Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caplovicove projekty - E-learning pre chovateľov kôz

6,243 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

Caplovicove projekty - E-learning pre chovateľov kôz

 1. 1. E-LEARNING PRE CHOVATEĽOV KÔZ, SCHRÁNKA BLÍZKA SMERU + PROJEKT ZA 28 MIL. EUR: MÔŽE DUŠAN ČAPLOVIČ NAOZAJ VŠETKO? Miroslav Beblavý, poslanec NR SR
 2. 2. VÝDAVKY NA PROJEKTY S PODPOROU EUROFONDOV - € 50 000 000 € 100 000 000 € 150 000 000 € 200 000 000 € 250 000 000 € 300 000 000 € Mikolaj Jurzyca Čaplovič Priamym zadaním rezortným inštitúciám Súťažné projekty pre školy Dušan Čaplovič skoro všetko pridelil vlastným rezortným inštitúciám priamym zadaním
 3. 3. ROZDELENIE 280 MILIÓNOV EUR Z NÁRODNÝCH PROJEKTOV 34 8 57 1 Zostane v rezortnej inštitúcii Doputuje do rúk žiakov, učiteľov či škôl Dostanú veľkí dodávatelia Riziková prirážka LEN 8 % DOPUTUJE DO RÚK UČITEĽOV, ŽIAKOV A ŠKÔL
 4. 4. PRICHÁDZA EXTRÉM: • V rámci uvedených národných projektov minister Čaplovič 15. marca 2013 pridelil 27 993 607,83 EUR (t.j. 840 000 000 SK) na projekt„Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“. • Národnému ústavu celoživotného vzdelávania (číslo zmluvy OPV/33/2013). • Cieľom projektu je zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní rozvojom systému vzdelávania a poradenstva.
 5. 5. PRIJÍMATEĽ: ORGANIZÁCIA S OTÁZNYM ZMYSLOM A 100KRÁT ZVÄČŠENÝM ROZPOČTOM • Národný ústav celoživotného vzdelávania znie dobre, kým nepatráme hlbšie • Organizácia ministerstva školstva vznikla ešte začiatkom 90. rokov ako „Academia Istropolitana“ - organizácia na vzdelávanie budúcich špičiek v štátnej správe • Mečiarova vláda vyhodila jej manažment, ktorý následne založil konkurenčnú Academiu Istropolitanu Novu. • Od tej chvíle pôvodná AI dlhodobo hľadala zmysel svojej existencie (a nenachádzala ho) • V roku 2011 mal ústav rozpočet len 287 496 EUR. • Ústav zachránil minister Čaplovič, keď priamym zadaním odsúhlasil projekt v hodnote 27 993 607,83 EUR, teda v hodnote 100-ročného rozpočtu • Projekt pôvodne mal rozpočet vo výške 1/10 konečnej sumy • Novú nafúknutú verziu odborní hodnotitelia ministerstva odmietli, na čo boli vymenení a projekt schválený
 6. 6. DUPLICITNÝ A DO VEĽKEJ MIERY ZBYTOČNÝ PROJEKT • Medzi hlavné aktivity projektu, ktorým sa odôvodňuje drvivá väčšina výdavkov, patrí: VYTVORENIE A REALIZÁCIA 44 AKREDITOVANÝCH PROGRAMOV ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA. – 4 z nich sa týkajú samotného systému ďalšieho vzdelávania (lektor ďalšieho vzdelávania, manažér ďalšieho vzdelávania, predseda skúšobnej komisie...) – Zostáva 40 typov kurzov, pre ktoré chce ústav vypracovať a realizovať kurzy ďalšieho vzdelávania v rozsahu niekoľko sto hodín na jeden kurz Pri 28 z nich však už existuje iný akreditovaný poskytovateľ identického alebo veľmi podobného kurzu – Projekt je navyše určený len pre ľudí, čo už majú buď prácu, alebo živnosť a nie sú ani ohrození prepúšťaním. – Takí ľudia si môžu zvyšovať kvalifikáciu, ale nie cez špecializované megakurzy. ZHRNUTIE: ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ PRÁCU A NIE SÚ OHROZENÍ PREPÚŠŤANÍM, MAJÚ CEZ VÍKENDY CHODIŤ NA ŠTÁTOM VYBRANÉ A PLATENÉ KURZY, KTORÉ UŽ NA TRHU EXISTUJÚ A PLNE USPOKOJUJÚ DOPYT • Ľudia budú motivovaní diétami (+ im preplatia ubytovanie a cestovné), nemusia ani dokončiť celý kurz, aby sa počítali
 7. 7. ZLATÁ BAŇA PRE ÚRADNÍKOV A DODÁVATEĽOV, 0 EUR PRE ŠKOLY, UČITEĽOV ČI REÁLNYCH ŽIAKOV • Ako sa delí rozpočet projektu: • 9 mil. EUR pre ministerskú organizáciu, jej úradníkov a ľudí, ktorých si najme (platy, energie, nájmy, cesty) • 16,4 mil. pre veľkých dodávateľov: – vytvorenie e-learningových kurzov a register osôb – diseminačné a informačné kampane – systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb • 2,7 mil. EUR pre cca 5 000 zamestnaných dospelých ľudí, ktorí budú na kurzy chodiť – diéty, hotely a cestovné (pre jedného viac ako 500 EUR) • ALE z projektu bude: 0 EUR pre školy, učiteľov či reálnych žiakov
 8. 8. ABSURDNÝ E-LEARNING • Najväčším výdavkom projektu je tvorba e-learningu pre jednotlivé kurzy, a to v celkovej hodnote 12 418 000 EUR (12 672 000 EUR aj s registrom osôb). • E-learning sa týka napospol remeselných a robotníckych profesií a patria sem aj nasledovné kurzy: – Kuchár - príprava minútok – Čašník - moduly jednoduchá obsluha, zložitá obsluha – Masáž tváre – Chovateľ hovädzieho dobytka – Chovateľ oviec – Chovateľ kôz – Výroba poľnohospodárskych produktov – Inštalatér NA TIETO KURZY PÔJDE VIAC AKO JE ROČNÝ ROZPOČET MINISTERSTVA ŠKOLSTVA PRE VŠETKY UČEBNICE NA SLOVENSKU
 9. 9. LUKRATÍVNE ZÁKAZKY PRE VOPRED VYBRANÝCH • ZÁKAZKA č. 1: „Diseminačná kampaň, mediálny plán a kreatíva“: 238 764 EUR pre MEDIA IMPACT SOLUTIONS s.r.o • ZÁKAZKA č. 2: „Systém monitorovania, prognózovania vzdelávacích potrieb, overovanie štandardov kvality, výskum postojov, meranie účinnosti nástrojov kampane“: 1 574 400 EUR pre TNS Slovakia s. r. o. • ZÁKAZKA č. 3: “Didaktické pomôcky, vytvorenie nástroja a registra pre ďalšie vzdelávanie (už spomínaný elearning)“: 12 672 000 EUR pre NESS Slovensko, a.s. • Spolu: 14 480 000 EUR
 10. 10. Čo majú spoločné: – bez reálnej súťaže a s jedným uchádzačom (pri e- learningu boli oficiálne dvaja, ale reálne súťažil len jeden) – Bez akejkoľvek kontroly primeranosti ceny (0% úspora oproti predpokladanej cene) – predpokladané ceny boli určené „prieskumom trhu“ - obstarávateľ si určil cenu v podstate ľubovoľou a následne bez reálneho súťaženia sa pod túto cenu podpísal
 11. 11. KTO ZA TÝM STOJÍ? • Pri ZÁKAZKE č. 1 ide o MEDIA IMPACT SOLUTIONS s.r.o. z Brezna, ktorá sa ešte vo februári 2014 nazývala INFINITI MEDIA, spol. s r.o. JEJ MAJITEĽOM JE SCHRÁNKOVÁ SPOLOČNOSŤ WESTROD FINANCE LIMITED SO SÍDLOM V LONDÝNE. • Médiá už upozornili na prepojenie tejto firmy so SMER-SD: – Prvou z nich bola neopodstatnená reklamná kampaň Všeobecnej zdravotnej poisťovne – tá dokonca rozdelila zákazku na päť menších, pričom všetky z nich získala práve vtedajšia INFINITI MEDIA, spol. s r.o. – Ďalšie peniaze jej plynuli zo spolupráce so združením „Zober loptu, nie drogy“, podporované vládou aj štátnymi firmami. – Od košickej samosprávy, vedenej predstaviteľmi Smeru-SD tiež získala dotáciu za približne 250- tisíc eur v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Celkové prostriedky určené na tieto kampane v projekte sú vo výške takmer 3,7 mil. EUR, takže ide len o začiatok
 12. 12. DOKEDY BUDE SMER STÁŤ ZA ČAPLOVIČOM? • Pri Dušanovi Čaplovičovi sa scenár každého národného projektu opakuje: – z eurofondov majú školy veľmi málo – peniaze premrhajú až rozkradnú úradníci a vybraní dodávatelia • Tento projekt však predstavuje extrém: – 9 mil. EUR pre úradníkov a ich kamarátov – 16,4 mil. EUR pre vopred vybraných dodávateľov – 0 EUR pre školy, učiteľov a skutočných žiakov • Čo sa musí stať, aby si SMER-SD a Robert Fico uvedomili, že takýto minister škodí nielen školstvu, ale aj strane SMER-SD? • Stojí Robert Fico a strana SMER-SD za Dušanom Čaplovičom, nech sa udeje čokoľvek?

×