Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Захист економічної конкуренції

473 views

Published on

Захист економічної конкуренції

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Захист економічної конкуренції

 1. 1. ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (PROTECTION OF ECONOMIC COMPETITION) ВИКОНАЛИ: САМІРКХАНОВА АЛІНА, ЖИВОВ ПАВЛО ЕМБ-502
 2. 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ • Основними нормативно - правовими актами, які регулюють подання та розгляд заяв, є закони України: • «Про Антимонопольний комітет України» • «Про захист економічної конкуренції» • «Про захист від недобросові сної конкуренції» • Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ).
 3. 3. ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ • Особами, які мають право подавати заяву відповідно до абзацу другого частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції» або частини першої статті 28 Закону України «Про захист від недоброс овісної конкуренції», є суб'єкти господарювання інші фізичні та юридичні особи постачальники чи покупці відповідача конкуренти
 4. 4. ПОРУШЕННЯМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ЗОКРЕМА, Є: зловживання монопольним (домінуючим) становищем Антиконкурентні дії органів влади,аорганів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю антиконкурентні узгоджені дії; концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України у разі, якщо наявність такого дозволу необхідна
 5. 5. АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА • Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. • Антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку товару, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). • Особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет України чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
 6. 6. УЗГОДЖЕНІ ДІЇ, ЯКІ НЕ ПРИЗВОДЯТЬ ДО СУТТЄВОГО ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВСЬОМУ РИНКУ, ЧИ В ЗНАЧНІЙ ЙОГО ЧАСТИНІ, МОЖУТЬ БУТИ ДОЗВОЛЕНІ АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ, ЯКЩО УЧАСНИКИ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ДОВЕДУТЬ, ЩО ЦІ ДІЇ СПРИЯЮТЬ: вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару техніко-технологічному, економічному розвитку розвитку малих або середніх підприємців оптимізації експорту чи імпорту товарів розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари раціоналізації виробництва
 7. 7. АНТИКОНКУРЕНТНИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОРГАНІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ, ЗОКРЕМА, ВИЗНАЮТЬСЯ:  заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприємництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності  реалізацію певних видів товарів;пряме або опосередковане примушення суб’єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об’єднань  пряме або опосередковане примушення суб’єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів  надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів
 8. 8. СУБ’ЄКТИ ПОРУШЕННЯ органи місцевого самоврядування межах їхніх самоврядних повноважень або делегованих їм повноважень органів виконавчої влади органи адміністративно-господарського управління та контролю суб’єкти господарювання, об’єднання особи в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм повноважень органів влади органи влади в межах їхніх владних повноважень міністерства та інші центральні органи виконавчої влади державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб’єктів природних монополій
 9. 9. ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ • Зловживанням монопольним становищем вважаються: • нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, включаючи нав'язування товару, не потрібного контрагенту; • обмеження або припинення виробництва, а також вилучення товарів з обороту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; • інші дії, вчинені з метою створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) суб'єктів господарювання; • встановлення монопольно високих або дискримінаційних цін (тарифів) на свої товари, що призводить до порушення прав споживачів або обмежує права окремих споживачів; • встановлення монопольно низьких цін (тарифів) на свої товари, що призводить до обмеження конкуренції
 10. 10. МОНОПОЛІЇ УКРАЇНИ Мегаполіс-Україна Рік заснування: 2010 Частка ринку: 98% ринку дистрибуції тютюнових виробів Фінансові результати: за підсумками 2017 року Мегаполіс-Україна отримав 1,217 млрд грн прибутку при чистому доході в 32,001 млрд грн Основний власник: Борис Кауфман і громадяни Ірландії і Великобританії Авангард Рік заснування: 2003 Частка ринку: 49% ринку яєць Фінансові показники до: 2017 рік закінчив зі збитком $ 26,918 млн доларів при виручці в $ 419,618 млн Основний власник: Олег Бахматюк Миронівський хлібопродукт Рік заснування: 2003 Частка ринку: 52% ринку курятини Фінансові показники: 2016 рік закінчив зі збитком $ 412 млн при виручці в $ 1,379 млрд Основний власник: Юрій Косюк ПриватБанк Рік заснування: 1992 Частка ринку: 60% безготівкових розрахунків українців проходить через термінали ПриватБанку Фінансовий результат: 749 млн грн Основной власник: Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов
 11. 11. КОНЦЕНТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ • Понад 300 підприємств з'явилося в нашій країні за три роки. • Зокрема, побудовано 124 і будується ще 57 заводів. В основному - біогазові, по переробці сільськогосподарської сировини та сміття. Розвивається енергетика. Здано, або на черзі, 69 сонячних, 12 вітрових, 8 гідроелектростанцій. Т • відкрилося 22 індустріальних парку та чотири десятки елеваторів і зернових терміналів
 12. 12. Більшість нових підприємств - невеликі і належать до сировинних галузях. Технологічних виробництв повного циклу майже немає. У 2016-2017 роках ВВП України зріс лише на 4%, в той час як в сусідній Румунії, а також ряді азіатських країн (В'єтнам, Індія, Монголія) - на 7-10%
 13. 13. НЕПРАВОМІРНІ УГОДИ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА • Неправомі́рними уго́дами між суб'є́ктами господарюва́ння визнаються угоди або погоджені дії, спрямовані на: • встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; • розподіл ринків за територіальним принципом, обсягом реалізації чи закупівлі товарів, їх асортиментом або за колом споживачів чи за іншими ознаками — з метою їх монополізації;усунення з ринку або обмеження доступу до нього продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.
 14. 14. НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА • Загальне визначення поняття ділової репутації міститься в Законі України “Про банки і банківську діяльність”, прийнятому 7 грудня 2000 р. Згідно з ст. 2 вказаного закону ділова репутація — це “відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а та- кож відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи” (визначення терміна в редакції Закону No 3024-VI від 15.02.2011). Неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки неправомірне використання товару іншого виробника копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника порівняльна реклама
 15. 15. НЕПРАВОМІРНЕ ЗБИРАННЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО Є КОМЕРЦІЙНОЮ ТАЄМНИЦЕЮ • Під незаконним збиранням слід розуміти пошук і добування протиправним або злочинним способом відомостей, що складають комерційну таємницю • Це може бути, наприклад, • викрадення будь-яким способом відповідних документів або предметів, • ознайомлення з ними, їхня покупка або придбання шляхом застосування насильства, заподіяння шкоди або загроз, виготовлення копій документів, • аналіз відкритих джерел (рекламних матеріалів, доповідей на конференціях, симпозіумах, виставках тощо), прослуховування телефонних розмов, перлюстрація поштової кореспонденції, • візуальне спостереження і підслуховування усних розмов (у тому числі за допомогою застосування спеціальних технічних засобів негласного одержання інформації), фотографування, кіно- або відео зйомка, проникнення до комп'ютерних систем
 16. 16. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ • Однією з основних функцій органів, що здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, є розгляд справ про його порушення. • Ця діяльність Антимонопольного комітету здійснюється відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції", норми якого визначають порядок розгляду Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, виконання, перевірки, перегляду прийнятих ними рішень, а також порядок оскарження рішень органів Антимонопольного комітету
 17. 17. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ органами АМКУ: Комітетом Постійно діючою адміністративною колегією Комітету адміністративною колегією територіального відділення АМКУ тимчасовою адміністративною колегією Комітету; державним уповноваженим АМКУ
 18. 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ • Згідно зі ст. 37 ГКУ вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, зумовлює адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність винних осіб суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом. • Правомірні відносини у сфері економічних відносин і захист конкуренції забезпечуються різними засобами, у тому числі юридичною відповідальністю. Як відомо, юридична відповідальність є заходом державного примусу і осудження, що застосовується за здійснення правопорушення і пов'язаний з покладанням на винну особу обов'язку витерпіти несприятливі наслідки особистого і майнового характеру.
 19. 19. ДИСКРЕДИТАЦІЯ ЯК ФОРМА НЕСУМЛІННОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Короткий зміст наведених прикладів по дискредитації Вид поширених відомостей Форма поширення відомостей Відомості про те, що на українському ринку грилів-барбекю існує безліч підробок, що супроводжуються товарним знаком конкурента і фотографією його продукції Стаття на сайті, що супроводжується фотографією продукції конкурента Непідтверджені відомості про незаконні дії посадової особи конкурента по переоформленню автотехніки на підконтрольну собі компанію без оплати Листи на адресу контрагентів конкурента Відомості про непрацездатність автоматичних систем протипожежного захисту на об'єкті, що обслуговується конкурентом Повідомлення про недоліки, видане об'єкту, яке обслуговується конкурентом
 20. 20. КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЕДЕНИХ ПРИКЛАДІВ ПО ВВЕДЕННЮ В ОМАНУ Форма вираження Ціна товару:Вказівка аптекою, що продає ліки в роздріб, на застосування оптових цін їх реалізації Фірмове найменування розповсюджувача Виробник продукції:Введення в обіг товару, етикетка якого схожа на етикетку аналогічного товару конкурента Дизайн етикетки товару Технічні характеристики товару:Поставка товару з технічними характеристиками, що не збігаються з заявленими Заявка на участь у відкритому аукціоні в електронній формі Споживчі властивості і якість товару:Вказівка на упаковці товару недостовірних відомостей про його складі, найменуванні, проставлення знака відповідності ГОСТ Маркування на упаковці товару
 21. 21. ПРИКЛАД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ • За даними Reuters, найбільший в світі виробник мікросхем для ПК Intel Corp оштрафований Єврокомісією на € 1,06 млрд за недобросовісну конкуренцію. • У заяві Єврокомісії, оприлюдненому 13 травня 2009 р констатується факт нанесення шкоди корпорацією Intel мільйонам європейських конкурентів за допомогою багаторічного навмисного витіснення конкурентів з ринку мікросхем для ПК.
 22. 22.  Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Боно Україна" на 85 тис. Грн за порушення закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".  Порушення виразилося у продажу на території України кормів для котів і собак під торговою маркою "Супер баланс" в упаковках, фонові кольори яких, на думку комітету, є імітацією упаковок кормів Whiskas та Pedigree виробництва корпорації Mars Incorporated.  Зазначена маркетингова стратегія ТОВ "Боно Україна" була кваліфікована як "паразитує конкуренція". Крім того, АМКУ зобов'язав виробника кормів ТМ "Супер баланс" протягом місяця вилучити з торговельної мережі та утилізувати продукцію в спірній упаковці.
 23. 23. НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ВІДНОСНО NIKE • Цікава стратегія патентування у американського гіганта Nike щодо снікерсів Flyknit з текстильним дизайном. • Nike, захищаючи свої нові (на той час) кросівки, запатентував їх верхню частину. При цьому компанія отримала кілька патентів - вони охороняють як весь візерунок моделі, так і його окремі елементи. • Для порушення патентних прав виявилося досить зобразити візерунок у вигляді хвилеподібної лінії, в чому Nike звинуватив Проте великого американського виробника взуття – Skechers.
 24. 24. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ • 1. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 № 3659-XII// Відом. Верховної Ради України.- 14.12.1993.-№ 50.- Ст. 472. • 2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III// Відом. Верховної Ради України.- 23.03.2001.-№ 12.- Ст. 64. • 3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР// Відом. Верховної Ради України.-03.09.1996.-№ 34.- Ст. 164. • 4. Про затвердження Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 р. за № 90/299 : [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/ • 5. Ярешко О. Ділова репутація суб’єктів господарювання (порівняльний аспект): авто- реф. дис. ... наук: спеціальність 12.00.04 — господарське право, господарсько-проце- суальне право. Київ. 2011. 19 с.

×