Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Viewers also liked(17)

Advertisement

Similar to 47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο(20)

More from Kvarnalis75(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο

 1. Ενότητα 47η : Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Μπακάλης Κώστας (history-logotexnia.blogspot.com).
 2. π πΧάρτης της Ελλάδας υ ό τρι λή :Κατοχή : κόκκινο Γερμανοί : γαλάζιο Ιταλοί π : ράσινο Βούλγαροι π : π π (μ λε ρο ολεμική κτήση ιταλικό )έδαφος http://el.wikipedia.org/wiki
 3. Α. Ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940-1941)
 4. 15 Αυγούστου 1940 Ο ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΣ» ◄  Φύλλο του Ασύρματου  16 1940. της ης Αυγούστου π '40. ,Το έ ος του Λαϊκή εικονογραφία  Ιστορική και Εθνολογική , 1987, . 38. Εταιρεία της Ελλάδος Αθήνα σ
 5. Το ιταλικό τελεσίγραφο … η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν -ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας- το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων, … ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. … π πΗ Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί α ό την Ελληνικήν Κυβέρνησιν ό ως μη εναντιωθή πεις την κατάληψιν ταύτην και ό ως π πμη αρεμ οδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων … Τα στρατεύματα ταύτα πδεν αρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού π π ,και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν ροτίθεται οσώς … να π π .θίξη ο ωσδή οτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος … ,Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν η αντίστασις παυτή θα καμφθή δια των ό λων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε , π π .τας ευθύνας αι ο οίαι ήθελον ροκύψη εκ τούτου 28 1940/Αθήναι τη η Οκτωβρίου ΧΙΧ
 6. ◄ Η διάταξη του Ιταλικού και του Ελληνικού στρατού τον 1940Οκτώβριο του http://el.wikipedia.org/wi
 7. ► Στην Ελλάδα κηρύσσεται εθνική επιστράτευση
 8. ▲ π πΕμ ρός της Ελλάδος αιδιά  π π / πΥφυ ουργείον Τύ ου Εκτύ ωσις . . π . Λιθ Β Πα αχρυσάνθου Έγχρωμη 100x70 . λιθογραφία εκ Έργο πφιλλοτεχνημένο α ό τον Κώστα π . Γραμματό ουλο ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής . Εταιρείας της Ελλάδος
 9. ◄ Α π . π .ναχώρηση για το Μέτω ο Α οχαιρετισμός ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της .  Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 10. ▲ π : 28 - 13 1940.Πρώτη Ιταλική ε ίθεση Οκτωβρίου Νοεμβρίου
 11. ► Ακολούθησε όμως μια ηρωική ελληνική αντεπίθεση.
 12. ▲ π : 14 1940 - 1941.Ελληνική αντε ίθεση Νοεμβρίου Μάρτιος ► πΑυτοκόλλητο ου κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1940-41 πγια τον έρανο υ έρ του αγώνα της Ελλάδας εναντίον των κατακτητών
 13. ▲ : π 1940Αλέξανδρος Αλεξανδράκης Ο ζωγράφος του έ ους του !Αέρα
 14. ◄ .Αργυρόκαστρο πΑνά αυση σ . τρατιωτών ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής . Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/ ► π πΣτιγμιότυ ο α ό το αλβανικό π . μέτω ο ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής .και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 15. ► Στο μέτωπο. Μέσα στα χιόνια
 16. ◄ : π . Μέσα στα χιόνια Στο Αλβανικό Μέτω ο πΗ φωτογραφία τραβήχτηκε α ό το Λάζαρο . Ακερμανίδη π. , Σ Μελετζή Με τους αντάρτες στα ,βουνά   1996, . 4. ©Αθήνα εικ Λάζαρος Ακερμανίδης http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/ ► 17 1940.Νοεμβρίου Βολή πυροβολικού στο ύψωμα της . VIII . Καστάνιανης Μεραρχία ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και . Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/g allery/index.html
 17. http://pheidias.antibaro.gr/1940/photos.htm#events4
 18. π πΟ ελληνοϊταλικός όλεμος μέσα α ό δύο μαρτυρίες -στρατιωτών λογοτεχνών .α   , . π πΤο κρύο ήταν φοβερό αφάνταστο Α ό το κρύο αυτές τις ώρες σού ονούσε ‘ , , π ,κυριολεκτικά η ψυχή και σου ρχόταν σα μωρό να μ ήξεις τα κλάματα έτσι χωρίς ’ . π’ πνα ξέρεις κι εσύ τι ζητάς και τι θα βγάλεις μ αυτό Α το εριορισμένο του χώρου π , ,δεν μ ορούσες να κάνεις δυο βήματα και καθόσουν εκεί ακίνητος ξυλιασμένος ‘ π , π πέτσι σα να χει αγώσει κι αυτό το ίδιο το μυαλό σου χτυ ώντας μόνο α ό καιρό σε ‘ ’ , π π .καιρό το να σου χέρι με τ άλλο έτσι σαν στο στίχο της α ελ ισίας του Σολωμού .Γ π , π π (1946-47Μ εράτης Το λατύ οτάμι ), , 1992, . 145.Ερμής Αθήνα σ . β π , π π’ ,Νύχτα άνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα ένας ίσω α τον άλλο ίδια . π π π π , π ,τυφλοί Με κό ο ξεκολλώντας το οδάρι α ό τη λάσ η ό ου φορές . π π ,εκατοβούλιαζε ίσαμε το γόνατο Ε ειδή το ιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω . πκαθώς μες στην ψυχή μας Και τις λίγες φορές ό ου κάναμε στάση να , π , ,ξεκουραστούμε μήτε ου αλλάζαμε κουβέντα μονάχα σοβαροί και αμίλητοι ’ , - . π ,φέγγοντας μ ένα μικρό δαδί μία μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα Ή φορές άλι αν , π ,ήταν βολετό λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσσα ώρες ολλές . , πόσο να τρέξουν τα αίματα Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό κι ήταν αυτό ιο π’ π .κι α την κούραση ανυ όφερτο . , (1960).Οδ Ελύτης Άξιον Εστί
 19. http://pheidias.antibaro.gr/1940/photos.htm#events4
 20. ◄ π . πΓελοιογραφία του ξένου Τύ ου Έκ ληξη και π π πθαυμασμός για το χτύ ημα ου δέχτηκε η Ιταλία α ό την . Ελλάδα (Blocking the Kick: π ). 1940-Α οκρούοντας το σουτ 1941.  ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και . Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 21. ► πΜια α ό τις εκατοντάδες πγελοιογραφίες ου κυκλοφόρησαν πτην ε οχή του Ελληνοϊταλικού π πολέμου με θέμα τις ε ιτυχίες του .ελληνικού στρατού Κεντρικό π π πρόσω ο ου διακωμωδείται ο .Μουσολίνι ◄ π , πΈλληνας στρατιώτης άνω σε μοτοσικλέτα λάφυρο α ό , πτον ιταλικό στρατό στην ο οία έχει . 1940–1941κρεμάσει την ελληνική σημαία Χειμώνας
 22. ▲ π " π " πΤο υ οβρύχιον Πα ανικολής καταβυθίζει τρία ιταλικά ο λιταγωγά εις την Αδριατικήν 24 1940". 1. π , 2. π , 3. π ,Δεκεμβρίου Κόλ ος Αυλώνος Ιταλικά αερο λάνα Ιταλικά ο λιταγωγά 4. , 5. π , 6. π π π , 7.Ιταλικά βυθιζόμενα Ιταλικά αερο λάνα Το ερισκό ιον του υ οβρυχίου Η π .  , , παύλαξ της τορ ίλλης Πάνω δεξιά σε ένθετη σύνθεση εικόνα του υ οβρυχίου και οι π :  E / π " π ". ε ιγραφές Ο εκδικητής της ΛΛΗΣ Το ένδοξον υ οβρύχιον Πα ανικολής E / . π / / 4/ . . A.E. κδοτικός Οίκος Γεωργ Πα αδημητρίου Αθήναι Νο Κ Π Καρύδη π 38x60 ./ 42x64 . . . . Έγχρωμη εκτύ ωση εκ εκ Έργο Ν Ι Κ , . Αθήνα Συλλογή Πολεμικού Μουσείου http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 23. ◄ " π / πΟ ελληνοϊταλικός όλεμος Η ανωλεθρία της π πιταλικής αερο ορίας υ ό των γενναίων π ". αερο όρων μας O "M. "Έκδοσις ίκου Σαλίβερου A.E.  π 38x52 ./ 42x63 .  ,Έγχρωμη εκτύ ωση εκ εκ Αθήνα . . . ., . 4957/14 (31).  ©Συλλογή Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/ind ex.html ► πΈλληνες στρατιώτες μ ροστά πστα α ομεινάρια ιταλικού παερο λάνου στο αλβανικό π . 1940–1941μέτω ο Χειμώνας
 24. ► . .Μέτσοβο Κατάρα Καθαρισμός οδού π . α ό τις γυναίκες της Πίνδου ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και . Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/ gallery/index.html
 25. ▲ " π π : , , , π ,Ο ατριωτισμός των Η ειρωτών Χωρικοί άνδρες γυναίκες αιδιά αναβιβάζουν εις π π , ". τας κορυφάς της Πίνδου ό λα και ολεμοφόδια βοηθούντες τον στρατό μας Αρχαίος . ./ - / πεκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α Ε Αθήναι Πλατεία Συντάγματος Εγκεκριμένος υ ό του π π .  46x66 ./ 52x73 .  ,Υ ουργείου Τύ ου και Τουρισμού Έγχρωμη λιθογραφία εκ εκ Αθήνα Συλλογή . . . ., . 4955/16.  ©Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 26. ◄ 1941. ... Για τους στρατιώτες π . .Εκτύ ωσις λιθ Β π /Πα αχρυσάνθου Ανωτάτη Σχολή Καλών - 7500-10000. Τεχνών Εργαστήριο χαρακτικής 100x68 . Έγχρωμη λιθογραφημένη αφίσα εκ π . Έργο φιλοτεχνημένο α ό τη Βάσω Κατράκη ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της . Ελλάδος © Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδοςhttp://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html http://pheidias.antibaro.gr/1940 /photos.htm#events4
 27. ◄ Δεύτερη πΙταλική ε ίθεση 9 - 23Μαρτίου π 1941Α ριλίου 1941 . π π .θάνατος Μεταξά Νέος ρωθυ ουργός ο Αλ .Κορυζής  1941 πΣτις αρχές Μαρτίου οι Έλληνες α έκρουσαν και τη νέα εαρινή πε ίθεση των Ιταλών
 28. ► πΟ Ευρω αϊκός πΤύ ος μιλά για τις ελληνικές νίκες στο αλβανικό πμέτω ο Αντιφασιστική Νίκη
 29. Β. Ελληνογερμανικός πόλεμος (Απρίλης 1941)
 30. ▲ πΚαταστροφές α ό τον γερμανικό βομβαρδισμό 6 π . π πτου Πειραιά στις Α ριλίου Η αερο ορική ε ίθεση πστον Πειραιά δεν ροξένησε μεγάλες καταστροφές πόμως οι υρκαγές και οι εκρήξεις εξαιτίας της ήταν .καταστροφικές Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού π π     π ,ένα λοίο ου μετέφερε ΤΝΤ χτυ ήθηκε π ,ροκαλώντας τεράστια έκρηξη καταστρέφοντας τις π π π .ε τά α ό τις δώδεκα α οβάθρες του λιμανιού http://el.wikipedia.org Εμάθατε στον Πειραιά πε ιδρομή μεγάλη πγκρεμίσανε τα σ ίτια μας π πω ω ζημιά μεγάλη Μέρα και νύχτα ρίχνανε π π πμ όμ ες τα αρεο λάνα πκαι χάνει η μάνα το αιδί πκαι το αιδί τη μάνα πΣκορ ούσανε το θάνατο και ρίχνανε αράδα και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγια Τριάδα π π πΜ όμ ες ολλές ερίξανε μέσα στο τελεωνείο και τον Περαία κάνανε σωστό νεκροταφείο :Στίχοι Μιχάλης Γενίτσαρης :Μουσική Μιχάλης Γενίτσαρης Γιώργος Νταλάρας
 31. ▲ π π 7Χάρτης α ό το εριοδικό Ημέρες Καθημερινή
 32. ◄ πΗ ε ίθεση της Ναζιστικής .Γερμανίας στην Ελλάδα http://el.wikipedia.org
 33. ▲ π πΒομβαρδισμός Ελληνικών θέσεων α ό το Γερμανικό υροβολικό http://el.wikipedia.org
 34. ▲ π π - , ,Αντιαρματική οχύρωση στην το οθεσία Μ έλες Νέστος Αθήνα Πολεμικό Μουσείο
 35. ▲ πΓερμανοί στρατιώτες ροελάυνουν στο ελληνικό έδαφος http://el.wikipedia.org
 36. ▲ Ο Γεώργιος ,Τσολάκογλου πο ρώτος Έλληνας δωσίλογος π ,Πρωθυ ουργός ( π 1941).με Γερμανούς Αξιωματικούς Α ρίλιος Ο , , π πΤσολάκογλου διοικητής στο Γ ΄ Σώμα Στρατού ήταν αυτός ου υ έγραψε τη .συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς
 37. ◄ πΦωτογραφία α ό το π 7εριοδικό Ημέρες Καθημερινή
 38. π π 1940-1941Η ολεμική ερίοδος αφετηρία καταλυτικών εξελίξεων πΟι τελευταίες εβδομάδες του ολέμου στην π πΑλβανία ήταν εξαιρετικά λούσιες σε ολιτικές π π πδιεργασίες στο ε ί εδο των ολεμιστών του π [...].μετώ ου και της κοινωνίας Η ρήξη ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και την πηγεσία της έγραψε τις ημέρες αυτές το ρώτο . [...]της κεφάλαιο Για τους εκατοντάδες π πχιλιάδες φαντάρους ου ήραν το δρόμο του π [...], πγυρισμού με τα όδια ο τρό ος της .κατάρρευσης δεν άφηνε καμία αμφιβολία Η π , πστρατιωτική ηγεσία ρόδωσε η ολιτική π . π πδρα έτευσε Στην ατελείωτη εζο ορία και π πστη μιζέρια ου αντίκρισαν ίσω όσοι π , πε έστρεψαν τέτοιου είδους συμ εράσματα π ,βρήκαν σταθερά ε ιχειρήματα έτσι ώστε να π πμεταβληθούν σε βαθιά ριζωμένη ε οίθηση π .και ολιτική κρίση . , « π 1940-1941»,Γ Μαργαρίτης Ο όλεμος ,Ιστορία του νέου ελληνισμού Ελληνικά , 2003, . 8 , . 30-32.Γράμματα Αθήνα τόμ ος σ
 39. ▲ Εικόνα ασύμβατη για τις π .αξίες του δυτικού ολιτισμού π .Ναζί στην Ακρό ολη
 40.  , π &Ο βασιλιάς η κυβέρνηση και κά οιες ελληνικές π πβρετανικές ένο λες δυνάμεις υ οχώρησαν στην Κρήτη, πό ου η αντίσταση συνεχίστηκε για λίγο ,ακόμη μέχρι τη μάχη της Κρήτης (Μάιος 1941), π .ο ότε κατελήφθη και αυτή
 41. ▲ .  π π / 1941 π. "B.Μάχη της Κρήτης Υ ό Ενώσεως Ελευθέρων σκο ευτών Μαΐου Εκτύ π "/ . .  Πα αχρυσάνθου Έργον Ι Δ Αννουσάκη π 42x65 . .Έγχρωμη εκτύ ωση εκ Έργο Ι .  , . . . ., . 4957/69. ©Αννουσάκη Αθήνα Συλλογή Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 42. ▲ π π π π   , 1941.Γερμανοί αλεξι τωτιστές και αερο λάνα άνω α ό την Κρήτη Μάιος
 43. ◄ πΠτώση αλεξι τωτιστών  .στην Κρήτη ,Αθήνα AΦωτογραφικό ρχείο Πολεμικού M   ©ουσείου ΥΠΠΟ http://www.fhw.gr/chronos/14/gr /general/gallery/index.html
 44. ▲ Ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και η κυβέρνησή του κατέφυγαν στο .Κάιρο
 45. ► Παρέλαση βουλγαρικών φασιστικών στρατευμάτων στην Ξάνθη
 46.    Ήρθαν ντυμένοι φίλοι    αμέτρητες φορές οι εχθροί μου   π π π  το αμ άλαιο χώμα ατώντας   πκαι το χώμα δεν έδεσε οτέ με τη φτέρνα . τους , ,Έφεραν το Σοφό τον Οικιστή και το , Γεωμέτρη , βίβλους γραμμάτων και αριθμών π π , την άσα υ οταγή και δύναμη π π . το αμ άλαιο φως εξουσιάζοντας π π .Και το φως δεν έδεσε οτέ με τη σκέ η τους  Ούτε μέλισσα καν δεν γελάστηκε ’ π  το χρυσό ν αρχίσει αιχνίδι ,ούτε ζέφυρος καν τις λεύκες να φουσκώσει π . οδιές    Έστησαν και θεμελίωσαν , , π  στις κορφές στις κοιλάδες στα όρτα π π  ύργους κραταιούς και ε αύλεις π , ξύλα και άλλα λεούμενα π  τους νόμους τους θεσ ίζοντας , τα καλά και συμφέροντα   π π . στο αμ άλαιο μέτρο εφαρμόζοντας
 47. πΚαι το μέτρο δεν έδεσε οτέ με την . σκέψη τους  Ούτε καν ένα χνάρι θεού  στην ψυχή τους σημάδι δεν άφησε  ούτε καν ένα βλέμμα ξωθιάς π π . τη μιλιά τους δεν εί ε να άρει   « » Έφτασαν ντυμένοι φίλοι  αμέτρητες φορές οι εχθροί μου π π π . τα αμ άλαια δώρα ροσφέροντας  Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε π . αρά μόνο σίδερο και φωτιά ’ πΣτ ανοιχτά ου καρτέραγαν  δάχτυλα π . μόνο ό λα και σίδερο και φωτιά πΜόνο ό λα και σίδερο και φωτιά  ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
 48.  (1940-1941) π ,Η μάχη της Ελλάδας δηλαδή ο ελληνοϊταλικός όλεμος η κατάληψη της π π πΕλλάδας α ό τους Γερμανούς κι η μάχη της Κρήτης ήταν ένα α ό τα ε εισόδια του Β΄ .Παγκοσμίου Πολέμου πΜε τεράστια όμως ολιτική σημασία.  1940-41 π πΤο χειμώνα του η Ελλάδα ήταν η μόνη δύναμη στην η ειρωτική Ευρώ η π . « »ου μαχόταν εναντίον του Άξονα κι ο μοναδικός σύμμαχος της Αγγλίας Το ΌΧΙ π π π πα έδειξε ως ακόμη και μια μικρή χώρα μ ορούσε να μην υ οταγεί αμαχητί στην ωμή . π , π , πβία Η υ οχώρηση του Μουσολίνι στην Αλβανία ρώτη ήττα του Άξονα αντού π π .ανα τέρωσε το ηθικό των αντι άλων του  , π πΤέλος η γερμανική ροέλαση στα Βαλκάνια α οδείχτηκε βαρυσήμαντο στρατηγικό , π .σφάλμα ε ειδή καθυστέρησε την έναρξη της εκστρατείας στη Ρωσία Βασικός π ’ ,αράγοντας σ αυτή την εκστρατεία ήταν ο χρόνος αφού για να νικήσουν οι Γερμανοί π π πέ ρε ε να καταλάβουν τεράστιες εκτάσεις και να συντρίψουν τη ρωσική άμυνα ριν .τους σταματήσει ο χειμώνας  πΕ ομένως στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο πελληνικός λαός λήρωσε τεράστιο φόρο αίματος για τη συμμαχική νίκη εναντίον των ναζί.  ( 1940-Ελληνοϊταλικός Πόλεμος Οκτώβρης Μάρτης 1941)  Ελληνογερμανικός Πόλεμος και μάχη της Κρήτης ( π 1941)Α ρίλης και Μάης  ( 1941 – 1944).Αντίσταση Μάης Οκτώβρης
 49. 1940 Οκτ Νοε Δεκ Ιαν 1941 Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ 1941 Μάχη της Κρήτης 1/6/1941 Κατάληψη Αθήνας 27/4/1941 Επίθεση Ναζιστικής Γερμανίας 6/4/1941 Γ. «Εαρινή επίθεση» των Ιταλών 28/12/1940 Β. Μεγάλη επίθεση κατά των Ιταλών 13/11/1940 Α. Άμυνα στον ιταλό εισβολέα 28/10/1940 ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 28/10/1940 - 5/4/1941 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 6/4/1941 - 27/4/1941 ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 20/5/1941 - 1/6/1941
 50. 1941-1944 ΚΑΤΟΧΗ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
 51.    πΗ υ όθεση: π . 1962,Ελληνική δραματική ταινία αραγωγής ΔΡΑΚΑΚΗΣ π π .στη μακεδονική ε αρχία δύο ζευγάρια χωρίζουν με την έναρξη του ολέμου π π . π -πΟι δύο άντρες άνε στο μέτω ο της Αλβανίας Πολεμούν λάι λάι με τον π π . , π ,δάσκαλο ο ο οίος θα σκοτωθεί ρώτος Στη συνέχεια θα έσουν και οι ίδιοι π π π π .το μέτω ο θα καταρρεύσει και το ένθος θα σκε άσει τα άντα Η ιστορία π' 26 1940.ξεκινάει α τις Οκτωβρίου Σε ένα φυλάκιο στα ελληνοαλβανικά , . 29 1940.σύνορα η ζωή των στρατιωτικών κυλά ήρεμα Οκτωβρίου Έχει πκηρυχθεί ο όλεμος με τους Ιταλούς και οι στρατιώτες αλλάζουν μονάδες . 1941:ανάλογα με την ειδικότητά τους Άνοιξη Μετά την κατάκτηση της π , π π πχώρας α ό τους Γερμανούς οι στρατιώτες ε ιστρέφουν α ό τα μέτω α του π , π π .. πολέμου στα σ ίτια τους με τα όδια Ο Κανελλό ουλος κινηματογραφεί , π π , ,εδώ στην ρώτη μεγάλου μήκους και ιθανώς κορυφαία ταινία του με π π π ποιητική ευαισθησία και με κά οια λυρικά λάνα τα τραύματα ου αφήνει ο π π ( π π , πόλεμος σε μία ομάδα ανθρώ ων μια αρέα έντε φίλων ου είχαν ) ' πγνωριστεί και δεθεί στο φυλάκιο και κατ ε έκταση σε ολόκληρη κοινωνία .αλλά και στο κάθε άτομο ξεχωριστά Δεν τον ενδιαφέρει η καταγραφή π π π (ολεμικών γεγονότων ούτε τον α ασχολεί οιος και τι είναι ο εχθρός σαφώς π ),ως βάση της ιστορίας θέτει το αλβανικό μέτω ο ούτε καν εξυμνεί την π π π ( )ελληνική ψυχή ου ηγάζει α ό κραυγές γενναιότητας αεεεεέρα αλλά π - π π - πε ικεντρώνεται στα γιατί και τη ματαιότητα του ο οιουδή οτε ολέμου και π π π ,τον ροδιαγεγραμμένο χαμό και τη συντριβή ου εκείνος ε ιφέρει για όλους π π π .  πκάτι ου φυσικά ξε ερνά την ανθρώ ινη φύση Μια αρέα νεαρών π π π'στρατιωτών με μ ροστάρη έναν ανθρω ιστή λοχία φεύγουν α το φυλάκιο π π'για να ολεμήσουν τους γερμανούς κατακτητές λαμβάνοντες εντολές α την . ,Αθήνα Ξεκινούν με ενθουσιασμό τραγουδώντας και χορεύοντας θαρρεί π π . πκανείς ως άνε σε γλέντι Ωστόσο τα δεινά του ολέμου θα τους διαλύσουν .ψυχολογικά οδηγώντας τους σταδιακά στην κατάθλιψη και το μαρασμό , π π ,Χάνουν κάθε διάθεση και όρεξη δεν έχουν λέον θετική ενέργεια κι ελ ίδα , π , π π π π ,ενώ ξέρουν όσοι γυρίσουν ίσω ως τί οτα ια δε θα είναι το ίδιο με ριν π . όσον αφορά στις οικογένειες και τον τρό ο ζωής των ▲ Μία αριστουργηματική στιγμή .του ελληνικού κινηματογράφου πΤου σ ουδαίου Τάκη π 1962,Κανελλό ουλο και του π πμία ασ ρόμαυρη αντι ολεμική , π'ταινία α τις καλύτερες του , π π π .είδους σε αγκόσμιο ε ί εδο http://greatdirectorsgreatmovie s.blogspot.gr/2012/12/1962.h tml
Advertisement