SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan

10,955 views

Published on

stpm sem 2 : p. perniagaan-pengurusan (kepimpinan)

Published in: Education
0 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
209
Comments
0
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan

 1. 1. PENGAJIAN PERNIAGAAN : PENGURUSAN Kepimpinan
 2. 2. Maksud kepimpinan Satu proses yang dilakukan oleh seseorang pengurus dalam usaha mencapai matlamat yang telah ditetapkan Membantu ketua mengurus secara berkesan Mempengaruhi pekerja Kepentingan kepimpinan dalam Pengurusan Menjadi teladan untuk pekerja Mempunyai autoriti untuk mengarah
 3. 3. Kuasa sah Kuasa desakan Kuasa ganjaran Jenis-jenis kuasa Kuasa rujukan Kuasa formal dan informal Kuasa kepakaran
 4. 4. Kuasa merupakan satu kebolehan dan keupayaan yang ada pada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikut melaksanakan suatu tindakan supaya matlamat pemimpin tersebut dapat dicapai • Satu punca kuasa yang diperoleh pemimpin melalui sumber jawatan yang dimiliki dan diiktiraf oleh organisasi • Keupayaan seseorang pemimpin memberi ganjaran kepada para pekerja jika berjaya mencapai matlamat seseorang pemimpin. Ganjaran diberikan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan. • Memberi keupayaan kepada pemimpin untuk memaksa para pekerja agar mematuhi keputusan dan tindakan pemimpin. Kuasa desakan Kuasa sah Kuasa ganjaran
 5. 5. • Seorang pemimpin yang memiliki kuasa rujukan akan dijadikan ‘ role model ‘ oleh pekerja dalam sebarang tindakan. Kuasa rujukan • Berlaku apabila pekerja lain mengiktiraf seseorang itu mempunyai kebolehan tentang pengetahuan dalam bidang tertentu dan kemahiran yang mampu menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan kumpulan tersebut Kuasa kepakaran
 6. 6. Kuasa formal Kuasa informal Merujuk kepada pemimpin yang memiliki kuasa yang berpunca daripada jawatan yang dimiliki di dalam sesuatu organisasi Merupakan kuasa yang dimiliki oleh pemimpin disebabkan faktor peribadi yang berkarisma yang menjadi ikutan oleh pekerja lain
 7. 7. Kepimpinan transactional Kepimpinan transformational Jenis-jenis kepimpinan Kepimpinan karismatik Kepimpinan berwawasan (visionary)
 8. 8. Kepimpinan transactional Kepimpinan transformational Kepimpinan karismatik Kepimpinan berwawasan ( visionary) • Menekankan pada pemberian arahan daripada pemimpin kepada pekerja untuk mencapai sesuatu matlamat seseorang pemimpin. Satu proses seeorang pemimpin mempengaruhi par pekerjanya dalam melakukan sesuatu perubahan di dalam sesebuah organisasi. • Kebolehan yang ada pada diri sesorang pemimpin dalam mempengaruhi pengikut untuk mencapai sesuatu matlamat organisasi • Seseorang pemimpin berupaya membayangkan masa hadapan dalam pencapaian dan penetapan setiap maklumat.
 9. 9. autokratik kontingensi Gaya kepimpinan Laissezfaire demokratik
 10. 10. Gaya kepimpinan autokratik Gaya kepimpinan demokratik • Melibatkan aktiviti pembuatan keputusan dilakukan oleh seorang ketua sahaja. Pekerja tidak diberi peluang untuk memberikan pandangan, idea, atau pendapat mereka. • Pemimpin akan menilai cadangan yang bernas yang diberi oleh pekerja bagi menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan yang bijak.
 11. 11. Gaya kepimpinan Laissez-Faire Seorang pemimpin atau ketua akan memberi kuasa kepada pekerjanya untuk membuat keputusan berdasarkan garis panduan yang telah diberikan oleh pemimpin atau ketua tersebut Memberi kuasa sepenuhnya kepada pekerja organisasi untuk membuat keputusan.
 12. 12. Gaya Kepimpinan Kontingensi Satu cara kepimpinan mengambil kira faktor ciri-ciri pemimpin dengan faktor situasi Bagi mewujudkan satu gaya kepimpinan yang berkesan di dalam sesebuah organisasi MODEL KEPIMPINAN FIEDLER TEORI MATLAMAT LALUAN
 13. 13. MODEL KEPIMPINAN FIEDLER (1967) Mengambil kira ciri kepimpinan dan tiga faktor situasi a) Hubungan antara pemimpin dengan anggota  Wujud hubngan yang baik antara pemimpin dengan pekerja b) Struktur tugas  merujuk kepada senarai tugas yang perlu dilaksanakan oleh pekerja  senarai tugas mestilah jelas dan difahami oleh pekerja c) Posisi kuasa  kedudukan kuasa di dalam organisasi perlulah jelas mengikut kedudukan kuasa yang termaktub dalam hierarki organisasi
 14. 14. TEORI MATLAMAT LALUAN -MARTIN G. EVANS - ROBERT J. HOUSE (1971) Kepimpinan penglibatan ( participative leadership ) Kepimpinan menyokong (supportive leadership) Pemimpin mengamalkan empat tingkah laku pemimpin Kepimpinan mengarah (directive leadership) Kepimpinan berorientasikan pencapaian
 15. 15. Pemimpin dan Pengurus Pemimpin • Peranan pengurus iaitu antara perorangan, peranan bermaklumat, dan pembuatan keputusan. Pengurus • Peranan pemimpin iaitu jurulatih, pembimbing, sahabat, dan ketua.
 16. 16. Perbandingan antara pemimpin dengan pengurus
 17. 17. Dimensi Fungsi Pemimpin menetapkan hala tuju, iaitu visi dan misi organisasi Pengurus merancang iaitu melaksanakan fungsi perancangan Peranan memainkan peranan mengurus iaitu menyusun, mengagih sumber dengan cekap dan berkesan, dan berusaha untuk mencapai matlamat yang lebih baik daripada yang telah ditetapkan. Menyusun dan mengorganisasi, iaitu melaksanakan fungsi pengorganisasian dan penstafan dan beruaha mencapai matlamat yang ditetapkan. Pengaruh Memberi dorongan, motivasi dan inspirasi kepada pekerja melalui kaunseling dan jalinan perhubungan yang baik. Mengarah dan mempengaruhi pekerja dengan menggunakan autoriti atau kuasa rasmi.
 18. 18. Dimensi Pemimpin Pengurus Penyelesaian masalah Menyelesaikan masalah yang berlaku antara pekerja dan menganalisis serta menangani perubahan yang berlaku. Memastikan aktiviti organisasi berjalan pada landasan yang betul, iaitu melaksanakan fungsi pengawalan. Akauntabiliti Bertanggungjawab dan sanggup menanggung beban apaila berlaku kesilapan di tempat kerja, iaitu mempunyai akauntabiliti Tidak berani mengambil risiko dan tidak menyalahkan diri sendiri apabila sesuatu yang baik berlaku di tempat kerja. Fokus isu perinbadi Prihatin terhadap isu-isu peribadi pekerja dan pencapaian pekerja serta mewujudkan hubungan interpersonal yang baik antara pemimpin dengan pekerja. Kurang prihatin terhadap isuisu peribadi pekerja dan pencapaian pekerja serta lebih mementingkan pencapaian matlamat organisasi.
 19. 19. Pemimpin Formal dan Tidak Formal Pemimpin Formal – Pengurus yang dilantik melalui saluran rasmi organisasi dan jawatan yang dipegang juga diiktiraf secara rasmi oleh organisasi Pemimpin Tidak Formal – Ketua yang dipilih atas persetujuan bersamadalam sesebuah kumpulan dan berdasarkan kebolehan dan keterampilannya Ciri-Ciri Pemimpin Formal • Tanggungjawab dan autoriti diberi secara formal • Menjalankan fungsi pengurusan secara rasmi Ciri-Ciri Pemimpin Tidak Formal • Jawatannya tidak ditunjukkan secara jelas dalam struktur organisasi • Hanya mempunyai pengaruh terhadap ahli kumpulan dan bidang kuasa yang diberikan oleh pengikutnya
 20. 20. Perbezaan Antara Pemimpin Formal dan Tidak Formal Aspek Pemimpin Formal Pemimpin Tidak Formal Jawatan Berdasarkan kelayakan yang ditetapkan secara rasmi oleh organisasi Berdasarkan persetujuan bersama secara tidak rasmi dari sesebuah kumpulan yang wujud dalam organisasi Kuasa Berdasarkan kenyataan rasmi buku panduan yang ditetapkan oleh organisasi Berdasarkan persetujuan sesebuah kumpulan mengenai kesesuaian pemimpin itu Pengiktirafan Diiktiraf secara rasmi oleh organisasi dan tersenarai dalam hieraki carta organisasi Diiktiraf secara tidak rasmi kerana hanya mendapat sokongan dari pengikut yang sedia ada Sumber Kuasa Berpunca dari kuasa sah yang ada dalam sesuatu organisasi seperti kuasa ganjaran dan kuasa paksaan Wujud dari pihak yang yang mengiktirafnya sebagai pemimpin seperti kuasa rujukan dan kuasa kepakaran
 21. 21. Motivasi Dorongan dalaman yang wujud dalam diri seseorang untuk berusaha dengan gigih bagi mencapai matlamat yang diingini Menyatukan usaha ahli ke satu arah Mengurangkan kadar ponteng kerja Kepentingan motivasi Mengurangkan kadar lantik henti Mengekalkan pekerja terutama pekerja mahir
 22. 22. Teori Motivasi Teori Motivasi Maslow – Teori Hieraki Keperluan Teori Motivasi Hezberg – Teori Dua Faktor Teori Motivasi McGregor – Teori X dan Y Teori Motivasi McClelland – Teori Keperluan Pencapaian
 23. 23. 1.Teori Maslow (teori hieraki keperluan) Membangunkan potensi diri Keperluan pencapaian hasrat diri Mendapat perhatian,status,pengiktirafan Keperluan penghargaan Diterima oleh masyarakat Keperluan sosiologi Menerima perlindungan Keperluan asas manusia Keperluan keselamatan Keperluan fisiologi
 24. 24. 2.Teori Hezberg (teori dua faktor) Item Faktor Hygiene Faktor Motivasi Konsep • Berbentuk luaran/ekstrinsik • Gaji dan faedah,tempat kerja,keselamatan dan hubungan personel • Boleh memberi kepuasan • Berbentuk intrinsik seperti tanggungjawab,kreativiti,caba ran,autonomi,pengiktirafan dan kerja yang mencabar Kaitan dengan daya pengeluaran • Jika tiada,wujud rasa ketidakpuasan dan menjejaskan daya pengeluaran • Jika ada,wujud perasaan neutral tetapi tidak meningkatkan daya pengeluaran • Jika tiada,tidak memberi motivasi kepada pekerja serta menjejaskan aya pengeluaran • Jika ada,menjadi rangsangan kepada pekerja dan meningkatkan daya pengeluaran
 25. 25. 3.Teori McGregor (teori X dan Y) Teori X – pekerja yang mempunya motivasi yang rendah Teori Y – pekerja yang mempunyai motivasi yang tinggi Ciri-ciri Teori X • Tidak suka bekerja/malas • Sentiasa mengelak dari memikul tanggungjawab • Perlu dipaksa,diarah dan diugut untuk bekerja • Bersikap tidak endah akan hal ehwal organisasi • Menitikberatkan soal keselamatan Tidak berminat dengan pekerjaan Ciri-ciri Teori Y • • • • Berusaha membina minat terhadap pekerjaan Berusaha mencapai matlamat organisasi Menerima tanggungjawab sebagai satu cabaran Menunjukkan prestasi kerja yang tinggi dengan usaha sendiri
 26. 26. 4.Teori McClelland (teori keperluan pencapaian) Keperluan kepada prestasi/pencapaian Keperluan kepada prestasi/pencapaian Tindakan seseorang pekerja menyahut cabaran dalam mencapai matlamat organisasi Tindakan seseorang pekerja menyahut cabaran dalam mencapai matlamat organisasi Keperluan kepada penggabungan/perhubungan Keperluan kepada penggabungan/perhubungan Keinginan dan tindakan individu dalam kumpulan supaya boleh diterima ahli Keinginan dan tindakan individu dalam sesuatu sesuatu kumpulan supaya boleh diterima ahli kumpulan kumpulan Keperluan kepada kuasakuasa Keperluan kepada Seseorang individu yang berkeinginan untuk mengarah dan mengawal mengawal pihak lain dalam Seseorang individu yang berkeinginan untuk mengarah dan pihak lain dalam organisasi organisasi
 27. 27. Perbandingan Antara Teori Motivasi Maslow dengan Teori Motivasi Hezberg Teori Motivasi Maslow Teori Motivasi Hezberg • Pencapaian hasrat diri • Penghargaan • Faktor Motivasi : -tanggungjawab, kreativiti, cabaran, autonomi, pengiktirafan, dan kerja yang mencabar • Sosial • Keselamatan • Fisiologi • Faktor Hygiene : -gaji dan faedah,tempat kerja,keselamatan dan hubungan personel
 28. 28. Pasukan Satu gabungan yang terdiri dari dua atau lebih ahli yang mempunyai pebagai kemahiran dan boleh bekerjasama dalam sesebuah kumpulan untuk mencapai objektif bersama Menghasilkan kerja yang berkualiti Mewujudkan konsep kerjasama Kepentingan pasukan Memudahkan penyelarasan Meningkatkan produktiviti Wujudnya pembangunan modal insan
 29. 29. Proses Pembentukan Pasukan Pembentukan (forming) Peributan (storming) Penyesuaian (norming) Pelaksanaan (performing) Penangguhan (adjourning)
 30. 30. Kesan Pembentukan Pasukan Kesan Positif • • • • • Mewujudkan sikap kerjasama antara ahli Memudahkan kerja yang sukar Ahli bebas menyumbangkan pendapat dan idea Tenaga kerja dapat digembleng Mengurangkan persaingan antara pekerja Kesan Negatif • • • • • Konflik personaliti dan peranan mungkin berlaku Kegagalan untuk menjalankan penyelarasan tugas dengan baik Menyebabkan ahli pasukan lalai dan leka untuk mencapai matlamat organisasi Sukar mengenalpasti individu yang akan memegang akauntabiliti terhadap sesuatu tugas Mewujudkan kelompok kecil dalam kumpulan atau organisasi
 31. 31. Stres Definisi Stres • Tindak balas dari aspek fisiologi dan psikologi disebabkan kegagalan individu memenuhi tuntutan yang disebabkan oleh faktor luaran Pengurusan Stres • Tindakan seseorang atau majikan untuk menangani stres yang wujud sama ada individu itu sendiri atau pekerja dalam sebuah organisasi
 32. 32. Langkah Pengurusan Stres Mengenal pasti punca stres Mengenal pasti tahap stres Memberi latihan untuk mengatasi stres Memilih teknik yang sesuai
 33. 33. Punca-Punca Stres Persekitaran Luaran • • • • Situasi ekonomi Situasi politik Faktor sosiobudaya Faktor keluaran dan saudara mara • Perubahan teknologi Faktor Organisasi • Struktur organisasi • Pengamalan dasar • Gaya pengurusan • Tiada program • Kitaran hayat organisasi Faktor Pekerjaan • Konflik peranan • Kekaburan peranan • Keperluan kerja • Gangguan seksual • Terlalu banyak atau sedikit tugas • Kekurangan sokongan sosial atau moral Faktor Individu • • • • Persepsi individu Harapan tinggi Tiada motivasi Tiada pengalaman bekerja • Personaliti • Kurang kemampuan
 34. 34. Kaedah Mengurus Stres (dari aspek individu dan organisasi) • • • • • • Aspek Individu Aspek Organisasi • • • • • • • Mengamalkan tabiat menyelesaikan masalah Mengelakkan situasi stres Meningkatkan aktiviti fizikal Mengamalkan pemakanan yang sihat Menerima kaunseling Mengurus masa dengan bijak Wujud iklim organisasi yang baik Program kaunseling Program sokongan keluarga Program pengurusan stres Wujud sistem mentor Mewujudkan kemudahan pekerjaan yang baik Beban kerja yang bersesuaian
 35. 35. Kesan Stres (kepada individu dan organisasi) Kesan Negatif kepada Organisasi Kesan Negatif kepada Individu • • • • Penurunan tahap kesihatan Perubahan sikap Perubahan tingkah laku Penurunan prestasi • • • • Kadar keganasan meningkat Produktiviti pekerja merosot Peningkatan kes disiplin Peningkatan kes kemalangan kerja • Hubungan harmoni terjejas • Kadar lantik henti tinggi

×