SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Department of Agrarian Reform (DAR)
Kagawaran ng Repormang Pansakahan (KRP)
Current Secretary: RAFAEL MARIANO
Tungkulin:
 Ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program
(CARP)
 Magsagawa ng pagpapaunlad sa lupa sa loob ng takdang
panahon
 Magsagawa ng mga programang naaayon sa nasasakupan ng kagawaran at maghanap
ng mga makikinabang sa mga programang ito
 Ipatupad ang hustisya sa mga kaso na pang agraryo
Department of Agriculture (DA)
Kagawaran ng Pagsasaka (KPS)
Current Secretary: EMMANUEL PIÑOL
Tungkulin:
 Siguraduhing may sapat na panustos na pagkain at mga
pangangailangan mula sa sektor ng agrikultura at
pangingisda
 Palaguin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng
paglalaan ng mga patakaran, pampublikong pamumuhunan,
at mga serbisyong kinakailangan para sa lokal at pandaigdigang kalakalan
 Palaguin ang produksiyon mula sa agrikultura, mabigyan ng paraan upang magkaroon ng
kita ang mga magsasaka at mangingisda
 Maengganyo ang iba pang sektor ng lipunan sa pagpapalago ng agrikultura
 Magpalaganap ng mga sistemang pang agrikultura na pinapahalagahan ang hustisya,
kasaganaan at pangmatagalang paghawak sa likas yamang pang-agrikultura.
Department of Education (DepEd)
Kagawaran ng Edukasyon (KEd)
Current Secretary: LEONOR BRIONES
Tungkulin:
 Bumubuo, nagpapatupad at nag-uugnay ng mga plano,
programa at proyekto sa aspeto ng pormal at di-pormal na
edukasyon
 Mangasiwa sa elementarya at sekundaryong institusyon ng
edukasyon kabilang na ang mga pribado at pampublikong eskuwelahan at iba pang
alternatibong sistema ng edukasyon
 Sustentuhan ang kumpleto at magkakaugnay na sistema ng edukasyon na naaayon sa
adhikain ng pambansang pag-unlad
Department of Budget and Management (DBM)
Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala (KPP)
Current Secretary: BENJAMIN DIOKNO
Tungkulin:
 Manguna sa pamamahala ng pampublikong paggasta para
masiguro ang pantay, nararapat, malinaw at maayos na
pananagot sa paglalaan at paggamit ng pondo ng publiko para sa
ikaaangat ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino
 Gumawa ng istratehiya na naaayon sa planong pang-ekonomiya ng gobyerno
 Gawin ang plano ng paggasta na nakasaad ang programa
 Gawin ang taunang plano ng paglalaan sa mga gastusin
 Gawin at isakatuparan ang pambansang sistema ng pananagutan sa pondo
at pagpapahalaga ng pamumuhunan
 Pamahalaan ang pagbayad sa gobyerno
 Bantayan ang mga operasyong pinansyal ng mga lokal na pamahalaan at mga kumpanya
na hawak ng gobyerno
Department of Energy (DOE)
Kagawaran ng Enerhiya (KEn)
Current Secretary: ALFONSO CUSI
Tungkulin:
 Maghanda, mamahala at pag-ugnayin ang mga plano,
programa at gawain ng gobyerno na may kinalaman sa
paghahanap, pagpapaunlad, paggamit, pamamahagi at
pagtitipid ng enerhiya
Department of Environment and Natural Resources
(DENR)
Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan (KKLK)
Current Secretary: REGINA LOPEZ
Tungkulin:
 Siguraduhing may nakalaang likas-yaman na magagamit,
napapalitan at mapagkukunan
 Pasaganahin ang likas yaman para sa pangangailangan ng
publiko ng mga yamang gubat, mineral at lupa
 Palakihin ang ambag ng likas-yaman sa pagkamit ng pag-unlad ng lipunan at ekonomiya
 Siguraduhin ang pantay na pagkakaroon ng likas-yaman para sa iba’t-ibang sektor ng
lipunan
 Panatilihing ligtas ang natatanging likas-yaman na kumakatawan sa pambansang kultura
at bilang pamana sa susunod na henerasyon
Department of Finance (DOF)
Kagawaran ng Pananalapi (KNPN)
Current Secretary: CARLOS “SONNY” DOMINGUEZ III
Tungkulin:
 Bumuo ng mga plano sumasaklaw sa pangangalap ng
mapapagkunan ng yaman ng gobyerno maging ito ay pribado
o publiko, lokal o sa labas ng bansa
 Bumuo ng mga patakaran at mangasiwa sa pagbubuwis
 Pangalagaan at mangasiwa sa pera ng gobyerno
 Mangasiwa sa utang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa
 Pag-aralan, makipag-ugnayan at magmungkahi sa mga institusyong pinansyal ng
gobyerno
Department of Foreign Affairs (DFA)
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (KUP)
Current Secretary: PERFECTO YASAY JR.
Tungkulin:
 Itatag ang interes ng Pilipino at gobyerno sa mundo
 Ipatupad ang mga polisiyang pang-banyaga
 Isulong ang maayos na relasyon sa iba’t-ibang bansa, rehiyon at organisasyon ng mga
bansa
 Paunlarin ang kooperasyong pang-rehiyon at pandaigdigan sa kapakanan ng
katahimikan, kaunlaran at katatagan
 Pangalagaan at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa
Department of Health (DOH)
Kagawaran ng Kalusugan (KNKL)
Current Secretary: DR. PAULYN JEAN ROSELL UBIAL
Tungkulin:
 Siguraduhin ang pagkakaroon ng pantay at de-kalidad na
kalusugan para sa lahat ng Pilipino
 Gumawa ng mga plano at alituntunin sa kalusugan
 Pangasiwaan ang lahat ng mga serbisyo at produktong
pangkalusugan
 Magbigay ng tulong sa mga manggagawang pangkalusugan
Department of the Interior and Local Government (DILG)
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (KIPL)
Current Secretary: ISMAEL SUEÑO
Tungkulin:
 Tumulong sa Pangulo na mangasiwa sa lokal na pamahalaan
 Magtalaga ng mga patakaran sa pangangasiwa ng batas at
kaayusan
 Pangasiwaan, bantayan at palakasin ang lokal na pamahalaan at
komunidad
 Bumuo ng mga plano at programang nakatuon sa mga sakunang natural o gawang-tao
 Magtalaga ng sistema ng pakikipagtulungan sa pagitan ng tao, lokal na pamahalaan at
departamento sa epektibong pagbigay ng saligang serbisyo sa publiko
 Magbigay sanay sa PNP, BJMP at BFP
 Pababain ang krimen
 Pag-ibayuhin ang pangangasiwa sa mga kulungan at proteksyon sa mga sunog
Department of Justice (DOJ)
Kagawaran ng Katarungan (KNKT)
Current Secretary: VITALIANO AGUIRRE II
Tungkulin:
 Mangasiwa sa sistema ng hustisya para sa mga krimen
kabilang na ang pag-iimbestiga, pagpapataw ng parusa at
pagpapatawad
 Legal na tagapagtanggol at tagapayo ng gobyerno
 Mangasiwa sa mga batas ukol sa pagiging mamamayan o banyaga
 Pangalagaan ang pandaigdigang kooperasyon kabilang na ang legal na interes ng ibang
bansa sa loob ng bansa
 Pakikipagtalakayan sa mga kasunduang pangkalakalan at mga hanganan ng bansa sa
karagatan
 Pagbigay ng libreng tulong-legal sa mga mahihirap at nangangailangan
 Gampanan ang iba pang tungkulin ng DOJ ayon sa batas at iba pang executive orders
Department of Labor and Employment (DOLE)
Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (KNPE)
Current Secretary: SILVESTRE “BEBOT” BELLO III
Tungkulin:
 Bumuo ng mga patakaran, mangasiwa sa mga programa at
manilbihan bilang tagapag-ugnay ng pamahalaan sa larangan ng
paggawa at empleyo
 Mabigyan ang mga Pilipino ng pagkakataong
makapagtrabaho
 Pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa
 Pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga industriya
Department of National Defense (DND)
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa (KTP)
Current Secretary: DELFIN LORENZANA
Tungkulin:
 Magtanggol laban sa panloob at panlabas na banta sa pambansang
kaligtasan
 Pangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo at mga beteranong sundalo
 Suportahan ang kaunlarang panlipunan at pang ekonomiya
 Panindigan ang kapangyarihan at teritoryo ng Pilipinas
Department of Public Works and Highways (DPWH)
Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan (KPBL)
Current Secretary: Mark Villar
Tungkulin:
 Magplano ng mga pampublikong imprastraktura
 Magdisenyo, bumuo at pangalagaan ang mga pambansang
kalsada, tulay at mga sistemang pang-baha
 Siguraduhing ligtas, mahusay at mataas ang kalidad ng mga
pampublikong imprastruktura
Department of Science and Technology (DOST)
Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (KNAT)
Current Secretary: FORTUNATO DELA PEÑA
Tungkulin:
 Bumuo ng malawakang plano pang-aghamat teknolohiya
 Paunlarin ang pananaliksik sa aghamat teknolohiya lalo na sa
ikauunlad o kapakinabangan ng bansa
 Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya
mula sa labas ng bansa at gamitin ito hanggang sa antas na pang komersiyo at pakikipag-
ugnayan ng pribado at pampublikong sektor
 Gawing kapaki-pakinabang ang resulta ng mga pananaliksik sa mga nangangailangan
nito
 Gawing accessible ang impormasyon mula sa aghamat teknolohiya sa mga pribado at
pampublikong sektor
 Gumawa at mangasiwa ng mga programa para sa pagpapalakas ng kakayahan ng agham
at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbuo ng mga imprastruktura
 Pag-ibayuhin ang kamalayan ng publiko sa agham at teknolohiya
Department of Social Welfare and Development
(DSWD)
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad (KKPP)
Current Secretary: Judy Taguiwalo
Tungkulin:
 Pababain ang antas ng kahirapan
 Mamahagi at mag-ugnay ng mga serbisyong panlipunan
 Proteksiyunan ang mga dukha, nangangailangan at may
kapansanan
Department of Tourism (DOT)
Kagawaran ng Turismo (KNT)
Current Secretary: WANDA CORAZON TEO
Tungkulin:
 Mangasiwa sa lahat ng programa ng kalakalan na may
kinalaman sa turismo
 Pangunahan at suportahan ang pag-unlad ng kalakalan at
mga programang humihikayat sa mga turista na bumisita sa
bansa
Department of Trade and Industry (DTI)
Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (KKI)
Current Secretary: RAMON LOPEZ
Tungkulin:
 Siguraduhin ang kakayanan ng bansa sa pandaigdigang
paligsahan sa larangan ng industriya at mga serbisyo
 Pag-ibayuhin ang mga negosyo, pagiging produktibo,
kahusayan at kapakanan ng mga mamimili
 Makalikha ng maraming trabaho
 Pataasin ang kamalayan ng mga mamimili sa kanilang mga karapatan at katungkulan
 Palaguin ang pagluwas ng kalakal, pamumuhunan, MSME (malilit hangang sa di-
kalakihang mga negosyo)
Department of Transportation (DOTr)
Kagawaran ng Transportasyon (KNT)
Current Secretary: ARTHUR TUGADE
Tungkulin:
 Mangasiwa sa mga plano, programa, makipag-ugnayan at
isakatuparan ang mga sistema ng transportasyon
 Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang
serbisyo ng transportasyon
Department of Information and Communications
Technology (DICT)
Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-Impormasyon at
Komunikasyon (KTIK)
Current Secretary: RODOLFO A. SALALIMA
Tungkulin:
 Mangasiwa sa mga plano, polisiya at pagpapabuti ng public
access sa impormasyon at sistema ng komunikasyon
 Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang
serbisyo ng komunikasyon

More Related Content

What's hot

Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10ruth ferrer
 
Karapatan ng mamamayang Pilipino
Karapatan ng mamamayang PilipinoKarapatan ng mamamayang Pilipino
Karapatan ng mamamayang PilipinoBilly Rey Rillon
 
Sektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkodMissRubyJane
 
Sektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaaidacomia11
 
Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Manageme...
Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Manageme...Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Manageme...
Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Manageme...ruth ferrer
 
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidadMga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidadLuvyankaPolistico
 
Mga pangunahing siliranin/problema sa barangay/pamayanan
Mga pangunahing siliranin/problema sa barangay/pamayananMga pangunahing siliranin/problema sa barangay/pamayanan
Mga pangunahing siliranin/problema sa barangay/pamayananMaxley Medestomas
 
iba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyon
iba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyoniba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyon
iba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyonCarlaVallejo3
 
ARALIN 24- MGA TUNGKULIN O PANANAGUTAN NG MAMAMAYANG PILIPINO
ARALIN 24- MGA TUNGKULIN O PANANAGUTAN NG MAMAMAYANG PILIPINOARALIN 24- MGA TUNGKULIN O PANANAGUTAN NG MAMAMAYANG PILIPINO
ARALIN 24- MGA TUNGKULIN O PANANAGUTAN NG MAMAMAYANG PILIPINOELVIE BUCAY
 
paghahanda sa kalamidad
paghahanda sa kalamidadpaghahanda sa kalamidad
paghahanda sa kalamidadphillipeborde
 
Mga isyung pangkapaligiran
Mga isyung pangkapaligiranMga isyung pangkapaligiran
Mga isyung pangkapaligiranBilly Rey Rillon
 
10 karapatan ng bawat batang pilipino
10 karapatan ng bawat batang pilipino10 karapatan ng bawat batang pilipino
10 karapatan ng bawat batang pilipinorajnulada
 
Aralin 22 sektor ng industriya
Aralin 22 sektor ng industriyaAralin 22 sektor ng industriya
Aralin 22 sektor ng industriyaRivera Arnel
 
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3jessacada
 

What's hot (20)

Ahensya ng pamahalaan
Ahensya ng pamahalaanAhensya ng pamahalaan
Ahensya ng pamahalaan
 
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
 
Karapatan ng mamamayang Pilipino
Karapatan ng mamamayang PilipinoKarapatan ng mamamayang Pilipino
Karapatan ng mamamayang Pilipino
 
Sektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkod
 
Sektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikultura
 
Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Manageme...
Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Manageme...Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Manageme...
Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Manageme...
 
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidadMga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
 
Sektor ng Agrikultura
Sektor ng AgrikulturaSektor ng Agrikultura
Sektor ng Agrikultura
 
Ano ang kultura
Ano ang kulturaAno ang kultura
Ano ang kultura
 
Mga pangunahing siliranin/problema sa barangay/pamayanan
Mga pangunahing siliranin/problema sa barangay/pamayananMga pangunahing siliranin/problema sa barangay/pamayanan
Mga pangunahing siliranin/problema sa barangay/pamayanan
 
iba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyon
iba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyoniba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyon
iba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyon
 
Patakarang pananalapi
Patakarang pananalapiPatakarang pananalapi
Patakarang pananalapi
 
ARALIN 24- MGA TUNGKULIN O PANANAGUTAN NG MAMAMAYANG PILIPINO
ARALIN 24- MGA TUNGKULIN O PANANAGUTAN NG MAMAMAYANG PILIPINOARALIN 24- MGA TUNGKULIN O PANANAGUTAN NG MAMAMAYANG PILIPINO
ARALIN 24- MGA TUNGKULIN O PANANAGUTAN NG MAMAMAYANG PILIPINO
 
paghahanda sa kalamidad
paghahanda sa kalamidadpaghahanda sa kalamidad
paghahanda sa kalamidad
 
Mga isyung pangkapaligiran
Mga isyung pangkapaligiranMga isyung pangkapaligiran
Mga isyung pangkapaligiran
 
Kalamidad
KalamidadKalamidad
Kalamidad
 
Ang Munting Prinsipe
Ang Munting PrinsipeAng Munting Prinsipe
Ang Munting Prinsipe
 
10 karapatan ng bawat batang pilipino
10 karapatan ng bawat batang pilipino10 karapatan ng bawat batang pilipino
10 karapatan ng bawat batang pilipino
 
Aralin 22 sektor ng industriya
Aralin 22 sektor ng industriyaAralin 22 sektor ng industriya
Aralin 22 sektor ng industriya
 
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
 

Similar to Mga ahensiya ng pamahalaan

Mga Ahensiya ng Pamahalaan
Mga Ahensiya ng Pamahalaan Mga Ahensiya ng Pamahalaan
Mga Ahensiya ng Pamahalaan RitchenMadura
 
Mga Ahensiya ng Pamahalaan
Mga Ahensiya ng PamahalaanMga Ahensiya ng Pamahalaan
Mga Ahensiya ng PamahalaanMAILYNVIODOR1
 
Government agencies in Araling Panlipunan 4
Government agencies in Araling Panlipunan 4Government agencies in Araling Panlipunan 4
Government agencies in Araling Panlipunan 4josephpalisoc001
 
Sangay na Tagapagpaganap
Sangay na TagapagpaganapSangay na Tagapagpaganap
Sangay na TagapagpaganapPrincess Sarah
 
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdfAP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdfVleidy
 
Unit Plan V - Grade Six
Unit Plan V - Grade Six Unit Plan V - Grade Six
Unit Plan V - Grade Six Mavict De Leon
 
Sektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturahm alumia
 
Sektor ng Agrikultura by Nechele Sigua
Sektor ng Agrikultura by Nechele SiguaSektor ng Agrikultura by Nechele Sigua
Sektor ng Agrikultura by Nechele SiguaNechele Sigua
 
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong PanlipunanAng Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunaniamnotangelica
 
ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
 ANG SANGAY NG EHEKUTIBO ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
ANG SANGAY NG EHEKUTIBOJaymart Adriano
 
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansa
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansaAralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansa
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansaAlice Bernardo
 
Ferdinand E. Marcos.pdf
Ferdinand E. Marcos.pdfFerdinand E. Marcos.pdf
Ferdinand E. Marcos.pdfDEWWW2
 
Patakarang Piskal.pptx
Patakarang Piskal.pptxPatakarang Piskal.pptx
Patakarang Piskal.pptxssuserf670e4
 
Kagawaran ng Pamahalaan.pptx sa Araling Panlipunan
Kagawaran ng Pamahalaan.pptx sa Araling PanlipunanKagawaran ng Pamahalaan.pptx sa Araling Panlipunan
Kagawaran ng Pamahalaan.pptx sa Araling PanlipunanHanzelMaePalomo
 

Similar to Mga ahensiya ng pamahalaan (16)

Mga Ahensiya ng Pamahalaan
Mga Ahensiya ng Pamahalaan Mga Ahensiya ng Pamahalaan
Mga Ahensiya ng Pamahalaan
 
Mga Ahensiya ng Pamahalaan
Mga Ahensiya ng PamahalaanMga Ahensiya ng Pamahalaan
Mga Ahensiya ng Pamahalaan
 
Mga-Ahensiya-ng-Pamahalaan.pptx
Mga-Ahensiya-ng-Pamahalaan.pptxMga-Ahensiya-ng-Pamahalaan.pptx
Mga-Ahensiya-ng-Pamahalaan.pptx
 
Government agencies in Araling Panlipunan 4
Government agencies in Araling Panlipunan 4Government agencies in Araling Panlipunan 4
Government agencies in Araling Panlipunan 4
 
Sangay na Tagapagpaganap
Sangay na TagapagpaganapSangay na Tagapagpaganap
Sangay na Tagapagpaganap
 
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdfAP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
 
Unit Plan V - Grade Six
Unit Plan V - Grade Six Unit Plan V - Grade Six
Unit Plan V - Grade Six
 
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdfSEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf
 
Sektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikultura
 
Sektor ng Agrikultura by Nechele Sigua
Sektor ng Agrikultura by Nechele SiguaSektor ng Agrikultura by Nechele Sigua
Sektor ng Agrikultura by Nechele Sigua
 
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong PanlipunanAng Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
 
ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
 ANG SANGAY NG EHEKUTIBO ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
 
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansa
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansaAralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansa
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansa
 
Ferdinand E. Marcos.pdf
Ferdinand E. Marcos.pdfFerdinand E. Marcos.pdf
Ferdinand E. Marcos.pdf
 
Patakarang Piskal.pptx
Patakarang Piskal.pptxPatakarang Piskal.pptx
Patakarang Piskal.pptx
 
Kagawaran ng Pamahalaan.pptx sa Araling Panlipunan
Kagawaran ng Pamahalaan.pptx sa Araling PanlipunanKagawaran ng Pamahalaan.pptx sa Araling Panlipunan
Kagawaran ng Pamahalaan.pptx sa Araling Panlipunan
 

More from Ners Iraola

More from Ners Iraola (7)

Flyers butane
Flyers butaneFlyers butane
Flyers butane
 
Planets
PlanetsPlanets
Planets
 
Whip and tongue grafting
Whip and tongue graftingWhip and tongue grafting
Whip and tongue grafting
 
Larangan ng sining
Larangan ng siningLarangan ng sining
Larangan ng sining
 
Recipes
RecipesRecipes
Recipes
 
Philippine festivals
Philippine festivalsPhilippine festivals
Philippine festivals
 
Senator 2016
Senator 2016Senator 2016
Senator 2016
 

Recently uploaded

ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttJulietDianeBallonBot
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docxChristineIgnas2
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxVinJims
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1JudyAnnTongol
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxsagumjhenaicka
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxMarcChristianNicolas
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxPanahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxChrisAprilMolina1
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
mga proseso at pangangailangan sa pagboto
mga proseso at pangangailangan sa pagbotomga proseso at pangangailangan sa pagboto
mga proseso at pangangailangan sa pagbotoMark James Viñegas
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...RanjellAllainBayonaT
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 

Recently uploaded (20)

ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxPanahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
mga proseso at pangangailangan sa pagboto
mga proseso at pangangailangan sa pagbotomga proseso at pangangailangan sa pagboto
mga proseso at pangangailangan sa pagboto
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 

Mga ahensiya ng pamahalaan

 • 1. Department of Agrarian Reform (DAR) Kagawaran ng Repormang Pansakahan (KRP) Current Secretary: RAFAEL MARIANO Tungkulin:  Ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)  Magsagawa ng pagpapaunlad sa lupa sa loob ng takdang panahon  Magsagawa ng mga programang naaayon sa nasasakupan ng kagawaran at maghanap ng mga makikinabang sa mga programang ito  Ipatupad ang hustisya sa mga kaso na pang agraryo Department of Agriculture (DA) Kagawaran ng Pagsasaka (KPS) Current Secretary: EMMANUEL PIÑOL Tungkulin:  Siguraduhing may sapat na panustos na pagkain at mga pangangailangan mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda  Palaguin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paglalaan ng mga patakaran, pampublikong pamumuhunan, at mga serbisyong kinakailangan para sa lokal at pandaigdigang kalakalan  Palaguin ang produksiyon mula sa agrikultura, mabigyan ng paraan upang magkaroon ng kita ang mga magsasaka at mangingisda  Maengganyo ang iba pang sektor ng lipunan sa pagpapalago ng agrikultura  Magpalaganap ng mga sistemang pang agrikultura na pinapahalagahan ang hustisya, kasaganaan at pangmatagalang paghawak sa likas yamang pang-agrikultura. Department of Education (DepEd) Kagawaran ng Edukasyon (KEd) Current Secretary: LEONOR BRIONES Tungkulin:  Bumubuo, nagpapatupad at nag-uugnay ng mga plano, programa at proyekto sa aspeto ng pormal at di-pormal na edukasyon  Mangasiwa sa elementarya at sekundaryong institusyon ng edukasyon kabilang na ang mga pribado at pampublikong eskuwelahan at iba pang alternatibong sistema ng edukasyon  Sustentuhan ang kumpleto at magkakaugnay na sistema ng edukasyon na naaayon sa adhikain ng pambansang pag-unlad
 • 2. Department of Budget and Management (DBM) Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala (KPP) Current Secretary: BENJAMIN DIOKNO Tungkulin:  Manguna sa pamamahala ng pampublikong paggasta para masiguro ang pantay, nararapat, malinaw at maayos na pananagot sa paglalaan at paggamit ng pondo ng publiko para sa ikaaangat ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino  Gumawa ng istratehiya na naaayon sa planong pang-ekonomiya ng gobyerno  Gawin ang plano ng paggasta na nakasaad ang programa  Gawin ang taunang plano ng paglalaan sa mga gastusin  Gawin at isakatuparan ang pambansang sistema ng pananagutan sa pondo at pagpapahalaga ng pamumuhunan  Pamahalaan ang pagbayad sa gobyerno  Bantayan ang mga operasyong pinansyal ng mga lokal na pamahalaan at mga kumpanya na hawak ng gobyerno Department of Energy (DOE) Kagawaran ng Enerhiya (KEn) Current Secretary: ALFONSO CUSI Tungkulin:  Maghanda, mamahala at pag-ugnayin ang mga plano, programa at gawain ng gobyerno na may kinalaman sa paghahanap, pagpapaunlad, paggamit, pamamahagi at pagtitipid ng enerhiya Department of Environment and Natural Resources (DENR) Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan (KKLK) Current Secretary: REGINA LOPEZ Tungkulin:  Siguraduhing may nakalaang likas-yaman na magagamit, napapalitan at mapagkukunan  Pasaganahin ang likas yaman para sa pangangailangan ng publiko ng mga yamang gubat, mineral at lupa  Palakihin ang ambag ng likas-yaman sa pagkamit ng pag-unlad ng lipunan at ekonomiya  Siguraduhin ang pantay na pagkakaroon ng likas-yaman para sa iba’t-ibang sektor ng lipunan  Panatilihing ligtas ang natatanging likas-yaman na kumakatawan sa pambansang kultura at bilang pamana sa susunod na henerasyon
 • 3. Department of Finance (DOF) Kagawaran ng Pananalapi (KNPN) Current Secretary: CARLOS “SONNY” DOMINGUEZ III Tungkulin:  Bumuo ng mga plano sumasaklaw sa pangangalap ng mapapagkunan ng yaman ng gobyerno maging ito ay pribado o publiko, lokal o sa labas ng bansa  Bumuo ng mga patakaran at mangasiwa sa pagbubuwis  Pangalagaan at mangasiwa sa pera ng gobyerno  Mangasiwa sa utang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa  Pag-aralan, makipag-ugnayan at magmungkahi sa mga institusyong pinansyal ng gobyerno Department of Foreign Affairs (DFA) Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (KUP) Current Secretary: PERFECTO YASAY JR. Tungkulin:  Itatag ang interes ng Pilipino at gobyerno sa mundo  Ipatupad ang mga polisiyang pang-banyaga  Isulong ang maayos na relasyon sa iba’t-ibang bansa, rehiyon at organisasyon ng mga bansa  Paunlarin ang kooperasyong pang-rehiyon at pandaigdigan sa kapakanan ng katahimikan, kaunlaran at katatagan  Pangalagaan at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa Department of Health (DOH) Kagawaran ng Kalusugan (KNKL) Current Secretary: DR. PAULYN JEAN ROSELL UBIAL Tungkulin:  Siguraduhin ang pagkakaroon ng pantay at de-kalidad na kalusugan para sa lahat ng Pilipino  Gumawa ng mga plano at alituntunin sa kalusugan  Pangasiwaan ang lahat ng mga serbisyo at produktong pangkalusugan  Magbigay ng tulong sa mga manggagawang pangkalusugan
 • 4. Department of the Interior and Local Government (DILG) Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (KIPL) Current Secretary: ISMAEL SUEÑO Tungkulin:  Tumulong sa Pangulo na mangasiwa sa lokal na pamahalaan  Magtalaga ng mga patakaran sa pangangasiwa ng batas at kaayusan  Pangasiwaan, bantayan at palakasin ang lokal na pamahalaan at komunidad  Bumuo ng mga plano at programang nakatuon sa mga sakunang natural o gawang-tao  Magtalaga ng sistema ng pakikipagtulungan sa pagitan ng tao, lokal na pamahalaan at departamento sa epektibong pagbigay ng saligang serbisyo sa publiko  Magbigay sanay sa PNP, BJMP at BFP  Pababain ang krimen  Pag-ibayuhin ang pangangasiwa sa mga kulungan at proteksyon sa mga sunog Department of Justice (DOJ) Kagawaran ng Katarungan (KNKT) Current Secretary: VITALIANO AGUIRRE II Tungkulin:  Mangasiwa sa sistema ng hustisya para sa mga krimen kabilang na ang pag-iimbestiga, pagpapataw ng parusa at pagpapatawad  Legal na tagapagtanggol at tagapayo ng gobyerno  Mangasiwa sa mga batas ukol sa pagiging mamamayan o banyaga  Pangalagaan ang pandaigdigang kooperasyon kabilang na ang legal na interes ng ibang bansa sa loob ng bansa  Pakikipagtalakayan sa mga kasunduang pangkalakalan at mga hanganan ng bansa sa karagatan  Pagbigay ng libreng tulong-legal sa mga mahihirap at nangangailangan  Gampanan ang iba pang tungkulin ng DOJ ayon sa batas at iba pang executive orders Department of Labor and Employment (DOLE) Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (KNPE) Current Secretary: SILVESTRE “BEBOT” BELLO III Tungkulin:  Bumuo ng mga patakaran, mangasiwa sa mga programa at manilbihan bilang tagapag-ugnay ng pamahalaan sa larangan ng paggawa at empleyo  Mabigyan ang mga Pilipino ng pagkakataong makapagtrabaho  Pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa  Pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga industriya
 • 5. Department of National Defense (DND) Kagawaran ng Tanggulang Pambansa (KTP) Current Secretary: DELFIN LORENZANA Tungkulin:  Magtanggol laban sa panloob at panlabas na banta sa pambansang kaligtasan  Pangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo at mga beteranong sundalo  Suportahan ang kaunlarang panlipunan at pang ekonomiya  Panindigan ang kapangyarihan at teritoryo ng Pilipinas Department of Public Works and Highways (DPWH) Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan (KPBL) Current Secretary: Mark Villar Tungkulin:  Magplano ng mga pampublikong imprastraktura  Magdisenyo, bumuo at pangalagaan ang mga pambansang kalsada, tulay at mga sistemang pang-baha  Siguraduhing ligtas, mahusay at mataas ang kalidad ng mga pampublikong imprastruktura Department of Science and Technology (DOST) Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (KNAT) Current Secretary: FORTUNATO DELA PEÑA Tungkulin:  Bumuo ng malawakang plano pang-aghamat teknolohiya  Paunlarin ang pananaliksik sa aghamat teknolohiya lalo na sa ikauunlad o kapakinabangan ng bansa  Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya mula sa labas ng bansa at gamitin ito hanggang sa antas na pang komersiyo at pakikipag- ugnayan ng pribado at pampublikong sektor  Gawing kapaki-pakinabang ang resulta ng mga pananaliksik sa mga nangangailangan nito  Gawing accessible ang impormasyon mula sa aghamat teknolohiya sa mga pribado at pampublikong sektor  Gumawa at mangasiwa ng mga programa para sa pagpapalakas ng kakayahan ng agham at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbuo ng mga imprastruktura  Pag-ibayuhin ang kamalayan ng publiko sa agham at teknolohiya
 • 6. Department of Social Welfare and Development (DSWD) Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad (KKPP) Current Secretary: Judy Taguiwalo Tungkulin:  Pababain ang antas ng kahirapan  Mamahagi at mag-ugnay ng mga serbisyong panlipunan  Proteksiyunan ang mga dukha, nangangailangan at may kapansanan Department of Tourism (DOT) Kagawaran ng Turismo (KNT) Current Secretary: WANDA CORAZON TEO Tungkulin:  Mangasiwa sa lahat ng programa ng kalakalan na may kinalaman sa turismo  Pangunahan at suportahan ang pag-unlad ng kalakalan at mga programang humihikayat sa mga turista na bumisita sa bansa Department of Trade and Industry (DTI) Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (KKI) Current Secretary: RAMON LOPEZ Tungkulin:  Siguraduhin ang kakayanan ng bansa sa pandaigdigang paligsahan sa larangan ng industriya at mga serbisyo  Pag-ibayuhin ang mga negosyo, pagiging produktibo, kahusayan at kapakanan ng mga mamimili  Makalikha ng maraming trabaho  Pataasin ang kamalayan ng mga mamimili sa kanilang mga karapatan at katungkulan  Palaguin ang pagluwas ng kalakal, pamumuhunan, MSME (malilit hangang sa di- kalakihang mga negosyo)
 • 7. Department of Transportation (DOTr) Kagawaran ng Transportasyon (KNT) Current Secretary: ARTHUR TUGADE Tungkulin:  Mangasiwa sa mga plano, programa, makipag-ugnayan at isakatuparan ang mga sistema ng transportasyon  Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo ng transportasyon Department of Information and Communications Technology (DICT) Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-Impormasyon at Komunikasyon (KTIK) Current Secretary: RODOLFO A. SALALIMA Tungkulin:  Mangasiwa sa mga plano, polisiya at pagpapabuti ng public access sa impormasyon at sistema ng komunikasyon  Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo ng komunikasyon