Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epekto at solusyon ng implasyon pagobo

 • Login to see the comments

Epekto at solusyon ng implasyon pagobo

 1. 1. EPEKTO ATSOLUSYON SA IMPLASYON Ipinasa ni: Princess Jackie L. Pagobo
 2. 2. Mga Sanhi ng Implasyon Ang Implasyon ay bahagi na ng buhay ng tao sa araw-araw. Sinasabing ang implasyon ay tanda rin ng pag-unlad ng isang ekonomiya, lalo na kung nababalanse nito ang ibang aspekto o salik ng pag-unlad ng bansa.
 3. 3. Ang mga Salik na Nagiging Dahilanng Implasyon
 4. 4. Mga Epekto ng ImplasyonAng implasyon ay masasabi na may:KabutihanDi-kabutihan
 5. 5. Mabuting Epekto Kapag ang dahilan ng implasyon ay ang pagtaas ng demand, ang mga negosyante ay nahihikayat na pataasin at pagbutihin ang produksiyon bunga ng pagkakaroon ng mataas na presyo ng mga produkto. Dahil ang mataas na presyo ay isang insetibo sa mga negosyante.
 6. 6. Tingnan ang paikot na daloy na nagpapakita ngepekto ng implasyon.
 7. 7. Kahit may implasyon, may mga tao nanakikinabang sa sitwasyon tulad ng:Mga SpeculatorsMga MangungutangMga Taong Hindi Tiyak ang Kita
 8. 8. Mga Speculators Ang mga mahilig bumili ng mga produkto na mabilis tumaas ang presyo tulad ng lupa, mga mamahaling alahas at iba pa. Bibilhin sa mababang presyo at ibebenta ng mas mahal para tumubo. Sa sandaling maibenta ang mga ito, ang presyo ay mataas pa rin, dahil ang presyo ng mga nasabing produkto ay
 9. 9. Mga Mangungutang Kapag ang interes ng inutang ay mas mababa kaysa sa antas ng implasyon sa loob ng isang takdang panahon, ang mga mangungutang ay higit na nakikinabang sapagkat nabili na ang gustong produkto sa mas mababang presyo at magbabayad ng utang sa mababang halaga.
 10. 10. Mga Taong Hindi Tiyak ang Kita Ang mga enterprenyur, negosyante, empleyado na ang kita ay commission basis at iba pa ay umaagapay sa pagbabago ng presyo ay nakikinabang din sa implasyon. May mga pagkakataon na mas mabilis magbago ang kanilang kita tulad ng pagbabago ng presyo. Madalas, mas mabilis ang paglaki ng kanilang kita kaysa sa pagtaas ng antas ng implasyon, kaya sila ay nakikinabang sa panahon na may pagtaas ng presyo ng mga
 11. 11. Di-mabuting Epekto ngImplasyon Mga Nagpapautang Mga Nag-iimpok Mga Tao na May Tiyak na Kita
 12. 12. Mga Nagpapautang Ang pagtatakda ng interes sa pautang na mas mababa kaysa sa naging antas ng implasyon ang dahilan ng pagkalugi ng mga nagpapautang. Ang interes na kanilang siningil sa umutang ay di sapat upang makasabay ang pagtaas ng presyo.
 13. 13. Mga Nag-iimpok Hinihikayat ng pamahalan na mag-impok ang mga tao, lalo na ang may labis na salapi. Ang pag-iimpok ay isang gawain ng tao na mahalaga sa ekenomiya. Ngunit sa panahon ng pagkakaroon ng mas mataas na antas ng implasyon kaysa sa interes ng salaping idineposito sa bangko ay nalulugi ang nag-iimpok.
 14. 14. Mga Tao na May Tiyak na Kita Ang pagkakaroon ng tiyak na kitaay di-mainam sa panahon ngimplasyon dahil bumababa angpurchasing power ng tao. Ang mgaempleyado at manggagawa aytumatanggap ng tiyak na kita buwan-buwan na di-nagbabago tulad ngpagbabago ng presyo. Ang dami ngprodukto at serbisyo na kanilangkinukonsumo ay naaapektuhan sa
 15. 15. Bunga sa Implasyon Pagtaas ng demand Kinokontra ang presyo Kakulangan ng supply sa lokal na pamilihan Pag daragdag ng halaga ng produkto Pagbaba ng suppy Pagdagsa ng imported products
 16. 16. Mga Solusyon sa Implasyon Ang implasyon ay suliraning pang ekonomiya na patuloy na nararanasan ng bansa. Ang pglutas o pagbawas ng epekto ng implasyon ay gampanin ng bawat isa sa atin, maging ikaw ay manggaga , negosyante, o mag-aaral. Hindi lamang upang solusyunan ang lumalalang problema ng implasyon.
 17. 17. Solusyon ng Implasyon Pagpapatupad ng tight money policy Sugpuin at parusahan Produksiyon para sa lokal na pamilihan Pagtatakda ng price control Pataasin ang produksiyon Pagpapatupad ng

×