SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Kopernik
Ve
Güneş Merkezli Model
• 19 Şubat 1473 tarihinde Polonya’da doğmuş, asıl
işi piskopos danışmanlığı olan ve boş
zamanlarında astronomi, matematik, harita bilimi
ile ilgilenen bilim adamıdır.
• Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan
Kopernik’in babası tüccar, annesi ise varlıklı bir
ailenin kızıydı.
• 1492 yılında erkek kardeşi ile birlikte Krakow
üniversitesine yazıldı.
Nikolas Kopernik (1473-1543)
• Aristocu bir felsefe profesörü olan Brudzewski’nin
öğrencisiydi. Hocasından astronomi dersleri alan
Kopernik’in Krakow üniversitesindeki çalışmaları,
kendisine matematik ve astronominin tüm
alanlarında mükemmel bir temel sağlamıştır.
• Kopernik, 1513 yılı sonlarında Commentariolus
adlı çalışmasını arkadaşlarına gösterdi.
Sonrasında daha detaylı bir çalışma için bilgi
toplamaya devam etti
• 1532 yılına gelindiğinde konuyla ilgili
çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamladı,
ancak çevresinin ısrarlarına rağmen
düşüncelerini net bir şekilde açıklamaktan uzak
durdu.
• Gerekçesi ise kendisinin bunların doğru olduğuna
tam emin olmaması ve kendisi papaz olduğu için
kiliseden çekinmesi.
• O zamanki Hıristiyanlık inancına göre Peygamber
İsa güneşe sabit durması için emir vermişti ve
güneş de sabit durmaktaydı.
• Yine genel inanca göre dünya düz tepsi gibiydi.
Aksini düşünenler ise cehennemlikti.
• 1542 yılının başlarında beyin kanaması ve felç
geçiren Kopernik'in kiliseden korkusu kalmamıştı.
Artık fikirlerini rahatça açıklayabilir, yazdığı
kitabını ortaya çıkarabilirdi.
• Papaya kitabını göndererek şu mektubu yazdı:
"Aziz peder, kitapta yazılanları okuyanların
hemen reddedeceklerini biliyorum. Ben ömrüm
boyunca çevremin düşüncelerine aldırmayan,
fikirlerini savunan biri olamamışımdır. Etrafın
tepkisinden, başladığım hususlardan
vazgeçmeye niyetlendiğim olmuştur. Fakat
çekingenliği üzerimden atarak çalışmalara devam
ettim. Yazdıklarımı tenkit edenler olursa onlara
aldırmayacağım ve saçma kabul edeceğim..."
• 24 mayıs 1543 yılında Frombork'ta (Polonya)
hayatını kaybeden Kopernik’in kitabı ölümünden
kısa süre önce yayınlanmıştır.
• Isaac Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi adlı
kitabında: ”Copernicus kuramını ve hesaplarını
basmakta tereddüt etti; çünkü Dünya merkezli
kuramın Kilise tarafından İncil ile uyumlu
olduğuna inanıldığını biliyordu. Ancak sonunda
heyecanlı arkadaşları tarafından kitabı basmaya
ikna edildi. Copernicus kitabı yatıştırıcı olsun diye
Papa III. Paul’a ithaf etti ve sonra da öldü.
Hikâye, Copernicus’un kitabın ilk baskısının
kendisine verildiği gün öldüğü yolundadır.”
şeklinde yazmıştır.
• Kopernik Günmerkezliliği, Nicolaus Copernicus
tarafından geliştirilen ve 1543 yılında yayımlanan ‘’De
Revolutionibus’’ (Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine)
isimli kitabındaki bir astronomik modeldir. 6 parçadan
oluşmaktadır:
 Güneş merkezli teorinin genel görüşü ve dünya fikrinin
yorumunun özetlenmiş hali.
 Çoğunlukla teorik, küresel astronominin mevcut
prensipleri ve yıldızların listesi
 Çoğunlukla güneşin görünen hareketlerine ve onla ilgili
fenomenlere adanmış
 Ayın ve yörüngesel hareketinin tanımlanması
 Dünyevi olmayan gezegenlerin boylamdaki
hareketlerinin açıklaması
 Dünyevi olmayan gezegenlerin enlemdeki
hareketlerinin açıklaması
• Bu modele göre Güneş evren sisteminin
merkezinde hareketsiz olarak konumlandırılmış,
Dünya ve diğer gezegenler ise sabit Güneş
etrafında sabit hızda periyodik hareketler
yapmaktadırlar.
• Kopernik modeli, Batı kültüründe asırlar boyunca
kabul görmüş Ptolemik sistemden farklıdır. Ptolemik
sisteme göre Dünya, evrenin merkezinde
konumlandırılmıştır ve her şeyin başlangıcı olarak
kabul edilir.
• Kopernik’in bu modeli daha zarif ve Güneş yılının
uzunluğunu metafiziksel olaylardan kaçınarak
matematiksel bir sıra halinde hesaplayarak Ptolemik
modeli için daha pratik yöntemdi.
• Fakat Kopernik’in güneş merkezli modeli de Ptolemik
modeldeki bazı unsurlardan dolayı meydana gelen
hataları da içeriyordu.
• Bu unsurlar gezegenlerin dairesel yörüngeleri, dış
çemberler ve sabit hızlardan oluşmaktaydı.
Kopernik’in Güneş Merkezli Modelindeki varsayımlar şunlardır:
Dünya’da diğer gezegenler gibi belli bir sırada dizilmiş olarak sabit
Güneş etrafında döner.
Dünya’nın üç farklı dönme şekli vardır: ilki kendi etrafındaki günlük
dönüşü, ikincisi güneş etrafındaki yıllık dönüşü ve üçüncüsü ise
kendi ekseni etrafında yıllık olarak yatık olarak dönmesi.
Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesel hareketi gezegenlerin
hareketinin ters yönde görünmesine sebep olur.
Dünya’dan Güneş’e olan uzaklığın yıldızlar arasındaki uzaklığa kıyasla
çok kısa olduğunu söyledi.
Kopernik’in Güneş Merkezli Modelindeki varsayımlar şunlardır:
Gökyüzünde bulunan kürelerin veya dairelerin tek bir merkezi yoktur.
Dünya'nın merkezi evrenin merkezi değildir, sadece yerçekiminin ve
ayın merkezidir.
Bütün küreler Güneş onların ortasındaymış gibi dönerler bu yüzden
Güneş evrenin merkezidir.
Yıldızlar hareketsizdir. Görünen günlük hareketleri dünyanın günlük
dönüşünden kaynaklanmaktadır.
• Kopernik’in bu evren modeli, hemen
benimsenmedi. Modelin önünde birçok engel
bulunmaktaydı.
• Bunlardan birisi Hristiyan teolojisiydi. Yer merkezli
kozmoloji, uzun bir zamandan beri Hristiyanlığın
evren görüşü haline gelmişti ve bu kozmolojiye
karşı çıkmak dine karşı çıkmak olarak
algılanmaktaydı.
• Ptolemaios’un (Batlamyus’un) matematiksel
olarak da desteklemeyi başardığı bu model aynı
zamanda gök olaylarının açıklanmasında başarı
kazanmıştı ve bunun yarattığı bir güven söz
konusuydu.
• Algılarımız da Yer’in evrenin merkezinde hareketsiz olarak durduğuna ve göğün
yirmi dört saatte çevremizde döndüğüne tanıklık etmekteydi.
• Yer’in hareketi kabul edildiğinde, ortaya çıkan sorunlara cevap vermeyi
sağlayacak bir fizik bilgisi yoktu. “Yer döndüğüne göre yukarı atılan taş nasıl
oluyordu da yine aynı noktaya düşüyordu. Yer dolanıyorsa üzerindeki nesneler
niçin etrafa saçılmıyorlardı?” gibi soruların o dönemde cevaplanması neredeyse
olanaksızdı.
• Çünkü henüz Galileo yeni fiziği getirmemişti. Bu kadar eksiklik varken
Kopernik’in desteklenmesi o dönem için pek de mantıklı değildi.
• Copernicus’un şansı, üstün zekâ ve güçlü öğrenme tutkusunun yanı sıra, her
alanda yeni arayışların başladığı Rönesans döneminde dünyaya gelmiş olmasıdır.
• Rönesans sanatta parlak bir atılım olduğu kadar, din, bilim, politika ve ekonomide
de geleneksel katı tutumları kıran, dünyaya yeni bir bakış açısı getiren uzun süreli
bir dönüşümdür.
• Copernicus, Dünya’nın devindiğini öne süren ilk insan değildir.
• Kitabının ön sözünde, daha önce Dünya’nın devindiğini savunmuş olan Eski
Çağ kaynaklarının çoğunu anar. Daha önceki bir el yazmasında, kendisininkine
çok benzeyen bir Güneş Merkezli Evren görüşü olan Aristarkus’a (MÖ yaklaşık
310-230) gönderme yapmıştır.
• Copernicus’un kurmuş olduğu Güneş Merkezli Evren Kuramı çerçevesinde
yürütülen araştırmalar sonucunda Eudoxus, Aristoteles ve Batlamyus’tan beri
savunula gelmekte olan yer merkezli evren kuramı yıkılmıştır.
• Copernicus kuramı Galileo ile gözlemsel açıdan, Kepler ile kuramsal açıdan
geliştirilmiş ve çağdaş astronominin temelleri atılmıştır. Böylece Kepler’in Elips
Yörüngeler Kanunu ile gök mekaniğine giden yol açılmıştır.
• 14 Temmuz 2009’da Almanya’daki Darmstadt’da bulunan kâşifler 112. Kimyasal
elementin kalıcı isminin Kopernikyum olmasını Uluslararası Kimya Birliğinde
kabul ettiler.

More Related Content

Similar to Kopernik ve güneş merkezli model

Uzay araştırmaları
Uzay araştırmalarıUzay araştırmaları
Uzay araştırmalarıTulay01
 
aydınlnma çağı
aydınlnma çağıaydınlnma çağı
aydınlnma çağısalih doğan
 
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01Erol Kocabaş
 
Giordano Bruno, bir özgürlük savaşçısı
Giordano Bruno, bir özgürlük savaşçısıGiordano Bruno, bir özgürlük savaşçısı
Giordano Bruno, bir özgürlük savaşçısıNejat Kutup
 
Turk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi BilginleriTurk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi Bilginleriderslopedi
 
2.12
2.122.12
2.12srdr8
 
Sisamlı aristarkhos ve yeni astronomi
Sisamlı aristarkhos ve yeni astronomiSisamlı aristarkhos ve yeni astronomi
Sisamlı aristarkhos ve yeni astronomihekmet
 
Prof.Dr.Ömer ALPTEKİN İLE Jeofiziğin Dünü ve Yarını Söyleşisi
Prof.Dr.Ömer ALPTEKİN İLE Jeofiziğin Dünü ve Yarını SöyleşisiProf.Dr.Ömer ALPTEKİN İLE Jeofiziğin Dünü ve Yarını Söyleşisi
Prof.Dr.Ömer ALPTEKİN İLE Jeofiziğin Dünü ve Yarını SöyleşisiAli Osman Öncel
 
6. Sınıf Fen Bilimleri 8. Ünite Dünya Güneş ve Ay
6. Sınıf Fen Bilimleri 8. Ünite Dünya Güneş ve Ay6. Sınıf Fen Bilimleri 8. Ünite Dünya Güneş ve Ay
6. Sınıf Fen Bilimleri 8. Ünite Dünya Güneş ve Ayenesulusoy
 
bilim-özetler-s
bilim-özetler-sbilim-özetler-s
bilim-özetler-stoprakcan
 
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarıMüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarıderslopedi
 
Bilim tarihi
Bilim tarihiBilim tarihi
Bilim tarihiaslibakis
 
Kur’an Mucizeleri1.pptx.pdf
Kur’an Mucizeleri1.pptx.pdfKur’an Mucizeleri1.pptx.pdf
Kur’an Mucizeleri1.pptx.pdfsebo1453
 
Bilim adamlari-ve-yaptiklari-buluslar
Bilim adamlari-ve-yaptiklari-buluslarBilim adamlari-ve-yaptiklari-buluslar
Bilim adamlari-ve-yaptiklari-buluslarMERYEM TANRIÖVER
 

Similar to Kopernik ve güneş merkezli model (18)

Coğrafyacilar 1
Coğrafyacilar 1Coğrafyacilar 1
Coğrafyacilar 1
 
Uzay araştırmaları
Uzay araştırmalarıUzay araştırmaları
Uzay araştırmaları
 
aydınlnma çağı
aydınlnma çağıaydınlnma çağı
aydınlnma çağı
 
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
 
Giordano Bruno, bir özgürlük savaşçısı
Giordano Bruno, bir özgürlük savaşçısıGiordano Bruno, bir özgürlük savaşçısı
Giordano Bruno, bir özgürlük savaşçısı
 
Turk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi BilginleriTurk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi Bilginleri
 
Samet ergi̇n
Samet ergi̇nSamet ergi̇n
Samet ergi̇n
 
2.12
2.122.12
2.12
 
Sisamlı aristarkhos ve yeni astronomi
Sisamlı aristarkhos ve yeni astronomiSisamlı aristarkhos ve yeni astronomi
Sisamlı aristarkhos ve yeni astronomi
 
Tuzlu Su
Tuzlu SuTuzlu Su
Tuzlu Su
 
Prof.Dr.Ömer ALPTEKİN İLE Jeofiziğin Dünü ve Yarını Söyleşisi
Prof.Dr.Ömer ALPTEKİN İLE Jeofiziğin Dünü ve Yarını SöyleşisiProf.Dr.Ömer ALPTEKİN İLE Jeofiziğin Dünü ve Yarını Söyleşisi
Prof.Dr.Ömer ALPTEKİN İLE Jeofiziğin Dünü ve Yarını Söyleşisi
 
6. Sınıf Fen Bilimleri 8. Ünite Dünya Güneş ve Ay
6. Sınıf Fen Bilimleri 8. Ünite Dünya Güneş ve Ay6. Sınıf Fen Bilimleri 8. Ünite Dünya Güneş ve Ay
6. Sınıf Fen Bilimleri 8. Ünite Dünya Güneş ve Ay
 
bilim-özetler-s
bilim-özetler-sbilim-özetler-s
bilim-özetler-s
 
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarıMüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
 
Bilim tarihi
Bilim tarihiBilim tarihi
Bilim tarihi
 
Kur’an Mucizeleri1.pptx.pdf
Kur’an Mucizeleri1.pptx.pdfKur’an Mucizeleri1.pptx.pdf
Kur’an Mucizeleri1.pptx.pdf
 
Bilim adamlari-ve-yaptiklari-buluslar
Bilim adamlari-ve-yaptiklari-buluslarBilim adamlari-ve-yaptiklari-buluslar
Bilim adamlari-ve-yaptiklari-buluslar
 
Uzayda yeni ufuklar II
Uzayda yeni ufuklar IIUzayda yeni ufuklar II
Uzayda yeni ufuklar II
 

More from Murat Eser

storyboard araçları
storyboard araçlarıstoryboard araçları
storyboard araçlarıMurat Eser
 
Akilli teknolojiler
Akilli teknolojilerAkilli teknolojiler
Akilli teknolojilerMurat Eser
 
Egitim teknolojileri
Egitim teknolojileriEgitim teknolojileri
Egitim teknolojileriMurat Eser
 
Yildiz olusumu
Yildiz olusumuYildiz olusumu
Yildiz olusumuMurat Eser
 
Uzaktan egitim
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitimMurat Eser
 

More from Murat Eser (9)

storyboard araçları
storyboard araçlarıstoryboard araçları
storyboard araçları
 
Ornek olay
Ornek olayOrnek olay
Ornek olay
 
Bagli ogrenme
Bagli ogrenmeBagli ogrenme
Bagli ogrenme
 
Akilli teknolojiler
Akilli teknolojilerAkilli teknolojiler
Akilli teknolojiler
 
Bulut
BulutBulut
Bulut
 
Egitim teknolojileri
Egitim teknolojileriEgitim teknolojileri
Egitim teknolojileri
 
7e teknigi
7e teknigi7e teknigi
7e teknigi
 
Yildiz olusumu
Yildiz olusumuYildiz olusumu
Yildiz olusumu
 
Uzaktan egitim
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitim
 

Kopernik ve güneş merkezli model

 • 2. • 19 Şubat 1473 tarihinde Polonya’da doğmuş, asıl işi piskopos danışmanlığı olan ve boş zamanlarında astronomi, matematik, harita bilimi ile ilgilenen bilim adamıdır. • Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Kopernik’in babası tüccar, annesi ise varlıklı bir ailenin kızıydı. • 1492 yılında erkek kardeşi ile birlikte Krakow üniversitesine yazıldı. Nikolas Kopernik (1473-1543)
 • 3. • Aristocu bir felsefe profesörü olan Brudzewski’nin öğrencisiydi. Hocasından astronomi dersleri alan Kopernik’in Krakow üniversitesindeki çalışmaları, kendisine matematik ve astronominin tüm alanlarında mükemmel bir temel sağlamıştır. • Kopernik, 1513 yılı sonlarında Commentariolus adlı çalışmasını arkadaşlarına gösterdi. Sonrasında daha detaylı bir çalışma için bilgi toplamaya devam etti
 • 4. • 1532 yılına gelindiğinde konuyla ilgili çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamladı, ancak çevresinin ısrarlarına rağmen düşüncelerini net bir şekilde açıklamaktan uzak durdu. • Gerekçesi ise kendisinin bunların doğru olduğuna tam emin olmaması ve kendisi papaz olduğu için kiliseden çekinmesi. • O zamanki Hıristiyanlık inancına göre Peygamber İsa güneşe sabit durması için emir vermişti ve güneş de sabit durmaktaydı. • Yine genel inanca göre dünya düz tepsi gibiydi. Aksini düşünenler ise cehennemlikti.
 • 5. • 1542 yılının başlarında beyin kanaması ve felç geçiren Kopernik'in kiliseden korkusu kalmamıştı. Artık fikirlerini rahatça açıklayabilir, yazdığı kitabını ortaya çıkarabilirdi. • Papaya kitabını göndererek şu mektubu yazdı: "Aziz peder, kitapta yazılanları okuyanların hemen reddedeceklerini biliyorum. Ben ömrüm boyunca çevremin düşüncelerine aldırmayan, fikirlerini savunan biri olamamışımdır. Etrafın tepkisinden, başladığım hususlardan vazgeçmeye niyetlendiğim olmuştur. Fakat çekingenliği üzerimden atarak çalışmalara devam ettim. Yazdıklarımı tenkit edenler olursa onlara aldırmayacağım ve saçma kabul edeceğim..."
 • 6. • 24 mayıs 1543 yılında Frombork'ta (Polonya) hayatını kaybeden Kopernik’in kitabı ölümünden kısa süre önce yayınlanmıştır. • Isaac Asimov, Bilim ve Buluşlar Tarihi adlı kitabında: ”Copernicus kuramını ve hesaplarını basmakta tereddüt etti; çünkü Dünya merkezli kuramın Kilise tarafından İncil ile uyumlu olduğuna inanıldığını biliyordu. Ancak sonunda heyecanlı arkadaşları tarafından kitabı basmaya ikna edildi. Copernicus kitabı yatıştırıcı olsun diye Papa III. Paul’a ithaf etti ve sonra da öldü. Hikâye, Copernicus’un kitabın ilk baskısının kendisine verildiği gün öldüğü yolundadır.” şeklinde yazmıştır.
 • 7. • Kopernik Günmerkezliliği, Nicolaus Copernicus tarafından geliştirilen ve 1543 yılında yayımlanan ‘’De Revolutionibus’’ (Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine) isimli kitabındaki bir astronomik modeldir. 6 parçadan oluşmaktadır:  Güneş merkezli teorinin genel görüşü ve dünya fikrinin yorumunun özetlenmiş hali.  Çoğunlukla teorik, küresel astronominin mevcut prensipleri ve yıldızların listesi  Çoğunlukla güneşin görünen hareketlerine ve onla ilgili fenomenlere adanmış  Ayın ve yörüngesel hareketinin tanımlanması  Dünyevi olmayan gezegenlerin boylamdaki hareketlerinin açıklaması  Dünyevi olmayan gezegenlerin enlemdeki hareketlerinin açıklaması
 • 8. • Bu modele göre Güneş evren sisteminin merkezinde hareketsiz olarak konumlandırılmış, Dünya ve diğer gezegenler ise sabit Güneş etrafında sabit hızda periyodik hareketler yapmaktadırlar. • Kopernik modeli, Batı kültüründe asırlar boyunca kabul görmüş Ptolemik sistemden farklıdır. Ptolemik sisteme göre Dünya, evrenin merkezinde konumlandırılmıştır ve her şeyin başlangıcı olarak kabul edilir.
 • 9.
 • 10. • Kopernik’in bu modeli daha zarif ve Güneş yılının uzunluğunu metafiziksel olaylardan kaçınarak matematiksel bir sıra halinde hesaplayarak Ptolemik modeli için daha pratik yöntemdi. • Fakat Kopernik’in güneş merkezli modeli de Ptolemik modeldeki bazı unsurlardan dolayı meydana gelen hataları da içeriyordu. • Bu unsurlar gezegenlerin dairesel yörüngeleri, dış çemberler ve sabit hızlardan oluşmaktaydı.
 • 11. Kopernik’in Güneş Merkezli Modelindeki varsayımlar şunlardır: Dünya’da diğer gezegenler gibi belli bir sırada dizilmiş olarak sabit Güneş etrafında döner. Dünya’nın üç farklı dönme şekli vardır: ilki kendi etrafındaki günlük dönüşü, ikincisi güneş etrafındaki yıllık dönüşü ve üçüncüsü ise kendi ekseni etrafında yıllık olarak yatık olarak dönmesi. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesel hareketi gezegenlerin hareketinin ters yönde görünmesine sebep olur. Dünya’dan Güneş’e olan uzaklığın yıldızlar arasındaki uzaklığa kıyasla çok kısa olduğunu söyledi.
 • 12. Kopernik’in Güneş Merkezli Modelindeki varsayımlar şunlardır: Gökyüzünde bulunan kürelerin veya dairelerin tek bir merkezi yoktur. Dünya'nın merkezi evrenin merkezi değildir, sadece yerçekiminin ve ayın merkezidir. Bütün küreler Güneş onların ortasındaymış gibi dönerler bu yüzden Güneş evrenin merkezidir. Yıldızlar hareketsizdir. Görünen günlük hareketleri dünyanın günlük dönüşünden kaynaklanmaktadır.
 • 13. • Kopernik’in bu evren modeli, hemen benimsenmedi. Modelin önünde birçok engel bulunmaktaydı. • Bunlardan birisi Hristiyan teolojisiydi. Yer merkezli kozmoloji, uzun bir zamandan beri Hristiyanlığın evren görüşü haline gelmişti ve bu kozmolojiye karşı çıkmak dine karşı çıkmak olarak algılanmaktaydı. • Ptolemaios’un (Batlamyus’un) matematiksel olarak da desteklemeyi başardığı bu model aynı zamanda gök olaylarının açıklanmasında başarı kazanmıştı ve bunun yarattığı bir güven söz konusuydu.
 • 14. • Algılarımız da Yer’in evrenin merkezinde hareketsiz olarak durduğuna ve göğün yirmi dört saatte çevremizde döndüğüne tanıklık etmekteydi. • Yer’in hareketi kabul edildiğinde, ortaya çıkan sorunlara cevap vermeyi sağlayacak bir fizik bilgisi yoktu. “Yer döndüğüne göre yukarı atılan taş nasıl oluyordu da yine aynı noktaya düşüyordu. Yer dolanıyorsa üzerindeki nesneler niçin etrafa saçılmıyorlardı?” gibi soruların o dönemde cevaplanması neredeyse olanaksızdı. • Çünkü henüz Galileo yeni fiziği getirmemişti. Bu kadar eksiklik varken Kopernik’in desteklenmesi o dönem için pek de mantıklı değildi.
 • 15. • Copernicus’un şansı, üstün zekâ ve güçlü öğrenme tutkusunun yanı sıra, her alanda yeni arayışların başladığı Rönesans döneminde dünyaya gelmiş olmasıdır. • Rönesans sanatta parlak bir atılım olduğu kadar, din, bilim, politika ve ekonomide de geleneksel katı tutumları kıran, dünyaya yeni bir bakış açısı getiren uzun süreli bir dönüşümdür.
 • 16. • Copernicus, Dünya’nın devindiğini öne süren ilk insan değildir. • Kitabının ön sözünde, daha önce Dünya’nın devindiğini savunmuş olan Eski Çağ kaynaklarının çoğunu anar. Daha önceki bir el yazmasında, kendisininkine çok benzeyen bir Güneş Merkezli Evren görüşü olan Aristarkus’a (MÖ yaklaşık 310-230) gönderme yapmıştır.
 • 17. • Copernicus’un kurmuş olduğu Güneş Merkezli Evren Kuramı çerçevesinde yürütülen araştırmalar sonucunda Eudoxus, Aristoteles ve Batlamyus’tan beri savunula gelmekte olan yer merkezli evren kuramı yıkılmıştır. • Copernicus kuramı Galileo ile gözlemsel açıdan, Kepler ile kuramsal açıdan geliştirilmiş ve çağdaş astronominin temelleri atılmıştır. Böylece Kepler’in Elips Yörüngeler Kanunu ile gök mekaniğine giden yol açılmıştır.
 • 18. • 14 Temmuz 2009’da Almanya’daki Darmstadt’da bulunan kâşifler 112. Kimyasal elementin kalıcı isminin Kopernikyum olmasını Uluslararası Kimya Birliğinde kabul ettiler.