SlideShare a Scribd company logo
1 of 64
Download to read offline
Lietuvos gyventojų apklausa apie
smurtą artimoje aplinkoje
2020 m. liepa
Turinys
Informacija apie tyrimą 3 psl.
Apklaustųjų sudėtis 4 psl.
Rezultatai 5 psl.
1. Patiriantys smurtą artimoje aplinkoje 6 psl.
2. Smurto šaltiniai 15 psl.
3. Pagalbos smurto aukoms organizacijų žinomumas 30 psl.
4. Renginių prieš smurtą artimoje aplinkoje žinomumas 48 psl.
5. Smurto artimoje aplinkoje pateisinimas 53 psl.
2
Informacija apie tyrimą
Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija
“Baltijos tyrimai” 2020 m. liepos 16-30 d. Asociacijos “Moterų informacijos centras” užsakymu atliko
reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą apie smurtą artimoje aplinkoje.
Tyrimo metu apklausta 1020 suaugusių Lietuvos gyventojų nuo 18 metų. Imtis – nacionalinė
reprezentatyvi. Apklausa vyko asmeninio interviu respondento namuose būdu. Tyrime naudota
maršrutinė atranka, apklausai atrenkant vieną namų ūkio narį (pagal artimiausio gimtadienio taisyklę).
Tyrimo duomenys sverti pagal Statistikos deparatmento prie LR Vyriausybės gyventojų sudėties
statistinius duomenis (amžiaus, lyties ir gyvenvietės dydžio rodikliai).
Tyrimo rezultatų paklaida neviršija 3 procentinių punktų (kai PI=0,95).
3
Apklaustųjų sudėtis
N %
Viso: 1020 100%
Lytis:
Vyrai 466 46%
Moterys 554 54%
Amžius:
18-29 m. 176 17%
30-49 m. 324 32%
50 m. ir vyresni 520 51%
Gyvenvietės tipas:
Kaimas 334 33%
Miestas 252 24%
Didmiestis 434 43%
4
Rezultatai
5
1. Patiriantys smurtą artimoje aplinkoje
2020 m. liepos mėnesį kas penktas suaugęs Lietuvos gyventojas (18 proc.) teigė patyręs smurtą artimoje
aplinkoje. Šis rodiklis artimas 2019 metų tyrimų rezultatams. Moterys dažniau, nei vyrai, teigė patyrusios smurtą
artimoje aplinkoje. Vyresni nei 50 metų gyventojai dažniau teigė patyrę smurtą, nei jaunesni. Smurtą dažniau patiria
labiau nepasiturintys gyventojai. Kaimo ir mažesnių miestų gyventojai kiek dažniau teigė patyrę smurtą, nei didmiesčių
gyventojai.
Respondentams tyrimo metu buvo pateikta kortelė su įvairių smurto artimoje aplinkoje rūšių apibūdinimais. Tų, kurie
teigė patyrę smurtą artimoje aplinkoje, buvo klausiama, kokį smurtą jie yra patyrę.
Daugiausiai patyrusių smurtą žmonių nurodė, kad yra patyrę fizinį smurtą (69 proc. iš visų patyrusių smurtą artimojoje
aplinkoje) bei psichologinį smurtą (69 proc. iš visų patyrusių smurtą artimoje aplinkoje).
Kas dešimtas (11 proc.) patyręs smurtą artimoje aplinkoje respondentas nurodė patyręs ekonominį smurtą, ir kas
dešimtas (9 proc.) – seksualinį. Per metus respondentų, patyrusių psichologinį smurtą, dalis žymiai padidėjo. Tam
greičiausiai turėjo įtakos karantinas ir jo psichologinės pasekmės.
Tiek vyrai, tiek moterys dažniausiai minėjo fizinį ir psichologinį smurtą, šiuo požiūriu jų atsakymai nesiskiria. Kas
septinta smurtą artimoje aplinkoje patyrusi moteris sakė, kad yra patyrusi seksualinį smurtą, o tarp vyrų tokių nebuvo.
Ekonominį smurtą minėjo kas dešimtas vyras, patyręs smurtą artimoje aplinkoje ir kas devinta moteris. Jaunesni nei 30
metų žmonės daug dažniau, nei kitos amžiaus grupės, patyrė psichologinį smurtą, o vyresni nei 50 metų – fizinį
smurtą artimoje aplinkoje.
Mažiausiai pasiturintys žmonės dažniau, nei kiti, patiria fizinį smurtą (būtina paminėti, kad tarp šios grupės atstovų
daugiausiai pensininkų), labiau pasiturintys – psichologinį. Psichologinį smurtą dažniau minėjo kaimo ir mažesnių
miestų gyventojai, o fizinį – kaimo ir didmiesčių gyventojai.
6
Kortelėje yra pateiktas smurto artimoje aplinkoje apibūdinimas bei galimos tokio smurto rūšys. Ar Jūs
patiriate ar esate anksčiau patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje ?
Taip
18%
Ne
79%
Nežino, neatsakė
3%
7
Kortelėje yra pateiktas smurto artimoje aplinkoje apibūdinimas bei galimos tokio smurto rūšys. Ar Jūs
patiriate ar esate anksčiau patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje ?
18
17
29
12
19
18
76
77
69
86
78
79
6
5
2
1
2
4
2014 (N=1009)
2015 (N=1010)
2016 (N=1049)
2017 (N=1053)
2019 (N=1050)
2020 (N=1020)
Taip Ne Nežino, neatsakė
8
Kortelėje yra pateiktas smurto artimoje aplinkoje apibūdinimas bei galimos tokio smurto rūšys. Ar Jūs
patiriate ar esate anksčiau patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje ?
12
23
12
18 20
83
75
83
77 78
5 3 5 5 2
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. ir vyresni
Taip Ne Nežino, neatsakė
9
Kortelėje yra pateiktas smurto artimoje aplinkoje apibūdinimas bei galimos tokio smurto rūšys. Ar Jūs
patiriate ar esate anksčiau patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje ?
25
20 16 11
20 21
14
72
78 83
82
77 74
83
2 3 2
7 3 5 3
iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur ir
daugiau
Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Taip Ne Nežino, neatsakė
Šeimos mėnesio pajamos
10
Kokį smurtą Jūs patyrėte ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
69 69
11
9
1
Psichologinį Fizinį Ekonominį Seksualinį Neatsakė
11
Kokį smurtą Jūs patyrėte ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
69
65
58
66
51
54
69
48
69 70
73 72
11
15 15 14
18
15
9
6 5
9
6 5
0 0
5
2 1 1
1 1 0 0 0 1
2020 2019 2017 2016 2015 2014
Fizinį Psichologinį Ekonominį Seksualinį Kita Neatsakė
12
Kokį smurtą Jūs patyrėte ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
67 69
91
66 66
67
69
40
66
76
10 12
0
10
14
0
13
17
10
6
0 1 0 0 1
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Psichologinį Fizinį Ekonominį Seksualinį Neatsakė
13
Kokį smurtą Jūs patyrėte ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
69
73
76
55
78
73
55
86
56 58
61
74
55
74
9
14
11 12
9
14 12
17
2
6
3
11
7 7
0 0 0
3
0 2 0
iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Psichologinį Fizinį Ekonominį Seksualinį Neatsakė
14
2. Smurto šaltiniai
2020 m. liepos mėnesį Lietuvos gyventojai, patyrę smurtą artimoje aplinkoje, dažniausiai nurodė, kad smurtavo
buvęs sutuoktinis/sutuoktinė (nurodė 37 proc. patyrusių smurtą), tėvai/įtėviai (23 proc.) bei dabartinis sutuoktinis
/sutuoktinė (19 proc.).
Skiriasi vyrų bei moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, patirtis: moterys dažniausiai mini buvusį sutuoktinį, vyrai –
tėvus/įtėvius, dabartinę sutuoktinę bei kitus kartu gyvenančius asmenis.
Skirtinga ir skirtingų kartų patirtis: jaunesni nei 30 metų žmonės dažniausiai nurodo tėvus/įtėvius bei buvusius
sugyventinius, vidutinio amžiaus žmonės – buvusius sutuoktinius ir tėvus/įtėvius, vyriausi žmonės – buvusius
sutuoktinius.
Mažiausiai pasiturintys gyventojai dažniausiai kentėjo nuo buvusių sutuoktinių, o labiausiai pasiturintys – nuo buvusių
sutuoktinių ir tėvų/įtėvių. Kaimo ir mažesnių miestų gyventojų situacija reikšmingai nesiskiria, o didmiesčių gyventojai
daug dažniau mini buvusius sutuoktinius. .
Šeši iš dešimties patyrę smurtą gyventojai pagalbos nesikreipė. Dažniausiai kreipiamasi pagalbos į giminaičius, policiją
ir draugus.Vyrai rečiau kreipiasi pagalbos, nei moterys. Jaunimas dažniau kreipiasi pagalbos į giminaičius, nei vyresni
žmonės. Rečiausiai pagalbos kreipiasi kaimo gyventojai, patyrę smurtą.
Pusė patyrusių smurtą pagalbos negavo (53 proc.). Kitiems dažniausiai padėjo giminaičiai, draugai ar policija. Vyrai
dažniau, nei moterys, pagalbos negavo. Įvairiose amžiaus grupėse, mieste ir kaime situacija nesiskiria.
Dauguma patyrusių smurtą respondentų paskutinį kartą smurtą yra patyrę daugiau nei prieš 6 metus (77 proc.). Per
karantiną smurtą patyrė 7 proc. iš visų patyrusių smurtą respondentų. Per karantiną smurtą patyrę dažniau teigia vyrai,
labiau pasiturintys gyventojai, kaimo gyventojai.
15
Nuo ko Jūs patyrėte smurtą ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
37
23
19
10
10
4
2
5
Nuo buvusio sutuoktinio (-ės)
Nuo tėvų / įtėvių
Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės)
Nuo buvusio sugyventinio (-ės)
Nuo kitų kartu gyvenančių / gyvenusių asmenų
Nuo dabartinio sugyventinio (-ės)
Nuo sūnaus, dukters
Neatsakė
16
Nuo ko Jūs patyrėte smurtą ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
37
45
15 14
23 21
10
15
43 42
19
12
36
29
10
6 4 4
2 2 2
8
4
0,4
5
13
5 6
0 0
2020 2019 2017 2016
Nuo buvusio sutuoktinio /sutuoktinės Nuo tėvų/įtėvių*
Nuo kitų kartu gyvenančių/gyvenusių asmenų Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės)
Nuo buvusio sugyventinio (-ės) Nuo sūnaus, dukters
Nuo dabartinio sugyventinio (-ės) Neatsakė
* 2016-2017 m. Nebuvo tokio
atsakymo
17
Nuo ko Jūs patyrėte smurtą ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
9
49
0
31
48
44
13
30
35
14
18 19
11
22
19
9 11
21
9 9
17
7
11 12
8
3 5
9
4 4
2 2 0 2 3
6 5
17
2 4
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Nuo buvusio sutuoktinio (-ės) Nuo tėvų / įtėvių
Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės) Nuo buvusio sugyventinio (-ės)
Nuo kitų kartu gyvenančių / gyvenusių asmenų Nuo dabartinio sugyventinio (-ės)
Nuo sūnaus, dukters Neatsakė
18
Nuo ko Jūs patyrėte smurtą ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
59
19
16
38
30 32
49
14
19
33 32
20 22
26
10
35
30
3
24
18
14
5
17 14
9 12 10 9
6
14
21
0
11 12
7
7
0
5 3
7
4 2
0
5 3 3
0
6
2
2 3
0
21
2
8
6
iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Nuo buvusio sutuoktinio (-ės) Nuo tėvų / įtėvių
Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės) Nuo buvusio sugyventinio (-ės)
Nuo kitų kartu gyvenančių / gyvenusių asmenų Nuo dabartinio sugyventinio (-ės)
Nuo sūnaus, dukters Neatsakė
19
Kai Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje, kur kreipėtės pagalbos ? (Patyrę smurtą artimoje
aplinkoje, N=181)
60
18
15
11
7
4
2
1
1
0
1
Pagalbos nesikreipiau
Kreipiausi į giminaičius
Kreipiausi į policiją ar kitas teisėsaugos įstaigas
Kreipiausi į draugus
Kreipiausi į medikus
Kreipiausi į psichologą
Skambinau psichologinės pagalbos telefonu
Kreipiausi į dvasininką
Kreipiausi į pagalbą teikiančią įstaigą, organizaciją
Kitur
Nežino, neatsakė
20
Kai Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje, kur kreipėtės pagalbos ? (Patyrę smurtą artimoje
aplinkoje, N=181)
60 60
70
53
65
70
18 20
8
20
13 11
15 14 16
24
11 12
11 11
2
10 11
15
7 6 7
12
5 7
1 3 1 1 2
1
4
1 3 4 2 2
2 1 0 2 2 2
1 0,3 2 3 1
1 1
2020 2019 2017 2016 2015 2014
Pagalbos nesikreipiau Į giminaičius
Į policiją ar kitas teisėsaugos įstaigas Į draugus
Į medikus Į dvasininką
Į tėvus Į psichologą
Skambinau psichologinės pagalbos tarnybos telefonu Į pagalbą teikiančią įstaigą, organizaciją
Nežino, neatsakė
21
Kai Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje, kur kreipėtės pagalbos ? (Patyrę smurtą artimoje
aplinkoje, N=181)
78
52
47
67
59
7
23
26
11
21
8
18
6
18 15
4
14 15
8
12
4
9 6
11
6
0
5
12
4 2
4 2
6
2 2
2 1 0 0 2
0 1 0 0 1
2 1 0 0 2
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m.+
Pagalbos nesikreipiau Kreipiausi į giminaičius
Kreipiausi į policiją ar kitas teisėsaugos įstaigas Kreipiausi į draugus
Kreipiausi į medikus Kreipiausi į psichologą
Skambinau psichologinės pagalbos telefonu Kreipiausi į dvasininką
Kreipiausi į pagalbą teikiančią įstaigą, organizaciją Nežino, neatsakė
22
Kai Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje, kur kreipėtės pagalbos ? (Patyrę smurtą artimoje
aplinkoje, N=181)
55
70 68
46
70
56
52
24
15
9
23
13 15
27
19
10
14 14 12 12
21
14
9 9 10
6
19
9
7 7
3
14
4
7
11
0
5
3
10
2
4 6
0 2 3
7
0
6
2
0 0
3 3
0 2 2
0 0
3
0 0 2 0
0 0 0
7
0 2 2
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Pagalbos nesikreipiau Kreipiausi į giminaičius
Kreipiausi į policiją ar kitas teisėsaugos įstaigas Kreipiausi į draugus
Kreipiausi į medikus Kreipiausi į psichologą
Skambinau psichologinės pagalbos telefonu Kreipiausi į dvasininką
Kreipiausi į pagalbą teikiančią įstaigą, organizaciją Nežino, neatsakė
23
Nepriklausomai nuo to, ar Jūs kreipėtės pagalbos dėl patirto smurto ar nesikreipėte, pasakykite, ar Jums kas
nors padėjo arba pasiūlė paramą? Jei taip, tai kas Jums padėjo ar pasiūlė paramą? (Patyrę smurtą artimoje
aplinkoje, N=181)
53
15
10
9
5
4
4
4
1
0
0
5
Pagalbos negavo, niekas nepadėjo
Giminaičiai
Padėjo draugai
Policija, teisėsauga
Tėvai
Medikai
Kaimynai
Psichologas
Dvasininkas
Vaikai
Brolis, sesuo
Neatsakė
24
72
45
51 53 53
8
17
6 7
21
7
12
15
8 10
2
13
6
10 9
7 6 5 4
2
5 6 5 3
2 5 6 4
5
12
7
1 1
1 1
1 1
12
3
11
8
3
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m.+
Pagalbos negavo, niekas nepadėjo Giminaičiai Padėjo draugai
Policija, teisėsauga Tėvai Medikai
Kaimynai Psichologas Dvasininkas
Vaikai Brolis, sesuo Neatsakė
25
Nepriklausomai nuo to, ar Jūs kreipėtės pagalbos dėl patirto smurto ar nesikreipėte, pasakykite, ar Jums kas
nors padėjo arba pasiūlė paramą? Jei taip, tai kas Jums padėjo ar pasiūlė paramą? (Patyrę smurtą artimoje
aplinkoje, N=181)
44
65
49
59
54 53 52
17 18
14
6
14
17
12
11 13
8 7
11 9 11
11 10 9 7 6 7
15
6 5 7
1 2
11
1
7
11
3 2
8
6
8
6 4
2
1 3
5 7
2
6 4
3 2
1 1
1 1
9
7
4
8 7
2
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Pagalbos negavo, niekas nepadėjo Giminaičiai Padėjo draugai
Policija, teisėsauga Tėvai Medikai
Kaimynai Psichologas Dvasininkas
Vaikai Brolis, sesuo Neatsakė
26
Nepriklausomai nuo to, ar Jūs kreipėtės pagalbos dėl patirto smurto ar nesikreipėte, pasakykite, ar
Jums kas nors padėjo arba pasiūlė paramą? Jei taip, tai kas Jums padėjo ar pasiūlė paramą? (Patyrę
smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
O KADA PASKUTINĮ KARTĄ JŪS PATYRĖTE KURIĄ NORS IŠ KORTELĖJE S1 PATEIKTŲ
SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE RŪŠIŲ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
Per karantiną (šių metų
kovo – birželio mėn.)
7%
Per paskutinius 12
mėnesių
6%
Per paskutinius 2 – 5
metus
18%
Per paskutinius 6 – 10
metų
23%
Seniau nei prieš 10 metų
44%
Neatsakė
2%
27
10
5 6 5 8
8
5
20
4 4
18 19 19
30
11
19
25
35
27
19
42 44
15
31
57
2 2
6
2 1
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m.+
Per karantiną (šių metų kovo – birželio mėn.) Per paskutinius 12 mėnesių
Per paskutinius 2 – 5 metus Per paskutinius 6 – 10 metų
Seniau nei prieš 10 metų Neatsakė
28
O KADA PASKUTINĮ KARTĄ JŪS PATYRĖTE KURIĄ NORS IŠ KORTELĖJE S1 PATEIKTŲ
SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE RŪŠIŲ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
2
16
8
4
13
6
0
7
9
6
0
9 8
0
17
22 22
12
18
16
21
25
19
32
17
21
31
19
50
33
29
61
36 35
60
0 0
3
7
2
4
0
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Per karantiną (šių metų kovo – birželio mėn.) Per paskutinius 12 mėnesių
Per paskutinius 2 – 5 metus Per paskutinius 6 – 10 metų
Seniau nei prieš 10 metų Neatsakė
29
O KADA PASKUTINĮ KARTĄ JŪS PATYRĖTE KURIĄ NORS IŠ KORTELĖJE S1 PATEIKTŲ
SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE RŪŠIŲ?(Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
3. Pagalbos smurto aukoms organizacijų žinomumas
Pusė gyventojų nežino įstaigų ar organizacijų, padedančių smurto aukoms. Žinančių tokias organizacijas dalis
kiek didesnė, nei 2019 metais.
Šiuo klausimu geriau informuotos moterys nei vyrai, jauni ir vidutinio amžiaus gyventojai. Mažiausiai informuoti yra
neturtingiausi gyventojai. Nedidelių miestų ir didmiesčių gyventojai šiuo klausimu informuoti geriau, nei kaimo
gyventojai.
Paprašyti nurodyti pagalbą smurto aukoms teikiančių organizacijų pavadinimus, Lietuvos gyventojai visų pirma mini
policiją, miestų krizių centrus ir specializuotos pagalbos centrus.
Žmogui iš artimos aplinkos tapus smurto artimoje aplinkoje auka, gyventojai dažniausiai patartų kreiptis į policją (73
proc. atsakymų). Kas ketvirtas siūlytų pasikalbėti, kas penktas - bandytų sutramdyti smurtautoją ar patartų kreiptis į
nevyriausybinę organizaciją. Tik 4 proc. apklaustųjų nesiimtų jokių veiksmų. Visos gyventojų grupės reaguotų panašiai,
tik vyrai dažniau patys bandytų tramdyti smurtautoją, o labiau pasiturintys didmiesčių gyventojai dažniau patartų kreiptis
į nevyriausybines organizacijas, nei kiti gyventojai. Didmiesčių gyventojai labiau, nei kitų vietovių gyventojai, linkę
kalbėtis su smurto auka apie įvykį.
Specializuotus pagalbos centrus smurto aukoms žino 46 proc. apklaustųjų. Moterys, vidutinio amžiaus, vidutinių ir
aukštesnių pajamų gyventojai šiuo klausimu geriau informuoti, nei kitos gyventojų grupės.
Septyni iš dešimties žinančių apie tokius centrus taip pat žino, kur toks centras yra. Šiuo klausimu geriau informuoti
labiau pasiturintys gyventojai.
Trys iš dešimties apklaustųjų teigia, kad pažįsta patiriančių smurtą artimoje aplinkoje žmonių. Tokius žmones dažniau
pažįsta moterys, vidutinio ir vyresnio amžiaus gyventojai, kaimo ir mažesnių miestų gyventojai.
30
Ar Jūs girdėjote apie kokias nors įstaigas ar organizacijas Lietuvoje, kurios padeda žmonėms,
nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ? (visi apklausti)
Taip
48%
Ne
45%
Nežino, neatsakė
7%
31
Ar Jūs girdėjote apie kokias nors įstaigas ar organizacijas Lietuvoje, kurios padeda žmonėms,
nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ? (visi apklausti)
48 45
68
61
40 39
45 50
32
39
60 61
7 5
0 0 0 0
2020 2019 2017 2016 2015 2014
Taip Ne Nežino, neatsakė
32
Ar Jūs girdėjote apie kokias nors įstaigas ar organizacijas Lietuvoje, kurios padeda žmonėms,
nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ? (visi apklausti)
40
55 51 53
44
51
39
39 38 51
9 6 10 9 5
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Taip Ne Nežino, neatsakė
33
Ar Jūs girdėjote apie kokias nors įstaigas ar organizacijas Lietuvoje, kurios padeda žmonėms,
nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ? (visi apklausti)
37
53
58
46 45
50 49
58
40
36
42 48 39 45
5 8 5
11 7 10 6
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Taip Ne Nežino, neatsakė
34
Pasakykite tokių įstaigų ar organizacijų Lietuvoje pavadinimus ? (žinantys tokias įstaigas ar
organizacijas, N=491)
34
17
16
12
11
10
8
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,0
7,0
Policija
Miesto moterų krizių centras
Specializuotos pagalbos centrai
Pagalbos linija „112“
Miesto (kurio nors – nurodė pavadinimą) krizių centras
Caritas, motinos ir vaiko namai
Psichologinės pagalbos centrai / Pagalbos telefonų linijos / Pagalbos moterims linija
Vaikų teisių apsaugos tarnyba (VTAT)
Nevyriausybinės organizacijos (bendrai)
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ miesto skyrius
Moters pagalbos moteriai / Moterų pagalbos centras
Miesto šeimos krizių centras
Psichologai / Psichologiniai kabinetai
Miesto (kurio nors) moterų užimtumo ir informacijos centras
Greitoji pagalba
Į savivaldybę (bendrai) / Savivaldybės socialinės globos ir rūpybos skyrius
Prokuratūra
Raudonasis kryžius
Kunigas / parapijos namai
Vaikų telefono linija
Nakvynės namai
Vyrų krizių centras
Moterų informacijos centras
Jaunimo pasitikėjimo linija
Vaiko dienos centrai
Seniūnija
Socialiniai darbuotojai
Kita
Neprisimena pavadinimo
35
Jei Jums artimas žmogus (šeimos narys, giminaitis, draugas/draugė) patirtų smurtą artimoje aplinkoje,
ką Jūs darytumėte ? (visi apklausti)
73
25
20
18
3
0,3
4
Patarčiau kreiptis pagalbos į policiją
Pasiūlyčiau pasikalbėti apie įvykusį smurtą
Pats / pati bandyčiau sutramdyti smurtautoją
Patarčiau kreiptis pagalbos į nevyriausybinę organizaciją
Nieko nedaryčiau
Kita
Nežino, neatsakė
36
Jei Jums artimas žmogus (šeimos narys, giminaitis, draugas/draugė) patirtų smurtą artimoje aplinkoje,
ką Jūs darytumėte ? (visi apklausti)
71
23
31
11
3
0
4
75
27
11
23
2
1
5
64
26
22
22
2
0
4
75
26
23
20
2
0
3
75
25
17
14
3
1
5
Patarčiau kreiptis pagalbos į policiją
Pasiūlyčiau pasikalbėti apie įvykusį smurtą
Pats / pati bandyčiau sutramdyti smurtautoją
Patarčiau kreiptis pagalbos į nevyriausybinę organizaciją
Nieko nedaryčiau
Kita
Nežino, neatsakė
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50+ m.
37
Jei Jums artimas žmogus (šeimos narys, giminaitis, draugas/draugė) patirtų smurtą artimoje aplinkoje,
ką Jūs darytumėte ? (visi apklausti)
74
20
14
12
4
0
5
76
31
24
15
2
1
3
76
29
20
23
0
0
2
67
22
23
20
4
0
6
72
19
19
12
3
0
5
66
24
20
12
4
0
5
78
31
21
25
2
1
3
Patarčiau kreiptis pagalbos į policiją
Pasiūlyčiau pasikalbėti apie įvykusį smurtą
Pats / pati bandyčiau sutramdyti smurtautoją
Patarčiau kreiptis pagalbos į nevyriausybinę organizaciją
Nieko nedaryčiau
Kita
Nežino, neatsakė
Iki 700 eur 701-1201 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
38
Ar Jūs girdėjote apie specializuotus pagalbos centrus, teikiančius kompleksinę pagalbą smurto
artimoje aplinkoje aukoms ? (visi apklausti)
46 47 48
49 50 52
5 3 0
2020 2019 2017
Taip Ne Nežino, neatsakė
39
Ar Jūs girdėjote apie specializuotus pagalbos centrus, teikiančius kompleksinę pagalbą smurto
artimoje aplinkoje aukoms ? (visi apklausti)
37
53 51 53
40
56
44 45 41
55
7 3 4 6 5
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Taip Ne Nežino, neatsakė
40
Ar Jūs girdėjote apie specializuotus pagalbos centrus, teikiančius kompleksinę pagalbą smurto
artimoje aplinkoje aukoms ? (visi apklausti)
29
51
62
44 44 45 48
67
43
37
47 49 49
50
3 6
1
9 7 7 3
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Taip Ne Nežino, neatsakė
41
Ar Jūs žinote, kur ar kaip surasti tokį specializuotą pagalbos centrą, jei Jums ar kam nors iš Jūsų
pažįstamų būtų reikalinga tokia pagalba ? (girdėję apie tokius centrus, N=467)
Taip
67%
Ne
29%
Nežino, neatsakė
4%
42
Ar Jūs žinote, kur ar kaip surasti tokį specializuotą pagalbos centrą, jei Jums ar kam nors iš Jūsų
pažįstamų būtų reikalinga tokia pagalba ? (girdėję apie tokius centrus, N=467)
63
70 65
72
64
32
27 35 24
31
5 3 0 4 5
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Taip Ne Nežino, neatsakė
43
Ar Jūs žinote, kur ar kaip surasti tokį specializuotą pagalbos centrą, jei Jums ar kam nors iš Jūsų
pažįstamų būtų reikalinga tokia pagalba ? (girdėję apie tokius centrus, N=467)
54
69 73
67 64
71 68
43
28 23
28 33
25 28
3 3 4 5 4 4 4
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Taip Ne Nežino, neatsakė
44
Ar tarp savo draugų, giminių ar kaimynų Jūs pažįstate žmonių, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje ?
(visi apklausti)
29 28 30
64 66
70
7 6
0
2020 2019 2017
Taip Ne Nežino, neatsakė
45
Ar tarp savo draugų, giminių ar kaimynų Jūs pažįstate žmonių, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje ?
(visi apklausti)
25
33
21
30 31
66
61
72
60 63
9 6 6 10 6
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Taip Ne Nežino, neatsakė
46
Ar tarp savo draugų, giminių ar kaimynų Jūs pažįstate žmonių, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje ?
(visi apklausti)
32 31 35
20
32 34
24
63 61
60
68
63 59
66
5 8 5
12
5 7 9
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Taip Ne Nežino, neatsakė
47
4. Renginių prieš smurtą artimoje aplinkoje žinomumas
44 proc. apklaustųjų žino apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje. Šis rodiklis toks pat, kaip 2019 metais.
Moterys, jauni ir vidutinio amžiaus, labiau pasiturintys, kaimo ir didmiesčių gyventojai šiuo klausimu yra geriau
informuoti, nei kitos gyventojų grupės.
48
Ar Jūs girdėjote apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje arba matėte apie tai informaciją
žiniasklaidoje ? (visi apklausti)
Taip
44%
Ne
47%
Nežino, neatsakė
9%
49
Ar Jūs girdėjote apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje arba matėte apie tai informaciją
žiniasklaidoje ? (visi apklausti)
44 46
77
66
47
42
47
49
15
27
35
40
9 5 8 6
17 18
2020 2019 2017 2016 2015 2014
Taip Ne Nežino, neatsakė
50
Ar Jūs girdėjote apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje arba matėte apie tai informaciją
žiniasklaidoje ? (visi apklausti)
39
48
55
46
39
50
45
37
43 54
11 8 9 11 8
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Taip Ne Nežino, neatsakė
51
Ar Jūs girdėjote apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje arba matėte apie tai informaciją
žiniasklaidoje ? (visi apklausti)
32
48 52
45 48
30
49
62
45 42
39
44
59
43
6 7 6
16
8 11 9
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Taip Ne Nežino, neatsakė
52
5. Smurto artimoje aplinkoje pateisinimas
Absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų teigia, kad smurtas artimoje aplinkoje nepateisinamas jokiu atveju. Šiuo požiūriu
visų gyventojų grupių nuomonės sutampa.
89 proc. apklaustųjų teigia , kad negalima pateisinti jokio smurto, tuo tarpu 2 proc. galėtų atleisti/pateisinti ekonominį, 2
proc. – psichologinį ir 2 proc. – fizinį smurtą. Visų socialinių grupių nuomonės panašios.
Lietuvos gyventojai mano, kad labiausiai pažeidžiamos smurto artimoje aplinkoje atžvilgiu grupės yra moterys ir vaikai.
53
Kaip Jūs manote, ar būna tokių situacijų gyvenime, kad būtų galima pateisinti ar atleisti kai kurias smurto
artimoje aplinkoje formas ? Jei taip, tai kurias iš šių smurto formų Jūs pats/pati pateisintumėte ir atleistumėte ?
(visi apklausti)
Fizinį
2%
Psichologinį
2% Seksualinį
0%
Ekonominį
2%
Negalima pateisinti jokio
smurto artimoje
aplinkoje
89%
Nežino, neatsakė
5%
54
Kaip Jūs manote, ar būna tokių situacijų gyvenime, kad būtų galima pateisinti ar atleisti kai kurias smurto artimoje
aplinkoje formas ? Jei taip, tai kurias iš šių smurto formų Jūs pats/pati pateisintumėte ir atleistumėte ? (visi
apklausti)
2 4
2 5
0
1
2
8
89
79
5 7
2020 2019
Fizinį Psichologinį
Seksualinį Ekonominį
Negalima pateisinti jokio smurto artimoje aplinkoje Nežino, neatsakė
55
Kaip Jūs manote, ar būna tokių situacijų gyvenime, kad būtų galima pateisinti ar atleisti kai kurias smurto artimoje
aplinkoje formas ? Jei taip, tai kurias iš šių smurto formų Jūs pats/pati pateisintumėte ir atleistumėte ? (visi
apklausti)
4 2 1 2 3
3
1 2 1 2
0 0 0 0 0
2
2 1
4 2
85 92 91 88 89
7 3 5 5 5
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Fizinį Psichologinį
Seksualinį Ekonominį
Negalima pateisinti jokio smurto artimoje aplinkoje Nežino, neatsakė
56
Kaip Jūs manote, ar būna tokių situacijų gyvenime, kad būtų galima pateisinti ar atleisti kai kurias
smurto artimoje aplinkoje formas ? Jei taip, tai kurias iš šių smurto formų Jūs pats/pati pateisintumėte
ir atleistumėte ? (visi apklausti)
2 2 0 5 2 1 4
3 2 1
1
2 1
2
0 0
0
0
0 0
0
1 2
1
4
0 2
4
88 88 94
86
90 90
87
6 6 3 5 6 6 4
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Fizinį Psichologinį
Seksualinį Ekonominį
Negalima pateisinti jokio smurto artimoje aplinkoje Nežino, neatsakė
57
Kaip Jūs manote, kuri iš kortelėje pateiktų visuomenės grupių patiria didesnį, nei kitos gyventojų grupės,
smurtą artimoje aplinkoje ? Nurodykite dvi gyventojų grupes, kurios patiria didžiausią smurtą artimoje
aplinkoje (visi apklausti)
74
57
15
13
4 3
0
7
Moterys Vaikai Neįgalieji
asmenys
Pensininkai Kitų tautybių
asmenys
Vyrai Kitatikiai Nežino,
neatsakė
58
Kaip Jūs manote, kuri iš kortelėje pateiktų visuomenės grupių patiria didesnį, nei kitos gyventojų grupės,
smurtą artimoje aplinkoje ? Nurodykite dvi gyventojų grupes, kurios patiria didžiausią smurtą artimoje
aplinkoje (visi apklausti)
74
57
15
13
4 3
0
7
69
62
16
10
4
2 1 1
7
Moterys Vaikai Neįgalieji
asmenys
Pensininkai Kitų tautybių
asmenys
Vyrai Kitatikiai Visi vienodai Nežino,
neatsakė
2020 2019
59
Kaip Jūs manote, kuri iš kortelėje pateiktų visuomenės grupių patiria didesnį, nei kitos gyventojų grupės,
smurtą artimoje aplinkoje ? Nurodykite dvi gyventojų grupes, kurios patiria didžiausią smurtą artimoje
aplinkoje (visi apklausti)
70
77
73 73 74
53
61
66
58
54
16 15
19
16 14
14
11
7
13 14
5
3 5 5 4
4
2 1 2 3
0 0 0 0 0
10
5 6 8 8
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Moterys Vaikai Neįgalieji asmenys Pensininkai Kitų tautybių asmenys Vyrai Kitatikiai Nežino, neatsakė
60
Kaip Jūs manote, kuri iš kortelėje pateiktų visuomenės grupių patiria didesnį, nei kitos gyventojų
grupės, smurtą artimoje aplinkoje ? Nurodykite dvi gyventojų grupes, kurios patiria didžiausią smurtą
artimoje aplinkoje (visi apklausti)
73
80
83
62
76
69
74
53
63 63
52
50
53
65
14 13
16 17
14 15 16
11 11
14 14
11 13 13
3 2
5 6 5 5 3
5 3 1 2
5
2 1
0 0 0 0 0 0 0
9
6
2
12
8
11
5
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Moterys Vaikai Neįgalieji asmenys Pensininkai Kitų tautybių asmenys Vyrai Kitatikiai Nežino, neatsakė
61
KOKIA JŪSŲ ŠEIMINĖ PADĖTIS? (visi apklausti)
48
14 13 12
10
2
Vedęs, ištekėjusi
(registruota santuoka)
Našlys, našlė (neturi
partnerio / -ės)
Nevedęs, netekėjusi
(neturi partnerio / -ės)
Gyvena su partneriu / -
e (neregistruota
santuoka)
Išsiskyręs, išsiskyrusi
(neturi partnerio / -ės)
Neatsakė
62
53
43
17
60
50
5
22
0 2
27
18
9
58
8
1
13 12
20
16
7
9 12
3
11 13
3 2 3 3 2
Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. +
Vedęs, ištekėjusi (registruota santuoka) Našlys, našlė (neturi partnerio / -ės)
Nevedęs, netekėjusi (neturi partnerio / -ės) Gyvena su partneriu / -e (neregistruota santuoka)
Išsiskyręs, išsiskyrusi (neturi partnerio / -ės) Neatsakė
63
KOKIA JŪSŲ ŠEIMINĖ PADĖTIS? (visi apklausti)
22
53
71
48
44
50 49
41
5
2
7
13 16 14
10
13
8
20
16
9
14
6
16
13 14
12
15
11
19
11
3
9
14
8 9
3 2 2 2 2 3 3
Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis
Vedęs, ištekėjusi (registruota santuoka) Našlys, našlė (neturi partnerio / -ės)
Nevedęs, netekėjusi (neturi partnerio / -ės) Gyvena su partneriu / -e (neregistruota santuoka)
Išsiskyręs, išsiskyrusi (neturi partnerio / -ės) Neatsakė
64
KOKIA JŪSŲ ŠEIMINĖ PADĖTIS? (visi apklausti)

More Related Content

More from Moterų informacijos centras

LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITALIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITAMoterų informacijos centras
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
 
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Moterų informacijos centras
 
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Moterų informacijos centras
 
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Moterų informacijos centras
 
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiLog In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiMoterų informacijos centras
 
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsLog In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsMoterų informacijos centras
 
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimuiMoterų informacijos centras
 
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centras
 
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without picturesVilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without picturesMoterų informacijos centras
 

More from Moterų informacijos centras (20)

LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITALIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
 
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
 
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
 
2020 I ketv. ataskaita | SKPC
2020 I ketv. ataskaita | SKPC2020 I ketv. ataskaita | SKPC
2020 I ketv. ataskaita | SKPC
 
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
 
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapaiLygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
 
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
 
Smurto lyties pagrindu prevencija
Smurto lyties pagrindu prevencijaSmurto lyties pagrindu prevencija
Smurto lyties pagrindu prevencija
 
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiLog In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
 
Log In - saugumas man patinka! leidinys
Log In - saugumas man patinka! leidinysLog In - saugumas man patinka! leidinys
Log In - saugumas man patinka! leidinys
 
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsLog In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
 
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
 
16 dienų renginiai
16 dienų renginiai16 dienų renginiai
16 dienų renginiai
 
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
 
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumasNacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
 
Good intentions is not enough
Good intentions is not enoughGood intentions is not enough
Good intentions is not enough
 
Women and media
Women and media Women and media
Women and media
 
Role of mass media in Lithuania
Role of mass media in LithuaniaRole of mass media in Lithuania
Role of mass media in Lithuania
 
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without picturesVilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
 

Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020

 • 1. Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje 2020 m. liepa
 • 2. Turinys Informacija apie tyrimą 3 psl. Apklaustųjų sudėtis 4 psl. Rezultatai 5 psl. 1. Patiriantys smurtą artimoje aplinkoje 6 psl. 2. Smurto šaltiniai 15 psl. 3. Pagalbos smurto aukoms organizacijų žinomumas 30 psl. 4. Renginių prieš smurtą artimoje aplinkoje žinomumas 48 psl. 5. Smurto artimoje aplinkoje pateisinimas 53 psl. 2
 • 3. Informacija apie tyrimą Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija “Baltijos tyrimai” 2020 m. liepos 16-30 d. Asociacijos “Moterų informacijos centras” užsakymu atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą apie smurtą artimoje aplinkoje. Tyrimo metu apklausta 1020 suaugusių Lietuvos gyventojų nuo 18 metų. Imtis – nacionalinė reprezentatyvi. Apklausa vyko asmeninio interviu respondento namuose būdu. Tyrime naudota maršrutinė atranka, apklausai atrenkant vieną namų ūkio narį (pagal artimiausio gimtadienio taisyklę). Tyrimo duomenys sverti pagal Statistikos deparatmento prie LR Vyriausybės gyventojų sudėties statistinius duomenis (amžiaus, lyties ir gyvenvietės dydžio rodikliai). Tyrimo rezultatų paklaida neviršija 3 procentinių punktų (kai PI=0,95). 3
 • 4. Apklaustųjų sudėtis N % Viso: 1020 100% Lytis: Vyrai 466 46% Moterys 554 54% Amžius: 18-29 m. 176 17% 30-49 m. 324 32% 50 m. ir vyresni 520 51% Gyvenvietės tipas: Kaimas 334 33% Miestas 252 24% Didmiestis 434 43% 4
 • 6. 1. Patiriantys smurtą artimoje aplinkoje 2020 m. liepos mėnesį kas penktas suaugęs Lietuvos gyventojas (18 proc.) teigė patyręs smurtą artimoje aplinkoje. Šis rodiklis artimas 2019 metų tyrimų rezultatams. Moterys dažniau, nei vyrai, teigė patyrusios smurtą artimoje aplinkoje. Vyresni nei 50 metų gyventojai dažniau teigė patyrę smurtą, nei jaunesni. Smurtą dažniau patiria labiau nepasiturintys gyventojai. Kaimo ir mažesnių miestų gyventojai kiek dažniau teigė patyrę smurtą, nei didmiesčių gyventojai. Respondentams tyrimo metu buvo pateikta kortelė su įvairių smurto artimoje aplinkoje rūšių apibūdinimais. Tų, kurie teigė patyrę smurtą artimoje aplinkoje, buvo klausiama, kokį smurtą jie yra patyrę. Daugiausiai patyrusių smurtą žmonių nurodė, kad yra patyrę fizinį smurtą (69 proc. iš visų patyrusių smurtą artimojoje aplinkoje) bei psichologinį smurtą (69 proc. iš visų patyrusių smurtą artimoje aplinkoje). Kas dešimtas (11 proc.) patyręs smurtą artimoje aplinkoje respondentas nurodė patyręs ekonominį smurtą, ir kas dešimtas (9 proc.) – seksualinį. Per metus respondentų, patyrusių psichologinį smurtą, dalis žymiai padidėjo. Tam greičiausiai turėjo įtakos karantinas ir jo psichologinės pasekmės. Tiek vyrai, tiek moterys dažniausiai minėjo fizinį ir psichologinį smurtą, šiuo požiūriu jų atsakymai nesiskiria. Kas septinta smurtą artimoje aplinkoje patyrusi moteris sakė, kad yra patyrusi seksualinį smurtą, o tarp vyrų tokių nebuvo. Ekonominį smurtą minėjo kas dešimtas vyras, patyręs smurtą artimoje aplinkoje ir kas devinta moteris. Jaunesni nei 30 metų žmonės daug dažniau, nei kitos amžiaus grupės, patyrė psichologinį smurtą, o vyresni nei 50 metų – fizinį smurtą artimoje aplinkoje. Mažiausiai pasiturintys žmonės dažniau, nei kiti, patiria fizinį smurtą (būtina paminėti, kad tarp šios grupės atstovų daugiausiai pensininkų), labiau pasiturintys – psichologinį. Psichologinį smurtą dažniau minėjo kaimo ir mažesnių miestų gyventojai, o fizinį – kaimo ir didmiesčių gyventojai. 6
 • 7. Kortelėje yra pateiktas smurto artimoje aplinkoje apibūdinimas bei galimos tokio smurto rūšys. Ar Jūs patiriate ar esate anksčiau patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje ? Taip 18% Ne 79% Nežino, neatsakė 3% 7
 • 8. Kortelėje yra pateiktas smurto artimoje aplinkoje apibūdinimas bei galimos tokio smurto rūšys. Ar Jūs patiriate ar esate anksčiau patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje ? 18 17 29 12 19 18 76 77 69 86 78 79 6 5 2 1 2 4 2014 (N=1009) 2015 (N=1010) 2016 (N=1049) 2017 (N=1053) 2019 (N=1050) 2020 (N=1020) Taip Ne Nežino, neatsakė 8
 • 9. Kortelėje yra pateiktas smurto artimoje aplinkoje apibūdinimas bei galimos tokio smurto rūšys. Ar Jūs patiriate ar esate anksčiau patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje ? 12 23 12 18 20 83 75 83 77 78 5 3 5 5 2 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. ir vyresni Taip Ne Nežino, neatsakė 9
 • 10. Kortelėje yra pateiktas smurto artimoje aplinkoje apibūdinimas bei galimos tokio smurto rūšys. Ar Jūs patiriate ar esate anksčiau patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje ? 25 20 16 11 20 21 14 72 78 83 82 77 74 83 2 3 2 7 3 5 3 iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur ir daugiau Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Taip Ne Nežino, neatsakė Šeimos mėnesio pajamos 10
 • 11. Kokį smurtą Jūs patyrėte ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 69 69 11 9 1 Psichologinį Fizinį Ekonominį Seksualinį Neatsakė 11
 • 12. Kokį smurtą Jūs patyrėte ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 69 65 58 66 51 54 69 48 69 70 73 72 11 15 15 14 18 15 9 6 5 9 6 5 0 0 5 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2020 2019 2017 2016 2015 2014 Fizinį Psichologinį Ekonominį Seksualinį Kita Neatsakė 12
 • 13. Kokį smurtą Jūs patyrėte ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 67 69 91 66 66 67 69 40 66 76 10 12 0 10 14 0 13 17 10 6 0 1 0 0 1 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Psichologinį Fizinį Ekonominį Seksualinį Neatsakė 13
 • 14. Kokį smurtą Jūs patyrėte ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 69 73 76 55 78 73 55 86 56 58 61 74 55 74 9 14 11 12 9 14 12 17 2 6 3 11 7 7 0 0 0 3 0 2 0 iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Psichologinį Fizinį Ekonominį Seksualinį Neatsakė 14
 • 15. 2. Smurto šaltiniai 2020 m. liepos mėnesį Lietuvos gyventojai, patyrę smurtą artimoje aplinkoje, dažniausiai nurodė, kad smurtavo buvęs sutuoktinis/sutuoktinė (nurodė 37 proc. patyrusių smurtą), tėvai/įtėviai (23 proc.) bei dabartinis sutuoktinis /sutuoktinė (19 proc.). Skiriasi vyrų bei moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, patirtis: moterys dažniausiai mini buvusį sutuoktinį, vyrai – tėvus/įtėvius, dabartinę sutuoktinę bei kitus kartu gyvenančius asmenis. Skirtinga ir skirtingų kartų patirtis: jaunesni nei 30 metų žmonės dažniausiai nurodo tėvus/įtėvius bei buvusius sugyventinius, vidutinio amžiaus žmonės – buvusius sutuoktinius ir tėvus/įtėvius, vyriausi žmonės – buvusius sutuoktinius. Mažiausiai pasiturintys gyventojai dažniausiai kentėjo nuo buvusių sutuoktinių, o labiausiai pasiturintys – nuo buvusių sutuoktinių ir tėvų/įtėvių. Kaimo ir mažesnių miestų gyventojų situacija reikšmingai nesiskiria, o didmiesčių gyventojai daug dažniau mini buvusius sutuoktinius. . Šeši iš dešimties patyrę smurtą gyventojai pagalbos nesikreipė. Dažniausiai kreipiamasi pagalbos į giminaičius, policiją ir draugus.Vyrai rečiau kreipiasi pagalbos, nei moterys. Jaunimas dažniau kreipiasi pagalbos į giminaičius, nei vyresni žmonės. Rečiausiai pagalbos kreipiasi kaimo gyventojai, patyrę smurtą. Pusė patyrusių smurtą pagalbos negavo (53 proc.). Kitiems dažniausiai padėjo giminaičiai, draugai ar policija. Vyrai dažniau, nei moterys, pagalbos negavo. Įvairiose amžiaus grupėse, mieste ir kaime situacija nesiskiria. Dauguma patyrusių smurtą respondentų paskutinį kartą smurtą yra patyrę daugiau nei prieš 6 metus (77 proc.). Per karantiną smurtą patyrė 7 proc. iš visų patyrusių smurtą respondentų. Per karantiną smurtą patyrę dažniau teigia vyrai, labiau pasiturintys gyventojai, kaimo gyventojai. 15
 • 16. Nuo ko Jūs patyrėte smurtą ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 37 23 19 10 10 4 2 5 Nuo buvusio sutuoktinio (-ės) Nuo tėvų / įtėvių Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės) Nuo buvusio sugyventinio (-ės) Nuo kitų kartu gyvenančių / gyvenusių asmenų Nuo dabartinio sugyventinio (-ės) Nuo sūnaus, dukters Neatsakė 16
 • 17. Nuo ko Jūs patyrėte smurtą ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 37 45 15 14 23 21 10 15 43 42 19 12 36 29 10 6 4 4 2 2 2 8 4 0,4 5 13 5 6 0 0 2020 2019 2017 2016 Nuo buvusio sutuoktinio /sutuoktinės Nuo tėvų/įtėvių* Nuo kitų kartu gyvenančių/gyvenusių asmenų Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės) Nuo buvusio sugyventinio (-ės) Nuo sūnaus, dukters Nuo dabartinio sugyventinio (-ės) Neatsakė * 2016-2017 m. Nebuvo tokio atsakymo 17
 • 18. Nuo ko Jūs patyrėte smurtą ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 9 49 0 31 48 44 13 30 35 14 18 19 11 22 19 9 11 21 9 9 17 7 11 12 8 3 5 9 4 4 2 2 0 2 3 6 5 17 2 4 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Nuo buvusio sutuoktinio (-ės) Nuo tėvų / įtėvių Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės) Nuo buvusio sugyventinio (-ės) Nuo kitų kartu gyvenančių / gyvenusių asmenų Nuo dabartinio sugyventinio (-ės) Nuo sūnaus, dukters Neatsakė 18
 • 19. Nuo ko Jūs patyrėte smurtą ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 59 19 16 38 30 32 49 14 19 33 32 20 22 26 10 35 30 3 24 18 14 5 17 14 9 12 10 9 6 14 21 0 11 12 7 7 0 5 3 7 4 2 0 5 3 3 0 6 2 2 3 0 21 2 8 6 iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Nuo buvusio sutuoktinio (-ės) Nuo tėvų / įtėvių Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės) Nuo buvusio sugyventinio (-ės) Nuo kitų kartu gyvenančių / gyvenusių asmenų Nuo dabartinio sugyventinio (-ės) Nuo sūnaus, dukters Neatsakė 19
 • 20. Kai Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje, kur kreipėtės pagalbos ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 60 18 15 11 7 4 2 1 1 0 1 Pagalbos nesikreipiau Kreipiausi į giminaičius Kreipiausi į policiją ar kitas teisėsaugos įstaigas Kreipiausi į draugus Kreipiausi į medikus Kreipiausi į psichologą Skambinau psichologinės pagalbos telefonu Kreipiausi į dvasininką Kreipiausi į pagalbą teikiančią įstaigą, organizaciją Kitur Nežino, neatsakė 20
 • 21. Kai Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje, kur kreipėtės pagalbos ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 60 60 70 53 65 70 18 20 8 20 13 11 15 14 16 24 11 12 11 11 2 10 11 15 7 6 7 12 5 7 1 3 1 1 2 1 4 1 3 4 2 2 2 1 0 2 2 2 1 0,3 2 3 1 1 1 2020 2019 2017 2016 2015 2014 Pagalbos nesikreipiau Į giminaičius Į policiją ar kitas teisėsaugos įstaigas Į draugus Į medikus Į dvasininką Į tėvus Į psichologą Skambinau psichologinės pagalbos tarnybos telefonu Į pagalbą teikiančią įstaigą, organizaciją Nežino, neatsakė 21
 • 22. Kai Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje, kur kreipėtės pagalbos ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 78 52 47 67 59 7 23 26 11 21 8 18 6 18 15 4 14 15 8 12 4 9 6 11 6 0 5 12 4 2 4 2 6 2 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m.+ Pagalbos nesikreipiau Kreipiausi į giminaičius Kreipiausi į policiją ar kitas teisėsaugos įstaigas Kreipiausi į draugus Kreipiausi į medikus Kreipiausi į psichologą Skambinau psichologinės pagalbos telefonu Kreipiausi į dvasininką Kreipiausi į pagalbą teikiančią įstaigą, organizaciją Nežino, neatsakė 22
 • 23. Kai Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje, kur kreipėtės pagalbos ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 55 70 68 46 70 56 52 24 15 9 23 13 15 27 19 10 14 14 12 12 21 14 9 9 10 6 19 9 7 7 3 14 4 7 11 0 5 3 10 2 4 6 0 2 3 7 0 6 2 0 0 3 3 0 2 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 7 0 2 2 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Pagalbos nesikreipiau Kreipiausi į giminaičius Kreipiausi į policiją ar kitas teisėsaugos įstaigas Kreipiausi į draugus Kreipiausi į medikus Kreipiausi į psichologą Skambinau psichologinės pagalbos telefonu Kreipiausi į dvasininką Kreipiausi į pagalbą teikiančią įstaigą, organizaciją Nežino, neatsakė 23
 • 24. Nepriklausomai nuo to, ar Jūs kreipėtės pagalbos dėl patirto smurto ar nesikreipėte, pasakykite, ar Jums kas nors padėjo arba pasiūlė paramą? Jei taip, tai kas Jums padėjo ar pasiūlė paramą? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) 53 15 10 9 5 4 4 4 1 0 0 5 Pagalbos negavo, niekas nepadėjo Giminaičiai Padėjo draugai Policija, teisėsauga Tėvai Medikai Kaimynai Psichologas Dvasininkas Vaikai Brolis, sesuo Neatsakė 24
 • 25. 72 45 51 53 53 8 17 6 7 21 7 12 15 8 10 2 13 6 10 9 7 6 5 4 2 5 6 5 3 2 5 6 4 5 12 7 1 1 1 1 1 1 12 3 11 8 3 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m.+ Pagalbos negavo, niekas nepadėjo Giminaičiai Padėjo draugai Policija, teisėsauga Tėvai Medikai Kaimynai Psichologas Dvasininkas Vaikai Brolis, sesuo Neatsakė 25 Nepriklausomai nuo to, ar Jūs kreipėtės pagalbos dėl patirto smurto ar nesikreipėte, pasakykite, ar Jums kas nors padėjo arba pasiūlė paramą? Jei taip, tai kas Jums padėjo ar pasiūlė paramą? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
 • 26. 44 65 49 59 54 53 52 17 18 14 6 14 17 12 11 13 8 7 11 9 11 11 10 9 7 6 7 15 6 5 7 1 2 11 1 7 11 3 2 8 6 8 6 4 2 1 3 5 7 2 6 4 3 2 1 1 1 1 9 7 4 8 7 2 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Pagalbos negavo, niekas nepadėjo Giminaičiai Padėjo draugai Policija, teisėsauga Tėvai Medikai Kaimynai Psichologas Dvasininkas Vaikai Brolis, sesuo Neatsakė 26 Nepriklausomai nuo to, ar Jūs kreipėtės pagalbos dėl patirto smurto ar nesikreipėte, pasakykite, ar Jums kas nors padėjo arba pasiūlė paramą? Jei taip, tai kas Jums padėjo ar pasiūlė paramą? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
 • 27. O KADA PASKUTINĮ KARTĄ JŪS PATYRĖTE KURIĄ NORS IŠ KORTELĖJE S1 PATEIKTŲ SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE RŪŠIŲ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181) Per karantiną (šių metų kovo – birželio mėn.) 7% Per paskutinius 12 mėnesių 6% Per paskutinius 2 – 5 metus 18% Per paskutinius 6 – 10 metų 23% Seniau nei prieš 10 metų 44% Neatsakė 2% 27
 • 28. 10 5 6 5 8 8 5 20 4 4 18 19 19 30 11 19 25 35 27 19 42 44 15 31 57 2 2 6 2 1 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m.+ Per karantiną (šių metų kovo – birželio mėn.) Per paskutinius 12 mėnesių Per paskutinius 2 – 5 metus Per paskutinius 6 – 10 metų Seniau nei prieš 10 metų Neatsakė 28 O KADA PASKUTINĮ KARTĄ JŪS PATYRĖTE KURIĄ NORS IŠ KORTELĖJE S1 PATEIKTŲ SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE RŪŠIŲ? (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
 • 29. 2 16 8 4 13 6 0 7 9 6 0 9 8 0 17 22 22 12 18 16 21 25 19 32 17 21 31 19 50 33 29 61 36 35 60 0 0 3 7 2 4 0 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Per karantiną (šių metų kovo – birželio mėn.) Per paskutinius 12 mėnesių Per paskutinius 2 – 5 metus Per paskutinius 6 – 10 metų Seniau nei prieš 10 metų Neatsakė 29 O KADA PASKUTINĮ KARTĄ JŪS PATYRĖTE KURIĄ NORS IŠ KORTELĖJE S1 PATEIKTŲ SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE RŪŠIŲ?(Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181)
 • 30. 3. Pagalbos smurto aukoms organizacijų žinomumas Pusė gyventojų nežino įstaigų ar organizacijų, padedančių smurto aukoms. Žinančių tokias organizacijas dalis kiek didesnė, nei 2019 metais. Šiuo klausimu geriau informuotos moterys nei vyrai, jauni ir vidutinio amžiaus gyventojai. Mažiausiai informuoti yra neturtingiausi gyventojai. Nedidelių miestų ir didmiesčių gyventojai šiuo klausimu informuoti geriau, nei kaimo gyventojai. Paprašyti nurodyti pagalbą smurto aukoms teikiančių organizacijų pavadinimus, Lietuvos gyventojai visų pirma mini policiją, miestų krizių centrus ir specializuotos pagalbos centrus. Žmogui iš artimos aplinkos tapus smurto artimoje aplinkoje auka, gyventojai dažniausiai patartų kreiptis į policją (73 proc. atsakymų). Kas ketvirtas siūlytų pasikalbėti, kas penktas - bandytų sutramdyti smurtautoją ar patartų kreiptis į nevyriausybinę organizaciją. Tik 4 proc. apklaustųjų nesiimtų jokių veiksmų. Visos gyventojų grupės reaguotų panašiai, tik vyrai dažniau patys bandytų tramdyti smurtautoją, o labiau pasiturintys didmiesčių gyventojai dažniau patartų kreiptis į nevyriausybines organizacijas, nei kiti gyventojai. Didmiesčių gyventojai labiau, nei kitų vietovių gyventojai, linkę kalbėtis su smurto auka apie įvykį. Specializuotus pagalbos centrus smurto aukoms žino 46 proc. apklaustųjų. Moterys, vidutinio amžiaus, vidutinių ir aukštesnių pajamų gyventojai šiuo klausimu geriau informuoti, nei kitos gyventojų grupės. Septyni iš dešimties žinančių apie tokius centrus taip pat žino, kur toks centras yra. Šiuo klausimu geriau informuoti labiau pasiturintys gyventojai. Trys iš dešimties apklaustųjų teigia, kad pažįsta patiriančių smurtą artimoje aplinkoje žmonių. Tokius žmones dažniau pažįsta moterys, vidutinio ir vyresnio amžiaus gyventojai, kaimo ir mažesnių miestų gyventojai. 30
 • 31. Ar Jūs girdėjote apie kokias nors įstaigas ar organizacijas Lietuvoje, kurios padeda žmonėms, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ? (visi apklausti) Taip 48% Ne 45% Nežino, neatsakė 7% 31
 • 32. Ar Jūs girdėjote apie kokias nors įstaigas ar organizacijas Lietuvoje, kurios padeda žmonėms, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ? (visi apklausti) 48 45 68 61 40 39 45 50 32 39 60 61 7 5 0 0 0 0 2020 2019 2017 2016 2015 2014 Taip Ne Nežino, neatsakė 32
 • 33. Ar Jūs girdėjote apie kokias nors įstaigas ar organizacijas Lietuvoje, kurios padeda žmonėms, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ? (visi apklausti) 40 55 51 53 44 51 39 39 38 51 9 6 10 9 5 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Taip Ne Nežino, neatsakė 33
 • 34. Ar Jūs girdėjote apie kokias nors įstaigas ar organizacijas Lietuvoje, kurios padeda žmonėms, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ? (visi apklausti) 37 53 58 46 45 50 49 58 40 36 42 48 39 45 5 8 5 11 7 10 6 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Taip Ne Nežino, neatsakė 34
 • 35. Pasakykite tokių įstaigų ar organizacijų Lietuvoje pavadinimus ? (žinantys tokias įstaigas ar organizacijas, N=491) 34 17 16 12 11 10 8 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,0 7,0 Policija Miesto moterų krizių centras Specializuotos pagalbos centrai Pagalbos linija „112“ Miesto (kurio nors – nurodė pavadinimą) krizių centras Caritas, motinos ir vaiko namai Psichologinės pagalbos centrai / Pagalbos telefonų linijos / Pagalbos moterims linija Vaikų teisių apsaugos tarnyba (VTAT) Nevyriausybinės organizacijos (bendrai) Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ miesto skyrius Moters pagalbos moteriai / Moterų pagalbos centras Miesto šeimos krizių centras Psichologai / Psichologiniai kabinetai Miesto (kurio nors) moterų užimtumo ir informacijos centras Greitoji pagalba Į savivaldybę (bendrai) / Savivaldybės socialinės globos ir rūpybos skyrius Prokuratūra Raudonasis kryžius Kunigas / parapijos namai Vaikų telefono linija Nakvynės namai Vyrų krizių centras Moterų informacijos centras Jaunimo pasitikėjimo linija Vaiko dienos centrai Seniūnija Socialiniai darbuotojai Kita Neprisimena pavadinimo 35
 • 36. Jei Jums artimas žmogus (šeimos narys, giminaitis, draugas/draugė) patirtų smurtą artimoje aplinkoje, ką Jūs darytumėte ? (visi apklausti) 73 25 20 18 3 0,3 4 Patarčiau kreiptis pagalbos į policiją Pasiūlyčiau pasikalbėti apie įvykusį smurtą Pats / pati bandyčiau sutramdyti smurtautoją Patarčiau kreiptis pagalbos į nevyriausybinę organizaciją Nieko nedaryčiau Kita Nežino, neatsakė 36
 • 37. Jei Jums artimas žmogus (šeimos narys, giminaitis, draugas/draugė) patirtų smurtą artimoje aplinkoje, ką Jūs darytumėte ? (visi apklausti) 71 23 31 11 3 0 4 75 27 11 23 2 1 5 64 26 22 22 2 0 4 75 26 23 20 2 0 3 75 25 17 14 3 1 5 Patarčiau kreiptis pagalbos į policiją Pasiūlyčiau pasikalbėti apie įvykusį smurtą Pats / pati bandyčiau sutramdyti smurtautoją Patarčiau kreiptis pagalbos į nevyriausybinę organizaciją Nieko nedaryčiau Kita Nežino, neatsakė Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50+ m. 37
 • 38. Jei Jums artimas žmogus (šeimos narys, giminaitis, draugas/draugė) patirtų smurtą artimoje aplinkoje, ką Jūs darytumėte ? (visi apklausti) 74 20 14 12 4 0 5 76 31 24 15 2 1 3 76 29 20 23 0 0 2 67 22 23 20 4 0 6 72 19 19 12 3 0 5 66 24 20 12 4 0 5 78 31 21 25 2 1 3 Patarčiau kreiptis pagalbos į policiją Pasiūlyčiau pasikalbėti apie įvykusį smurtą Pats / pati bandyčiau sutramdyti smurtautoją Patarčiau kreiptis pagalbos į nevyriausybinę organizaciją Nieko nedaryčiau Kita Nežino, neatsakė Iki 700 eur 701-1201 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis 38
 • 39. Ar Jūs girdėjote apie specializuotus pagalbos centrus, teikiančius kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms ? (visi apklausti) 46 47 48 49 50 52 5 3 0 2020 2019 2017 Taip Ne Nežino, neatsakė 39
 • 40. Ar Jūs girdėjote apie specializuotus pagalbos centrus, teikiančius kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms ? (visi apklausti) 37 53 51 53 40 56 44 45 41 55 7 3 4 6 5 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Taip Ne Nežino, neatsakė 40
 • 41. Ar Jūs girdėjote apie specializuotus pagalbos centrus, teikiančius kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms ? (visi apklausti) 29 51 62 44 44 45 48 67 43 37 47 49 49 50 3 6 1 9 7 7 3 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Taip Ne Nežino, neatsakė 41
 • 42. Ar Jūs žinote, kur ar kaip surasti tokį specializuotą pagalbos centrą, jei Jums ar kam nors iš Jūsų pažįstamų būtų reikalinga tokia pagalba ? (girdėję apie tokius centrus, N=467) Taip 67% Ne 29% Nežino, neatsakė 4% 42
 • 43. Ar Jūs žinote, kur ar kaip surasti tokį specializuotą pagalbos centrą, jei Jums ar kam nors iš Jūsų pažįstamų būtų reikalinga tokia pagalba ? (girdėję apie tokius centrus, N=467) 63 70 65 72 64 32 27 35 24 31 5 3 0 4 5 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Taip Ne Nežino, neatsakė 43
 • 44. Ar Jūs žinote, kur ar kaip surasti tokį specializuotą pagalbos centrą, jei Jums ar kam nors iš Jūsų pažįstamų būtų reikalinga tokia pagalba ? (girdėję apie tokius centrus, N=467) 54 69 73 67 64 71 68 43 28 23 28 33 25 28 3 3 4 5 4 4 4 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Taip Ne Nežino, neatsakė 44
 • 45. Ar tarp savo draugų, giminių ar kaimynų Jūs pažįstate žmonių, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje ? (visi apklausti) 29 28 30 64 66 70 7 6 0 2020 2019 2017 Taip Ne Nežino, neatsakė 45
 • 46. Ar tarp savo draugų, giminių ar kaimynų Jūs pažįstate žmonių, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje ? (visi apklausti) 25 33 21 30 31 66 61 72 60 63 9 6 6 10 6 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Taip Ne Nežino, neatsakė 46
 • 47. Ar tarp savo draugų, giminių ar kaimynų Jūs pažįstate žmonių, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje ? (visi apklausti) 32 31 35 20 32 34 24 63 61 60 68 63 59 66 5 8 5 12 5 7 9 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Taip Ne Nežino, neatsakė 47
 • 48. 4. Renginių prieš smurtą artimoje aplinkoje žinomumas 44 proc. apklaustųjų žino apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje. Šis rodiklis toks pat, kaip 2019 metais. Moterys, jauni ir vidutinio amžiaus, labiau pasiturintys, kaimo ir didmiesčių gyventojai šiuo klausimu yra geriau informuoti, nei kitos gyventojų grupės. 48
 • 49. Ar Jūs girdėjote apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje arba matėte apie tai informaciją žiniasklaidoje ? (visi apklausti) Taip 44% Ne 47% Nežino, neatsakė 9% 49
 • 50. Ar Jūs girdėjote apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje arba matėte apie tai informaciją žiniasklaidoje ? (visi apklausti) 44 46 77 66 47 42 47 49 15 27 35 40 9 5 8 6 17 18 2020 2019 2017 2016 2015 2014 Taip Ne Nežino, neatsakė 50
 • 51. Ar Jūs girdėjote apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje arba matėte apie tai informaciją žiniasklaidoje ? (visi apklausti) 39 48 55 46 39 50 45 37 43 54 11 8 9 11 8 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Taip Ne Nežino, neatsakė 51
 • 52. Ar Jūs girdėjote apie renginius prieš smurtą artimoje aplinkoje arba matėte apie tai informaciją žiniasklaidoje ? (visi apklausti) 32 48 52 45 48 30 49 62 45 42 39 44 59 43 6 7 6 16 8 11 9 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Taip Ne Nežino, neatsakė 52
 • 53. 5. Smurto artimoje aplinkoje pateisinimas Absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų teigia, kad smurtas artimoje aplinkoje nepateisinamas jokiu atveju. Šiuo požiūriu visų gyventojų grupių nuomonės sutampa. 89 proc. apklaustųjų teigia , kad negalima pateisinti jokio smurto, tuo tarpu 2 proc. galėtų atleisti/pateisinti ekonominį, 2 proc. – psichologinį ir 2 proc. – fizinį smurtą. Visų socialinių grupių nuomonės panašios. Lietuvos gyventojai mano, kad labiausiai pažeidžiamos smurto artimoje aplinkoje atžvilgiu grupės yra moterys ir vaikai. 53
 • 54. Kaip Jūs manote, ar būna tokių situacijų gyvenime, kad būtų galima pateisinti ar atleisti kai kurias smurto artimoje aplinkoje formas ? Jei taip, tai kurias iš šių smurto formų Jūs pats/pati pateisintumėte ir atleistumėte ? (visi apklausti) Fizinį 2% Psichologinį 2% Seksualinį 0% Ekonominį 2% Negalima pateisinti jokio smurto artimoje aplinkoje 89% Nežino, neatsakė 5% 54
 • 55. Kaip Jūs manote, ar būna tokių situacijų gyvenime, kad būtų galima pateisinti ar atleisti kai kurias smurto artimoje aplinkoje formas ? Jei taip, tai kurias iš šių smurto formų Jūs pats/pati pateisintumėte ir atleistumėte ? (visi apklausti) 2 4 2 5 0 1 2 8 89 79 5 7 2020 2019 Fizinį Psichologinį Seksualinį Ekonominį Negalima pateisinti jokio smurto artimoje aplinkoje Nežino, neatsakė 55
 • 56. Kaip Jūs manote, ar būna tokių situacijų gyvenime, kad būtų galima pateisinti ar atleisti kai kurias smurto artimoje aplinkoje formas ? Jei taip, tai kurias iš šių smurto formų Jūs pats/pati pateisintumėte ir atleistumėte ? (visi apklausti) 4 2 1 2 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 4 2 85 92 91 88 89 7 3 5 5 5 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Fizinį Psichologinį Seksualinį Ekonominį Negalima pateisinti jokio smurto artimoje aplinkoje Nežino, neatsakė 56
 • 57. Kaip Jūs manote, ar būna tokių situacijų gyvenime, kad būtų galima pateisinti ar atleisti kai kurias smurto artimoje aplinkoje formas ? Jei taip, tai kurias iš šių smurto formų Jūs pats/pati pateisintumėte ir atleistumėte ? (visi apklausti) 2 2 0 5 2 1 4 3 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 2 4 88 88 94 86 90 90 87 6 6 3 5 6 6 4 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Fizinį Psichologinį Seksualinį Ekonominį Negalima pateisinti jokio smurto artimoje aplinkoje Nežino, neatsakė 57
 • 58. Kaip Jūs manote, kuri iš kortelėje pateiktų visuomenės grupių patiria didesnį, nei kitos gyventojų grupės, smurtą artimoje aplinkoje ? Nurodykite dvi gyventojų grupes, kurios patiria didžiausią smurtą artimoje aplinkoje (visi apklausti) 74 57 15 13 4 3 0 7 Moterys Vaikai Neįgalieji asmenys Pensininkai Kitų tautybių asmenys Vyrai Kitatikiai Nežino, neatsakė 58
 • 59. Kaip Jūs manote, kuri iš kortelėje pateiktų visuomenės grupių patiria didesnį, nei kitos gyventojų grupės, smurtą artimoje aplinkoje ? Nurodykite dvi gyventojų grupes, kurios patiria didžiausią smurtą artimoje aplinkoje (visi apklausti) 74 57 15 13 4 3 0 7 69 62 16 10 4 2 1 1 7 Moterys Vaikai Neįgalieji asmenys Pensininkai Kitų tautybių asmenys Vyrai Kitatikiai Visi vienodai Nežino, neatsakė 2020 2019 59
 • 60. Kaip Jūs manote, kuri iš kortelėje pateiktų visuomenės grupių patiria didesnį, nei kitos gyventojų grupės, smurtą artimoje aplinkoje ? Nurodykite dvi gyventojų grupes, kurios patiria didžiausią smurtą artimoje aplinkoje (visi apklausti) 70 77 73 73 74 53 61 66 58 54 16 15 19 16 14 14 11 7 13 14 5 3 5 5 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 10 5 6 8 8 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Moterys Vaikai Neįgalieji asmenys Pensininkai Kitų tautybių asmenys Vyrai Kitatikiai Nežino, neatsakė 60
 • 61. Kaip Jūs manote, kuri iš kortelėje pateiktų visuomenės grupių patiria didesnį, nei kitos gyventojų grupės, smurtą artimoje aplinkoje ? Nurodykite dvi gyventojų grupes, kurios patiria didžiausią smurtą artimoje aplinkoje (visi apklausti) 73 80 83 62 76 69 74 53 63 63 52 50 53 65 14 13 16 17 14 15 16 11 11 14 14 11 13 13 3 2 5 6 5 5 3 5 3 1 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6 2 12 8 11 5 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Moterys Vaikai Neįgalieji asmenys Pensininkai Kitų tautybių asmenys Vyrai Kitatikiai Nežino, neatsakė 61
 • 62. KOKIA JŪSŲ ŠEIMINĖ PADĖTIS? (visi apklausti) 48 14 13 12 10 2 Vedęs, ištekėjusi (registruota santuoka) Našlys, našlė (neturi partnerio / -ės) Nevedęs, netekėjusi (neturi partnerio / -ės) Gyvena su partneriu / - e (neregistruota santuoka) Išsiskyręs, išsiskyrusi (neturi partnerio / -ės) Neatsakė 62
 • 63. 53 43 17 60 50 5 22 0 2 27 18 9 58 8 1 13 12 20 16 7 9 12 3 11 13 3 2 3 3 2 Vyrai Moterys 18-29 m. 30-49 m. 50 m. + Vedęs, ištekėjusi (registruota santuoka) Našlys, našlė (neturi partnerio / -ės) Nevedęs, netekėjusi (neturi partnerio / -ės) Gyvena su partneriu / -e (neregistruota santuoka) Išsiskyręs, išsiskyrusi (neturi partnerio / -ės) Neatsakė 63 KOKIA JŪSŲ ŠEIMINĖ PADĖTIS? (visi apklausti)
 • 64. 22 53 71 48 44 50 49 41 5 2 7 13 16 14 10 13 8 20 16 9 14 6 16 13 14 12 15 11 19 11 3 9 14 8 9 3 2 2 2 2 3 3 Iki 700 eur 701-1200 eur 1201 eur + Nenurodė Kaimas Miestas Didmiestis Vedęs, ištekėjusi (registruota santuoka) Našlys, našlė (neturi partnerio / -ės) Nevedęs, netekėjusi (neturi partnerio / -ės) Gyvena su partneriu / -e (neregistruota santuoka) Išsiskyręs, išsiskyrusi (neturi partnerio / -ės) Neatsakė 64 KOKIA JŪSŲ ŠEIMINĖ PADĖTIS? (visi apklausti)