Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komiks

468 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Komiks“

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Komiks

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Komiks“ Téma: komiks Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Alena Pospíchalová Třída: určeno pro 3. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura, výtvarná výchova Časový rozsah: 45 min. Cíl: - rozvíjení čtenářské gramotnosti - rozvíjení schopnosti týmové práce a prezentačních dovedností - seznámit děti s hlavními rysy, historií i současností komiksů - ukázat dětem nejznámější české komiksy - rozvíjení kreativity – děti tvoří vlastní komiks Použité techniky: skupinová práce, výklad, diskuse, výtvarná technika Použité zdroje: - Helena Diesing – Český komiks - internet - ukázky komiksů (anglo-americký styl, belgo-francouzský styl, manga, české komiksy) Pomůcky: tužka, list papíru, nůžky a různé komiksové obrázky – podle počtu družstev Postup realizace: Děti se posadí do kruhu a společně si povídáme o hlavních rysech a historii komiksů. Dále jsou dětem představeny tři základní směry komiksů: anglo-americký, belgo- francouzský, japonský. Společně si také povídáme o nejznámějších českých komiksech. V druhé části lekce jsou děti rozděleny do skupin. Každá skupina dostane několik obrázků, ke kterým v týmu vytváří komiksové bubliny. Nakonec proběhne společné přečtení vytvořených komiksů. Reflexe: Bavilo by vás se živit tvorbou komiksů? Čtete rádi komiksy a který se vám líbí nejvíce?

×