Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 47 Ad

2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC

Download to read offline

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. I-III ketvirčių statistikos apžvalga.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. I-III ketvirčių statistikos apžvalga.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Moterų informacijos centras (19)

Advertisement

2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC

 1. 1. SKPC statistikos apžvalga Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. I-III ketvirčių statistikos apžvalga. Smurtas artimoje aplinkoje toliau – SAA. 2020 m. I-III ketvirčiai
 2. 2. Užregistruotų asmenų*, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje (SAA), pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. 2020 01 01 – 2020 09 30 *SAA patyręs asmuo, pagal LR apsaugos nuo SAA įstatymą, yra ir vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
 3. 3. Panėvežio aps. 1291 Šiaulių aps. 1720 Telšių aps. 815 Klaipėdos aps. 1228 Tauragės aps. 410 Marijampolės aps. 690 Alytaus aps. 910 Kauno aps. 2367 Vilniaus aps. 2721 Utenos aps. 427 400–499: 600–699: Užregistruotų asmenų skaičius: 800–899: 900–999: 1200–1299: 1700–1799: 2300–2399: 2700–2799: Iš viso** 12 655 **Iš viso užregistruotų asmenų skaičius nėra lygus užregistruotų asmenų pagal Lietuvos apskritis skaičiui,nes: ‒ 24 asmenys nenurodė savivaldybės,kurioje gyvena; ‒ 52 asmenims pagalba buvo teikta kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. 2020 m. I-III ketv.
 4. 4. Užregistruotų asmenų*, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje (SAA), pasiskirstymas Lietuvos apskrityse, atsižvelgiant į gyventojų skaičių. 2020 01 01 – 2020 09 30 *SAA patyręs asmuo, pagal LR apsaugos nuo SAA įstatymą, yra ir vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
 5. 5. Panėvežio aps. Šiaulių aps.Telšių aps. Klaipėdos aps. Tauragės aps. Marijampolės aps. Alytaus aps. Kauno aps. Vilniaus aps. Utenos aps. Užregistruotų asmenų skaičius*, tenkantis 10 000 gyventojų: *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 30,00-34,99 35,00-39,99 40,00-44,99 50,00-54,99 60,00-64,99 65,00-69,99 2020 m. I-III ketv.
 6. 6. Pranešė policija 94 % Kreipėsi savarankiškai 6 % Pagrindinis SKPC informacijos apie SAA įvykius šaltinis – POLICIJA. 2020 I-III ketv. buvo užregistruota 9012* nuo SAA nukentėję asmenų, iš kurių apie: *Eliminuotas vaikų,tapusių SAA liudininkais ar gyvenančių aplinkoje,kurioje buvo smurtauta,skaičius. 2931; 32% 3150; 35% 2931; 33% Užregistruotų asmenų skaičiaus pasiskirstymas 2020 metų ketvirčiais 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. Informacijos apie SAA įvykius šaltiniai 2020 m. I-III ketv.
 7. 7. 2020 I-III ketv. iš viso užregistruoti 12655* asmenys, iš kurių 4008 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę SAAliudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. 4008; 32% 8647; 68% Nepilnamečiaivaikai (iki 17 m.) Suaugę asmenys (18 m. ir daugiau) *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. Nepilnamečiai vaikai ir SAA 2020 m. I-III ketv.
 8. 8. Lyginant 2019 m. I-III ketv. ir 2020 I-III ketv., nustatyta, kad nukentėjusiųjų pasiskirstymas pagal lytį išliko nepakitęs: – moterys sudarė absoliučią daugumą (2019 I-III ketv. – 84 %; 2020 I-III ketv. – 81 %); – vyrai 2019 m. I-III ketv. sudarė 16 % nukentėjusiųjų, o 2020 m. I-III ketv. – 18 %. Smurtą patyrusių ir pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį 2020 I-III ketv. SKPC pagalbą gavo 9096 asmenys, iš kurių: 8256 asmenys užregistruoti 2020 I-III ketv., o 840 asmenų pagalba pradėta teikti iki 2020-01-01. 7335; 81% 1681; 18% Moterys Vyrai Vaikai 2020 m. I-III ketv.
 9. 9. 999 5003 451 713 78 91 291 1068 120 174 8 2080 7-17 m. 18-29 m. 30-59 m. 60-64 m. 65-84 m. 85 m. ir vyresni Neatsakė Moterys Vyrai Vaikai Nukentėjusių asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: • 30–59 m. – 67 %; • 18–29 m. – 14 %; • 65–84 m. – 10 %. Smurtą patyrusių ir pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių (I) 2020 m. I-III ketv.
 10. 10. Smurtą patyrę ir SKPC pagalbą gavę asmenys pagal lytį ir amžių 14 % 10 % 64 % 17 % 10 %68 % 30–59 m. 18–29 m. 65–84 m. 30–59 m. 18–29 m. 65–84 m. MOTERYS VYRAI 2020 m. I-III ketv.
 11. 11. Smurtautojų yra vyrai Nukentėjusiųjų yra moterys 80,6 % 88,9 % Nukentėję ir SKPC pagalbą gavę asmenys bei smurtautojai 2020 m. I-III ketv.
 12. 12. Moterų nukentėjo nuo vyrų Vyrų nukentėjo nuo vyrų 96,2 % 57,6 % Nukentėjusio ir SKPC pagalbą gavusio asmens bei smurtautojo santykis pagal lytį 2020 m. I-III ketv.
 13. 13. 259 283 52 197 353 341 196 2403 2767 495 174 888 237 371 Sutuoktinis (-ė) Sugyventinis (-ė) Buvęs sutuoktinis (-ės)/ sugyventinis (-ė) Tėvai/ globėjai Sūnus/ dukra Brolis/ sesuo Kiti giminaičiai Moterys Vyrai *Duomenys apie nepilnamečius asmenis,gavusius SKPC pagalbą,nėra įtraukti. Smurtą artimoje aplinkoje patyrę ir pagalbą gavę asmenys nukentėjo nuo: • 34 % sugyventinio (-ės); • 30 % sutuoktinio (-ės); • 12 % sūnaus 2020 m. I-III ketv.
 14. 14. SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal šeiminius ryšius su smurtautoju 32,2 % 21,0%12,1 % Nukentėjo nuo esamo partnerio 70,5 % Nukentėjo nuo savo vaiko Nukentėjo nuo esamo partnerio Nukentėjo nuo savo vaiko 18,5% Nukentėjo nuo brolio MOTERYS VYRAI *Esamas partneris – tai sutuoktinis (-ė) arba sugyventinis (-ė). 10,3 % 1,8 % Nuo sūnaus Nuo dukters 19,7 % 1,3 % Nuo sūnaus Nuo dukters 2020 m. I-III ketv.
 15. 15. SKPC veiklos rezultatai 654 3577 132 2940 1303 11286 17253 10651 Kita Tarpininkavimo ir atstovavimo Pažymų rengimo pagalba Psichologo pagalba Teisininko pagalba Konsultavimas Informavimas Veiksmų ir pagalbos priemonių plano sudarymas 2020 m. I-III ketv. uteiktos 47 796 pagalbos. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos 5 pagalbos. 2020 m. I-III ketv.
 16. 16. SKPC siūlomą pagalbą sutiko gauti 9096 asmenys, iš kurių: suteikta informavimo pagalba; suteikta konsultavimo pagalba; sudarytas/ tikslintas veiksmų ir pagalbos priemonių planas; suteikta teisinė pagalba; suteikta psichologo pagalba; parengtos pažymos institucijoms apie SKPC teiktą pagalbą; teikta kita pagalba. Tarpininkauta ir bendradarbiauta su kitomis institucijomis dėl 20 % visų užregistruotų asmenų. 99% 72% 92% 7% 13% 1% 5 % 2020 m. I-III ketv.
 17. 17. SKPC statistikos apibendrinimas • SKPC užregistravo 12655 asmenis, patyrusius SAA, iš kurių 4008 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę liudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. • SKPC pagalba buvo suteikta 9096 asmenims, iš kurių 840 asmenų pagalba pradėta teikti dar iki 2020-01-01. • Moterys sudarė absoliučią daugumą nukentėjusiųjų – 80,6 %, o 88,9 % smurtautojų yra vyrai. • 96,2 % moterų nukentėjo nuo vyrų, kai 57,6 % vyrų nukentėjo nuo vyrų. • Dažniausiai nuo SAA nukenčia asmenys, priklausantys 30-59 m. amžiaus grupei – tiek moterys (68 %), tiek vyrai (64 %). • Dažniausiai SKPC užregistruoti asmenys nukenčia nuo esamo partnerio smurto – tiek moterys (70,5 %), tiek vyrai (32,2 %). • 2020 m. I-III ketv. SKPC suteikė 47 796 pagalbas. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos 5 pagalbos. 2020 m. I-III ketv.
 18. 18. 2020 m. I, II ir III ketv. SKPC statistinių duomenų lyginamoji analizė Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. I ketv., II ketv. ir III ketv. statistinių duomenų lyginamoji analizė.
 19. 19. Užregistruotų asmenų skaičiaus*, tenkančio 10 000 gyventojų, kitimas Lietuvos apskrityse 16,44 15,36 13,32 11,20 22,42 22,16 16,37 22,44 9,10 11,08 42,6 28,9 26,5 32,2 40,6 47,4 27,3 41,2 22,9 22,3 68,3 41,9 38,3 50,8 61,6 65,9 45,0 62,6 34,4 33,0 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2020 m. I, II, III ketv. palyginimas
 20. 20. Didžiausias SKPC užregistruotų asmenų skaičius* 10 000 gyventojų atiteko: 2020 m. I ketv. Telšių, Panevėžio ir Šiaulių aps. 2020 m. I-II ketv. Šiaulių,Alytaus ir Telšių aps. 2020 m. I-III ketv. Alytaus, Šiaulių ir Telšių aps. 2020 m. I-III ketv. sparčiausiai šis rodiklis augo Alytaus apskrityje, kai: – 2020 m. I pusm. 10 000 gyventojų atiteko 26,2 SAA patyrusiais asmenimis daugiau nei 2020 m. I ketv., o – 2020 m. III ketv. – 25,7 asmenimis daugiau nei 2020 m. I pusm. ! Vidutinis šio rodiklio ketvirtinis prieaugis kitose Lietuvos apskrityse – 17,21 (2020 m. I pusm.) ir 17,00 (2020 m. III ketv.) *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2020 m. I, II, III ketv. palyginimas
 21. 21. SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius 2931 3150 2931 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. +7% -7% 2020 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d., nusistovėjus visuotinio karantino režimui, SKPC gavo net 7 % daugiau pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje nei prieš tai buvusį ketvirtį, t. y. 2020 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. 2020 m. I, II, III ketv. palyginimas
 22. 22. SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius 3272 3003 2821 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. -8% -6% Nors 2020 m. II ketv. buvo užregistruota 219 asmenų (7 %) daugiau nei 2020 m. I ketv., tačiau pažymėtina, kad 2020 m. II ketv. asmenų, sutikusių priimti specializuotą kompleksinę pagalbą, buvo net 8 % mažiau nei 2020 m. I ketv. 2020 m. I, II, III ketv. palyginimas
 23. 23. SKPC suteiktų pagalbų skaičius 14674 14665 17073 17227 16142 15904 Kontaktų skaičius* SKPC pagalbų skaičius 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. +17% +16% -5% -8% *Kontaktų skaičius – tai SKPC sėkmingų ir nesėkmingų bandymų susisiekti su nukentėjusiais asmenimis ir institucijomis skaičius. 2020 m. I-III ketv. SKPC suteikė 47 796 pagalbas. 2020 m. II ketv. tiek SKPC suteiktų pagalbų skaičius, tiek įvykusių ir neįvykusių kontaktų skaičius buvo 16-17 % išaugęs lyginant su 2020 I ketv. duomenimis. Šio rodiklio padidėjimui galėjo turėti įtakos 2020 m. II ketv. 7 % išaugęs pranešimų dėl SAA skaičius. 2020 m. I, II, III ketv. palyginimas
 24. 24. 2020 m. I, II ir III ketv. SKPC statistikos apibendrinimas 2020 m. I-III ketv. žymiausiai kito SKPC užregistruotų asmenų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų, šiose Lietuvos apskrityse: Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių. 2020 m. balandžio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d., nusistovėjus visuotinio karantino režimui, SKPC gavo net 7 % daugiau pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje nei prieš tai buvusį ketvirtį. Per vieną metų ketvirtį SKPC vidutiniškai suteikia 15 932 pagalbas. 2020 m. I, II, III ketv. palyginimas
 25. 25. 2019 m. I-III ketv. ir 2020 m. I-III ketv. SKPC statistinių duomenų lyginamoji analizė Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2019 m. I-III ketv. ir 2020 I-III ketv. statistinių duomenų lyginamoji analizė.
 26. 26. SKPC gautų pranešimų SAA skaičius pagal informacijos šaltinį Lyginant 2019 m. I-III ketv. ir 2020 m. I-III ketv. SKPC duomenis, nustatyta, kad smarkiai krito savarankiškai į SKPC pagalbos besikreipusių asmenų skaičius (-12 %), kai iš policijos buvo gauta tik 1,2 % mažiau pranešimų. 8575 8469 Informacijos šaltinis - POLICIJA 2020 m. I-III ketv. 2019 m. I-III ketv. 617 543 Informacijos šaltinis - SAVARANKIŠKAI 2020 m. I-III ketv. 2019 m. I-III ketv. -1,2 % -12,0 % 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 27. 27. SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius 2020 m. I-III ketv. SKPC gavo 180 pranešimų mažiau nei 2019 m. I-III ketv. Galima daryti prielaidą, kad tam turėjo įtakos COVID-19 ir visuotinio karantino sukurti apribojimai. 9192 9012 2020 m. I-III ketv. 2019 m. I-III ketv. -2 % 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 28. 28. 949 1000 956 1004 948 979 Sausis Vasaris Kovas Pranešimųskaičius,vnt. 2019 2020 Remiantis SKPC 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. sausį SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. 2020 m. vasarį 2020 m. kovą 5,8 % 5,2 % 2,4 % 2019 m. I ketv. 2020 m. I ketv.
 29. 29. 1069 1052 901936 958 1256 Balandis Gegužė Birželis Pranešimųskaičius,vnt. 2019 2020 Remiantis SKPC 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. balandį SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. 2020 m. gegužę 2020 m. birželį 8,9 % 39,4 % 12,4 % 2019 m. II ketv. 2020 m. II ketv.
 30. 30. 1219 1064 9821004 1066 861 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Pranešimųskaičius,vnt. 2019 2020 Remiantis SKPC 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. liepą SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. 2020 m. rugpjūtį 2020 m. rugsėjį 0,2 % 17,6 % 12,3 % 2019 m. III ketv. 2020 m. III ketv.
 31. 31. SKPC užregistruotų asmenų* pasiskirstymas Lietuvos apskrityse** 2019 m. I-III ketv. ir 2020 m. I-III ketv. *Su vaikais, tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. **Neįtrauktas užregistruotų asmenų sk., nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės, ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 1111 2321 1127 467 1526 1615 450 621 380 3029 910 2367 1228 690 1291 1720 410 815 427 2721 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv. -18 % -15 % -10 % +48 % +31 % +12 % 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 32. 32. Palyginus SKPC 2019 m. I-III ketv. ir 2020 m. I-III ketv. duomenis*, pastebimos šios SAA tendencijos: Sumažėjęs užregistruotų asmenų skaičius Alytaus apskrityje (-18,1%) Panevėžio apskrityje (-15,4%) Vilniaus apskrityje (-10,2%) Tauragės apskrityje (- 8,9%) Išaugęs užregistruotų asmenų skaičius Marijampolės apskrityje (47,8%) Telšių apskrityje (31,2%) Utenos apskrityje (12,4%) Nežymus užregistruotų asmenų skaičiaus augimas Klaipėdos apskrityje (9,0%) Kauno apskrityje (2,0%) Šiaulių apskrityje (6,5%) * Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 33. 33. 8184 9096 2020 m. I-III ketv.* 2019 m. I-III ketv. SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. I-III ketv. ir 2020 m. I-III ketv. +11,1% Nepaisant to, kad 2020 m. I-III ketv. buvo užregistruota 2 % mažiau SAApatyrusių asmenų nei 2019 m. I-III ketv., pažymėtina, jog 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu SKPC pagalbą sutiko gauti net 11,1 % daugiau asmenų nei 2019 m. *Įtrauktas asmenų,registruotų iki 2020 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2020 metais,skaičius (840 asmenų). 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 34. 34. 872 912 876 937 875 908 Sausis Vasaris Kovas Pranešimųskaičius,vnt. 2019 2020* Remiantis SKPC 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. sausį SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. 2020 m. vasarį 2020 m. kovą 7,5 % 4,1 % 3,7 % *Pateikiami duomenys apie 2020 m.užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis,t. y. asmenų,užregistruotų iki 2020 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2020 m., skaičius nėra įtrauktas. 2019 m. I ketv. 2020 m. I ketv.
 35. 35. 972 943 791 840 870 1166 Balandis Gegužė Birželis Pranešimųskaičius,vnt. 2019 2020* Remiantis SKPC 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. balandį SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. 2020 m. gegužę 2020 m. birželį 7,7 % 47,4 % 13,6 % *Pateikiami duomenys apie 2020 m.užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis,t. y. asmenų,užregistruotų iki 2020 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2020 m., skaičius nėra įtrauktas. 2019 m. II ketv. 2020 m. II ketv.
 36. 36. 1073 939 806 927 961 772 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Pranešimųskaičius,vnt. 2019 2020* Remiantis SKPC 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. liepą SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. 2020 m. rugpjūtį 2020 m. rugsėjį 2,3 % 13,6 % 4,2 % *Pateikiami duomenys apie 2020 m.užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis,t. y. asmenų,užregistruotų iki 2020 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2020 m., skaičius nėra įtrauktas. 2019 m. III ketv. 2020 m. III ketv.
 37. 37. SKPC pagalbą gavusių asmenų* pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2019 m. I-III ketv. ir 2020 m. I-III ketv. *Neįtrauktas SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius,nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės,ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą.2020 m. įtrauktass skaičius,kurie registruoti iki 2020 m. sausio 1 d. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 741 1529 790 282 1000 1047 277 375 297 1805 626 1787 906 399 875 1207 314 509 334 2090 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv. +36 %+41 % 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 38. 38. Palyginus SKPC 2019 m. I-III ketv. ir 2020 m. I-III ketv. duomenis*, pastebima, kad šiose apskrityse SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius: Sumažėjo Alytaus apskrityje (-15,5 %) Panevėžio apskrityje (-12,5 %) Smarkiai išaugo Marijampolės apskrityje (41,5 %) Telšių apskrityje (35,7 %) *Neįtrauktas SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius,nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės,ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. Tolygiai augo Kauno apskrityje (16,9 %) Vilniaus apskrityje (15,8 %) Šiaulių apskrityje (15,3 %) Klaipėdos apskrityje (14,7 %) Tauragės apskrityje (13,4 %) Utenos apskrityje (12,5 %) 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 39. 39. SAA patyrusių ir SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymo pagal lytį palyginimas Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-III ketv., tiek 2020 m. I-III ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi moterys. 84 % Moterys nuo 18 m. Vyrai nuo 18 m. Vaikai iki 17 m. 2019 m. 2020 m. 16 % 1 % 81 % 18 % 1 % 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 40. 40. SAA patyrusių ir SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymo pagal amžiaus grupes palyginimas 14% 66% 6% 10% 2019 m. I-III ketv. 14% 67% 6% 10% 2020 m. I-III ketv. iki 17 metų 18-29 metų 30-59 metų 60-64 metų 65-84 metų 85 metų ir vyreni Neatsakė Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-III ketv., tiek 2020 m. I-III ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi šioms amžiaus grupėms priklausantys asmenys: • 30-59 m. • 18-29 m. • 65-84 m. 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 41. 41. Smurtautojų pasiskirstymo pagal šeiminius ryšius* su nukentėjusiaisiais palyginimas 29% 34% 6% 5% 14% 6% 6% 2020 m. I-III ketv. Sutuoktinis (-ė) Sugyventinis (-ė) Buvęs partneris** Tėvas/motina/globėjas Sūnus/dukra Brolis/sesuo Kiti giminaičiai*** 30% 34% 7% 4% 13% 6% 6% 2019 m. I-III ketv. *Įtrauktas ir asmenų,smurtavusių prieš nepilnamečius asmenis,skaičius. **Buvęs partneris - tai buvęs sutuoktinis (-ė) arba buvęs sugyventinis (-ė). ***Kiti giminaičiai grupei priklauso smurtavę seneliai,močiutės,anūkai,dėdės,tetos ir kiti artimi asmenys. Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-III ketv., tiek 2020 m. I-III ketv. dažniausiai SKPC klientai nukentėdavo nuo: • sutuoktinio (-ės) • sugyventinio (-ės) • sūnaus (dukters) 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 42. 42. 2019 m. I-III ketv. ir 2020 m. I-III ketv. SKPC statistikos apibendrinimas 2020 m. I-III ketv. SKPC gavo 180 pranešimų mažiau nei 2019 m. I-III ketv. Galima daryti prielaidą, kad tam turėjo įtakos paskelbtas visuotinio karantino režimas. 2020 m. birželio mėnesį buvo užregistruota net 39,4 % daugiau pranešimų nei 2019 m. birželio mėnesį, o SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius didesnis net 47,4 %. Šis 2020 m. birželį užfiksuotas pokytis gali būti siejamas su visuotinio karantino dėl COVID-19 pabaiga. 2020 m. I-III ketv. specializuotą kompleksinę pagalbą sutiko priimti net 912 asmenų daugiau nei 2019 m. I-III ketv., nors 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo užregistruota net 180 asmenų mažiau nei 2020 m. Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-III ketv., tiek 2020 m. I-III ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi: – moterys (2019 m. I-III ketv. – 84%, 2020 m. I-III ketv. – 81 %); – 30-59 metų amžiaus grupei priklausantys asmenys; – asmenys, patiriantys esamo partnerio – sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) – smurtą. 2019 m. I-III ketv. 2020 m. I-III ketv.
 43. 43. Pirmoji COVID-19 banga ir smurtas artimoje aplinkoje Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) iš policijos dėl SAA gautų pranešimų ir savarankiškai pagalbos besikreipusių asmenų skaičius pirmojo visuotinio karantino metu.
 44. 44. 220 218 205 195 191 194 240 244 186 226 255 196 222 249 284 277 323 +22 % +17 % SKPC gautų pranešimų dėl SAA skaičiaus kitimas +24 % -24 % -23 % Nuo 2020 03 02 iki 2020 06 26
 45. 45. SKPC iš policijos gautų pranešimų skaičiaus kitimas nuo 2020 m. kovo 2 d. iki birželio 26 d. (I) Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki balandžio 3 d. tendencingai mažėjo. Tačiau balandžio 13–17 d. buvo gauta 24 % daugiau pranešimų nei balandžio 6–10 d. Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 15 d. gautų pranešimų skaičius augo. Gegužės 11–15 d. buvo gautas rekordinis pranešimų skaičius karantino metu – 255 pranešimai. Gaunamų pranešimų dėl SAAskaičiaus augimo tendencija laikėsi nuo gegužės 25 d. iki birželio 15 d., kai vidutiniškai kiekvieną savaitę buvo užregistruojama 29 pranešimais daugiau nei prieš tai buvusią. Paradoksalu, tačiau birželio 17 d. pasibaigus pirmojo visuotinio karantino apribojimams ir suvaržymams, birželio 22–26 d. buvo užfiksuotas rekordinis gautų pranešimų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu – 323 pranešimai. Nuo 2020 03 02 iki 2020 06 26
 46. 46. Ačiū www.specializuotospagalboscentras.lt

×