Paul Aandahl - Global status for laksemarkedet - Norges sjømatråd

953 views

Published on

Markedsanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd om status for det norske laksemarkedet på Miniseminar laks 13. April i Oslo.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paul Aandahl - Global status for laksemarkedet - Norges sjømatråd

 1. 1. MAREKDSUTVIKLINGATLANTISK LAKSPaul AandahlSenior markedsanalytikerNorges sjømatråd
 2. 2. Volume Growth Continues NORWEGIAN EXPORT OF ATLANTIC SALMON 120,000 15% 19% 34% 100,000 22% 28% 80,000 MT 2010 60,000 WFE 2011 40,000 2012 20,000 0 feb mar* nov. jan. des.
 3. 3. EXPORTPRICE: FRESH WHOLE NORWEGIAN SALMON 451.kvartal• 2011: 40,26 40• 2012: 27,50• Nedgang på 32% 35 NOK/kg 30 2011 2012 25 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314 uke
 4. 4. NORSK EKSPORT AV ATL. LAKS PER MARKED I FØRSTE KVARTAL – VOLUM RVVERDENSDEL OMRADE 2011 2012 Endring Rel.endring LND_TXT 2011 2012 Endring Relativ endringTotal 202 476 260 947 58 471 29 %ASIA 29 055 37 644 8 589 30 % Russland 21 637 36 164 14 528 67 %EUROPA EU 133 979 167 228 33 249 25 % Frankrike 29 064 35 144 6 080 21 % Øst Europa 28 146 45 951 17 805 63 % Polen 23 101 28 906 5 805 25 %EUROPA Total * 163 117 214 181 51 065 31 % Danmark 15 942 18 013 2 070 13 % Spania 9 850 11 488 1 638 17 % Sverige 8 162 10 838 2 676 33 % Storbritannia 8 247 10 397 2 150 26 % Japan 7 412 10 215 2 802 38 % Finland 5 738 9 390 3 652 64 % Nederland 7 540 8 287 747 10 % Tyskland 8 418 7 800 -617 -7 % Italia 5 212 7 340 2 128 41 % USA 7 900 5 942 -1 958 -25 % Ukraina 3 479 5 596 2 117 61 % Vietnam 1 716 5 190 3 473 202 % Litauen 4 646 4 997 351 8% Taiwan 2 319 3 952 1 634 70 % Hong Kong 5 511 3 843 -1 668 -30 % Latvia 1 432 3 189 1 757 123 % Portugal 1 766 2 964 1 198 68 %
 5. 5. NORSK EKSPORT AV FERSK LAKS TIL POLEN 3000 2500 2000 Tonn 1500Produktvekt 2011 1000 2012 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 uke
 6. 6. NORSK EKSPORT AV FERSK LAKS TIL DANMARK 1600 1400 1200 1000 Tonn 800Produktvekt 2011 600 2012 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 uke
 7. 7. GLOBAL HANDEL
 8. 8. GLOBAL HANDEL – ESTIMAT FØRSTE KVARTAL 450,000 34% 400,000 77% vekst i Amerika 350,000 +41’t 300,000 ChileMT 250,000 CanadaWFE 200,000 Færøyene 25% vekst i Storbritannia 150,000 +61’t Europa Norge 100,000 50,000 0 2011 2012
 9. 9. ESTIMAT GLOBAL TILFØRSEL/INTERNASJONAL HANDEL - 1.KVARTAL 2012 29% vekst 50% vekst 300 41% vekst 300 200 300 200 100 200 100 0 100 0 0 300 300 200 200 72% vekst 100 100 55% vekst 0 0Tonn rund vekt
 10. 10. ESTIMAT GLOBAL TILFØRSEL/INTERNASJONAL HANDEL - 1.KVARTAL 2012 - VOLUMVEKST 29% vekst 50% vekst 60 41% vekst 60 40 60 40 20 40 20 0 20 0 0 60 60 40 40 20 55% vekst 20 72% vekst 0 0Tonn rund vekt
 11. 11. ETTERSPØRSELSUTVIKLING Har tidligere vist sterk sammenheng mellom endring i pris og omsatt volum. Hvor lang tid tar det før nedgang i råstoffpris får effekt på konsumprisen?
 12. 12. FERSK LAKSEFILET - TIL HJEMMEKONSUMKonsumpris EUR - GBP Eksportpris hel fersk laks EUR/kg 25 6 20 5 4 15 Konsumpris Frankrike 3 10 Konsumpris Storbrit. 2 5 8-20 ukers forsinkelse i KonsumprisTyskland 1 prisoverføring til konsument 0 0 Eksp-pris fers norsk laks EUR 2010-1 2010-3 2010-5 2010-7 2010-9 2012-1 2010-11 2011-10 2011-12 2011-2 2011-4 2011-6 2011-8 2010-13 Måned/4 ukers perioder
 13. 13. FRYST LAKSEFILET - TIL HJEMMEKONSUMKonsumpris Eksportpris 18 6 16 5 14 12 4 10 FR 3 8 TY 6 2 Fortsatt laksepriser på et 4 høyere nivå i Frankrike Eksp-pris fers norsk 1 2 og Tyskland laks EUR 0 0 2010-1 2010-9 2010-3 2010-5 2010-7 2012-1 2010-11 2011-10 2011-12 2011-2 2011-4 2011-6 2011-8 2010-13
 14. 14. RØYKT LAKSEFILET - TIL HJEMMEKONSUMKonsumpris Eksportpris 30 6 25 5 20 4 FR 15 3 UK Tyskland: 3-6 måneders forsinkelse 10 Storbrit: 7 måneders forsinkelse 2 TY Frankrike: 10 måneders forsinkelse? 5 - Generelt høyere prisnivå 1 - Kan dette fortsette? Eksp-pris fers norsk laks EUR 0 0 2010-1 2010-9 2010-3 2010-5 2010-7 2012-1 2010-11 2011-10 2011-12 2011-2 2011-4 2011-6 2011-8 2010-13
 15. 15. LITT TILBAKE I TID.. • 2006 ->
 16. 16. PRISUTVIKLING 2006 – FERSK LAKSEFILETKonsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks 18.00 6 16.00 5 14.00 12.00 4 FR 10.00 3 UK 8.00 6.00 Rask tilpasning i Frankrike – sakte i Storbrit. 2 TY 4.00 - Motsatt av det som skjedde i 2011 1 2.00 Eksp-pris fers norsk laks EUR 0.00 0 2006-1 2006-4 2006-7 2007-3 2007-6 2007-9 2008-2 2008-5 2008-8 2008-11 2006-10 2006-13 2007-12
 17. 17. PRISUTVIKLING 2006 – RØYKT LAKSKonsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks 30.00 6 25.00 5 20.00 4 FR 15.00 3 UK 10.00 Konsumpriser etablert på et høyere nivå 2 TY 5.00 1 Eksp-pris fers norsk laks EUR 0.00 0 2006-1 2006-4 2006-7 2007-3 2007-6 2007-9 2008-2 2008-5 2008-8 2008-11 2006-10 2006-13 2007-12
 18. 18. PRISUTVIKLING 2006 – FRYST LAKSKonsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks 16.00 6 14.00 5 12.00 4 FR 10.00 8.00 3 UK 6.00 2 TY 4.00 Konsumpriser etablert på et høyere nivå 1 2.00 Eksp-pris fers norsk laks EUR 0.00 0 2006-1 2006-4 2006-7 2007-3 2007-6 2007-9 2008-2 2008-5 2008-8 2008-11 2006-10 2006-13 2007-12
 19. 19. KONSUMENTENE KOMMER TILBAKE SELV PÅ HØYERE PRISNIVÅBasert på 13 perioders bevegelig gjennomsnitt
 20. 20. UTVIKLING HJEMMEKONSUM I 2012 Fresh Frozen Smoked Volume Price Volume Price Volume PriceHittil i år France (P2) 19 % -14 % -5 % 9% -3 % 6% Germany 17 % -2 % -13 % 10 % -1 % -6 % (February) UK (P3) 29 % -5 % 1% 0 % 44 % -11 % Spain (P2) 24 % -15 % 8% 7% 2% 1% Volume and price development Period: 2011 and 2012 Product: All type of Salmon products Source: Europanel/NSC
 21. 21. ANDEL AV HJEMMEKONSUM I 2011 MENGDE VERDI Fersk Fersk 26% Røykt 39%FRANKRIKE 45% Røykt Fryst 60% 14% Fryst 16% Røykt Røykt 23% 31%STORBRITANNIA Fryst Fersk Fersk 15% 60% 62% Fryst 9% Fersk Fersk 11% 12%TYSKLAND Røykt Fryst Fryst 28% Røykt 54% 35% 60%
 22. 22. OPPSUMMERING• Sterk volumvekst i Norge og Chile bidrar til konsumvekst i «alle» markeder.• Prisreduksjon kom raskt for fersk lakseprodukt og konsumeffekten har vi fortsatt• Vil vi få tilsvarende effekt for bearbeidede produkter ?

×