Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Produksjon av stortare - Gründer forteller om sin reise @ First Tuesday Bergen

45 views

Published on

Produksjon av stortare - Gründer forteller om sin reise
Torstein Christiansen - Daglig leder @ Norwegian Seaweed Production

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Produksjon av stortare - Gründer forteller om sin reise @ First Tuesday Bergen

  1. 1. Norwegian Seaweed Production AS (NSP) First Tuesday 6.November 2018 – Bruk av Innovasjon Norges Mentortjeneste. Mentor: Kjell Hilde, Nordcap AS Kunde: Torstein Christiansen, NSP
  2. 2. Norwegian Seaweed Production vil satse på fangst, tørking og salg av viltvoksende norsk stortare til globale produsenter av Alginat Bruksområder for Alginat Helseprodukter og Biomedisin Mat og Daglivare Industri 2 1 gram høyverdi Alginat har høyere pris enn 1 gram gull. Globalt marked for Alginat Ca NOK 3 mrd
  3. 3. Så langt er ca 3.6 MNOK investert i selskapet av dets tre grundere I dag eies og drives Norwegian Seaweed Production AS (NSP) av dets tre gründere, hvor hver eier 1/3 • TORSTEIN CHRISTIANSEN (1/3) Styreleder, Daglig Leder • SVEIN VINDENES (1/3) Styremedlem / Board member • TOR ARNE VINDENES (1/3) Varastyremedlem / Deputy board member Nåværende eierforhold
  4. 4. Mentorordningen. Tidsperiode: 2017 Fokus • Samtaler med eiere/daglig leder om bedriftens utgangspunkt og situasjon som basis for videre prosjektutvikling i form av hva er hovedfokus mål og strategi • Gjennomgang og informasjon om bedriftens bransje og dens karakteristika • Utvikle forslag til strategi for bedriften • Gjennomgang av handlingsplaner som konkretiserer strategien • Gjennomgå forslag innen sentrale områder og diskutere med bedriften Arbeidsform: • Arbeidsmøter, mail og telefon med bedriften/daglig leder, styre og eiere samt samarbeidspartner Aksello (Inkubator i Florø) 4
  5. 5. • Klar strategi og rolle i verdikjeden • Gjennomført global markedsundersøkelse. • Klarsignal fra Fiskeridirektoratet for høsting av 30 000 tonn stortare • Etablert kontakt med tentative kunder og verifisert etterspørsel og prisnivå • Etablert kontakt med relevante teknologileverandører og eiere av fartøy • Utarbeidet informasjonsmemorandum • Gjennomføring av testtørking (pågående) En rekke milepæler er oppnådd. Selskapet ser meget positivt på videre satsning Oppnådde Milepæler 2016 - 2018 Resterende milepæler 2018/2019 • Emisjon mot nye industrielle medeiere for videre satsning
  6. 6. Selskapets verdiforslag er drevet av en rekke positive faktorer 6 Marked: Økende bruk av tare til høyverdi alginat Start nå gir posisjonering om det kommer konsesjon på høsting av stortare Kunder: Solide kunder Høy pris for tørket tare Løsning: Løsningen er tilpasset verdikjeden Investering: Normal drift er svært lønnsom . Exit mulighet 4-6 år
  7. 7. Bedriftens kommersielle målbilde er å bygge opp en bedrift med ca. 70 Millioner Kr i årlig omsetning (Fase 1) 70 MNOK årlig omsetning EBITDA på 25- 30 % Salg av tørket stortare til internasjonale Alignat produsenter Høste og tørke stortare uten bruk av kjemikalier (Formalin) Operere med mobilt tørkeanlegg montert på fartøy Utvikle ROV-styrt klippemetode (Fase 2) Nøkkelaktiviteter drift
  8. 8. To planlagte driftsfaser Fase 1: Ordinær fangst av tare og produksjon av tørket tare i eget anlegg på eget skip Fase 2: Utvikling, testing og bruk av egen «cutter», tilpasset høstebåt og fabrikkskip for bærekraftig tare fangst 21

×