Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ak é sú alternatívy financovania odborného vzdelávania a prípravy? Peter Szovics Program pre nové zručnosti a nové pracovn...
Obsah <ul><li>ciele financovania </li></ul><ul><li>indikátory a benchmarky </li></ul><ul><li>kontinuálne vzdelávanie </li...
Ciele financovania <ul><li>efekt ívnosť </li></ul><ul><ul><li>kvalita </li></ul></ul><ul><ul><li>kvantita </li></ul></ul>...
Indikátory na zamyslenie + vzdelávanie SR EU*/OECD** ČR výdavky % HDP (UOE, 2007) 3,62 % 4,96 %* 4,20 % výdavky na študen...
Trend smerom k benchmarkom 2020 Celoživotné vzdelávanie dospelej populácie 4,6% (SK)
Individuálne vzdelávacie účty <ul><li>dopytovo orientované vzdelávanie </li></ul><ul><li>zvýšiť slobodu voľby vzdelávania ...
Voucherové schémy/šeky <ul><li>Cieľ: umožniť vzdelávanie pre vybrané skupiny obyvateľstva </li></ul><ul><li>Taliansko – re...
Sektorové tréningové fondy  <ul><li>založené dobrovoľn e alebo zo zákona </li></ul><ul><li>mobilizácia zdrojov na zabezp...
Sektorové tréningové fondy  výhody <ul><li>úloha sprostredkovateľa </li></ul><ul><li>odvody cez systém soc. zabezpečenia ...
Sektorové tréningové fondy  nevýhody <ul><li>povinné odvody </li></ul><ul><li>problém byrokracie </li></ul><ul><li>„ dead...
Úvery/sporenie/granty <ul><li>druhy úverov: F,IC,H </li></ul><ul><li> (školné, životné náklady) </li></ul><ul><li>schémy ...
Daňové nástroje (2009) <ul><li>Cieľ: podporiť vzdelávanie pre FO a PO </li></ul><ul><li>tax allowances – zrážky-odpočítate...
Ostatné nástroje <ul><li>Nárok na platené študijné voľno „training leave“ zakotviť do novely Zákonníka práce </li></ul><...
Ako ďalej? <ul><li>„ inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“ </li></ul><ul><li>zabezpečiť dostatočný prísun zdrojov d...
Quo vadis OVP? <ul><li>mix zručností: všeobecné vs technické </li></ul><ul><li>lepšie údaje o VET </li></ul><ul><li>učitel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peter Szovics: Aké sú alternatívy financovania odborného vzdelávania a prípravy?

840 views

Published on

Peter Szovics, workhop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Szovics: Aké sú alternatívy financovania odborného vzdelávania a prípravy?

 1. 1. Ak é sú alternatívy financovania odborného vzdelávania a prípravy? Peter Szovics Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta
 2. 2. Obsah <ul><li>ciele financovania </li></ul><ul><li>indikátory a benchmarky </li></ul><ul><li>kontinuálne vzdelávanie </li></ul><ul><ul><li>vzdelávacie účty </li></ul></ul><ul><ul><li>tréningové fondy </li></ul></ul><ul><ul><li>úvery </li></ul></ul><ul><ul><li>daňové nástroje </li></ul></ul><ul><li>vízía 2020 – návrhy a odporúčania </li></ul>
 3. 3. Ciele financovania <ul><li>efekt ívnosť </li></ul><ul><ul><li>kvalita </li></ul></ul><ul><ul><li>kvantita </li></ul></ul><ul><ul><li>verejné výdavky </li></ul></ul><ul><li>rovnosť príležitostí </li></ul><ul><li>prístup (participácia) </li></ul><ul><li>...význam ľudského kapitálu... </li></ul>
 4. 4. Indikátory na zamyslenie + vzdelávanie SR EU*/OECD** ČR výdavky % HDP (UOE, 2007) 3,62 % 4,96 %* 4,20 % výdavky na študenta (OECD, 2007) 3694 USD 8216 USD** 5426 USD** verejné/súkromné zdroje -VŠ (OECD, 2007) 76/24 69/31** 84/16 Platy učiteľov-SŠ (OECD, 2008, ŠÚ SR, 2011) m**/626 + (EUR/mesiac, 1štvrťrok 2011) 41927 USD** (pa, PKS) 22084 USD** (pa, PKS)
 5. 5. Trend smerom k benchmarkom 2020 Celoživotné vzdelávanie dospelej populácie 4,6% (SK)
 6. 6. Individuálne vzdelávacie účty <ul><li>dopytovo orientované vzdelávanie </li></ul><ul><li>zvýšiť slobodu voľby vzdelávania </li></ul><ul><li>zvýšenie konkurencieschopnosti poskytovateľov </li></ul><ul><li>pozitívny vplyv na motiváciu a osobný rozvoj </li></ul><ul><li>zdieľanie nákladov na vzdelávanie </li></ul><ul><li>transparentnosť </li></ul><ul><ul><li>Škótsko - príjem < 22000 GBP, 16+, 200 GBP </li></ul></ul><ul><ul><li>Holandsko – pilotné schémy </li></ul></ul>
 7. 7. Voucherové schémy/šeky <ul><li>Cieľ: umožniť vzdelávanie pre vybrané skupiny obyvateľstva </li></ul><ul><li>Taliansko – región Trento, kreditné karty na vzdelávanie, ESF projekt, z toho 20 % si hradí účastník </li></ul><ul><li>Nemecko - Severné Porýnie-Vestfálsko, podpora vzdelávania: 50 % hradí región z ESF do výšky 500 EUR , </li></ul><ul><li>Rakúsko – Tyrolsko, 500 EUR, z toho 25 % hradí štát </li></ul>
 8. 8. Sektorové tréningové fondy <ul><li>založené dobrovoľn e alebo zo zákona </li></ul><ul><li>mobilizácia zdrojov na zabezpečenie vzdelávania pre potreby jednotlivých odvetví s dôrazom na MSP </li></ul><ul><li>Iniciatíva sociálnych partnerov – odvody do fondu na vzdelávanie v rozsahu 0,1-2,5 % </li></ul><ul><li>BE, DK, FR, IT, NL , UK, CY a SP </li></ul>
 9. 9. Sektorové tréningové fondy výhody <ul><li>úloha sprostredkovateľa </li></ul><ul><li>odvody cez systém soc. zabezpečenia alebo priamo STF (75 % príjmu) </li></ul><ul><li>okrem vzdelávania rozsiahle aktivity </li></ul><ul><li>podpora znevýhodnených skupín </li></ul><ul><li>rozvoj sociálneho dialógu </li></ul><ul><li>zhromaždenie prostriedkov na vzdelávanie </li></ul><ul><li>vedomostné centrá pre výskum a poradenstvo </li></ul><ul><li>validácia vedomostí </li></ul>
 10. 10. Sektorové tréningové fondy nevýhody <ul><li>povinné odvody </li></ul><ul><li>problém byrokracie </li></ul><ul><li>„ deadweight“ efekt </li></ul><ul><li>sektorový záber </li></ul><ul><li>občas čerpanie zo strany MSP zaostáva </li></ul><ul><li>(SP, CY > %, FR ˇodvody, UK - oslobodenie od platby) </li></ul>
 11. 11. Úvery/sporenie/granty <ul><li>druhy úverov: F,IC,H </li></ul><ul><li> (školné, životné náklady) </li></ul><ul><li>schémy (SK - Študentský pôžičkový fond 1327/2665 EUR/AR, 3 % ÚM, DE 2r VET 16200 EUR, UK – CDL 300-10000 £ , neplatí sa ak prí j em < 21000 £ , infl+3 % , ML/AY 6928 £ ) </li></ul><ul><li>bankové inštitúcie </li></ul><ul><li>kombinácia grantov a úverov (DE, UK) </li></ul>
 12. 12. Daňové nástroje (2009) <ul><li>Cieľ: podporiť vzdelávanie pre FO a PO </li></ul><ul><li>tax allowances – zrážky-odpočítateľné položky (AT- CIT:120 %, FI – GI-L , DE- rodičia 30% TF) </li></ul><ul><li>tax exemptions –oslobodené pr íjmy </li></ul><ul><li>tax credits (AT- 6 % nákladov A: 1000-2000 € , FR- A: 1600-2200 € , NL- PIT: max. 2566 € ) </li></ul><ul><li>tax relief – daňová úľava (IR - od 315-1270 € pre niektoré kurzy ; rodi č ia 5000 € /kurz/dieťa ) </li></ul><ul><li>tax defferals – odloženie platby (FR – 25 % zo splátky do výšky 1000 € ) </li></ul>
 13. 13. Ostatné nástroje <ul><li>Nárok na platené študijné voľno „training leave“ zakotviť do novely Zákonníka práce </li></ul><ul><li>dodatky k pracovným zmluvám o vzdelávaní </li></ul><ul><li>Ref: štúdie Cedefopu </li></ul>
 14. 14. Ako ďalej? <ul><li>„ inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“ </li></ul><ul><li>zabezpečiť dostatočný prísun zdrojov do vzdel á vania </li></ul><ul><li>dbať na kvalitu a prepojiť financovanie na hodnotenie škôl </li></ul><ul><li>porozmýšľať o incentívach pre ďalšie vzdelávanie </li></ul><ul><li>sektorové rady (spojiť úsilie MPSVaR a MŠVVS) </li></ul><ul><li>mať na pamäti modernizáciu učiva aj technického vybavenia </li></ul>
 15. 15. Quo vadis OVP? <ul><li>mix zručností: všeobecné vs technické </li></ul><ul><li>lepšie údaje o VET </li></ul><ul><li>učitelia – je ich dostatok?/majú zručnosti z praxe?/pedagogické vzdelanie? </li></ul><ul><li>zapojenie sociálnych partnerov </li></ul><ul><li>správne miesto na výučbu: podnik vs trieda </li></ul>

×