Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SDKÚ-DS: Zoznámte sa s byroKATOM

1,082 views

Published on

Na štyri roky vytvoríme dočasnú pozíciu verejného ochrancu proti byrokracii - byroKATA. Bude môcť navrhovať vláde, aby rušila a menila zákony, ktoré zbytočne či neprimerane obmedzujú tvorbu pracovných miest. A to aj na základe nominácií najhorších regulácií zo strany zamestnávateľov a zamestnancov.
ByroKAT nebude mať formálnu pozíciu, bude protiváhou úradníkov aj "požiadaviek z Bruselu". Ak gestorský úrad nebude schopný dokázať, že výhody regulácie významne prevyšujú náklady, vláda navrhne parlamentu jej zrušenie.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

SDKÚ-DS: Zoznámte sa s byroKATOM

  1. 1. BYROKAT 4x4 riešenia
  2. 2. •Nad platením daní a odvodov strávime 231 hodín ročne•Na stavebné povolenie čakáme 286 dní•Byrokracia nás ročne stojí dve miliardy EUR
  3. 3. Zoznámte sa s byroKATOM •Splnomocnenec proti byrokracii •S právom predkladať návrhy na rušenie regulácie priamo vláde
  4. 4. Zoznámte sa s byroKATOM •Verejnosť bude mať právo navrhovať rušenie byrokracie •ByroKAT bude aktívne vyhľadávať škodlivé regulácie
  5. 5. Zoznámte sa s byroKATOM •Pre byrokraciu bude platiť prezumpcia viny •Dotknutý úrad bude musieť vládu presvedčiť o nevyhnutnosti regulácie
  6. 6. Zoznámte sa s byroKATOM •ByroKAT bude mať dočasný mandát •Aby sa z neho nestal ďalší byrokrat
  7. 7. www.byrokat.sk

×