Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundacja Edukacji dla Demokracji

425 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fundacja Edukacji dla Demokracji

  1. 1. www.edudemo.org.pl Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Fundacja wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
  2. 2. www.edudemo.org.pl <ul><li>Program „Przemiany w Regionie” – RITA - wspieranie rozwoju i procesów demokratyzacyjnych w Europie Wschodniej, Azji Środkowej oraz na Kaukazie </li></ul><ul><li>Podnoszenie jakości edukacji poprzez kształcenie nauczycieli w Polsce i na Wschodzie </li></ul><ul><li>Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół </li></ul><ul><li>Szkoła.PL – wsparcie polonijnych szkół uzupełniających w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej </li></ul><ul><li>Podnoszenie kompetencji pracowników i wolontariuszy NGOs </li></ul><ul><li>Rozwój sieci trenerów z Polski i z krajów WNP – EDIT-Net </li></ul><ul><li>Aktywizacja młodzieży na rynku pracy oraz do działalności społecznej </li></ul><ul><li>Edukacja globalna </li></ul><ul><li>Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna </li></ul><ul><li>Obywatelski Fundusz Demokratyczny </li></ul>Działania Fundacji:
  3. 3. www.edudemo.org.pl <ul><li>Wykorzystanie e-learningu (szkoleń moderowanych, niemoderowanych i typu blended ) w pracy szkoleniowej </li></ul><ul><li>Obsługa konkursów grantowych prowadzonych przez FED poprzez internetowe generatory wniosków </li></ul><ul><li>Portal społecznościowy współpracy międzynarodowej www.civicportal.org </li></ul>Wykorzystanie ICT w działaniach FED

×