki oleh seorang sahaja -Daftar dgn Pejabat Pendaftar Perniagaan. -Mengisi Borang A -Bayar Yuran Pendaftaran Perkongsian 1. Umum 2. Perkongsian Terhad 3. Perkongsian tetap 4. Perkongsian nominal Tidak Berasingan 1.Rakan kongsi 2.Pinjaman 2 hingga 20 orang -Daftar dgn Pejabat Pendaftar Perniagaan. -Mengisi Borang A -Bayar Yuran Pendaftaran - Kawalan Akta Perkongsian 1961 Syarikat 1.Syarikat Sdn.Bhd 2.Sykt. Umum Bhd 3.Skt Bhd dgn saham 4.Syt. Bhd dgn jaminan 5.Skt dgn jaminan dan saham Berasingan 1.Saham beberapa orang tertentu sahaja 2.Saham orang awam Pemegang saham -Daftar dgn pendaftar Syarikat. Dokumen tertentu,borang 13A,14,7,44,48A,49,6,24. -Tataurus dan memorendum. -Bayaran berasaskan modal dibayar. -Kawalan Akta Syarikat 1965 Koperasi 1. Koperasi Pengeluar 2. Koop Pengguna 3. Koop perumahan berasingan 1.Yuran ahli 2.Saham ahli Dimiliki oleh ahli sekurang- kurangnya 100 orang dan ditadbir oleh ALP -Didaftarkan dengan Pendaftar Koperasi SKM. Jawatankuasa penaja sekurang-kurangnya 10 org -Akta Koperasi 1993. Perbandingan antara milikan perniagaan.
 20. 20. 20 MILIKAN TUNGGAL Dimiliki oleh seorang individu yang mempunyai tanggungjawab peribadi terhadap hutang (liabiliti tidak terhad) Di Semenanjung Malaysia tertakluk dibawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956,pindaan 1978 (Akta 197) manakala Sabah dan Sarawak tertakluk kepada enakmen negeri masing-masing. Merupakan jenis perniagaan paling banyak dan tertua di Malaysia. Contoh : Kedai Runcit Ravi, Pasar Mini Kaya dan Kedai Dobi Harum CIRI-CIRI PERNIAGAAN MILIKAN TUNGGAL. -Pemilik tunggal atau persendirian -Modal diperolehi daripada simpanan dan pinjaman daripada rakan dan saudara mara. -Di uruskan oleh pemilik sendiri dengan bantuan saudara mara atau bilangan pekerja yang sedikit dan kurang kemahiran. -Mudah ditubuhkan iaitu tidak melibatkan prosedur yang rumit -Menanggung liabiliti tidak terhad iaitu tanggungan pemilik melibatkan aset peribadi. -Berhak mendapat semua keuntungan dan menanggung kerugian sendiri -Dikenakan cukai perorangan iaitu cukai pendapatan. -Jangkahayat milikan tunggal adalah terhad,jika pemilik meninggal dunia perniagaan akan terbubar.Jika ingin meneruskan perniagaan perlu didaftarkan semula.
 21. 21. 21 KELEBIHAN PEMILIKAN TUNGGAL 1) Kebebasan - Dimiliki oleh seorang pengusaha, bebas menentukan corak perniagaan. Hak kebebasan keatas perniagaan terhadap untung dan rugi. Bebas untuk membuat keputusan perniagaan 2) Mudah ditubuhkan dan dibubarkan - Perniagaan mudah ditubuhkan dan dibubarkan kerana tidak banyak prosedur yang perlu diikuti. 3) Kos penubuhan yang rendah - Modal yang kecil untuk memulakan perniagaan. Kos seperti guaman, pendaftaran syarikat, kos lesen perniagaan tidak tinggi. 4) Cukai dikenakan sekali - Cukai yang dikenakan ialah cukai pendapatan. Akaun peniaga tidak perlu diaudit.
 22. 22. 22 KELEMAHAN PEMILIKAN TUNGGAL 1) Tanggungan liabiliti tidak terhad - Peniaga terpaksa memegang tanggungjawab ke atas semua libilitinya. Harta persendirian peniaga akan dijadikan ganti sekiranya gagal menjelaskan hutang tersebut. 2) Sukar berkembang - Perniagaan sukar berkembang kerana modal yang terhad dan kecil. 3) Sukar untuk mendapatkan sumber kewangan - Kebanyakkan peniaga tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Ini menyukarkan pinjaman daripada pihak bank untuk memulakan perniagaan dan mengembangkan perniagaan. 4) Jangka hayat perniagaan pendek - Apabila peniaga meninggal dunia, perniagaan perlu didaftarkan semula untuk beroperasi. 5) Pergantungan terhadap seorang individu - Peniaga sendiri melakukan semua operasi perniagaan. Peniaga kurang kemahiran.
 23. 23. 23 PERKONGSIAN Perkongsian adalah perniagaan yang dikongsikan dua orang atau lebih (tidak melebihi 20 orang) mengikut Akta Syarikat 1965,Seksyen 14(3) (b). Didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Perniagaan (ROB). Rakan-rakan kongsi berkongsi tanggungan terhadap hutang syarikat. Terikat dengan surat ikatan perjanjian di antara rakan kongsi.Surat perjanjian perkongsian tentukan kuasa dan tanggungjawab rakan kongsi dan syarat-syarat lain. Rakan-rakan kongsi dikehendaki menyumbangkan modal mengikut nisbah yang dipersetujui dlm Artikel Perkongsian. Keuntungan diagih kan kpd rakan kongsi mengikut syarat-syarat dan nisbah modal yg disumbangkan seperti dalam Artikel Perkongsian.
 24. 24. 24 KELEBIHAN PERKONGSIAN 1) Mudah mendapatkan sumber kewangan - Bilangan rakan kongsi yang ramai memudahkan mendapatkan sumber kewangan yang banyak. Pekongsi akan berkongsi modal. Pihak bank merasa yakin untuk memberi pinjaman. Ini dapat mengembangkan perniagaan. 2) Mudah ditubuhkan - Tidak melibatkan prosedur yang rumit. 3) Kemahiran pengurusan yang pelbagai - Bilangan rakan kongsi yang ramai menyebabkan perniagaan mempunyai kemahiran pengurusan yang pelbagai. 4) Cukai sekali - Cukai yang dikenakan ialah cukai pendapatan. 5) Berkongsi risiko - Risiko perniagaan akan ditanggung bersama rakan kongsi.
 25. 25. 25 KELEMAHAN PERKONGSIAN 1) Menanggung liabiliti tidak terhad - Apabila perniagaan kerugian semua rakan kongsi bertanggungjawab di atas kerugian tersebut. Tanggungan melibatkan aset peribadi . 2) Modal yang terhad. - Modal dikongsi sesama pekongsi sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank dan perniagaan sukar berkembang berbanding syarikat. 3) Jangka hayat perniagaan pendek - Apabila rakan kongsi meninggalkan perniagaan atau tarik diri maka perniagaan terbubar. Perniagaan perlu didaftar jika ingin beroperasi semula. 4) Mudah berlaku salah faham - Oleh kerana bilangan rakan kongsi ramai maka mudah berlaku salah faham dan proses pembuatan keputusan lambat.
 26. 26. 26 SYARIKAT a) Syarikat Sdn Bhd • Syarikat ini boleh dikenali dengan mudah,ada perkataan Sendirian Berhad atau Sdn. Bhd. pada akhir nama syarikat. • Pemilik atau pemegang saham syarikat terdiri daripada 2 – 50 orang • Ia dikawal dibawah Akta Syarikat 1965 (Seksyen 15 (b)) dan merupa kan entiti yang sah terpisah daripada pemilik. • Saham syarikat Sendirian Berhad boleh dijual beli tetapi tidak dilaku kan dalam pasaran terbuka. • Pemegang saham yang memiliki 51% atau lebih daripada jumlah saham Syarikat Sendirian Berhad berhak untuk mengawal syarikat tersebut.
 27. 27. 27 Ciri-ciri Syarikat Sdn Bhd Pemilik atau pemegang saham terdiri daripada 2 hingga 50 orang Pemilik syarikat mempunyai liabiliti terhad dan segala hutang syarikat terhad kepada syarikat sahaja. Ini kerana syarikat satu entiti yang terpisah daripada pemiliknya. Syarikat Sendirian Berhad mempunayi hak dan tanggungjawab boleh memiliki harta, boleh didakwa dan didakwa. Pemilik atau pemegang saham syarikat menyumbangkan modal perniagaan. Mereka dilarang mengutip hutang daripada orang awam. Jangka hayat panjang selagi tidak dibubarkan. Syarikat dianggotai lembaga pengarah (sekurang-kurangnya 2 orang) untuk menentukan dasar dan matlamat syarikat. Pengarah berkuasa dalam semua perkara yang tidak tercatat di dalam Tataurusan Syarikat dan bertanggungjawab kepada kesalahan syarikat.
 28. 28. 28 KELEBIHAN SYARIKAT - Mudah untuk mendapatkan modal sama ada melalui pinjaman bank atau orang awam dengan cara menerbitkan saham. - Jangka hayat yang panjang walaupun terdapat penukaran hak milik saham atau kematian pemegang saham - Liabiliti perniagaan terhad kepada sumbangan modal. - Syarikat mudah berkembang kerana modalnya besar. - Syarikat adalah satu entiti yang berbeza iaitu syarikat boleh didakwa dan mendakwa atas namanya - Pemegang saham dilindungi oleh undang-undang - Saham syarikat mudah dijual - Pengurusan syarikat lebih efisyen
 29. 29. 29 KELEMAHAN SYARIKAT - Pembentukan syarikat adalah rumit iaitu dibawah Akta Syarikat 1965. - Saiznya besar dan banyak cawangan ia merumitkan pengurusan iaitu banyak masalah yang timbul di kalangan pihak pengurusan dan pekerja. - Kos penubuhan syarikat adalah tinggi - Pengurusan syarikat dikawal oleh lembaga pengarah dan bukannya pemegang saham. Ini boleh menyebabkan salah guna kuasa. - Operasi syarikat dikawal oleh undang –undang dan peraturan yang ketat yang mana undang-undang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. - Pengurus dan pemilik syarikat terutama syarikat awam adalah dipisahkan. - Cukai dikenakan dua kali iaitu cukai pendapatan dan cukai syarikat
 30. 30. 30 KOPERASI • Perniagaan yang dijalankan oleh sekumpulan individu secara sukarela untuk menjaga kebajikan ahli-ahlinya. • Koperasi dimiliki dan dikawal oleh ahli-ahlinya. • 2 bentuk koperasi iaitu koperasi keahlian terhad kpd jenis pekerjaan, kawasan dan latar belakang seperti Koperasi Guru- guru Semenanjung Malaysia dan koperasi yang keahlian bebas seperti koperasi perumahan dan koperasi pengguna. • Mengikut Akta Koperasi 1948, koperasi mempunyai prinsip- prinsip seperti Keanggotaan sukarela dan terbuka, perjalanan pengurusan secara demokrasi, bayaran untung atas saham yang terhad, pembahagian untung secara saksama, menggalakkan pendidikan koperasi dan bekerjasama secara aktif disemua peringkat koperasi.
 31. 31. 31 KELEBIHAN KOPERASI - Menjaga kepentingan ahli dan bukannya mencari keuntungan - Mewujudkan kerjasama dan tolong-menolong antara ahli-ahli dalam menyelesaikan masalah mereka. - Cukai dikenakan ke atas keuntungan iaitu lebih rendah daripada cukai syarikat berhad - Ditadbirkan secara demokrasi melalui pengundian - Liabiliti terhad - Wujud secara berterusan iaiti entiti yang berasingan.
 32. 32. 32 KELEMAHAN KOPERASI - Aktiviti koperasi dikuasai oleh segolongan individu tertentu kerana ahli- ahli koperasi kurang aktif. - Kedudukan kewangan agak lemah kerana koperasi ditubuhkan oleh mereka yang berpendapatan rendah seperti petani dan nelayan. - Modal yang kecil menyebabkan koperasi tidak mampu bersaing setara syarikat. - Operasi dikawal rapi oleh Jabatan Pembangunan Koperasi. - Laporan kewangan perlu diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah. - Mesyuarat Agong Tahunan yang dihadiri oleh ramai ahli boleh menggugat sistem pengurusan koperasi. - Syer tidak boleh dipindah milik dan tidak disenaraikan oleh Bursa Saham Malaysia.
 33. 33. 33 BADAN BERKANUN Ditubuhkan oleh kerajaan yang bertujuan untuk membangunkan sesuatu industri atau menjaga kepentingan rakyat. Penubuhannya dibawah Akta Parlimen atau Enakmen negeri. Di tubuhkan secara perbadanan. Mempunyai entiti khas dan kaedah operasi mirip sektor swasta. Contoh Perbanan Kemajuan Negeri (PKN), Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) dan Perbadanan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ). Beberapa badan berkanun Di Malaysia telah diswastakan melalui dasar Penswastaan dan Pensyarikatan tahun 1980an seperti Tenaga Elektrik Nasional (TNB) dan Syarikat Telekom Malaysia Contoh badan berkanun: KWSP, PERKESO, AGROBANK, PSMB (Pembangunan Sumber Manusia Bhd)
 34. 34. 34 KELEBIHAN BADAN BERKANUN - Mementingkan kebajikan masyarakat iaitu matlamat utama ialah kebajikan sosial - Bebas dari dikenakan cukai - Modal diperolehi daripada kerajaan dan mudah diperolehi
 35. 35. 35 KELEBIHAN BADAN BERKANUN - Mementingkan kebajikan masyarakat iaitu matlamat utama ialah kebajikan sosial - Bebas dari dikenakan cukai - Modal diperolehi daripada kerajaan dan mudah diperolehi
 36. 36. 36 KELEMAHAN BADAN BERKANUN - Bagi badan berkanun yang besar sistem pengurusan yang kompleks dan rumit - Proses pembuatan keputusan dipengaruhi oleh politik. Lembaga pengarah dilantik oleh kerajaan - Ketidakcekapan berlaku kerana tidak wujud persaingan. Pekerja kurang motivasi untuk pekerja.
 37. 37. 37 a) Runcit dan Borong b) Kewangan & Insurans c) Perkhidmatan Profesional d) Pengangkutan dan pergudangan e) Pembinaan dan kontrak f) Pengurusan profesional dan pembangunan sumber manusia g) Perkhidmatan Perhotelan h) Perkhidmatan Pendidikan AKTIVITI PERNIAGAAN Pengeluaran Ekstraktif dan perladangan Barangan Pengguna dan industri Pembuatan dan Pemasangan Perkhidmatan
 38. 38. 38 SEKTOR Swasta - Sektor swasta merujuk kepada organisasi perniagaan yang dimiliki oleh individu individu atau organisasi organisasi tertentu secara persendirian. - Bentuk pernigaan yang termasuk dalam sektor swasta ialah perniagaan milikan tunggal , perkongsian,perniagaan syarikat. - Bermatlamat utama untuk mencari keuntungan. Awam - Sektor awam merujuk kepada organisasi-organisasi milik kerajaan yang menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan kepada rakyat seperti pendidikan, rawatan perubatan, perkhidmatan polis dan sebagainya. - Organisasi ini boleh dibahagikan kepda jabatan-jabatan kerajaan dalam kemeterian tertentu. - Ianya dibahagikan kepada peringkat kerajaan pusat dan kerajaan negeri. - Tidak bermatlamat mencari keuntungan Badan berkanun - Merupakan perbadana yang ditubuhkan di bawah undang-undang tertentu - Organisasi organisasi ini mewujudkan perkhidmatan-perkhidmatan yang penting kepada sektor industri , perdagangan dan juga sektor sosial dalam negeri. - Merupakan entiti berasingan daripada perkhidmatan awam yang diuruskan oleh pengurus-pengurus yang berkemahiran dan kerpengalaman sebagai pentadbir dalam kerajaan.
 39. 39. TAHAP-TAHAP PERNIAGAAN
 40. 40. 40 Primer Merangkumi pengeluaran sumber sumber bahan mentah dari tempat asalnya dan altiviti aktiviti yang menggunakan sumber tersebut dalam bentuk asalnya.Industri yang terlibat dalam tahap ini ialah cari gali minyak, arang batu, besi dan lain lain bahan galian, pembalakan, pertanian, ternakanikan dan lain lain lagi.sektor dalam tahap primer ini juga termasuk penjanaan kuasa melalui arang batu , minyak dan stesen janauasa nuklear, gas asli dan hidroelektrik. Sekunder Perniagaan terlibat dalam pemprosesan sumber sumber semulajadi atau bahan mentah kepada barangan siap atau barangan separuh siap.contoh bijih besi ditukarkan kepada kepingan besi. Pengeluaran pada tahap sekunder termasuk pengeluaran baramg barang komponen yang di pasang kepada barangan pengguna dan barangan industri.sesetengan negara yang tidak mempunyai sumber semulajadi mereka masih mampu untuk mengeluarkan produk sekunder dengan menyimpan bahan mentah yang diperlukan. Tertier Perniagaan pada tahap ini menghasilkan produk yang tidak ketara /perkhidmatan.contohnya ialah syarikat pengangkutan yang menghantar produk mereka dari kilang ke pasaran melalui udara , laut, darat.pengeluaran lain pada tahap tertiar ialah perkhidmatn perkapalan,pos dan telekom, hotel, bank,insuran dan kewangan. Perkhidmtan yang ditawarkan oleh badan badan profesioanal seperti doktor, akauntan, jurutera dan sebagainya. PERINGKAT PROSES
 41. 41. 41 PERINGKAT INDUSTRI Huluan Perniagaan pada peringkat huluan bermaksud perniagaan utama atau teras diwujudkan oleh sesebuah organisasi.perniagaan ini melibatkan aktiviti yang berasaskan semulajadi seperti bahan galian, tanaman, ternakan dan lain lain.aktivitiaktiviti tersebut boleh dikategorikan kepada pelbagaiindustri seperti industri pertanian pembuatan dan perkhidmatan. Hiliran Perniagaan pada tahap hiliran pula meliputi aktiviti aktiviti perniagaan yang diwujudkan daripada sesebuah perniagaan yang lain.contohnya peruasahan perusahaan yang berasaskan kayu seperti kayu balak, kilang perabot dan sebagaimya.
 42. 42. PERINGKAT PASARAN Domestik Perniagaan yang beroperasi di dalam sesebuah negara dan mengeluarkanhasil keluaran untuk pasaran tempatan atau domestik di negara tersebut sahaja. Perniagaan domestik di malaysia merangkumi perniagaan yang berteaskan pertanian ,perladangan ,pekilangan dan perkhidmatan. Antarabangsa Perniagaan antarabangsa sama ada kecil atau besar merujuk kepada perniagaan yang memasarkan produknya dalam dua atau lebih negara.pengkibatan perniagaan di perngkat antarabangsa selalunya bermula dengan aktiviti eksport samada diperingkat seratau atau di peringkat global.operasi perniagaan selaunya berpusat di negara sendiri.
 43. 43. SOALAN: 1. Dengan menggunakan pisang sebagai contoh, terangkan tiga perbezaan antara barangan konsumer dgn barangan industri. (6m) 2. Jelaskan kepentingan unung kpd perniagaan (4m) 3. Jelaskan kepentingan perniagaan kpd pihak yg berkepentingan. (6m) 4. Terangkan 3 faktor pengeluaran dlm perniagaan selain faktor modal insan. (6m) 5. Kaitkan proses perniagaan bagi sebuah perniagaan membuat roti. (5m) 6. Huraikan 2 jenis aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan berikan satu contoh bagi setiap jenis aktiviti tersebut. (4m)

×