Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Торговельні марки. Майданик Л.Р.

1,600 views

Published on

Торговельні марки. Майданик Л.Р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Торговельні марки. Майданик Л.Р.

 1. 1. ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ Майданик Л.Р. асистент кафедри інтелектуальної власності Юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка
 2. 2.  Торговельна марка це - позначення, яке використовується учасниками цивільного обороту для індивідуалізації певних товарів та/або послуг  Торговельна марка має різні поняття: торговельна марка, знак для товарів і послуг, товарний знак, товарна марка, бренд тощо.  Основна функція торговельної марки - розпізнавальна, тобто виокремлення товарів і послуг одних виробників від інших Що таке торговельна марка?
 3. 3.  Цивільний кодекс України  Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»  Паризька конвенція про охорону промислової власності  Угода ТРІПС Законодавче регулювання
 4. 4.  Словесні ТМ, які складаються лише зі слів, літер, словосполучень тощо  Зображувальні ТМ, які складаються лише з малюнків, кольорів тощо  Комбіновані ТМ, які поєднують згадані вище два види  Нетрадиційні ТМ, такі як звукові, світлові, запахові, тактильні тощо Види торговельних марок
 5. 5. Словесні та зображувальні ТМ
 6. 6. Комбіновані ТМ
 7. 7. Інші види ТМ
 8. 8. Інші види ТМ
 9. 9.  Позначення не може зображувати чи імітувати:  державні герби, прапори та інші державні символи ;  офіційні назви держав;  емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;  офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;  нагороди та інші відзнаки,звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;  складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;  складаються лише з позначень чи даних, що є описовими ; Умови надання правової охорони ТМ
 10. 10.  промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;  назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;  прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. Умови охороноздатності ТМ
 11. 11. Правоволоділець ТМ має право:  використовувати позначення,  перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати цю торговельну марку іншим особам Зміст прав на ТМ
 12. 12. Зображення ТМ та перелік класів товарів і послуг у Свідоцтві на знак для товарів і послуг визначають обсяг правової охорони знаків  Торговельні можуть використовуватись в межах класів товарів і послуг згідно з Міжнародною Класифікацією Товарів і Послуг для яких вони були зареєстровані  В останній 10 редакцій МКТП міститься 45 класів: 34 класи для товарів і 11 для послуг Обсяг прав на ТМ
 13. 13.  Права на торговельну марку підтверджуються охоронним документом Свідоцтвом на знак для товарів і послуг  Свідоцтво видається Державною службою інтелектуальної власності за результатами двох експертиз: формальної та кваліфікаційної і діє протягом 10 років  Однак правова охорона надається знаку з дня подачі заявки до відповідної установи (Укрпатенту)

×