SlideShare a Scribd company logo
SANGAY NA
TAGAPAGPAGANAP
Executive Department
Pangulo
 Ang pangulo ay inihahalal ng mamamayan
 Maaari lamang siyang manungkulan sa loob ng
isang termino na tumatagal ng anim na taon
 Kwalipikasyon:
 Likas na mamamayang Pilipino
 Rehistradong botante
 Nakakabasa at nakakasulat
 40 taong gulang pataas sa araw ng halalan
 Naninirahan sa Pilipinas sampung taon bago
maghalalan
Tungkulin ng Pangulo at Sangay
na Tagapagpaganap
 Ipatupad sa buong bansa ang mga pinagtibay
ng batas
 Bilang punong tagapagpaganap, may
kapangyarihan at tungkulin ang Pangulo na
ipatupad nang mahusay at patas ang mga batas
ng bansa
 Magpatibay ng batas
 May kapangyarihan ang Pangulo na aprubahan o
tanggihan ang anumang batas na nagmula sa
Kongreso (Veto Power)
Tungkulin ng Pangulo at Sangay
na Tagapagpaganap
 Magsilbing komandante ng Sandatahang Lakas
ng Pilipinas
 Ibinigay sa Pangulo ang kapangyarihang pangunahan
ang militar upang matiyak ang pangingibabaw ng
kapangyarihan ng mga sibilyan
 Magsumite ng panukalang taunang kita at
gastusin ng pamahalaan sa Kongreso
 Taun – taon ay naghahanda ang tanggapan ng
Pangulo ng panukalang badyet ng pamahalaan sa
loob ng isang taon
Tungkulin ng Pangulo at Sangay
na Tagapagpaganap
 Magsilbing kinatawan ng estado sa
mahahalagang okasyon sa loob at labas ng
bansa
 Ang pangulo ang opisyal na kinatawan ng bansa
sa mahahalagang pulong - pandaigdigan
Mga Kagawaran ng
Pamahalaan
 Kagawaran ng Agrikultura
 Responsibilidad ng departamentong ito ang
pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa
 Tungkulin nitong magbigay ng mga serbisyong tutugon sa
mga pangangailangan ng mga magbubukid at
mangingisda
 Ito ang responsible para sa kaalaman at teknolohiyang
magpataas ng produksyong agrikultural
 Tinitiyak din nito ang pagpapautang para sa mga
pangangailangan sa produksyon ng mga magbubukid at
mangingisda
Kagawaran ng Repormang
Agraryo
 Tungkuling magpatupad ng mga batas at programa
sa pamamahagi ng mga lupain sa bansa
 Pangunahing tungkulin nito ang pag – aasikaso sa
mga kasong agraryo
 Dito idinudulog ng mga magbubukid ang kanilang
mga problema gaya ng pangangamkam ng lupa
Kagawaran ng Kapaligiran at
Likas Yaman
 Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang
likas yaman ng bansa
 Ito ang nagpapatupad ng mga batas kaugnay sa
paggalugad at paggamit sa mga kagubatan,
kabundukas, at katubigan ng bansa
 Ito rin ang nagkakaloob ng lisensya o permiso sa
mga kompanyang nagnanais mag – negosyo mula
sa kalikasan
 Maaari nitong hulihin ang sinumang lalabag sa mga
batas na pangkapaligiran ng bansa
Kagawaran ng Edukasyon
 Inatasan na magplano at magpatupad ng mga patakaran,
programa at proyekto na magpapaunlad sa yamang tao
ng bansa
 Responsibilidad na paunlarin at pagyamanin ang
katutubong kulturang Pilipino
 Tungkulin nitong magkaloob ng libreng edukasyon sa
antas ng primarya at sekondarya sa lahat ng kabataang
Pilipino
 Ito ang nangangasiwa sa mga programa kaugnay ng non
– formal education
Kagawaran ng Paggawa at
Empleyo
 Ito ang nagsasaayos ng mga usapiin kaugnay ng
mga manggagawa at may – ari ng negosyon o
kapitalista sa bansa
 Dito din idinudulog ang mga hindi pagkakasundo sa
pagitan ng mga manggagawa at kapitalista
 Tungkulin nitong tiyakin na napangangalagaan ang
karapatan ng mga manggagawang Pilipino
 Ito rin ang nagpapatupad sa mga batas – paggawa
sa bansa
Kagawaran ng Ugnayang
Panlabas
 Ito ang nagsasaayos ng ating relasyon sa ibang
bansa at sa mga internasyonal na organisasyon
 Tinitiyak ng kagawarang ito na napangangalagaan
ang mga karapatan at kaligtasan ng mga Pilipinong
manggagawa sa iabng bansa
Kagawaran ng
Turismo
 Ito ang nagpapahusay ng gawaing pangturismo sa
bansa
 Tungkulin nitong isaayos ang promosyon ng Pilipinas
bilang isang magandang destinasyon ng mga turista
mula sa iabng bansa
 Pinaplano nito ang pagpapaunlad sa lokal na turismo
 Sila ang namamahala sa pagsasaayos ng mga
pasilidad sa paglalakbay na panlupa,
panghimpapawid at pandagat
Kagawaran ng
Kalakalan at Industriya
 Layunin ng kagawaran na ito na palakasin ang
pamumuhunan at kalakalan ng bansa
 Ito ang tumatayong pangunahing tagapagpatupad ng
mga batas na maghihikayat sa pagpasok ng
dayuhang pamumuhunan, produkto at serbisyo sa
bansa.
 Sinisikap nitong palakasin ang kakayanan ng
bansang mag – eskport
 Ito rin ang nagmomonitor sa presyo ng mga bilihin sa
Kagawaran ng
Transportasyon at
Komunikasyon
 Ang kagawarang ito ang nagpaplano at
nangangasiwa sa mahalagang imprastraktura at
pasilidad ng transportasyon at komunikasyon ng
bansa
Kagawaran ng mga Gawaing
Pambayan at Pambansang
Lansangan
 Tungkulin ng kagawarang ito ang pangangasiwa sa
mga imprastrakturang gaya ng kalsada, tulay, dike,
dam at iba pang mahahalagang gawaing pambayan
 Ito rin ang tumatayong inhinyero na nagtutukoy kung
ano, saan, at paano gagawin ang mga nabanggit na
serbisyong pampubliko
Kagawaran ng
Kalusugan
 Ito ang pangunahing instrumento ng sangay na
tagapagpaganap para pangalagaan ang kalusugan ng
mamamayan
 Ito ang nagpapatupad ng mga programa at proyekto na
nagkakaloob ng mga serbisyong pangkalusugan sa
mamamayan ng bansa
 Pinangangasiwaan din nito ang pagtatayo ng mga
pampublikong ospital at sentrong pangkalusugan
 Nagtatalaga rin ito ng mga manggagawang
pangkalusugangaya ng mga doktor at mas lalo na sa
mga kanayunan
Kagawaran ng
Katarungan
 Responsibilidad nitong pamahalaan ang sistemang
pangkatarungan ng bansa
 Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga imbestigasyon,
paglilitis, at pagmomonitor sa mga bilangguan
 Ito rin ang nagsasaayos sa mga kaso ng paglabag sa
mga batas kaugnay ng pagkamamamayan at kasong
agraryo
 Nagkakaloob ng libreng serbisyo ng mga abogado para
sa mga nasasakdal na walang kakayanang kumuha ng
sarili nilang pribadong abogado
Kagawaran ng Tanggulang
Pambansa
 Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan
ang mamamayan at bansa laban sa mga
panloob at panlabas na banta sa seguridad at
kapayapaan
 Ito ang nagbubuo at nagpapatupad ng mga
plano at proyekto para sa pambansang
seguridad
Kagawaran ng Badyet at
Pangangasiwa
 Pangunahing responsibilidad ng kagawarang ito ang
pagbabalangkas ng kabuuang gastusin at kita ng
pamahalaan
 Tinutulungan nito ang pangulo sa pag – aayos ng
mga prayoridad nito upang mas epektibong
mapamahalaan ang iba’t – ibang mga gawain ng
gobyerno
Kagawaran ng
Pinansya
 Ito naman ang gumagawa ng plano para sa
pagkukunan ng pondo ng pamahalaan
 Ito ang nagpapatupad ng mga batas hinggil sa
pagbubuwis, pananalapi at mga usapin kaugnay ng
mga opisyal na pagkakautang ng gobyerno sa loob at
labas ng bansa
Kagawaran ng Interyor at
Pamahalaang Lokal
 Ito ang nagsasaayos ng iba’t – ibang yunit ng
pamahalaang lokal
 Debolusyon
 Abala ang kagawarang ito sa pagtutok sa mga plano
at programa ng mga ahensya ng lokal na
pamahalaan gaya ng barangay, munisipyo at
lalawigan
Kagawaran ng Agham at
Teknolohiya
 Ito ang nagbibigay ng laman sa layunin ng pamahalaan
na mapaunlad ang siyensya at teknolohiiya sa bansa
 Nagbabalangkas ang kagawarang ito ng mga proyekto
para makapagbigay ng suporta sa mga Pilipinong
imbentor
 Nagbibigay din ito ng scholarship para sa mga kabataang
kinakikitaan ng talento sa agham
 Layunin nitong paunlarin ang kakayanan ng mga
Pilipinong siyentista sa paggamit ng katutubong
kaalaman at sa pagpapahusay ng umiiral nang mga
bagay at kagamitan sa paligid
Kagawaran ng Kagalingang
Panlipunan at Kaunlaran
 Nasa kamay ng kagawarang ito ang pagbubuo
ng mga programa at proyekto na tutulong sa
mga nangangailangang miyembro ng ating
lipunan
 Mayroon itong tanggapan kung saan maaaring
makipag – ugnayan ang iabng mga institusyon o
organisasyon na nagnanais magbigay ng tulong
Kagawarang Enerhiya
 Tungkulin ng departamentong ito na paunlarin ang
lokal na pinagkukunan ng enerhiya ng bansa
 May mga programa sila sa paggalugad at
pagpapahusay ng teknolohiya sa pagtransporma ng
enerhiyang nagmumula sa araw, tubig at hangin at
iba pang renewable energy para sa malawakang
paggamit nito
NEDA
National Economic and Development Authority
 Isang ahensyang tumutulong sa pagpaplano ng
pamahalaan
 Dito binubuo ang mga plano sa pagpapaunlad ng
ekonomiya

More Related Content

What's hot

globo at mapa
globo at mapaglobo at mapa
globo at mapa
Leth Marco
 
Soberanya ng Pilipinas
Soberanya ng PilipinasSoberanya ng Pilipinas
Soberanya ng Pilipinas
Ailyn Mae Javier
 
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaanPaghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
EDITHA HONRADEZ
 
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong PanlipunanAng Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
iamnotangelica
 
Ang watawat ng pilipinas
Ang watawat ng pilipinasAng watawat ng pilipinas
Ang watawat ng pilipinas
Nelson Gonzales
 
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang PangkalusuganYUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
EDITHA HONRADEZ
 
Ang pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinasAng pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinas
Alice Bernardo
 
Pamahalaang kolonyal sa pilipinas
Pamahalaang kolonyal sa pilipinasPamahalaang kolonyal sa pilipinas
Pamahalaang kolonyal sa pilipinas
Danielle Villanueva
 
Ppt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang KolonyalPpt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang Kolonyal
Lorena de Vera
 
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yamanAralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
EDITHA HONRADEZ
 
Tagapaghukom
TagapaghukomTagapaghukom
Tagapaghukom
Eddie San Peñalosa
 
Mga ahensiya ng pamahalaan
Mga ahensiya ng pamahalaanMga ahensiya ng pamahalaan
Mga ahensiya ng pamahalaan
Ners Iraola
 
YUNIT III ARALIN 3: Ang mga Namumuno sa Bansa
YUNIT III ARALIN 3: Ang mga Namumuno sa BansaYUNIT III ARALIN 3: Ang mga Namumuno sa Bansa
YUNIT III ARALIN 3: Ang mga Namumuno sa Bansa
EDITHA HONRADEZ
 
ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
 ANG SANGAY NG EHEKUTIBO ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
Jaymart Adriano
 
Relatibong Lokasyon
Relatibong LokasyonRelatibong Lokasyon
Relatibong Lokasyon
Eddie San Peñalosa
 
Mga programang pangkapayapaan
Mga programang pangkapayapaanMga programang pangkapayapaan
Mga programang pangkapayapaan
Tin Dee
 
YUNIT II ARALIN 11: Likas Kayang Pag-unlad
YUNIT II ARALIN 11: Likas Kayang Pag-unladYUNIT II ARALIN 11: Likas Kayang Pag-unlad
YUNIT II ARALIN 11: Likas Kayang Pag-unlad
EDITHA HONRADEZ
 
Pang-uri (Adjective)
Pang-uri (Adjective)Pang-uri (Adjective)
Pang-uri (Adjective)
LadySpy18
 
Mga Uri ng Pang-uri
Mga Uri ng Pang-uriMga Uri ng Pang-uri
Mga Uri ng Pang-uri
RitchenMadura
 

What's hot (20)

globo at mapa
globo at mapaglobo at mapa
globo at mapa
 
Soberanya ng Pilipinas
Soberanya ng PilipinasSoberanya ng Pilipinas
Soberanya ng Pilipinas
 
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaanPaghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
 
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong PanlipunanAng Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
 
Ang watawat ng pilipinas
Ang watawat ng pilipinasAng watawat ng pilipinas
Ang watawat ng pilipinas
 
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang PangkalusuganYUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
 
Ang pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinasAng pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinas
 
Pamahalaang kolonyal sa pilipinas
Pamahalaang kolonyal sa pilipinasPamahalaang kolonyal sa pilipinas
Pamahalaang kolonyal sa pilipinas
 
Likas na yaman
Likas na yamanLikas na yaman
Likas na yaman
 
Ppt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang KolonyalPpt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang Kolonyal
 
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yamanAralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
Aralin 3 mga pakinabang na pang ekonomiko ng mga likas na yaman
 
Tagapaghukom
TagapaghukomTagapaghukom
Tagapaghukom
 
Mga ahensiya ng pamahalaan
Mga ahensiya ng pamahalaanMga ahensiya ng pamahalaan
Mga ahensiya ng pamahalaan
 
YUNIT III ARALIN 3: Ang mga Namumuno sa Bansa
YUNIT III ARALIN 3: Ang mga Namumuno sa BansaYUNIT III ARALIN 3: Ang mga Namumuno sa Bansa
YUNIT III ARALIN 3: Ang mga Namumuno sa Bansa
 
ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
 ANG SANGAY NG EHEKUTIBO ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
ANG SANGAY NG EHEKUTIBO
 
Relatibong Lokasyon
Relatibong LokasyonRelatibong Lokasyon
Relatibong Lokasyon
 
Mga programang pangkapayapaan
Mga programang pangkapayapaanMga programang pangkapayapaan
Mga programang pangkapayapaan
 
YUNIT II ARALIN 11: Likas Kayang Pag-unlad
YUNIT II ARALIN 11: Likas Kayang Pag-unladYUNIT II ARALIN 11: Likas Kayang Pag-unlad
YUNIT II ARALIN 11: Likas Kayang Pag-unlad
 
Pang-uri (Adjective)
Pang-uri (Adjective)Pang-uri (Adjective)
Pang-uri (Adjective)
 
Mga Uri ng Pang-uri
Mga Uri ng Pang-uriMga Uri ng Pang-uri
Mga Uri ng Pang-uri
 

Similar to Sangay na Tagapagpaganap

yunitiiiaralin3mganamumunosabansa-161111000508.pptx
yunitiiiaralin3mganamumunosabansa-161111000508.pptxyunitiiiaralin3mganamumunosabansa-161111000508.pptx
yunitiiiaralin3mganamumunosabansa-161111000508.pptx
ErwinPantujan2
 
Yunit iii aralin 3 mga namumuno sa bansa
Yunit iii aralin 3 mga namumuno sa bansaYunit iii aralin 3 mga namumuno sa bansa
Yunit iii aralin 3 mga namumuno sa bansa
EDITHA HONRADEZ
 
YUNIT III ARALIN 3 MGA NAMUMUNO SA BANSA
YUNIT III ARALIN 3 MGA NAMUMUNO SA BANSAYUNIT III ARALIN 3 MGA NAMUMUNO SA BANSA
YUNIT III ARALIN 3 MGA NAMUMUNO SA BANSA
EDITHA HONRADEZ
 
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptxAP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
RosebelleDasco
 
AP 4 Quarter 3 w1 -Pambansang Pamahalaan at Sangay Nito.pptx
AP 4 Quarter 3 w1 -Pambansang Pamahalaan at Sangay Nito.pptxAP 4 Quarter 3 w1 -Pambansang Pamahalaan at Sangay Nito.pptx
AP 4 Quarter 3 w1 -Pambansang Pamahalaan at Sangay Nito.pptx
MarfeMontelibano2
 
Government agencies in Araling Panlipunan 4
Government agencies in Araling Panlipunan 4Government agencies in Araling Panlipunan 4
Government agencies in Araling Panlipunan 4
josephpalisoc001
 
aralin11ang Sangay tagapagpaganap grade4-pdf
aralin11ang Sangay tagapagpaganap grade4-pdfaralin11ang Sangay tagapagpaganap grade4-pdf
aralin11ang Sangay tagapagpaganap grade4-pdf
gladysavila101
 
Ap yunit iii aralin 1
Ap yunit iii aralin 1Ap yunit iii aralin 1
Ap yunit iii aralin 1
EDITHA HONRADEZ
 
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokalChristopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
Alice Bernardo
 
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nitoAp y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito
RacelErika
 
Kahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaanKahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaan
Sherwin Dulay
 
Republic act 7160 erasquin
Republic act 7160 erasquinRepublic act 7160 erasquin
Republic act 7160 erasquin
Alice Bernardo
 
Sangay ng Pamahalaan.pptx
Sangay ng Pamahalaan.pptxSangay ng Pamahalaan.pptx
Sangay ng Pamahalaan.pptx
cindydizon6
 
Pamahalaan ng Pilipinas
Pamahalaan ng PilipinasPamahalaan ng Pilipinas
Pamahalaan ng Pilipinas
Billy Rey Rillon
 
Araling Panlipunan grade four week four 4
Araling Panlipunan grade four week four 4Araling Panlipunan grade four week four 4
Araling Panlipunan grade four week four 4
JeffreyDummy
 
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay NitoYunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
EDITHA HONRADEZ
 
Aralin Panlipunan Grade 4 (3rd Quarter) - Ang mga Namumuno sa Bansa.pptx
Aralin Panlipunan Grade 4 (3rd Quarter) - Ang mga Namumuno sa Bansa.pptxAralin Panlipunan Grade 4 (3rd Quarter) - Ang mga Namumuno sa Bansa.pptx
Aralin Panlipunan Grade 4 (3rd Quarter) - Ang mga Namumuno sa Bansa.pptx
mayrellermo1
 
Ap 4 lm q3
Ap 4 lm q3Ap 4 lm q3
Ap 4 lm q3
EDITHA HONRADEZ
 
Ap 4 lm q3
Ap 4 lm q3Ap 4 lm q3
Ap 4 lm q3
EDITHA HONRADEZ
 
Ang mga Kagawaran ng Sangay Tagapagpaganap
Ang mga Kagawaran ng Sangay TagapagpaganapAng mga Kagawaran ng Sangay Tagapagpaganap
Ang mga Kagawaran ng Sangay Tagapagpaganap
MAILYNVIODOR1
 

Similar to Sangay na Tagapagpaganap (20)

yunitiiiaralin3mganamumunosabansa-161111000508.pptx
yunitiiiaralin3mganamumunosabansa-161111000508.pptxyunitiiiaralin3mganamumunosabansa-161111000508.pptx
yunitiiiaralin3mganamumunosabansa-161111000508.pptx
 
Yunit iii aralin 3 mga namumuno sa bansa
Yunit iii aralin 3 mga namumuno sa bansaYunit iii aralin 3 mga namumuno sa bansa
Yunit iii aralin 3 mga namumuno sa bansa
 
YUNIT III ARALIN 3 MGA NAMUMUNO SA BANSA
YUNIT III ARALIN 3 MGA NAMUMUNO SA BANSAYUNIT III ARALIN 3 MGA NAMUMUNO SA BANSA
YUNIT III ARALIN 3 MGA NAMUMUNO SA BANSA
 
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptxAP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
 
AP 4 Quarter 3 w1 -Pambansang Pamahalaan at Sangay Nito.pptx
AP 4 Quarter 3 w1 -Pambansang Pamahalaan at Sangay Nito.pptxAP 4 Quarter 3 w1 -Pambansang Pamahalaan at Sangay Nito.pptx
AP 4 Quarter 3 w1 -Pambansang Pamahalaan at Sangay Nito.pptx
 
Government agencies in Araling Panlipunan 4
Government agencies in Araling Panlipunan 4Government agencies in Araling Panlipunan 4
Government agencies in Araling Panlipunan 4
 
aralin11ang Sangay tagapagpaganap grade4-pdf
aralin11ang Sangay tagapagpaganap grade4-pdfaralin11ang Sangay tagapagpaganap grade4-pdf
aralin11ang Sangay tagapagpaganap grade4-pdf
 
Ap yunit iii aralin 1
Ap yunit iii aralin 1Ap yunit iii aralin 1
Ap yunit iii aralin 1
 
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokalChristopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
 
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nitoAp y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito
 
Kahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaanKahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaan
 
Republic act 7160 erasquin
Republic act 7160 erasquinRepublic act 7160 erasquin
Republic act 7160 erasquin
 
Sangay ng Pamahalaan.pptx
Sangay ng Pamahalaan.pptxSangay ng Pamahalaan.pptx
Sangay ng Pamahalaan.pptx
 
Pamahalaan ng Pilipinas
Pamahalaan ng PilipinasPamahalaan ng Pilipinas
Pamahalaan ng Pilipinas
 
Araling Panlipunan grade four week four 4
Araling Panlipunan grade four week four 4Araling Panlipunan grade four week four 4
Araling Panlipunan grade four week four 4
 
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay NitoYunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
 
Aralin Panlipunan Grade 4 (3rd Quarter) - Ang mga Namumuno sa Bansa.pptx
Aralin Panlipunan Grade 4 (3rd Quarter) - Ang mga Namumuno sa Bansa.pptxAralin Panlipunan Grade 4 (3rd Quarter) - Ang mga Namumuno sa Bansa.pptx
Aralin Panlipunan Grade 4 (3rd Quarter) - Ang mga Namumuno sa Bansa.pptx
 
Ap 4 lm q3
Ap 4 lm q3Ap 4 lm q3
Ap 4 lm q3
 
Ap 4 lm q3
Ap 4 lm q3Ap 4 lm q3
Ap 4 lm q3
 
Ang mga Kagawaran ng Sangay Tagapagpaganap
Ang mga Kagawaran ng Sangay TagapagpaganapAng mga Kagawaran ng Sangay Tagapagpaganap
Ang mga Kagawaran ng Sangay Tagapagpaganap
 

More from Princess Sarah

Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Panahon ng Ikatlong Republika ng PilipinasPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Princess Sarah
 
Ang Pilipinas bilang isang ganap na estado
Ang Pilipinas bilang isang ganap na estadoAng Pilipinas bilang isang ganap na estado
Ang Pilipinas bilang isang ganap na estado
Princess Sarah
 
Pagsilang ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Pagsilang ng Ikatlong Republika ng PilipinasPagsilang ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Pagsilang ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Princess Sarah
 
Edukasyon sa pamamamahal ng amerikano
Edukasyon sa pamamamahal ng amerikanoEdukasyon sa pamamamahal ng amerikano
Edukasyon sa pamamamahal ng amerikano
Princess Sarah
 
Yamang Lupa sa Pilipinas
Yamang Lupa sa PilipinasYamang Lupa sa Pilipinas
Yamang Lupa sa Pilipinas
Princess Sarah
 
Yamang Tubig sa Pilipinas
Yamang Tubig sa PilipinasYamang Tubig sa Pilipinas
Yamang Tubig sa Pilipinas
Princess Sarah
 
Mga Tanyag na Tao sa Komunidad
Mga Tanyag na Tao sa KomunidadMga Tanyag na Tao sa Komunidad
Mga Tanyag na Tao sa Komunidad
Princess Sarah
 
Hinduismo
Hinduismo Hinduismo
Hinduismo
Princess Sarah
 
Sangay Pangkatarungan
Sangay PangkatarunganSangay Pangkatarungan
Sangay Pangkatarungan
Princess Sarah
 
Mga komisyong konstitusyonal
Mga komisyong konstitusyonalMga komisyong konstitusyonal
Mga komisyong konstitusyonal
Princess Sarah
 
Mga Pangulo ng Pilipinas
Mga Pangulo ng PilipinasMga Pangulo ng Pilipinas
Mga Pangulo ng Pilipinas
Princess Sarah
 
Mga uri ng pamahalaan
Mga uri ng pamahalaanMga uri ng pamahalaan
Mga uri ng pamahalaan
Princess Sarah
 
Kasaysayan ng mga Lalawigan sa Gitnang Luzon
Kasaysayan ng mga Lalawigan sa Gitnang LuzonKasaysayan ng mga Lalawigan sa Gitnang Luzon
Kasaysayan ng mga Lalawigan sa Gitnang Luzon
Princess Sarah
 

More from Princess Sarah (13)

Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Panahon ng Ikatlong Republika ng PilipinasPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
 
Ang Pilipinas bilang isang ganap na estado
Ang Pilipinas bilang isang ganap na estadoAng Pilipinas bilang isang ganap na estado
Ang Pilipinas bilang isang ganap na estado
 
Pagsilang ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Pagsilang ng Ikatlong Republika ng PilipinasPagsilang ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
Pagsilang ng Ikatlong Republika ng Pilipinas
 
Edukasyon sa pamamamahal ng amerikano
Edukasyon sa pamamamahal ng amerikanoEdukasyon sa pamamamahal ng amerikano
Edukasyon sa pamamamahal ng amerikano
 
Yamang Lupa sa Pilipinas
Yamang Lupa sa PilipinasYamang Lupa sa Pilipinas
Yamang Lupa sa Pilipinas
 
Yamang Tubig sa Pilipinas
Yamang Tubig sa PilipinasYamang Tubig sa Pilipinas
Yamang Tubig sa Pilipinas
 
Mga Tanyag na Tao sa Komunidad
Mga Tanyag na Tao sa KomunidadMga Tanyag na Tao sa Komunidad
Mga Tanyag na Tao sa Komunidad
 
Hinduismo
Hinduismo Hinduismo
Hinduismo
 
Sangay Pangkatarungan
Sangay PangkatarunganSangay Pangkatarungan
Sangay Pangkatarungan
 
Mga komisyong konstitusyonal
Mga komisyong konstitusyonalMga komisyong konstitusyonal
Mga komisyong konstitusyonal
 
Mga Pangulo ng Pilipinas
Mga Pangulo ng PilipinasMga Pangulo ng Pilipinas
Mga Pangulo ng Pilipinas
 
Mga uri ng pamahalaan
Mga uri ng pamahalaanMga uri ng pamahalaan
Mga uri ng pamahalaan
 
Kasaysayan ng mga Lalawigan sa Gitnang Luzon
Kasaysayan ng mga Lalawigan sa Gitnang LuzonKasaysayan ng mga Lalawigan sa Gitnang Luzon
Kasaysayan ng mga Lalawigan sa Gitnang Luzon
 

Recently uploaded

DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 

Recently uploaded (11)

DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 

Sangay na Tagapagpaganap

 • 2. Pangulo  Ang pangulo ay inihahalal ng mamamayan  Maaari lamang siyang manungkulan sa loob ng isang termino na tumatagal ng anim na taon  Kwalipikasyon:  Likas na mamamayang Pilipino  Rehistradong botante  Nakakabasa at nakakasulat  40 taong gulang pataas sa araw ng halalan  Naninirahan sa Pilipinas sampung taon bago maghalalan
 • 3. Tungkulin ng Pangulo at Sangay na Tagapagpaganap  Ipatupad sa buong bansa ang mga pinagtibay ng batas  Bilang punong tagapagpaganap, may kapangyarihan at tungkulin ang Pangulo na ipatupad nang mahusay at patas ang mga batas ng bansa  Magpatibay ng batas  May kapangyarihan ang Pangulo na aprubahan o tanggihan ang anumang batas na nagmula sa Kongreso (Veto Power)
 • 4. Tungkulin ng Pangulo at Sangay na Tagapagpaganap  Magsilbing komandante ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas  Ibinigay sa Pangulo ang kapangyarihang pangunahan ang militar upang matiyak ang pangingibabaw ng kapangyarihan ng mga sibilyan  Magsumite ng panukalang taunang kita at gastusin ng pamahalaan sa Kongreso  Taun – taon ay naghahanda ang tanggapan ng Pangulo ng panukalang badyet ng pamahalaan sa loob ng isang taon
 • 5. Tungkulin ng Pangulo at Sangay na Tagapagpaganap  Magsilbing kinatawan ng estado sa mahahalagang okasyon sa loob at labas ng bansa  Ang pangulo ang opisyal na kinatawan ng bansa sa mahahalagang pulong - pandaigdigan
 • 6. Mga Kagawaran ng Pamahalaan  Kagawaran ng Agrikultura  Responsibilidad ng departamentong ito ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa  Tungkulin nitong magbigay ng mga serbisyong tutugon sa mga pangangailangan ng mga magbubukid at mangingisda  Ito ang responsible para sa kaalaman at teknolohiyang magpataas ng produksyong agrikultural  Tinitiyak din nito ang pagpapautang para sa mga pangangailangan sa produksyon ng mga magbubukid at mangingisda
 • 7. Kagawaran ng Repormang Agraryo  Tungkuling magpatupad ng mga batas at programa sa pamamahagi ng mga lupain sa bansa  Pangunahing tungkulin nito ang pag – aasikaso sa mga kasong agraryo  Dito idinudulog ng mga magbubukid ang kanilang mga problema gaya ng pangangamkam ng lupa
 • 8. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas Yaman  Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang likas yaman ng bansa  Ito ang nagpapatupad ng mga batas kaugnay sa paggalugad at paggamit sa mga kagubatan, kabundukas, at katubigan ng bansa  Ito rin ang nagkakaloob ng lisensya o permiso sa mga kompanyang nagnanais mag – negosyo mula sa kalikasan  Maaari nitong hulihin ang sinumang lalabag sa mga batas na pangkapaligiran ng bansa
 • 9. Kagawaran ng Edukasyon  Inatasan na magplano at magpatupad ng mga patakaran, programa at proyekto na magpapaunlad sa yamang tao ng bansa  Responsibilidad na paunlarin at pagyamanin ang katutubong kulturang Pilipino  Tungkulin nitong magkaloob ng libreng edukasyon sa antas ng primarya at sekondarya sa lahat ng kabataang Pilipino  Ito ang nangangasiwa sa mga programa kaugnay ng non – formal education
 • 10. Kagawaran ng Paggawa at Empleyo  Ito ang nagsasaayos ng mga usapiin kaugnay ng mga manggagawa at may – ari ng negosyon o kapitalista sa bansa  Dito din idinudulog ang mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga manggagawa at kapitalista  Tungkulin nitong tiyakin na napangangalagaan ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino  Ito rin ang nagpapatupad sa mga batas – paggawa sa bansa
 • 11. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas  Ito ang nagsasaayos ng ating relasyon sa ibang bansa at sa mga internasyonal na organisasyon  Tinitiyak ng kagawarang ito na napangangalagaan ang mga karapatan at kaligtasan ng mga Pilipinong manggagawa sa iabng bansa
 • 12. Kagawaran ng Turismo  Ito ang nagpapahusay ng gawaing pangturismo sa bansa  Tungkulin nitong isaayos ang promosyon ng Pilipinas bilang isang magandang destinasyon ng mga turista mula sa iabng bansa  Pinaplano nito ang pagpapaunlad sa lokal na turismo  Sila ang namamahala sa pagsasaayos ng mga pasilidad sa paglalakbay na panlupa, panghimpapawid at pandagat
 • 13. Kagawaran ng Kalakalan at Industriya  Layunin ng kagawaran na ito na palakasin ang pamumuhunan at kalakalan ng bansa  Ito ang tumatayong pangunahing tagapagpatupad ng mga batas na maghihikayat sa pagpasok ng dayuhang pamumuhunan, produkto at serbisyo sa bansa.  Sinisikap nitong palakasin ang kakayanan ng bansang mag – eskport  Ito rin ang nagmomonitor sa presyo ng mga bilihin sa
 • 14. Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon  Ang kagawarang ito ang nagpaplano at nangangasiwa sa mahalagang imprastraktura at pasilidad ng transportasyon at komunikasyon ng bansa
 • 15. Kagawaran ng mga Gawaing Pambayan at Pambansang Lansangan  Tungkulin ng kagawarang ito ang pangangasiwa sa mga imprastrakturang gaya ng kalsada, tulay, dike, dam at iba pang mahahalagang gawaing pambayan  Ito rin ang tumatayong inhinyero na nagtutukoy kung ano, saan, at paano gagawin ang mga nabanggit na serbisyong pampubliko
 • 16. Kagawaran ng Kalusugan  Ito ang pangunahing instrumento ng sangay na tagapagpaganap para pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan  Ito ang nagpapatupad ng mga programa at proyekto na nagkakaloob ng mga serbisyong pangkalusugan sa mamamayan ng bansa  Pinangangasiwaan din nito ang pagtatayo ng mga pampublikong ospital at sentrong pangkalusugan  Nagtatalaga rin ito ng mga manggagawang pangkalusugangaya ng mga doktor at mas lalo na sa mga kanayunan
 • 17. Kagawaran ng Katarungan  Responsibilidad nitong pamahalaan ang sistemang pangkatarungan ng bansa  Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga imbestigasyon, paglilitis, at pagmomonitor sa mga bilangguan  Ito rin ang nagsasaayos sa mga kaso ng paglabag sa mga batas kaugnay ng pagkamamamayan at kasong agraryo  Nagkakaloob ng libreng serbisyo ng mga abogado para sa mga nasasakdal na walang kakayanang kumuha ng sarili nilang pribadong abogado
 • 18. Kagawaran ng Tanggulang Pambansa  Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang mamamayan at bansa laban sa mga panloob at panlabas na banta sa seguridad at kapayapaan  Ito ang nagbubuo at nagpapatupad ng mga plano at proyekto para sa pambansang seguridad
 • 19. Kagawaran ng Badyet at Pangangasiwa  Pangunahing responsibilidad ng kagawarang ito ang pagbabalangkas ng kabuuang gastusin at kita ng pamahalaan  Tinutulungan nito ang pangulo sa pag – aayos ng mga prayoridad nito upang mas epektibong mapamahalaan ang iba’t – ibang mga gawain ng gobyerno
 • 20. Kagawaran ng Pinansya  Ito naman ang gumagawa ng plano para sa pagkukunan ng pondo ng pamahalaan  Ito ang nagpapatupad ng mga batas hinggil sa pagbubuwis, pananalapi at mga usapin kaugnay ng mga opisyal na pagkakautang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa
 • 21. Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal  Ito ang nagsasaayos ng iba’t – ibang yunit ng pamahalaang lokal  Debolusyon  Abala ang kagawarang ito sa pagtutok sa mga plano at programa ng mga ahensya ng lokal na pamahalaan gaya ng barangay, munisipyo at lalawigan
 • 22. Kagawaran ng Agham at Teknolohiya  Ito ang nagbibigay ng laman sa layunin ng pamahalaan na mapaunlad ang siyensya at teknolohiiya sa bansa  Nagbabalangkas ang kagawarang ito ng mga proyekto para makapagbigay ng suporta sa mga Pilipinong imbentor  Nagbibigay din ito ng scholarship para sa mga kabataang kinakikitaan ng talento sa agham  Layunin nitong paunlarin ang kakayanan ng mga Pilipinong siyentista sa paggamit ng katutubong kaalaman at sa pagpapahusay ng umiiral nang mga bagay at kagamitan sa paligid
 • 23. Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Kaunlaran  Nasa kamay ng kagawarang ito ang pagbubuo ng mga programa at proyekto na tutulong sa mga nangangailangang miyembro ng ating lipunan  Mayroon itong tanggapan kung saan maaaring makipag – ugnayan ang iabng mga institusyon o organisasyon na nagnanais magbigay ng tulong
 • 24. Kagawarang Enerhiya  Tungkulin ng departamentong ito na paunlarin ang lokal na pinagkukunan ng enerhiya ng bansa  May mga programa sila sa paggalugad at pagpapahusay ng teknolohiya sa pagtransporma ng enerhiyang nagmumula sa araw, tubig at hangin at iba pang renewable energy para sa malawakang paggamit nito
 • 25. NEDA National Economic and Development Authority  Isang ahensyang tumutulong sa pagpaplano ng pamahalaan  Dito binubuo ang mga plano sa pagpapaunlad ng ekonomiya