Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundacja Batorego

958 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fundacja Batorego

  1. 1. Fundacja Batorego <ul><li>Priorytetowe zadania: </li></ul><ul><li>poprawa jakości polskiej demokracji, </li></ul><ul><li>wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym, </li></ul><ul><li>rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej. </li></ul><ul><li>www.batory.org .pl </li></ul>
  2. 2. Fundacja Batorego <ul><li>Programy dotacyjne: </li></ul><ul><li>Demokracja w Działaniu </li></ul><ul><li>Koalicje Obywatelskie </li></ul><ul><li>Równe Szanse </li></ul><ul><li>Wschód-Wschód </li></ul><ul><li>www.batory.org .pl </li></ul>
  3. 3. Fundacja Batorego <ul><li>Programy operacyjne: </li></ul><ul><li>Debaty </li></ul><ul><li>Masz Głos, Masz Wybór </li></ul><ul><li>Przeciw Korupcji </li></ul><ul><li>Otwarta Europa </li></ul><ul><li>Przeciwdziałanie uzależnieniom </li></ul><ul><li>www.batory.org .pl </li></ul>

×