Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 27 Ad

Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020

Download to read offline

Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai” 2020 m. liepos mėn. „Moterų informacijos centras” užsakymu atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą apie smurtą artimoje aplinkoje.

Doc. Dr. Giedrė Purvaneckienė parengė apklausos rezultatų pristatymą Priežiūros komitetui.

Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai” 2020 m. liepos mėn. „Moterų informacijos centras” užsakymu atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą apie smurtą artimoje aplinkoje.

Doc. Dr. Giedrė Purvaneckienė parengė apklausos rezultatų pristatymą Priežiūros komitetui.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Moterų informacijos centras (20)

Advertisement

Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020

 1. 1. BALTIJOS TYRIMŲ APKLAUSOS APIE SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PROBLEMOS ŽINOMUMĄ PRISTATYMAS PRIEŽIŪROS KOMITETUI Doc. Dr. Giedrė Purvaneckienė Vilnius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2020-11-16
 2. 2. SVARBIAUSI PASTEBĖJIMAI • 18% Lietuvos gyventojų (23% moterų ir 12% vyrų) pasisakė patyrę smurtą artimoje aplinkoje; • Per karantino laikotarpį smurtas padažnėjo, jį patyrė 7% nukentėjusiųjų. • Vyrai dažniausiai patiria smurtą nuo tėvų (44% nukentėjusių), o moterys – nuo esamų ir buvusių sutuoktinių ar sugyventinių (85%); • Pagalbos niekur nesikreipė 60% nukentėjusiųjų, į policiją kreipėsi tik 15 %. • 53% nukentėjusių (72% vyrų ir 45% moterų) pareiškė, kad jie negavo jokios pagalbos, giminių pagalbą gavo 15% nukentėjusių, draugų – 10%, policijos, teisėsaugos – tik 9 %. • 73% apklaustųjų patartų artimam žmogui, patyrusiam smurtą artimoje aplinkoje, kreiptis į policiją, 18% - į moterų NVO. • Lietuvos gyventojai mano, kad dažiausiai smurtą artimoje aplinkoje patiria moterys (74%) ir vaikai (57%). • Absoliuti dauguma respondentų laiko smurtą artimoje aplinkoje nepateisinamu dalyku, tačiau tam tikrose situacijose 11% respondentų pateisintų kai kurių rūšių smurtą.
 3. 3. Palyginimas su 2019 m. • Padidėjo SPC žinomumas: 2019 m. nė vienas respondentas pats neįvardijo SPC kaip pagalbą teikiančios organizacijos, o 2020 – 16% respondentų. • Padidėjo nepakantumas smurtui artimoje aplinkoje: 2019 m. smurto artimoje aplinkoje nepateisino 79% gyventojų, o 2020 m. – net 89%. • Visais kitais atvejais pokyčiai nedideli, juos galima paaiškinti svyravimais paklaidų ribose.
 4. 4. Informacija apie tyrimą Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija “Baltijos tyrimai” 2020 m. liepos 16-30 d. Asociacijos “Moterų informacijos centras” užsakymu atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą apie smurtą artimoje aplinkoje. Tyrimo metu apklausta 1020 suaugusių Lietuvos gyventojų nuo 18 metų. Imtis – nacionalinė reprezentatyvi. Apklausa vyko asmeninio interviu respondento namuose būdu. Tyrime naudota maršrutinė atranka, apklausai atrenkant vieną namų ūkio narį (pagal artimiausio gimtadienio taisyklę). Tyrimo duomenys sverti pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės gyventojų sudėties statistinius duomenis (amžiaus, lyties ir gyvenvietės dydžio rodikliai). Tyrimo rezultatų paklaida neviršija 3 procentinių punktų (kai PI=0,95). 4
 5. 5. PATIRIA ARBA YRA PATYRĘ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE Taip 18% Ne 79% Nežino, neatsakė 3% 5
 6. 6. RESPONDENTAI, PATIRIANTYS/PATYRĘ SMURTĄ, % 76 77 69 86 78 79 18 17 29 12 19 18 6 5 2 1 2 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014 2015 2016 2017 2019 2020 Ne Taip N/N
 7. 7. PATIRIAMO SMURTO RŪŠYS (Patyrę smurtą artimoje aplinkoje, N=181), % 69 69 11 9 1 Fizinį Psichinį Ekonominį Seksualinį Neatsakė 7
 8. 8. PATIRIAMO SMURTO RŪŠYS, % 54 51 66 58 65 69 72 73 70 69 48 69 15 18 14 15 15 11 5 6 2 5 6 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2015 2016 2017 2019 2020 Fizinis Psichinis Ekonominis Seksualinis
 9. 9. Kada paskutinį kartą patyrė smurtą (N=181), % Per karantiną (šių metų kovo – birželio mėn.) 7% Per paskutinius 12 mėnesių 6% Per paskutinius 2 – 5 metus 18% Per paskutinius 6 – 10 metų 23% Seniau nei prieš 10 metų 44% Neatsakė 2%
 10. 10. RYŠYS SU SMURTAUTOJU (N=181), % 37 23 19 10 10 4 2 5 Nuo buvusio sutuoktinio /sutuoktinės Nuo tėvų/įtėvių Nuo dabartinio sutuoktinio (-ės) Nuo buvusio sugyventinio (-ės) Nuo kitų kartu gyvenančių asmenų Nuo dabartinio sugyventinio (-ės) Nuo sūnaus/dukters Neatsakė 10
 11. 11. SMURTAUTOJAI, % 18 19 51 47 42 43 15 23 42 41 12,4 10 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2019 2020 Buvę sut./sug. Dabartiniai sut./sug. Kiti kartu gyven.
 12. 12. KUR KREIPĖSI PAGALBOS (N=181), % 12 60 18 15 11 7 4 2 1 1 0 1 Pagalbos nesikreipiau Kreipiausi į giminaičius Kreipiausi į policiją ar kitas teisėsaugos… Kreipiausi į draugus Kreipiausi į medikus Kreipiausi į psichologą Skambinau psichologinės pagalbos telefonu Kreipiausi į dvasininką Kreipiausi į pagalbą teikiančią įstaigą,… Kitur Nežino, neatsakė
 13. 13. Į KĄ KREIPĖSI PATYRĘ SMURTĄ (N=181), % 70 65 53 70 60 60 11 13 20 8 20 18 12 11 24 16 14 15 15 11 10 2 11 11 7 5 1 7 6 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2015 2016 2017 2019 2020 Nesikreipė Giminės Policija Draugai Medikai
 14. 14. Kas padėjo patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje (N=181, atviras klausimas), % 53 15 10 9 5 4 4 4 1 0 0 5 Pagalbos negavo, niekas nepadėjo Giminaičiai Padėjo draugai Policija, teisėsauga Tėvai Medikai Kaimynai Psichologas Dvasininkas Vaikai Brolis, sesuo Neatsakė
 15. 15. ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ SMURTO AUKOMS, ŽINOMUMAS 15 Taip 48% Ne 45% Nežino, neatsakė 7%
 16. 16. ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ SMURTO AUKOMS, ŽINOMUMAS, % 39 40 61 68 45 48 61 60 39 32 50 45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2015 2016 2017 2019 2020 TAIP NE
 17. 17. ŽINOMŲ TEIKIANČIŲ PAGALBĄ ĮSTAIGŲ IR ORGNIZACIJŲ PAVADINIMAI (žinantys tokias įstaigas ar organizacijas, N=491), % 17 34 17 16 12 11 10 8 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Policija Miesto moterų krizių centras Specializuotos pagalbos centrai Pagalbos linija „112“ Miesto (kurio nors – nurodė pavadinimą) krizių centras Caritas, motinos ir vaiko namai Psichologinės pagalbos centrai / Pagalbos telefonų linijos / Pagalbos… Vaikų teisių apsaugos tarnyba (VTAT) Nevyriausybinės organizacijos (bendrai) Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ miesto skyrius Moters pagalbos moteriai / Moterų pagalbos centras Miesto šeimos krizių centras Psichologai / Psichologiniai kabinetai Miesto (kurio nors) moterų užimtumo ir informacijos centras Greitoji pagalba Į savivaldybę (bendrai) / Savivaldybės socialinės globos ir rūpybos skyrius Prokuratūra Raudonasis kryžius Kunigas / parapijos namai Vaikų telefono linija Nakvynės namai Vyrų krizių centras Moterų informacijos centras Jaunimo pasitikėjimo linija
 18. 18. KUR PATARTŲ KREIPTIS ARTIMAM ŽMOGUI, PATYRUSIAM SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE, % 18 73 25 20 18 3 0,3 4 Patarčiau kreiptis pagalbos į policiją Pasiūlyčiau pasikalbėti apie įvykusį smurtą Pats / pati bandyčiau sutramdyti smurtautoją Patarčiau kreiptis pagalbos į nevyriausybinę organizaciją Nieko nedaryčiau Kita Nežino, neatsakė
 19. 19. GIRDĖJO APIE SPECIALIZUOTUS PAGALBOS CENTRUS, % 48 47 46 52 50 49 2017 2019 2020 Taip Ne 19
 20. 20. ŽINO, KUR RASTI SPC (girdėję apie tokius centrus, N=467), % 20 Taip 67% Ne 29% Nežino, neatsakė 4%
 21. 21. PAŽĮSTA GIMINIŲ, DRAUGŲ, KAIMYNŲ, KURIE PATYRĖ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE, % 21 29 28 30 64 66 70 7 6 0 2020 2019 2017 Taip Ne Nežino, neatsakė
 22. 22. GIRDĖJO APIE RENGINIUS PRIEŠ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE ARBA MATĖ INFORMACIJĄ APIE TAI ŽINIASKLAIDOJE, % 22 Taip 44% Ne 47% Nežino, neatsakė 9%
 23. 23. GIRDĖJO APIE RENGINIUS PRIEŠ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE ARBA MATĖ INFORMACIJĄ APIE TAI ŽINIASKLAIDOJE, % 42 47 66 77 46 44 40 35 27 15 49 47 18 17 6 8 5 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2014 2015 2016 2017 2019 2020 TAIP NE N/N
 24. 24. Mano, kad būna tokių situacijų gyvenime, kai galima pateisinti ar atleisti kai kurias smurto artimoje aplinkoje formas 24 Fizinį 2% Psichologinį 2% Seksualinį 0% Ekonominį 2% Negalima pateisinti jokio smurto artimoje aplinkoje 89% Nežino, neatsakė 5%
 25. 25. Mano, kad niekada negalima pateisinti smurto artimoje aplinkoje, % 2 4 2 5 0 1 2 8 89 79 5 7 2020 2019 Psichologinį
 26. 26. Kokios visuomenės grupės patiria didesnį, nei kitos gyventojų grupės, smurtą artimoje aplinkoje ? 69 62 16 10 4 2 1 1 7 74 57 15 13 4 3 0 0 7 Moterys Vaikai Neįgalieji asmenys Pensininkai Kitų tautybių asmenys Vyrai Kitatikiai Visi vienodai Nežino, neatsakė 2019 2020 26
 27. 27. APIBENDRINIMAS • Palyginus su 2019 m., 2020 m. apklausos rezultatai skiriasi nedaug, tačiau išryškina keletą naujų faktų. • Esant viešinimui, teikiančių pagalbą institucijų ir organizacijų žinomumas didėja. • Esant švietėjiškai nepakantumo smurtui sklaidai, didėja ir nepakantumas smurtui. • 2021 m. tyrimo rezultatai turėtų parodyti covid-19 pandemijos ir karantinų įtaką gyventojų nuomonei apie smurtą artimoje aplinkoje.

×