Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація кабінету інформатики

презентація кабінету

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

презентація кабінету інформатики

 1. 1. Міністерство освіти і науки УкраїниМіністерство освіти і науки України Відділ освіти ОлександрівськоїВідділ освіти Олександрівської районної державної адміністраціїрайонної державної адміністрації Кіровоградської областіКіровоградської області Олександрівський НВК №2Олександрівський НВК №2
 2. 2. ШКОЛА – ЦЕШКОЛА – ЦЕ МІКРОМОДЕЛЬМІКРОМОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОГОМАЙБУТНЬОГО СУСПІЛЬСТВАСУСПІЛЬСТВА
 3. 3. Рік заснування - 1965Рік заснування - 1965Рік заснування - 1965Рік заснування - 1965 Місце заснування –Місце заснування – смт ОлександрівкаМісце заснування –Місце заснування – смт Олександрівка Засновник –Засновник – Олександрівська РДАОлександрівська РДАЗасновник –Засновник – Олександрівська РДАОлександрівська РДА Рік реформування - 1996Рік реформування - 1996Рік реформування - 1996Рік реформування - 1996
 4. 4. Завідувач кабінетом Вчитель інформатики та математики ОлефіренкоОлефіренко ЛюдмилаЛюдмила ІванівнаІванівна
 5. 5. Кабінет – це скарбниця методичного досвіду, де затишно учителеві та учням.
 6. 6. Кабінет інформатики – спеціально обладнаний учбово-методичний центр, який повинен забезпечувати найвищі рівні викладання – науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний. Кабінет має бути просторим, комфортним для учнів і вчителів. Він оснащений сучасними засобами навчання, шкіль- ним обладнанням згідно із санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.
 7. 7. Основна мета роботиОсновна мета роботи кабінету -кабінету - забезпечення оптимальних умов для організації навчально- виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
 8. 8. • організація роботи факультативів, позакласних та виховних заходів; • проведення засідань методичних об’єднань учителів; • індивідуальна підготовка вчителя до уроків; • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам. • створення передумов для організації колективного, індивідуального та диференційованого навчання; • реалізація практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
 9. 9. Нормативно-правовеНормативно-правове забезпечення кабінету:забезпечення кабінету: державні документи, документи, які регулюютьдержавні документи, документи, які регулюють роботу кабінетуроботу кабінету.. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004р. №601 у частині оформлення навчальних кабінетів. •Конституція України; •Закон України “Про загальну середню освіту”; •Державний стандарт базової і повної середньої освіти;
 10. 10. Документи, які регулюютьДокументи, які регулюють роботу кабінету:роботу кабінету: • Паспорт кабінету; • Положення про кабінет інформатики; • План роботи кабінету на рік; • Інвентарна книга; •Розклад уроків і позакласних занять; •Акт-дозвіл на проведення занять •Інструкція з техніки безпеки під час роботи за комп’ютером; •Посадова інструкція завідувача кабінету інформатики;
 11. 11. РОБОЧЕ МІСЦЕ ВЧИТЕЛЯ
 12. 12. Куточок з техніки безпекиКуточок з техніки безпеки
 13. 13. Стенд “Безпека в Інтернеті”
 14. 14. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ТАНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ
 15. 15. РОЗРОБЛЕНО ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ІРОЗРОБЛЕНО ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ І ПРАКТИЧНІ РОБОТИ ДО КОЖНОЇ ТЕМИПРАКТИЧНІ РОБОТИ ДО КОЖНОЇ ТЕМИ
 16. 16. РОЗРОБЛЕНО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОНСПЕКТИ УРОКІВ ДО КОЖНОЇ ТЕМИ
 17. 17. Додаткова література
 18. 18. Методична періодика з інформатики та комп'ютерної техніки
 19. 19. Зона предметногоЗона предметного вивченнявивчення ІКТ - 10 ПКІКТ - 10 ПК (кабінет інформатики)(кабінет інформатики) Зона предметногоЗона предметного вивченнявивчення ІКТ - 10 ПКІКТ - 10 ПК (кабінет інформатики)(кабінет інформатики)
 20. 20. ПрограмнеПрограмне забезпеченнязабезпечення МедіатекаМедіатека школи -22школи -22 Ліцензійні –16Ліцензійні –16
 21. 21. У КАБІНЕТІ ВІДБУВАЮТЬСЯ МЕТОДИЧНІУ КАБІНЕТІ ВІДБУВАЮТЬСЯ МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ, УРОКИ З РІЗНИХОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ, УРОКИ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВПРЕДМЕТІВ
 22. 22. УРОКИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ВЧИТЕЛІ З РІЗНИХУРОКИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ВЧИТЕЛІ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗАПИСУЮТЬСЯ ВПРЕДМЕТІВ ЗАПИСУЮТЬСЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ ЖУРНАЛАХСПЕЦІАЛЬНИХ ЖУРНАЛАХ
 23. 23. Школа має власнийШкола має власний сайтсайт http://http://alexschooln2.ucoalexschooln2.uco z.ru/z.ru/ Даний ресурс наповнюється розробками вчителів, учнів, головними новинами школи. Наповненням займається вчитель інформатики та учні 11 класу

×