Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN            TAHUN 5/2013                ...
1D-Patuhi Peraturan                  -  menghormati peraturan di bilik khas. (N)            ...
TEMA : 2       SAYANGI      Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:       KELUARGA        - Mener...
TEMA : 2               Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:       SAYANGI             ...
1218 - 22                       UJIAN 1 & PRA UPSR 2 Mac23 – 31 Mac                ...
TEMA 3     HIDUP BERSAMA DI      SEKOLAH DAN     Pada akhir pelajaran ini murid dapat: 15     MASYARAKA...
TEMA 3      HIDUP BERSAMA DI       SEKOLAH DAN       MASYARAKAT.    Pada akhir pelajaran ini murid da...
2020 – 24               PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Mei25 Mei  -                    ...
TEMA 4                 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :      KENALI BUDAYA 23      MALA...
TEMA 4      KENALI BUDAYA 27      MALAYSIA                 Pada akhir pengajaran ini, murid dapa...
TEMA 5                 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :       MALAYSIA 30      NEGARAK...
Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :        TEMA 5                  - Menjelaskan sistem pem...
TEMA 5      MALAYSIA                 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :      NEGARAKU  ...
39                   PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN21 – 25 Okt 40      TEMA 628 Okt          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ranc. tahunan psk tahun 5 2013

10,016 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ranc. tahunan psk tahun 5 2013

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5/2013 RUJUKAN : BUKU TEKS PANDUAN GURUMINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANG DIRI - menjelaskan kepentingan cara mendisplikan diri. (P) Rujuk aktiviti Tajuk: - menguruskan diri secara bertanggungjawab. ( K) m/s 8 Hidup Berdisiplin - berdisiplin dan mempunyai integriti diri. (N) TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: 1 SAYANG DIRI - menyenaraikan ciri budi pekerti yang terpuji. (P) 3-4 Tajuk: Aktiviti 1A - mengamalkan budi pekerti yang terpuji. (K) Jan 1A -Berbudi Pekerti - berbudi pekerti terhadap diri sendiri dan orang lain. (N) Disiplin diri terbina TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANG DIRI - menyatakan adab yang sesuai dalam pelbagai situasi. (P) 2 Tajuk: - menggunakan kata-kata sopan dalam pertuturan. (K) Aktiviti 1B 7-11 1B-Beradab amalan - beradab semasa berinteraksi. (N) Aktiviti 1E Jan tepuji - menyenaraikan peraturan di tempat ibadat. (P) 1E-Beradab di tempat - berinteraksi secara sopan semasa berada di tempat ibadat. (K) Ibadat - menghormati tempat ibadat. (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Aktiviti 1C 3 TEMA 1 - menyenaraikan cara mendisiplin diri. (P) Aktiviti 1D 14-18 SAYANG DIRI - mengamalkan hidup yang berdisiplin. (K) Jan Tajuk: - berbangga dengan disiplin diri. (N) 1C-Hidup berdisiplin - menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. (P) diri dihargai - mengumpulkan peraturan di bilik khas. (K)
 2. 2. 1D-Patuhi Peraturan - menghormati peraturan di bilik khas. (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: TEMA 1 - menghuraikan kepentingan dan cara menguruskan masa. (P) SAYANG DIRI Rujuk aktiviti - menguruskan diri secara bertanggungjawab. (K) Tajuk: m/s 20 - menghargai masa. (N) Masa amat berharga TEMA 1 - menyatakan kepentingan menyediakan jadual waktu belajar. (P) SAYANG DIRI - menyediakan jadual waktu belajar sendiri. (K) Tajuk: - menghargai cara menguruskan masa secara sistematik. (N) 4 2A -Urus Masa Kerja - menjelaskan kepentingan menghargai masa. (P) Aktiviti 2A21-25 Sempurna - menguruskan masa dengan cara yang bijaksana. (K) Aktiviti 2B Jan 2B-Hargai Masa - menghargai masa. (N) Aktiviti 2C 2C-Bijak menggunakan - menyenaraikan perkara yang boleh dilakukan pada waktu senggang. (P) masa - menggunakan masa senggang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. (K) - menghargai masa senggang.(N) TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANG DIRI - mengenal pasti aktiviti yang boleh dijalankan berdasarkan kesesuaian 5 Tajuk: waktu. (P)28 Jan 2D-Manfaat masa - menguruskan masa secara bertanggungjawab. (K) Aktiviti 2D - 2E-Gunakan masa - mensyukuri masa yang ada. (N) Aktiviti 2E1 Feb secara berhemat - menyatakan cara menggunakan masa dengan betul. (P) - menguruskan masa secara berhemat. (K) - menghargai masa. (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: TEMA : 2 1. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota SAYANGI keluarga asas (P) KELUARGA Sila Rujuk 2. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota Tajuk: Aktiviti m/s 32 keluarga asas (K) Tanggungjawabku 3. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota Terhadap Keluarga keluarga asas (N)
 3. 3. TEMA : 2 SAYANGI Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: KELUARGA - Menerangakan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas. Tajuk: - Memainkan peranan sebagai anggota keluarga asas. 3A -Tanggungjawab - Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga asas. 6 Keluarga Dikongsi - Menjelaskan tanggungjawab setiap anggota keluarga asas Aktiviti 3A 4-8 Bersama - Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga asas, Aktiviti 3E Feb 3E-Bersama-sama - Mengahargai peranan yang dimainkan oleh anggota keluarga asas. Menjalankan Tanggungjawab CUTI TAHUN BARU CINA 7 TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:11-15 SAYANGI - Menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak Feb KELUARGA terhadap ibu bapanya (P) Aktiviti 3B Tajuk: - Menjalankan tangungjawab sebagai seorang anak (K) 3B -Tanggungjawabku - Menghargai ibu bapa (N) terhadap Ibu bapa Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: TEMA : 2 - Menyatakan kepentingan menghormati dan menghargai SAYANGI anggota keluarga (P) KELUARGA - Menunjukkan cara menghormati dan menghargai anggota Tajuk : keluarga (K) 8 3C-Hormat dan hargai - Menghormati dan menghargai anggota keluarga (N) Aktiviti 3C18 - 22 Anggota keluarga - Menyenaraikan kepentingan menggunakan bahasa yang Aktiviti 3D Feb 3D-Kesopanan asas sopan dengan keluarga asas (P) kesejahteraan - Menggunakan kata-kata yang bertatasusila dengan keluarga anggota keluarga asas. (K) - Bersopan terhadap anggota keluarga asas (N)
 4. 4. TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGI 1. Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota KELUARGA keluarga kembangan. Tajuk : 2. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan Hubungan Keluarga 3. Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga kembangan. Kembangan TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGI - Menjelaskan cara menjalinkan hubungan yang baik dengan anggota KELUARGA keluarga kembangan. Tajuk : - Menjalinkan hubungan yang baik dengan anggota keluarga kembangan. 9 4A -Keluarga - Menghargai hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembanga25 Feb Aktiviti 4A Kembanganku - Aktiviti 4E1 Mac 4E-Keluarga - Menyatakan hubungan dengan anggota keluarga kembangan. Kembangan - Mengamalkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga Kebangaanku kembangan. - Berbangga dengan keluarga kembangan TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: 10 SAYANGI - Menjelaskan kepentingan meninggalkan pesanan4 Mac KELUARGA - Menulis pesanan kepada anggota keluarga. Aktiviti 4B - Tajuk : - Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga8 Macl 4B-Pesanan Untuk Ayah TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGI - Menceritakan keseronokan meluangkan masa bersama-sama anggota 11 KELUARGA keluarga.11 – 15 Aktiviti 4C Tajuk : - Merancang satu aktiviti yang menyeronokkan bersama-sama anggota Mac 4C-Mesra Bersama- keluarga kembangan. sama Keluarga - Menghargai masa yang diluangkan bersama-sama anggota keluarga Kembangan kembangan.
 5. 5. 1218 - 22 UJIAN 1 & PRA UPSR 2 Mac23 – 31 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGI - Menjelaskan cara menyelesaikan masalah dengan anggota keluarga 13 KELUARGA kembangan. 1- 5 Aktiviti 4D Tajuk : - Membina hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan. April 4D-Masalah Selesai - Menghargai anggota keluarga kembangan. Hati Gembira. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI Pada akhir pelajaran ini murid dapat: SEKOLAH DAN Rujuk aktiviti: - Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan. MASYARAKAT. - Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat. Tajuk: m/s 54 - Menghormati jiran tetangga. UNIT 5: Kenali jiran tetangga. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI Pada akhir pelajaran ini murid dapat: SEKOLAH DAN - Menyenaraikan nama jiran tetangga. MASYARAKAT. Aktiviti 5A: 14 Tajuk: - Menemu ramah jiran tetangga. Aktiviti 5E8 - 12 - Menghormati jiran tetangga UNIT 5: Kenali jiranApril - Menyatakan faedah mengenali jiran tetangga. tetangga. - Melakarkan pelan kawasan tempat tinggal. 5A- Beramah mesra - Menghormati jiran tetangga bersama-sama jiran 5E- Jiran tetanggaku.
 6. 6. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN Pada akhir pelajaran ini murid dapat: 15 MASYARAKAT. - Menyatakan cara hidup jiran.15 – 19 Tajuk: - Berintegrasi dengan jiran tetangga secara sopan. Aktiviti 5B April UNIT 5: Kenali jiran - Menghormati cara hidup jiran. tetangga. 5B- Jiran dikenali hidup harmoni. . TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Tajuk: - menyenaraikan aktiviti kemasyarakatan yang boleh dijalankan di UNIT 5: Kenali jiran 16 tetangga. kawasan kediaman. Aktiviti 5C22 – 26 - Melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan di kawasan kediaman. 5C- Sepakat Aktiviti 5D April - Berbangga dengan penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan. menjayakan aktiviti - Menyatakan masalah keselamatan yang terdapat di tempat kediaman. masyarakat. - Membantu jiran tetangga. 5D- Jiran sepakat - Menghargai semangat kejiranan. membawa berkat Rujuk aktiviti: TEMA 3 m/s 65 HIDUP BERSAMA DI Pada akhir pelajaran ini murid dapat: SEKOLAH DAN - Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan kepada masyarakat dan Negara. MASYARAKAT. - Menyertai aktiviti masyarakat setempat. Tajuk: - Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan UNIT 6: Hidup masyarakat. bermuafakat
 7. 7. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Pada akhir pelajaran ini murid dapat: 17 Tajuk: - Menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong royong. Aktiviti 6A29 April UNIT 6: Hidup - Melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Aktiviti 6E - bermuafakat - Bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. 3 Mei 6A- Bergotong royong - Menjelaskan kepentingan aktiviti kemasyarakatan. amalan terpuji - Melibatkan diri dalam persediaan aktiviti kemasyarakatan. 6E: Bersama-sama - Berbangga terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan Menjayakan Aktiviti Kemasyarakatan TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk aktiviti 18 Tajuk: - Menyatakan kepentingan kunjung-mengunjung. 6B: 6 - 10 UNIT 6: Hidup - Melayan tetamu dengan cara yang sopan. Mei bermuafakat - Menghormati tetamu 6B- Kunjung mengunjung amalan kita. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI Pada akhir pelajaran ini murid dapat: SEKOLAH DAN - Menyenaraikan aktiviti yang sesuai untuk program sukaneka. MASYARAKAT. - Melibatkan diri dalam aktiviti kesukanan. 19 Tajuk: - Menghargai semangat kekitaan. Aktiviti 6C13 – 17 UNIT 6: Hidup - Menerangkan kepentingan beriadah bersama-sama jiran. Aktiviti 6D Mei bermuafakat - Melakukan aktiviti riadah bersama-sama jiran. 6C- Aktiviti kesukanan - Berbangga dengan jalinan hubungan baik sesama jiran. memupuk perpaduan. 6D- Beriadah bersama- sama jiran.
 8. 8. 2020 – 24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Mei25 Mei - CUTI PENGGAL PERTAMA 9 Jun TEMA 4 KENALI BUDAYA Pada akhir pelajaran, murid dapat: MALAYSIA - Mengenalpasti pelbagai warisan budaya masyarakat kita Tajuk Rujuk Aktiviti - Hidup bersama-sama dalam masyarakat pelbagai kaum. Hargai warisan budaya m/s 74 - Mengapresiasi dan berbangga dengan kejayaan warisan budaya Malaysia Malaysia TEMA 4 21 KENALI BUDAYA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :10 – 14 MALAYSIA - Menyenaraikan jenis tarian yang terdapat di negara kita Aktiviti 7A Jun Tajuk - Mencari maklumat jenis tarian di negara kita 7A:Keunikan Tarian Di - Menghargai keunikan tarian pelbagai kaum di Malaysia Negaraku Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : TEMA 4 - Menyenaraikan alat muzik yang terdapat dalam masyarakat kita KENALI BUDAYA - Menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di MALAYSIA negara kita 22 Tajuk - Berbangga dengan keunikkan pelbagai alat muzik yang terdapat di Aktiviti 7B17 – 21 7B:Alat Muzik negara kita. Jun Kebanggaan Kita
 9. 9. TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : KENALI BUDAYA 23 MALAYSIA - menyatakan tarian dan alat muzik yang terdapat di Negara kita.24 - 28 - Melibatkan diri dalam aktiviti kesenian di Negara kita. Aktiviti 7C Tajuk Jun - Mengapresiasi kesenian dalam tarian dan alat muzik di Negara kita. 7C:Seni Tari Dan Alat Muzik TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : 24 KENALI BUDAYA - menyenaraikan dialek yang terdapat dalam sesuatu bahasa. 1-5 MALAYSIA Aktiviti 7D - Menggunakan bahasa dan dialek mengikut keadaan dan keutamaan. Julai Tajuk - Berbangga dengan keunikan pelbagai bahasa dan dialek yang terdapat 7D:Bahasa dan Dialek di Negara kita. TEMA 4 KENALI BUDAYA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : 25 MALAYSIA - menyenaraikan maklumat mengenai seni tari, alat muzik, bahasa dan8 - 12 Aktiviti 7E Tajuk dialek yang terdapat di Negara kita.Julai 7E:Warisan Budaya - Menghasilkan brosur tentang seni tari, alat muzik bahasa dan dialek. Malaysia - Menghargai warisan budaya Malaysia. TEMA 4 Pada akhir pelajaran, murid dapat: KENALI BUDAYA - Menjelaskan adab sosial warisan budaya dan kepentingannya. MALAYSIA - Mengamalkan adab sosial warisan budaya. Rujuk m/s 85 Tajuk - Menghormati amalan budaya kaum lain. Adab Sosial Budaya Malaysia TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : 26 KENALI BUDAYA - menyatakan cara berpakaian untuk upacara dan majlis yang berbeza. Rujuk Aktiviti15 - 19 MALAYSIA 8A - Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai. Julai Tajuk - Menghormati cara berpakaian yang diamalkan dalam masyarakat kita 8A -Cara Berpakaian Masyarakat Kita
 10. 10. TEMA 4 KENALI BUDAYA 27 MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Aktiviti22 - 26 - menyatakan cara berpakaian masyarakat kita. 8B Tajuk Julai - Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai dengan situasi. 8B-Berpakaian - Berbangga dengan cara berpakaian di Negara kita. Mengikut Situasi 2829 Julai - UJIAN 2 & PERCUBAAN UPSR2 Ogos TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : KENALI BUDAYA - menyatakan adab berziarah dalam masyarakat Malaysia. MALAYSIA - Mengamalkan adab berziarah dalam kehidupan harian. Tajuk 29 8C-Berziarah Amalan - Menghormati adab menziarahi pelbagai masyarakat di Negara kita. Rujuk Aktiviti 5–7 - menceritakan adab menziarahi pelbagai kaum di Negara kita. Mulia 8C, 8D dan 8E Ogos - Mengamalkan adab berziarah dalam situasi budaya kaum lain. 8D-Adab Berziarah - Menghormati adab menziarahi pelbagai kaum. Pelbagai Kaum - Menyenaraikan cara berpakaian dan adab berziarah di negara kita. 8E-Cara Berpakaian - Menghasilkan buku skrap tentang cara berpakaian dan adab berziarah. dan Adab Berziarah - Menghargai keunikan cara berpakaian dan adab berziarah8 – 18 CUTI PENGGAL PERTAMAOgos TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : MALAYSIA - Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia NEGARAKU - Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia Rujuk M/S Tajuk - Mennghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara 95 Sistem Pemerintahan - Negara Kita
 11. 11. TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : MALAYSIA 30 NEGARAKU - Menyatakan struktur pentadbiran Kerajaan Persekutuan19 - 23 - Menjalankan tanggungjawab sebagai waganegara Aktiviti 9A Tajuk Ogos - Menghargai sistem pentadbiran Kerajaan Persekutuan 9A- Kerajaan Adil Negara Stabil TEMA 5 MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : NEGARAKU - Menerangkan peranan rakyat sebagai warganegara 31 Sistem Pemerintahan - Memberikan sumbangan terhadap pembangunan Negara26 - 30 Negara Kita Aktiviti 9B - Berbangga dengan pembangunan negara Ogos 9B-Pentadbiran Cekap Aktiviti 9C - Menyenaraikan usaha kerajaan untuk memajukan ekonomi rakyat Negara Maju - Memberikan sumbangan dalam bidang ekonomi 9C-Ekonomi Maju - Menghargai peranan kerajaan dalam bidang ekonomi Negara Makmur TEMA 5 MALAYSIA 32 NEGARAKU Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : 2-6 Sistem Pemerintahan - Menjelaskan proses pilihanraya Aktiviti 9D Sept Negara Kita - Menjalankan tanggungjawab sebagai warga Negara -Bijak Memilih - Menghargai dan menghormati pemimpin negara Pemimpin TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU 33 Tajuk Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :9 - 13 -Menyenaraikan usaha kerajaan untuk memajukan masyarakat Aktiviti 9E Sistem Pemerintahan Sept -Menghasilkan model bangunan yang menjadi mercu kejayaan kerajaan. Negara Kita -Menghargai peranan kerajaan dalam memajukan masyarakat. - Kerajaan Perihatin Rakyat Terjamin
 12. 12. Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : TEMA 5 - Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia MALAYSIA - Memberikan sumbangan kepada pembangunan Negara NEGARAKU Rujuk M/S 105 - Berbangga dan taat setia kepada raja dan negara Kenali Dan Hormati Pemimpin Negara Kita TEMA 5 MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : NEGARAKU - Meyenaraikan peranan Yang di-Pertuan Agung Kenali Dan Hormati - Mengumpulkan maklumat mengenai Yang di-Pertuan Agung 34 Pemimpin Negara Kita - Menghormati dan berbangga dengan system Raja perlembagaan16-20 Aktiviti 10A 10 A-Raja - Menyatakan acara sambutan hari keputeraan sultan Sept Aktiviti 10B Berperlembagaan - Mengambil bahagian dalam aktiviti sambutan hari keputeraan sultan Kebanggaan Kita- - Menghormati sultan 10B-Raja Dijunjung Pemimpin Disanjung TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Kenali Dan Hormati - Menyatakan sumbangan Perdana Menteri Pemimpin Negara Kita - Menyokong usaha Perdana Menteri dalam membangunkan Negara 10C-Pemimpin - Menghargai sumbangan Perdana Menteri Aktiviti 10C 35 Cemerlang Negara - Meyenaraikan gelaran pemimpin negeri Aktiviti 10D23 - 27 Gemilang - Menyokong usaha yang dilakukan oleh pemimpin negeri Sept 10D-Pemimpin Mesra - Menghormati pemimpin negeri Rakyat Ceria
 13. 13. TEMA 5 MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : NEGARAKU - Menjelaskan tugas wakil rakyat dan penghulu Kenali Dan Hormati36 Pemimpin Negara Kita - Memberikan kerjasama dalam aktiviti kebajikan yang dijalankan oleh Aktiviti10E1-4 wakil rakyat dan penghulu 10E-Wakil Rakyat Aktiviti 10FOkt - Menghargai jasa pemimpin Berjasa Masyarakat - Menyatakan penghargaan kepada pemimpin Sejahtera - Membuat kad ucapan kepada pemimpin 10F-Pemimpin - Menghargai jasa pemimpin Dihargai Jasa Diingati TEMA 6 SEDIA HADAPI Pada akhir Pelajaran murid dapat: CABARAN - Mengenalpasti ciri-ciri peribadi terpuji Rujuk M/S 13 Tajuk: - Mengamalkan ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri Peribadi Terpuji - Menghargai ciri peribadi terpuji Disanjung Tinggi TEMA 6 SEDIA HADAPI Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :37 CABARAN - Menyatakan kepentingan beragama Rujuk Aktiviti7-11 Tajuk: - Mengamalkan sifat mulia seperti yang dituntut oleh agama 11AOkt 11A-Agama - Bersyukur dengan anugerah Tuhan Membentuk Peribadi TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :38 SEDIA HADAPI - Menjelaskan cara berhemah ketika berkomunikasi Rujuk Aktiviti14-18 CABARAN 11B - Mengamalkan perlakuan berhemah Okt 11B-Mulia Berhemah - Berbangga mempunyai ciri-ciri peribadi terpuji Tinggi Amalan Kita
 14. 14. 39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN21 – 25 Okt 40 TEMA 628 Okt Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : SEDIA HADAPI - Menerangkan kepentingan sikap rasional dalam kehidupan Rujuk Aktiviti - CABARAN1 Nov - Mengambil tindakan wajar dalam membuat keputusan 11C 11C-Bersikap Rasional - Bersikap rasional ketika menghadapi konflik. Diri Terbina 41 TEMA 6 4-8 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : SEDIA HADAPI - Menyenaraikan langkah untuk mencapai kecemerlangan Rujuk Aktiviti Nov CABARAN - Mengamalkan budaya cemerlang dalam kehidupan 11D 11D-Usaha Berterusan - Berbangga dengan kejayaan yang diperoleh ke Arah Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : 42 TEMA 611 - 15 SEDIA HADAPI - Menyenaraikan pesanan bestari berkaitan dengan peribadi terpuji Nov Rujuk Aktiviti CABARAN - Mengamalkan pengajaran yang terkandung dalam pesan bestari 11E 11E-Pesan Bestari - Berbangga memiliki peribadi terpuji Sumber Inspirasi

×