Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blok_III_Podgrupa II_prezentacja_syntetyczna

283 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Blok_III_Podgrupa II_prezentacja_syntetyczna

  1. 1. BLOK III   Podgrupa II Co możemy zrobić dla upowszechnienia technologii? Zewnętrzny system wsparcia   Moderatorka: Noemi Gryczko, FRSI Reporterka: Agata Nowotny, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
  2. 2. Rola organizacji w upowszechnianiu ICT / synteza <ul><ul><li>podtrzymywanie uczestnictwa > dostosowanie się do praktyk społecznych </li></ul></ul><ul><ul><li>rozbudowanie technologiczne tego, co jest > znajomość trendów, możliwości, rozwiązań </li></ul></ul><ul><ul><li>intesyfikacja szkoleń  > zaplecze, kadra </li></ul></ul><ul><ul><li>elastyczna praca z błędami > umiejętność monitorowania i dostosowania się do potrzeb / szybkie reagowanie </li></ul></ul><ul><ul><li>wprowadzanie innowacji > &quot;myślenie postawione na głowie&quot; </li></ul></ul>
  3. 3. Rola organizacji działających bezpośrednio na rzecz danej społeczności lokalnej <ul><li>Rola: COACH, (WS)POMAGACZ, MAMA z &quot;poczytaj mi mamo&quot;, ktoś BLISKI </li></ul><ul><ul><li>utrzymanie kontaktu z odbiorcami - wymaga dostosowania się do praktyk życia codziennego (ludzie nie mają czasu, mają swoje przyzwyczajenia - np. nie czytają e-maili, lubią rozrywkowe formaty etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>uspołecznienie internetu - jak sprawić, żeby bycie w necie było uspołeczniające  </li></ul></ul><ul><ul><li>dodawanie elementów ICT do dotychczasowej oferty - nie specjalizacja w ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>inicjowanie projektów możliwych do samodzielnego realizowania / długie trwanie </li></ul></ul><ul><ul><li>potrzeba sieciowania z innymi NGO (wyjście poza region) </li></ul></ul><ul><ul><li>potrzeba wsparcia  z zewnątrz (źródła wiedzy, szkoleń, inspiracji, sieci) </li></ul></ul>
  4. 4. Rola organizacji , które działają  „poprzez” sieci  („rozgałęziaczy”) <ul><li>Rola: UŁATWIACZ, INNOWATOR, COACH, PROWOKATOR, PARASOL, ROZGAŁĘZIACZ </li></ul><ul><ul><li>ułatwianie spotkania , wymiany, dzielenia się </li></ul></ul><ul><ul><li>dostarczanie inspiracji (banki pomysłów, dobre praktyki) </li></ul></ul><ul><ul><li>dostarczanie wiedzy o nowych trendach </li></ul></ul><ul><ul><li>coaching - zmiana nie rewolucyjna, ale krok po kroku </li></ul></ul><ul><ul><li>dbanie o myślenie strategiczne o zasobach ICT,  </li></ul></ul><ul><ul><li>implementacja myślenia przyszłościowego </li></ul></ul><ul><ul><li>tworzenie środowiska ICT : ułatwianie spotkania się, budowanie lokalnych partnerstw i koalicji, sieciowanie środowisk </li></ul></ul><ul><ul><li>budowanie środowiska zaufania - by każdy chętnie się dzielił </li></ul></ul><ul><ul><li>wypełnianie luki między oprogramowaniem a możliwościami korzystania </li></ul></ul>
  5. 5. Meta-wnioski / pytania Czego najbardziej brakuje? <ul><ul><li>myślenia całością:  strategicznego i przyszłościowego </li></ul></ul><ul><ul><li>zaufania - potrzebne jest do dzielenia się </li></ul></ul><ul><ul><li>platformy wymiany i pomocy  (np. cookbooków technologicznych) </li></ul></ul><ul><ul><li>diagnozy potrzeb - organizacje same nie wiedzą czego potrzebują, ani gdzie mają szukać pomocy </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT / nie-ICT   > zerwanie z podziałem na  real i wirtual  (na wsiach brakuje miejsc spotakń i technologii, które byłyby &quot;przedłużeniem ławeczi czy przystanku&quot;) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jak za pomocą ICT wspierać grupy niezrzeszone formalnie, nieformalnych liderów? </li></ul></ul>

×