Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prosjekt Superfresh - Terje Kjølsøy - Jubileum 2011

1,414 views

Published on

Terje Kjølsøy i Aaesundfisk sin presentasjon i anledning vårt 20-årsjubileum i Oslo Spektrum 29.09.2011. Om kompetansebygging i hele verdikjeden og Prosjekt Superfresh.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Prosjekt Superfresh - Terje Kjølsøy - Jubileum 2011

 1. 1. PROSJEKT «SUPERFRESH» Verdikjede fra fisker til konsument
 2. 2. Bakgrunn <ul><li>Markedet for ferske hvitfiskprodukter (filet) i sterk endring </li></ul><ul><li>Dagens verdikjede fra Norge er utakt i forhold til å oppfylle markedenes krav til utvikling – på en lønnsom måte </li></ul><ul><li>Stadig mer av råstoffet går uforedlet ut av Norge </li></ul><ul><li>Økning i landing av frosset fisk – på bekostning av fersk fisk </li></ul>
 3. 4. Hvem er vi? <ul><li>20+ båter (oppstart 4) </li></ul><ul><li>3 landanlegg </li></ul><ul><li>1 salgsorganisasjon </li></ul><ul><li>Totalt ca 150-180 involvert </li></ul>
 4. 5. Hva vi ønsker å gjøre <ul><li>Levere til utvalgte kunder 5.000.000 porsjoner av høyeste kvalitet – til utvalgte markeder – til å begynne med! </li></ul>
 5. 6. Hva vi ønsker å gjøre <ul><li>I praksis betyr dette å øke hyseproduksjonen med 2.000 tonn råvarer – produsert hovedsakelig i den råstoffattige delen av året </li></ul><ul><li>Verdiøkningsmålsetning; 20% </li></ul>
 6. 7. Hva vi ønsker å gjøre <ul><li>Ferskhets- og kvalitetsgaranti </li></ul><ul><li>Leveringsforutsigbarhet </li></ul><ul><li>Prisstabilitet </li></ul><ul><li>Miljø/bærekraft </li></ul><ul><li>Langsiktig og transparent partnerskap </li></ul><ul><li>Jobbe med kunder som har fokus på de samme verdiene </li></ul>
 7. 8. Hvorfor? <ul><li>Sjøsiden; </li></ul><ul><li>Øke verdi på landet fisk og ikke minst øke volumet (kvote per i dag ikke en begrensende faktor i utgangspunktet) </li></ul><ul><li>Landsiden (anlegg) </li></ul><ul><li>Øke verdien på produsert fisk og øke volum/aktivitet – spesielt i de tradisjonelle lavsesongperiodene </li></ul><ul><li>Markedssiden </li></ul><ul><li>Øke verdien på solgt vare og øke volum/aktivitet gjennom å tilpasse produktene og leveransene til de krav og ikke minst muligheter som ligger i markedene </li></ul>
 8. 9. Forutsetninger for å lykkes
 9. 10. PROSJEKTET <ul><li>Mai 2011 – Høst 2013 </li></ul><ul><li>Prosjekteiere; Tobø Fisk, Gunnar Klo, Aalesundfisk </li></ul><ul><li>Samarbeidspartnere; Fiskersiden og kunder (detalj/restaurant) </li></ul><ul><li>Marint Verdiskapnings Program </li></ul><ul><li>Norges Råfisklag, EFF, IN </li></ul>
 10. 11. Plan <ul><li>Identifisere markedspotensiale og – behov </li></ul><ul><li>Identifisere og iverksette tiltak nødvendige i verdikjeden – fra fiske til levering kunde (hardware/software tiltak) </li></ul><ul><li>Avtaler i hele verdikjeden </li></ul><ul><li>Felles målsetninger og forpliktelser </li></ul><ul><li>Design og profilering </li></ul><ul><li>Produktutvikling/tilpasning </li></ul><ul><li>Men ikke minst skape ØKT KOMPETANSE OG VERDI i alle ledd </li></ul>
 11. 12. Hele veien frem til konsument…
 12. 15. UTFORDRING <ul><li>1.) Økende hyse – og torskekvoter , men lavere andel som landes som fersk kvalitetsfisk (hyse) </li></ul><ul><li>2.) Stor ustabilitet i landing, prising og kvalitet – gjør det utfordrende å kunne utvikle langsiktige og godt betalende markeder og markedsnisjer </li></ul><ul><li>3.) Økt grad av tint fisk i markedene – frosset råstoff som leveres på lavere pris. Foredling flytes til utlandet. Kundeaksept – tilsynelatende… </li></ul><ul><li>4.) En verdikjede der alle ledd står med ryggen mot hverandre – kamp om (allerede for små) marginer </li></ul>
 13. 16. Differensiering i markedene
 14. 20. LAV 30-40% MEDIUM 30-40% HØY 20-30% KVALITET
 15. 22. Noen tusen tonn slik Fisk landes og leveres markedene
 16. 24. Superfresh seifilet. 100% utnyttelse og 100% kvalitetsreserve !
 17. 25. Superfresh hysefilet. 100% utnyttelse og 100% kvalitetsreserve !
 18. 26. Konsumpakket Superfresh
 19. 27. Kompetansebygging i verdikjeden <ul><li>Avgjørende for å lykkes! </li></ul><ul><li>Veldig ofte kan en oppnå store endringer uten kostnadsøkning </li></ul><ul><li>Krevende og også kontinuerlig arbeid – i og med at det er mange «stake holders» involvert </li></ul><ul><li>Dette er en like stor utfordring for integrerte og ikke-integrerte verdikjeder </li></ul><ul><li>Største utfordringen er muligens å øke oppstrøms kompetanse på detaljistsiden </li></ul>
 20. 29. Fremover <ul><li>Spesifikasjoner, sporbarhet og dokumentasjon på plass </li></ul><ul><li>Oppstart september 2011 </li></ul><ul><li>Uttesting av verdikjede </li></ul><ul><li>Design/profil, web, etc – høst 2011 </li></ul><ul><li>Produkttilpasninger; Høst/Vinter 2011 </li></ul><ul><li>Oppskalering; 2012 </li></ul><ul><li>Fullskala; Høst 2012 </li></ul>

×