SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Sistemine Kısa Bakış
▪ Ülkemiz eğitim sisteminde eskiden beri
süregelen birtakım sorunlar bulunmaktadır.
▪ Eğitim sistemimizdeki başlıca sorunları; fırsat
eşitsizliği, kaynakların verimli kullanılamaması,
hizmette işlevselliğin, yaygınlığın ve niteliğin
düşüklüğü şeklinde sıralayabiliriz.
Eğitim Sistemine Kısa Bakış
▪ Bu sorunlar teknolojinin gelişerek zirveye
ulaştığı bu çağda çeşitli öğretim ortamlarının
ortaya çıkması ihtiyacını doğurmuştur.
▪ Bu ihtiyaç doğrultusunda eğitim kuruluşları da
öğrencilerinin istek ve ihtiyaçlarına cevap verme
sorumluluğu ile kuruluşları eğitim öğretimde
değişik metotlar aramaya yöneltmiştir.
Uzaktan Eğitim Nedir?
Uzaktan eğitim uydu, video, ses, grafik, bilgisayar,
çoklu ortam teknolojisi gibi araçların yardımıyla,
eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır.
Uzaktan Eğitimin Temel Kavramları
Sanal sınıf: Belli bir içeriği bir ağ üzerinden
öğrenmek amacıyla oluşan grup.
Eş zamanlı (senkron) öğrenme: Farklı mekanlardaki
bireylerin, aynı anda çift yönlü iletişim teknolojileri
yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip
gerçekleştirdikleri öğrenme.
Uzaktan Eğitimin Temel Kavramları
Farklı zamanlı (asenkron) uzaktan eğitim:
Öğrenenlere hem farklı zamanlarda ve hem de
farklı ortamlarda sunulan eğitimdir.
Uzaktan Eğitimin Gelişimi
▪ İlk olarak 1728’de Boston gazetesinde mektupla
steneogrofi dersleri verilmeye başlandı
▪ 1883’te New York – Ithaca’da “Mektupla
Öğretim Üniversitesi” Kuruldu
▪ 1930’lara gelindiğinde okulların radyo kullanarak
eğitim yapması
Uzaktan Eğitimin Gelişimi
▪ 1933 yılında Iowa State Üniversitesi Dünyanın
ilk eğitsel Televizyon Programını yayınlamıştır.
▪ 1950’lerde ABD’de askeri amaçlı uzaktan eğitim
uygulamaları yapılmıştır.
▪ 1993’te tamamen çevrimiçi eğitim veren ilk
üniversite Jones International University
kuruldu. (ABD)
Uzaktan Eğitimin Gelişimi
▪ 2002’de Moodle 1.0 yayınlandı. Mobil öğrenme
geliştirilmeye başlandı.
▪ 2008’de Open University Youtube’da yayına
başladı.
Uzaktan Eğitimin Türkiyedeki Gelişimi
▪ 1992 Açık Öğretim Lisesi Öğretime başladı.
▪ 1996 İTÜ uzaktan eğitim merkezini kurdu.
▪ 1999 YÖK Uzaktan Öğretim Yönetmeliği
Yayınlandı
▪ 2005 YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Kuruldu.
▪ 2009’da İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitime
başladı
Uzaktan Eğitim Uzman Görüşleri
Uzaktan eğitim, geleneksel eğitim-öğretim
yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi
etkinliklerin yürütülemediği durumlarda, eğitim
çalışmalarını uygulayanlar ile öğrenenler arasında,
iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış
öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir
merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.
Uzaktan Eğitim Uzman Görüşleri
Uzaktan eğitim, kaynaklar ile öğrenciler arasında
bağlantı kuran bir eğitim sağlama sistemidir.
Eğitim kurumlarına kayıt yaptırmayan öğrencilere
eğitim erişimi sağlar ve mevcut öğrencilerin
öğrenme fırsatlarını artırabilir. Bu uygulama
mevcut kaynakları kullanan bir süreçtir ve yeni
teknolojileri kullanarak gelişecektir.
Uzaktan Eğitim Uzman Görüşleri
Uzaktan öğretim, geleneksel eğitim uygulamalarının
öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları vb.
sınırlılıklarına bağımlı kalmaksızın; özel olarak
hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları
ve kısa süreli yüzyüze öğretimin bir sistem
bütünlüğü içerisinde kullanılması ile yürütülen
bireyselleştirilmiş, kendi kendine eğitim (öğretim)
etkinliğidir.
Uzaktan eğitimi geleneksel eğitimden ayıran
özellikler şunlardır:
▪ Öğretim sürecinin çoğunluğunda öğretmen ve
öğrencinin coğrafi açıdan ayrı olması
▪ Öğretmen ve öğrenciyi birleştirecek ve ders
içeriğini iletecek eğitim medyasının kullanımı
▪ Yer ve/veya zamandan bağımsızlığın sağlanması
▪ Öğrencinin eğitmenin etkisi altında olmaksızın
kendi istemi ile öğrenmesi,
Uzaktan eğitimi geleneksel eğitimden ayıran
özellikler şunlardır:
▪ Kişiye göre değişken ders süreleri söz konusudur.
▪ Eğitimi alacak olan bireyler bu eğitimlerini
eşzamanlı (senkron) ve eşzamanlı olmayan
(asenkron) şekillerde alabilirler
▪ Uzaktan eğitim sistemi sürekli eğitim olanağı
sağlamada etkili bir araçtır
Uzaktan Eğitimin Yararları
▪ Çağdaş öğrencinin değişen, gelişen ve yaşam
boyu sürekli öğrenme gereksinimlerini
karşılayabilmekte,
▪ Öğrenme sorumluluğunun bireyde olması,
bireylerin bilgiye erişim ve girişimcilik yönlerini ve
kendi kendilerine karar verme yeteneklerini
geliştirir.
Uzaktan Eğitimin Yararları
▪ Öğrenme ve öğretme süreçlerinde; öğrenim yaşı,
öğretim amaçları, öğrenme ve öğretme ortamı,
yöntem ve teknikleri vb. açılardan esneklik ve
çeşitlilik sağlar
▪ Sistem hizmetlerinin sunumu (başlangıç yatırım
ve harcamaları hariç) pahalı değildir.
Uzaktan Eğitimin Yararları
▪ Alternatif ve çok çeşitli (yazılı ve basılı, görsel-
işitsel, çok ortamlı ve etkileşimli) öğrenme-
öğretme imkânları sunar
▪ Eğitim programlarının (hedef, içerik, eğitim
durumu ve değerlendirme öğeleri açısından)
standardizasyonunu sağlar.
Türkiyedeki Örnekler
Anadolu Üniversitesi, MEB'e bağlı Açıköğretim Lisesi
ve Açık İlköğretim Okulu uygulamaları en çarpıcı
örnektir. TRT4 kanalında belirli saatlerde yayımlanan
derslerle başlamış ardından TRT Okul ve en sonunda
akıllı telefon uygulamasından ders materyallerini
ulaştırmıştır. Anadolu Üniversitesi dünyadaki 10 açık
üniversite arasında yer almaktadır
Türkiyedeki Örnekler
ODTÜ'de 1998 yılında başlayan IDEA (İnternet’e
Dayalı Asenkron eğitim) EÖğrenim çalışmalarını
devam ettirmektedir. Bugün E-MBA programı, pek
çok kampüs içi ders, yabancı dil eğitimi ve sertifika
programları düzenlemektedir. (EMBA: Eğitimlerinin
tamamen internet tabanlı olarak verileceği, online
yüksek lisans programı)
Türkiyedeki Örnekler
İstanbul Bilgi Üniversitesi, YÖK tarafından onaylanan
ve Bilgi E-MBA olarak adlandırılan ilk elektronik
işletme programını başlattı. Bu programla
pazarlama, girişimcilik, finans, insan kaynakları gibi
konularda donanım kazandıracak interaktif bir
program vermektedir. Dünyanın her yerinden
Internet’ten izlenebilen program sonunda geçerli
MBA diploması verilmektedir
Kaynakça
Uzman Görüşü Alınan Kişiler:
▪ Prof.Dr Salih UŞUN
▪ Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY
▪ Prof.Dr. Soner YILDIRIM
http://ulakbim.tubitak.gov.tr/uzaktan.egitim-muhammet.arslan.pdf
https://www.jhumansciences.com/article/1008/590
http://auad.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/167-published.pdf
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler

More Related Content

What's hot

Uzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesif3ttah
 
Yapacagımız makale
Yapacagımız makaleYapacagımız makale
Yapacagımız makalemehmetkarhan
 
Internet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimselver
 
UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA MAKALESİ
UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA MAKALESİUZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA MAKALESİ
UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA MAKALESİozgenur
 
Harmanlanmisogrenmeortamları
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
HarmanlanmisogrenmeortamlarıMelikeErsz
 
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)EmineDemirci1
 
Uzaktan eğitim sunumu
Uzaktan eğitim sunumuUzaktan eğitim sunumu
Uzaktan eğitim sunumuarcom2010
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenmehrnasl
 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde UygulanabilirliğiKitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde UygulanabilirliğiMehmet Emin Mutlu
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIEmineDemirci1
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIGlenzgezyldz
 
Uzaktan eğitim-uzaktan-eğitim-teknolojileri-ve-türkiyede-bir-uygulama
Uzaktan eğitim-uzaktan-eğitim-teknolojileri-ve-türkiyede-bir-uygulamaUzaktan eğitim-uzaktan-eğitim-teknolojileri-ve-türkiyede-bir-uygulama
Uzaktan eğitim-uzaktan-eğitim-teknolojileri-ve-türkiyede-bir-uygulamaMuammetGul
 
01 uzaktan eğitimin temelleri
01 uzaktan eğitimin temelleri01 uzaktan eğitimin temelleri
01 uzaktan eğitimin temellerisbloztrk
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariMelikeAr1
 

What's hot (20)

Uzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesi
 
Mustafa
MustafaMustafa
Mustafa
 
Yapacagımız makale
Yapacagımız makaleYapacagımız makale
Yapacagımız makale
 
Internet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItim
 
UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA MAKALESİ
UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA MAKALESİUZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA MAKALESİ
UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA MAKALESİ
 
Harmanlanmisogrenmeortamları
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
Harmanlanmisogrenmeortamları
 
C
CC
C
 
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)
 
Uzaktan eğitim sunumu
Uzaktan eğitim sunumuUzaktan eğitim sunumu
Uzaktan eğitim sunumu
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde UygulanabilirliğiKitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
Uzaktan eğitim-uzaktan-eğitim-teknolojileri-ve-türkiyede-bir-uygulama
Uzaktan eğitim-uzaktan-eğitim-teknolojileri-ve-türkiyede-bir-uygulamaUzaktan eğitim-uzaktan-eğitim-teknolojileri-ve-türkiyede-bir-uygulama
Uzaktan eğitim-uzaktan-eğitim-teknolojileri-ve-türkiyede-bir-uygulama
 
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitimUzaktan eğitim
Uzaktan eğitim
 
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitimUzaktan eğitim
Uzaktan eğitim
 
01 uzaktan eğitimin temelleri
01 uzaktan eğitimin temelleri01 uzaktan eğitimin temelleri
01 uzaktan eğitimin temelleri
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
 
Sanal siniflar
Sanal siniflarSanal siniflar
Sanal siniflar
 
Bakü bildiri akinci_erdem
Bakü bildiri akinci_erdemBakü bildiri akinci_erdem
Bakü bildiri akinci_erdem
 

Similar to Uzaktan egitim

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim SistemleriE-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleriegitimcininteknolojisi
 
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin GelişimiAÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin GelişimiAbdulkadir Karadeniz
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş kemal99
 
Nkuzem tanitim 01.10.2013_slideshare
Nkuzem tanitim 01.10.2013_slideshareNkuzem tanitim 01.10.2013_slideshare
Nkuzem tanitim 01.10.2013_slideshareNamık Kemal Uzem
 
İHAK.pptx
İHAK.pptxİHAK.pptx
İHAK.pptxeda89935
 
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeroj döğer
 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEsen Sandıraz
 
Eğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEsen Sandıraz
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItimilhaps
 
Uzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesif3ttah
 

Similar to Uzaktan egitim (16)

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim SistemleriE-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
 
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin GelişimiAÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
 
Nkuzem tanitim 01.10.2013_slideshare
Nkuzem tanitim 01.10.2013_slideshareNkuzem tanitim 01.10.2013_slideshare
Nkuzem tanitim 01.10.2013_slideshare
 
İHAK.pptx
İHAK.pptxİHAK.pptx
İHAK.pptx
 
A
AA
A
 
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
 
Materyal
MateryalMateryal
Materyal
 
Alternatif Eğitim Sistemlerinen Uzaktan Eğitim
Alternatif Eğitim Sistemlerinen Uzaktan EğitimAlternatif Eğitim Sistemlerinen Uzaktan Eğitim
Alternatif Eğitim Sistemlerinen Uzaktan Eğitim
 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
 
Eğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlar
 
Nurdan Sarıkaya
Nurdan SarıkayaNurdan Sarıkaya
Nurdan Sarıkaya
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
 
Escola module 5 tr
Escola module 5 trEscola module 5 tr
Escola module 5 tr
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
 
Uzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesi
 

More from Murat Eser

storyboard araçları
storyboard araçlarıstoryboard araçları
storyboard araçlarıMurat Eser
 
Akilli teknolojiler
Akilli teknolojilerAkilli teknolojiler
Akilli teknolojilerMurat Eser
 
Egitim teknolojileri
Egitim teknolojileriEgitim teknolojileri
Egitim teknolojileriMurat Eser
 
Yildiz olusumu
Yildiz olusumuYildiz olusumu
Yildiz olusumuMurat Eser
 
Kopernik ve güneş merkezli model
Kopernik ve güneş merkezli modelKopernik ve güneş merkezli model
Kopernik ve güneş merkezli modelMurat Eser
 

More from Murat Eser (9)

storyboard araçları
storyboard araçlarıstoryboard araçları
storyboard araçları
 
Ornek olay
Ornek olayOrnek olay
Ornek olay
 
Bagli ogrenme
Bagli ogrenmeBagli ogrenme
Bagli ogrenme
 
Akilli teknolojiler
Akilli teknolojilerAkilli teknolojiler
Akilli teknolojiler
 
Bulut
BulutBulut
Bulut
 
Egitim teknolojileri
Egitim teknolojileriEgitim teknolojileri
Egitim teknolojileri
 
7e teknigi
7e teknigi7e teknigi
7e teknigi
 
Yildiz olusumu
Yildiz olusumuYildiz olusumu
Yildiz olusumu
 
Kopernik ve güneş merkezli model
Kopernik ve güneş merkezli modelKopernik ve güneş merkezli model
Kopernik ve güneş merkezli model
 

Uzaktan egitim

 • 2. Eğitim Sistemine Kısa Bakış ▪ Ülkemiz eğitim sisteminde eskiden beri süregelen birtakım sorunlar bulunmaktadır. ▪ Eğitim sistemimizdeki başlıca sorunları; fırsat eşitsizliği, kaynakların verimli kullanılamaması, hizmette işlevselliğin, yaygınlığın ve niteliğin düşüklüğü şeklinde sıralayabiliriz.
 • 3. Eğitim Sistemine Kısa Bakış ▪ Bu sorunlar teknolojinin gelişerek zirveye ulaştığı bu çağda çeşitli öğretim ortamlarının ortaya çıkması ihtiyacını doğurmuştur. ▪ Bu ihtiyaç doğrultusunda eğitim kuruluşları da öğrencilerinin istek ve ihtiyaçlarına cevap verme sorumluluğu ile kuruluşları eğitim öğretimde değişik metotlar aramaya yöneltmiştir.
 • 4. Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan eğitim uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır.
 • 5. Uzaktan Eğitimin Temel Kavramları Sanal sınıf: Belli bir içeriği bir ağ üzerinden öğrenmek amacıyla oluşan grup. Eş zamanlı (senkron) öğrenme: Farklı mekanlardaki bireylerin, aynı anda çift yönlü iletişim teknolojileri yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip gerçekleştirdikleri öğrenme.
 • 6. Uzaktan Eğitimin Temel Kavramları Farklı zamanlı (asenkron) uzaktan eğitim: Öğrenenlere hem farklı zamanlarda ve hem de farklı ortamlarda sunulan eğitimdir.
 • 7. Uzaktan Eğitimin Gelişimi ▪ İlk olarak 1728’de Boston gazetesinde mektupla steneogrofi dersleri verilmeye başlandı ▪ 1883’te New York – Ithaca’da “Mektupla Öğretim Üniversitesi” Kuruldu ▪ 1930’lara gelindiğinde okulların radyo kullanarak eğitim yapması
 • 8. Uzaktan Eğitimin Gelişimi ▪ 1933 yılında Iowa State Üniversitesi Dünyanın ilk eğitsel Televizyon Programını yayınlamıştır. ▪ 1950’lerde ABD’de askeri amaçlı uzaktan eğitim uygulamaları yapılmıştır. ▪ 1993’te tamamen çevrimiçi eğitim veren ilk üniversite Jones International University kuruldu. (ABD)
 • 9. Uzaktan Eğitimin Gelişimi ▪ 2002’de Moodle 1.0 yayınlandı. Mobil öğrenme geliştirilmeye başlandı. ▪ 2008’de Open University Youtube’da yayına başladı.
 • 10. Uzaktan Eğitimin Türkiyedeki Gelişimi ▪ 1992 Açık Öğretim Lisesi Öğretime başladı. ▪ 1996 İTÜ uzaktan eğitim merkezini kurdu. ▪ 1999 YÖK Uzaktan Öğretim Yönetmeliği Yayınlandı ▪ 2005 YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Kuruldu. ▪ 2009’da İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitime başladı
 • 11. Uzaktan Eğitim Uzman Görüşleri Uzaktan eğitim, geleneksel eğitim-öğretim yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülemediği durumlarda, eğitim çalışmalarını uygulayanlar ile öğrenenler arasında, iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.
 • 12. Uzaktan Eğitim Uzman Görüşleri Uzaktan eğitim, kaynaklar ile öğrenciler arasında bağlantı kuran bir eğitim sağlama sistemidir. Eğitim kurumlarına kayıt yaptırmayan öğrencilere eğitim erişimi sağlar ve mevcut öğrencilerin öğrenme fırsatlarını artırabilir. Bu uygulama mevcut kaynakları kullanan bir süreçtir ve yeni teknolojileri kullanarak gelişecektir.
 • 13. Uzaktan Eğitim Uzman Görüşleri Uzaktan öğretim, geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları vb. sınırlılıklarına bağımlı kalmaksızın; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları ve kısa süreli yüzyüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içerisinde kullanılması ile yürütülen bireyselleştirilmiş, kendi kendine eğitim (öğretim) etkinliğidir.
 • 14. Uzaktan eğitimi geleneksel eğitimden ayıran özellikler şunlardır: ▪ Öğretim sürecinin çoğunluğunda öğretmen ve öğrencinin coğrafi açıdan ayrı olması ▪ Öğretmen ve öğrenciyi birleştirecek ve ders içeriğini iletecek eğitim medyasının kullanımı ▪ Yer ve/veya zamandan bağımsızlığın sağlanması ▪ Öğrencinin eğitmenin etkisi altında olmaksızın kendi istemi ile öğrenmesi,
 • 15. Uzaktan eğitimi geleneksel eğitimden ayıran özellikler şunlardır: ▪ Kişiye göre değişken ders süreleri söz konusudur. ▪ Eğitimi alacak olan bireyler bu eğitimlerini eşzamanlı (senkron) ve eşzamanlı olmayan (asenkron) şekillerde alabilirler ▪ Uzaktan eğitim sistemi sürekli eğitim olanağı sağlamada etkili bir araçtır
 • 16. Uzaktan Eğitimin Yararları ▪ Çağdaş öğrencinin değişen, gelişen ve yaşam boyu sürekli öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmekte, ▪ Öğrenme sorumluluğunun bireyde olması, bireylerin bilgiye erişim ve girişimcilik yönlerini ve kendi kendilerine karar verme yeteneklerini geliştirir.
 • 17. Uzaktan Eğitimin Yararları ▪ Öğrenme ve öğretme süreçlerinde; öğrenim yaşı, öğretim amaçları, öğrenme ve öğretme ortamı, yöntem ve teknikleri vb. açılardan esneklik ve çeşitlilik sağlar ▪ Sistem hizmetlerinin sunumu (başlangıç yatırım ve harcamaları hariç) pahalı değildir.
 • 18. Uzaktan Eğitimin Yararları ▪ Alternatif ve çok çeşitli (yazılı ve basılı, görsel- işitsel, çok ortamlı ve etkileşimli) öğrenme- öğretme imkânları sunar ▪ Eğitim programlarının (hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme öğeleri açısından) standardizasyonunu sağlar.
 • 19. Türkiyedeki Örnekler Anadolu Üniversitesi, MEB'e bağlı Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okulu uygulamaları en çarpıcı örnektir. TRT4 kanalında belirli saatlerde yayımlanan derslerle başlamış ardından TRT Okul ve en sonunda akıllı telefon uygulamasından ders materyallerini ulaştırmıştır. Anadolu Üniversitesi dünyadaki 10 açık üniversite arasında yer almaktadır
 • 20. Türkiyedeki Örnekler ODTÜ'de 1998 yılında başlayan IDEA (İnternet’e Dayalı Asenkron eğitim) EÖğrenim çalışmalarını devam ettirmektedir. Bugün E-MBA programı, pek çok kampüs içi ders, yabancı dil eğitimi ve sertifika programları düzenlemektedir. (EMBA: Eğitimlerinin tamamen internet tabanlı olarak verileceği, online yüksek lisans programı)
 • 21. Türkiyedeki Örnekler İstanbul Bilgi Üniversitesi, YÖK tarafından onaylanan ve Bilgi E-MBA olarak adlandırılan ilk elektronik işletme programını başlattı. Bu programla pazarlama, girişimcilik, finans, insan kaynakları gibi konularda donanım kazandıracak interaktif bir program vermektedir. Dünyanın her yerinden Internet’ten izlenebilen program sonunda geçerli MBA diploması verilmektedir
 • 22. Kaynakça Uzman Görüşü Alınan Kişiler: ▪ Prof.Dr Salih UŞUN ▪ Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY ▪ Prof.Dr. Soner YILDIRIM http://ulakbim.tubitak.gov.tr/uzaktan.egitim-muhammet.arslan.pdf https://www.jhumansciences.com/article/1008/590 http://auad.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/167-published.pdf