Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 55 Ad

2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita

Download to read offline

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC),
teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje
Lietuvoje, 2020 metų I-IV ketvirčių statistikos apžvalga.

https://www.specializuotospagalboscentras.lt/

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC),
teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje
Lietuvoje, 2020 metų I-IV ketvirčių statistikos apžvalga.

https://www.specializuotospagalboscentras.lt/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Moterų informacijos centras (20)

Advertisement

2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita

 1. 1. 2020 m. SKPC statistikos apžvalga Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. I-IV ketvirčių statistikos apžvalga. Smurtas artimoje aplinkoje toliau – SAA. 2020 m. I-IV ketvirčiai
 2. 2. Užregistruotų asmenų*, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje (SAA)**, pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. 2020 01 01 – 2020 12 31 * Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. ** SAA patyręs asmuo, pagal LR apsaugos nuo SAA įstatymą, yra ir vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
 3. 3. Panėvežio aps. 1664 Šiaulių aps. 2240 Telšių aps. 1104 Klaipėdos aps. 1750 Tauragės aps. 517 Marijampolės aps. 915 Alytaus aps. 1153 Kauno aps. 3093 Vilniaus aps. 3482 Utenos aps. 631 500–699 900–1099 1100–1299 1500–1699 Užregistruotų asmenų skaičius: Iš viso** 16 672 **Iš viso užregistruotų asmenų skaičius nėra lygus užregistruotų asmenų pagal Lietuvos apskritis skaičiui,nes: ‒ 43 asmenys nenurodė savivaldybės,kurioje gyvena.; ‒ 80 asmenųpagalba buvo teikta kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. 2020 m. I-IV ketv. 1700–1899 2100–2299 2900–3099 3300–3499
 4. 4. Užregistruotų asmenų*, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje (SAA)**, pasiskirstymas Lietuvos apskrityse, atsižvelgiant į gyventojų skaičių. 2020 01 01 – 2020 12 31 * Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. ** SAA patyręs asmuo, pagal LR apsaugos nuo SAA įstatymą, yra ir vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
 5. 5. Panėvežio aps. Šiaulių aps. Telšių aps. Klaipėdos aps. Tauragės aps. Marijampolės aps. Alytaus aps. Kauno aps. Vilniaus aps. Utenos aps. Užregistruotų asmenų skaičius*, tenkantis 10 000 gyventojų: *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2020 m. I-IV ketv. 40,00-44,99 50,00-54,99 55,00-59,99 65,00-69,99 75,00-79,99 85,00-89,99
 6. 6. Pranešė policija 94 % Kreipėsi savarankiškai 6 % Pagrindinis SKPC informacijos apie SAAįvykius šaltinis – policija. 2020 I-IV ketv. buvo užregistruota 11 946* nuo SAAnukentėję asmenų, iš kurių apie: *Eliminuotas vaikų,tapusių SAA liudininkais ar gyvenančių aplinkoje,kurioje buvo smurtauta,skaičius. 2931; 24% 3150; 26% 2931; 25% 2934; 25% Užregistruotų asmenų skaičiaus pasiskirstymas 2020 metų ketvirčiais I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Informacijos apie SAA įvykius šaltiniai 2020 m. I-IV ketv.
 7. 7. 2020 I-IV ketv. iš viso užregistruoti 16 672* asmenys, iš kurių 5 236 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę SAAliudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. 11436; 69% 5236; 31% Nepilnamečiaivaikai (iki 17 m.) Suaugę asmenys (18 m. ir daugiau) *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. Nepilnamečiai vaikai ir SAA 2020 m. I-IV ketv.
 8. 8. Lyginant 2019 m. I-V ketv. ir 2020 I-V ketv., nustatyta, kad nukentėjusiųjų pasiskirstymas pagal lytį išliko nepakitęs: • Moterys sudarė absoliučią daugumą (2019 m. – 83 %; 2020 m. – 81 %); • Vyrai 2019 m. sudarė 16 % nukentėjusiųjų, o 2020 m. – 18 %. • 2019 ir 2020 metais vaikai sudarė 1 % iš viso SKPC pagalbą gavusių asmenų. Smurtą patyrusių ir pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį 2020 I-IV ketv. SKPC pagalbą gavo 11 879 asmenys, iš kurių: 10 932 asmenys užregistruoti 2020 I-IV ketv., o 947 asmenų pagalba pradėta teikti iki 2020-01-01. 9582; 81% 2201; 18% 1% Moterys Vyrai Vaikai 2020 m. I-IV ketv.
 9. 9. 1329 6550 569 911 109 114 387 1410 158 207 12 27 96 7-17 m. 18-29 m. 30-59 m. 60-64 m. 65-84 m. 85 m. ir vyresni Neatsakė Moterys Vyrai Vaikai Nukentėjusių asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: • 30–59 m. – 67 %; • 18–29 m. – 14 %; • 65–84 m. – 9 %. Smurtą patyrusių ir pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių (I) 2020 m. I-IV ketv.
 10. 10. Smurtą patyrę ir SKPC pagalbą gavę asmenys pagal lytį ir amžių 14 % 10 % 64 % 18 % 9 % 68 % 30–59 m. 18–29 m. 65–84 m. 30–59 m. 18–29 m. 65–84 m. Moterys Vyrai 2020 m. I-IV ketv.
 11. 11. Smurtautojų yra vyrai Nukentėjusiųjų yra moterys 80,7 % 89,0 % Nukentėję ir SKPC pagalbą gavę asmenys bei smurtautojai 2020 m. I-IV ketv.
 12. 12. Moterų nukentėjo nuo vyrų Vyrų nukentėjo nuo vyrų 96,0 % 59,2 % Nukentėjusio ir SKPC pagalbą gavusio asmens bei smurtautojo santykis pagal lytį 2020 m. I-IV ketv.
 13. 13. 323 369 61 251 448 464 285 3119 3654 651 221 1149 314 474 Sutuoktinis (-ė) Sugyventinis (-ė) Buvęs sutuoktinis (-ės)/ sugyventinis (-ė) Tėvai/ globėjai Sūnus/ dukra Brolis/ sesuo Kiti giminaičiai Moterys Vyrai *Duomenys apie nepilnamečius asmenis,gavusius SKPC pagalbą,nėra įtraukti. Smurtą artimoje aplinkoje patyrę ir pagalbą gavę asmenys nukentėjo nuo: • 34 % sugyventinio (-ės); • 29 % sutuoktinio (-ės); • 12 % sūnaus 2020 m. I-IV ketv.
 14. 14. SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal šeiminius ryšius su smurtautoju 31,4 % 20,4% 12,0 % Nukentėjo nuo esamo partnerio 70,7 % Nukentėjo nuo savo vaiko Nukentėjo nuo esamo partnerio Nukentėjo nuo savo vaiko 19,5% Nukentėjo nuo brolio MOTERYS VYRAI *Esamas partneris – tai sutuoktinis (-ė) arba sugyventinis (-ė). 10,1 % 1,9 % Nuo sūnaus Nuo dukters 19,2 % 1,2 % Nuo sūnaus Nuo dukters 2020 m. I-IV ketv.
 15. 15. SKPC veiklos rezultatai 850 4620 164 4000 1779 15232 23021 14084 Kita Tarpininkavimo ir atstovavimo Pažymų rengimo pagalba Psichologo pagalba Teisininko pagalba Konsultavimas Informavimas Veiksmų ir pagalbos priemonių plano sudarymas 2020 m. I-IV ketv. suteiktos 63 750 pagalbos. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos 5 pagalbos. 2020 m. I-IV ketv.
 16. 16. SKPC siūlomą pagalbą sutiko gauti 11 879 asmenys, iš kurių: suteikta informavimo pagalba; suteikta konsultavimo pagalba; sudarytas/ tikslintas veiksmų ir pagalbos priemonių planas; suteikta teisinė pagalba; suteikta psichologo pagalba; parengtos pažymos institucijoms apie SKPC teiktą pagalbą; teikta kita pagalba. Tarpininkauta ir bendradarbiauta su kitomis institucijomis dėl 20 % visų užregistruotų asmenų. 99% 72% 93% 7% 13% 1% 5 % 2020 m. I-IV ketv.
 17. 17. SKPC statistikos apibendrinimas • SKPC užregistravo 16 672 asmenis, patyrusius SAA, iš kurių 5 236 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę liudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. • SKPC pagalba buvo suteikta 11 879 asmenims, iš kurių 947 asmenų pagalba pradėta teikti dar iki 2020-01-01. • Moterys sudarė absoliučią daugumą nukentėjusiųjų – 80,7 %, o 89,0 % smurtautojų yra vyrai. • 96,0 % moterų nukentėjo nuo vyrų, kai 59,2 % vyrų nukentėjo nuo vyrų. • Dažniausiai nuo SAA nukenčia asmenys, priklausantys 30-59 m. amžiaus grupei – tiek moterys (68 %), tiek vyrai (64 %). • Dažniausiai SKPC užregistruoti asmenys nukenčia nuo esamo partnerio smurto – tiek moterys (70,7 %), tiek vyrai (31,4 %). • 2020 m. I-IV ketv. SKPC suteikė 63 750 pagalbas. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos 5 pagalbos. 2020 m. I-IV ketv.
 18. 18. 2020 m. SKPC statistinių duomenų lyginamoji analizė ketvirčiais Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. statistinių duomenų lyginamoji analizė ketvirčiais.
 19. 19. 16,44 15,36 13,32 11,20 22,42 22,16 16,37 22,44 9,10 11,08 42,6 28,9 26,5 32,2 40,6 47,4 27,3 41,2 22,9 22,3 68,3 41,9 38,3 50,8 61,6 65,9 45,0 62,6 34,4 33,0 86,5 54,8 54,6 67,4 79,4 85,9 56,8 84,9 50,8 42,2 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv. Užregistruotų asmenų skaičiaus*, tenkančio 10 000 gyventojų, kitimas Lietuvos apskrityse *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas
 20. 20. Didžiausias SKPC užregistruotų asmenų skaičius* 10 000 gyventojų atiteko: 2020 m. I ketv.: Telšių, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse. 2020 m. II ketv.: Šiaulių,Alytaus ir Telšių apskrityse. 2020 m. III ketv.: Alytaus, Šiaulių ir Telšių apskrityse. 2020 m. IV ketv.: Alytaus, Šiaulių ir Telšių apskrityse. 2020 m. I-IV ketv. sparčiausiai šis rodiklis augo Alytaus apskrityje, kai: • 2020 m. I pusm. 10 000 gyventojų atiteko 26,2 SAApatyrusiais asmenimis daugiau nei 2020 m. I ketv., o • 2020 m. II pusm. – 43,9 asmenimis daugiau nei 2020 m. I pusm. ! Vidutinis šio rodiklio ketvirtinis prieaugis 2020 m.: • Alytaus apskrityje – 17,5 • kitose Lietuvos apskrityse – 12,03. *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas
 21. 21. SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius 2931 3150 2931 2934 2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. +7% -7% 2020 m. balandžio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d., nusistovėjus visuotinio karantino režimui, SKPC gavo net 7 % daugiau pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje nei prieš tai buvusį ketvirtį, t. y. 2020 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas
 22. 22. 2020 m. užregistruotų ir SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius 2020 m. II ketv. buvo užregistruota 219 asmenų (7 %) daugiau nei 2020 m. I ketv., o SKPC pagalbą sutiko priimti net 8 % daugiau asmenų nei 2020 m. I ketv. Galima teigti, kad didėjant SKPC gaunamų pranešimų skaičiui proporcingai didėja ir SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas 2727 2881 2689 2635 2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. +8 % -7 % -2%
 23. 23. Iki 2020-01-01 ir nuo 2020-01-01 užregistruotų SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius* 2020 m. kovo 16 d., paskelbus visuotinį karantiną dėl Covid-19, SKPC siūlomą pagalbą sutinkančių gauti asmenų skaičius tendencingai mažėjo. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas * Pateikiami duomenys apie SKPC pagalbą gavusius asmenis,kurie registruoti iki 2020-01-01 ir nuo 2020-01-01. 3272 3003 2821 2783 2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. -8% -6% -1%
 24. 24. SKPC suteiktų pagalbų skaičius *Kontaktų skaičius – tai SKPC sėkmingų ir nesėkmingų bandymų susisiekti su nukentėjusiais asmenimis ir institucijomis skaičius. 2020 metais SKPC suteikė 63 750 pagalbų. 2020 m. II ketv. tiek SKPC suteiktų pagalbų skaičius, tiek įvykusių ir neįvykusių kontaktų skaičius buvo 16-17 % išaugęs lyginant su 2020 I ketv. duomenimis. Šio rodiklio padidėjimui galėjo turėti įtakos 2020 m. II ketv. 7 % išaugęs pranešimų dėl SAAskaičius. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas 14674 14665 17073 17227 16142 15904 15963 15954 Kontaktų skaičius* SKPC pagalbų skaičius 2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. +17% +16% -5% -8%
 25. 25. 2020 m. I, II, III ir IV ketv. SKPC statistikos apibendrinimas 2020 m. I-IV ketv. žymiausiai kito SKPC užregistruotų asmenų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų, šiose Lietuvos apskrityse: Alytaus, Šiaulių, Telšių, Marijampolės ir Panevėžio. 2020 m. balandžio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d., nusistovėjus visuotinio karantino režimui, SKPC gavo net 7 % daugiau pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje nei prieš tai buvusį ketvirtį. Tačiau pasibaigus karantinui, 2020 m. III ketv. SKPC gautų pranešimų skaičius sumažėjo ir stabilizavosi. Per vieną metų ketvirtį SKPC vidutiniškai suteikia 15 938 pagalbas. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas
 26. 26. 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. SKPC statistinių duomenų lyginamoji analizė Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2019 m. I-IV ketv. ir 2020 I-IV ketv. statistinių duomenų lyginamoji analizė.
 27. 27. SKPC gautų pranešimų SAA skaičius pagal informacijos šaltinį Lyginant 2019 m. I-IV ketv. ir 2020 m. I-IV ketv. SKPC duomenis, nustatyta, kad krito savarankiškai į SKPC pagalbos besikreipusių asmenų skaičius (-5,7 %), o iš policijos buvo gauta 4,1 % mažiau pranešimų. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 11704 11223 Informacijos šaltinis - POLICIJA 2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv. 767 723 Informacijos šaltinis - SAVARANKIŠKAI 2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv. -5,7 % -4,1 %
 28. 28. SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius 2020 m. I-IV ketv. SKPC gavo 525 pranešimais mažiau nei 2019 m. I-IV ketv. Galima daryti prielaidą, kad tam turėjo įtakos COVID-19 ir visuotinio karantino sukurti apribojimai. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 12471 11946 2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv. -4,2 %
 29. 29. 30 SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. 2019 m. I ketv. 2020 m. I ketv. Remiantis SKPC 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. sausį 2020 m. vasarį 2020 m. kovą 5,2 % 2,4 % 5,8 % 949 1000 956 1004 948 979 Sausis Vasaris Kovas Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 30. 30. Remiantis SKPC 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. balandį SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. 2020 m. gegužę 2020 m. birželį 8,9 % 39,4 % 12,4 % 2019 m. II ketv. 2020 m. II ketv. 1069 1052 901 936 958 1256 Balandis Gegužė Birželis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 31. 31. Remiantis SKPC 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. liepą SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. 2020 m. rugpjūtį 2020 m. rugsėjį 0,2 % 17,6 % 12,3 % 2019 m. III ketv. 2020 m. III ketv. 1219 1064 982 1004 1066 861 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 32. 32. Remiantis SKPC 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. spalį SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv. 2020 m. lapkritį 2020 m. gruodį 6,3 % 18,2 % 17,1 % 2019 m. IV ketv. 2020 m. IV ketv. 1070 974 1235 875 1035 1024 Spalis Lapkritis Gruodis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 33. 33. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 1347 3197 1480 621 2596 2211 560 818 498 3899 1153 3093 1750 915 1664 2240 517 1104 631 3482 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. -14 % +47 % +35 % +27 % +18 % -36 % SKPC užregistruotų asmenų* pasiskirstymas Lietuvos apskrityse** 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. *Su vaikais, tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. **Neįtrauktas užregistruotų asmenų sk., nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės, ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 34. 34. Palyginus SKPC 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. duomenis*, pastebimos šios SAA tendencijos: Sumažėjęs užregistruotų asmenų skaičius Panevėžio apskrityje (-35,9 %) Alytaus apskrityje (-14,4 %) Vilniaus apskrityje (-10,7 %) Tauragės apskrityje (-7,7 %) Išaugęs užregistruotų asmenų skaičius Marijampolės apskrityje (47,3 %) Telšių apskrityje (35,0 %) Utenos apskrityje (26,7 %) Klaipėdos apskrityje (18,2 %) Nežymus užregistruotų asmenų skaičiaus augimas Kauno apskrityje (-3,3 %) Šiaulių apskrityje (1,3 %) * Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 35. 35. Užregistruotų ir SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius einamaisiais laikotarpiais Nepaisant to, kad 2020 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 4,2 % mažiau SAApatyrusių asmenų nei 2019 m. I-IV ketv., pažymėtina, jog 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu SKPC pagalbą sutiko gauti tik 2,1 % mažiau asmenų nei 2019 m. *Pateikiami duomenys tik apie tuos asmenis,kurie užregistruoti ir gavę SKPC pagalbą einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu,t. y.: užregistruoti ir SKPC pagalbą gavę 2019 m.I-IV ketv. arba 2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 11164 10932 2020 m. I-IV ketv.* 2019 m. I-IV ketv.* -2,1%
 36. 36. SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius 2020 m. I-IV ketv. SKPC siūlomą pagalbą gavo 2,3 % mažiau SAA patyrusių asmenų nei 2019 m. I-IV ketv. Šio rodiklio susitraukimui galėjo didelę įtaką turėti sumažėjęs SKPC gautų pranešimų apie SAAskaičius. *Įtrauktas asmenų,registruotų iki 2020 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2020 metais,skaičius (947 asmenys). **Įtrauktas asmenų,registruotų iki 2019 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2019 metais,skaičius (993 asmenys). 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 12157 11879 2020 m. I-IV ketv.* 2019 m. I-IV ketv.** -2,3%
 37. 37. Remiantis SKPC 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. sausį SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. 2020 m. vasarį 2020 m. kovą 7,5 % 4,1 % 3,7 % 2019 m. I ketv. 2020 m. I ketv. *Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis. 872 912 876 937 875 908 Sausis Vasaris Kovas Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 38. 38. Remiantis SKPC 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. balandį SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. 2020 m. gegužę 2020 m. birželį 7,7 % 47,4 % 13,6 % *Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis. 2019 m. II ketv. 2020 m. II ketv. 972 943 791 840 870 1166 Balandis Gegužė Birželis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 39. 39. Remiantis SKPC 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. liepą SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. 2020 m. rugpjūtį 2020 m. rugsėjį 2,3 % 13,6 % 4,2 % 2019 m. III ketv. 2020 m. III ketv. *Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis. 1073 939 806 927 961 772 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 40. 40. Remiantis SKPC 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. spalį SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv. 2020 m. lapkritį 2020 m. gruodį 5,6 % 17,8 % 12,4 % 2019 m. IV ketv. 2020 m. IV ketv. *Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis. 967 898 1018 795 948 892 Spalis Lapkritis Gruodis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 41. 41. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 944 2310 1118 395 1622 1438 352 499 413 1966 801 2224 1259 540 1124 1572 386 694 484 2712 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. +37 % +38 % +39% -15 % -31 % SKPC pagalbą gavusių asmenų* pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. *Neįtrauktas SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius,nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės,ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 42. 42. Palyginus SKPC 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. duomenis*, pastebima, kad šiose apskrityse SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius: Smarkiai sumažėjo Panevėžio apskrityje (-30,7 %) Smarkiai išaugo Telšių apskrityje (39,1 %) Vilniaus apskrityje (37,9 %) Marijampolės apskrityje (36,7 %) *Neįtrauktas SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius,nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės,ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. Tolygiai augo Utenos apskrityje (17,2 %) Klaipėdos apskrityje (12,6 %) Tauragės apskrityje (9,7 %) Šiaulių apskrityje (9,3 %) 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. Tolygiai mažėjo Alytaus apskrityje (-15,1 %) Kauno apskrityje (-3,7 %)
 43. 43. SAA patyrusių ir SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymo pagal lytį palyginimas Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi moterys. 83 % Moterys nuo 18 m. Vyrai nuo 18 m. Vaikai iki 17 m. 2019 m. 2020 m. 16 % 1 % 81 % 18 % 1 % 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 44. 44. SAA patyrusių ir SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymo pagal amžiaus grupes palyginimas Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi šioms amžiaus grupėms priklausantys asmenys: • 30-59 m. • 18-29 m. • 65-84 m. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 15% 67% 6% 9% 2020 m. I-IV ketv. iki 17 m. 18-29 m. 30-59 m. 60-64 m. 65-84 m. 85 metų ir vyreni Neatsakė 15% 65% 6% 10% 2019 m. I-IV ketv.
 45. 45. 30% 34% 7% 4% 13% 6% 6% 2019 m. I-IV ketv. 29% 34% 6% 4% 13% 7% 7% 2020 m. I-IV ketv. Sutuoktinis (-ė) Sugyventinis (-ė) Buvęs partneris** Tėvas/motina/globėjas Sūnus/dukra Brolis/sesuo Kiti giminaičiai*** Smurtautojų pasiskirstymo pagal šeiminius ryšius* su nukentėjusiaisiais palyginimas *Įtrauktas ir asmenų,smurtavusių prieš nepilnamečius asmenis,skaičius. **Buvęs partneris - tai buvęs sutuoktinis (-ė) arba buvęs sugyventinis (-ė). ***Kiti giminaičiai grupei priklauso smurtavę seneliai,močiutės,anūkai,dėdės,tetos ir kiti artimi asmenys. Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai SKPC klientai nukentėdavo nuo: • sugyventinio (-ės) • sutuoktinio (-ės) • sūnaus (dukters) 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 46. 46. 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. SKPC statistikos apibendrinimas • 2020 m. I-IV ketv. SKPC gavo 525 pranešimais mažiau nei 2019 m. I-IV ketv. Galima daryti prielaidą, kad tam turėjo įtakos paskelbtas visuotinio karantino režimas. • 2020 m. birželio mėnesį buvo užregistruota net 39,4 % daugiau pranešimų nei 2019 m. birželio mėnesį, o SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius didesnis net 47,4 %. Šis 2020 m. birželį užfiksuotas pokytis gali būti siejamas su visuotinio karantino dėl COVID-19 pabaiga. • Pažymėtina, jog nepaisant to, kad 2020 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 4,2 % mažiau asmenų nei 2019 m. I-IV ketv., tačiau tuo pačiu metu specializuotą kompleksinę pagalbą sutiko priimti tik 2,1 % mažiau asmenų nei 2019 m. I-IV ketv. • Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi: – moterys (2019 m. I-IV ketv. – 83%, 2020 m. I-IV ketv. – 81 %); – 30-59 metų amžiaus grupei priklausantys asmenys; – asmenys, patiriantys esamo partnerio – sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) – smurtą. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 47. 47. Pirmoji ir antroji Covid-19 bangos ir smurtas artimoje aplinkoje Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) iš policijos dėl SAA gautų pranešimų ir savarankiškai pagalbos besikreipusių asmenų skaičius pirmojo ir antrojo visuotinių karantinų metu.
 48. 48. 220 218 205 195 191 194 240 244 186 226 255 196 222 249 284 277 323 +22 % +17 % Pirmoji banga I SKPC gautų pranešimų dėl SAA skaičiaus kitimas +24 % -24 % -23 % Nuo 2020 03 02 iki 2020 06 26
 49. 49. SKPC gautų pranešimų skaičiaus kitimas pirmojo visuotinio karantino metu Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki balandžio 3 d. tendencingai mažėjo. Tačiau balandžio 13–17 d. buvo gauta 24 % daugiau pranešimų nei balandžio 6–10 d. Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 15 d. gautų pranešimų skaičius augo. Gegužės 11–15 d. buvo gautas rekordinis pranešimų skaičius karantino metu – 255 pranešimai. Gaunamų pranešimų dėl SAAskaičiaus augimo tendencija laikėsi nuo gegužės 25 d. iki birželio 15 d., kai vidutiniškai kiekvieną savaitę buvo užregistruojama 29 pranešimais daugiau nei prieš tai buvusią. Paradoksalu, tačiau birželio 17 d. pasibaigus pirmojo visuotinio karantino apribojimams ir suvaržymams, birželio 22–26 d. buvo užfiksuotas rekordinis gautų pranešimų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu – 323 pranešimai. Nuo 2020 03 02 iki 2020 06 26
 50. 50. 223 237 253 232 211 211 176 241 169 295 409 208 242 -30 % Antroji banga I SKPC gautų pranešimų dėl SAA skaičiaus kitimas +7 % -8 % -17 % -9 % +37% +75% +39% -49 % +16 % Nuo 2020 10 26 iki 2021 01 22
 51. 51. SKPC gautų pranešimų skaičiaus kitimas antrojo visuotinio karantino metu Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki 2020 m. gruodžio 11 d. tendencingai mažėjo. Tačiau gruodžio 14–18 d. buvo gauta 37 % daugiau pranešimų nei gruodžio 7–11 d. Nuo gruodžio 14 d. iki dabar gaunamų pranešimų skaičius intensyviai svyruoja, kai kiekvieną savaitę, lyginant su anksčiau buvusia, gautų pranešimus skaičius tai smarkiai išauga, tai sumažėja (vidutiniškai 40–42 %). Nuo 2020 10 26 iki 2021 01 22
 52. 52. Covid-19 bangos ir SKPC gautų pranešimų skaičiaus procentinis kitimas savaitėmis 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 5 savaitė 6 savaitė 7 savaitė 8 savaitė 9 savaitė 10 savaitė 11 savaitė COVID-19 BANGOS Visuotinio karantino pradžia -6 % 7 % -2 % -9 % 24 % -17 % -24 % -30 % 13 % 39 % 13 % 16 % -8 % -5 % 0 % 2 % 37 % 2 % 75 % 22 % -49 % -23 % ANTRA PIRMA Tiek pirmojo, tiek antrojo karantino metu pastebimos šios SAA tendencijos: • 7-ąją ir 10-ąją savaitėmis gautų pranešimų skaičiaus staigus sumažėjimas, • o 8-ąją, 9-ąją ir 11-ąją savaitėmis – pranešimų augimas. Nors gautų pranešimų skaičiaus kitimo tendencijos savaitėmis pirmojo ir antrojo karantino metu yra panašios, tačiau pažymėtina, kad antrojo karantino metu pastebimi didesni svyravimai. I karantinas II karantinas
 53. 53. Visuotinių karantinų metu SKPC gautos informacijos dėl SAA apibendrinimas Pirmąją-vienuoliktąją savaitėmis SKPC vidutiniškai gavo: • pirmojo visuotinio karantino metu – po 214 pranešimų apie SAA; • antrojo visuotinio karantino metu – po 241 pranešimą apie SAA. Pirmojo karantino metu SKPC gautų pranešimų skaičius savaitėmis kito tolygiai, kai antrojo karantino metu pastebimi žymūs svyravimai. Jei remtis SKPC pirmojo karantino statistika, tai SKPC gautų pranešimų antrojo karantino metu skaičiaus tolesnio augimo galima tikėtis nuo 2021 m. sausio 18 d., t. y. nuo vienuoliktosios karantino savaitės. I karantinas II karantinas
 54. 54. Ačiū www.specializuotospagalboscentras.lt

×