SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
МУСГЗ Ж.Бадраагийн нэрэмжит Математик-Байгалийн ухааны
гүнзгийрүүлсэн сургалттай ДМЦС-ийн Физикийн судлагдахууны багш нар
Үндэслэл: Сурах гэдэг бол өөрт тогтсон оюун ухааны загварт тулгуурлан тухайн
агуулгын талаар өөрийн гэсэн шинэ ойлголтыг бүрдүүлж, оюун ухааны загвараа
баяжуулахыг хэлнэ.
Судлаачид суралцагчдын суралцах арга барилыг ерөнхийд нь харааны,
сонсголын, хөдөлгөөний гэсэн гурван бүлэгт хуваан үздэг байна тиймээс 6-8-р
ангийн сурагчдын сурах хэв маягийг тодорхойлох судалгаа авсан. Мөн ЭЕШ
даалгаварын 2-р хэсэгт анализ хийхэд сүүлийн 5 жилийн 2018,2019,2020 онд 50% нь зураг
графиктай ажиллах байсан бол 2021, 2022 онд 70% нь зураг графиктай ажиллах даалгавар
ирсэн байна.
Дээрх судалгаанаас 6-8-р ангийн сурагчдын суралцах хэв маяг давамгайлсан
Visual суралцагчид-харааны чадвар, Суралцах арга барил сул талтай байгаа
нь бичвэр мэдээлэлтэй ажиллах байна.
Visual суралцагчид-харааны чадвар
• График дүрслэл, диаграмм, зургууд, гарын авлага, видео гэх мэт график дүрслэл
нь харааны суралцагчдад зориулсан сургалтын хэрэгсэл юм. Энэ төрлийн
сургалтыг илүүд үздэг хүмүүс бичсэн хэлбэрээр бус, харааны хэлбэрээр үзүүлсэн
мэдээллийг харахыг хүсдэг.
Суралцах арга барилын сул тал
• Сурагчид уншиж, бичиг үгсээр харагдах мэдээллийг авахдаа муу. Текст дээр
суурилсан сургалтын материалуудыг эдгээр суралцагчидад цаашид ажиллуулах
шаардлагатай байна.
Сэдэв: “Зурган даалгавартай ажиллах”
Зорилго: Суралцах хэв маягт суурилсан даалгавараар суралцагчийн мэдлэг
чадварын ахицыг нэмэгдүүлнэ.
Зорилт:
1. Гарааны үнэлгээ хийх
2. Суралцагчдын суралцах хэв маяг тодорхойлох
3. Судалгаанд дүгнэлт хийж даалгавар боловсруулах
4. Сурагчдын ахиц амжилтын дүгнэх
5. Сайжруулалт хийх
Төлөвлөлт:
№ Үйл ажиллагаа
Хамрах
хүрээ
Хугацаа Хариуцах хүн
1
Суралцахуйн онол
судлах
6-8-р анги 10-5 сар
ДМЦС-ийн Физикийн
багш нар
2
Суралцах хэв маяг
тодорхойлох
6-8-р анги 10-5 сар
ДМЦС-ийн Физикийн
багш нар
4
Даалгавар
боловсруулах
6-8-р анги 10-5 сар
Ц.Батцэцэг,
С.Ариунтунгалаг
3
Даалгаварын тавилд
анализ хийж
сайжруулах
6-8-р анги 10-5 сар
ДМЦС-ийн Физикийн
багш нар
4
Даалгавар
ажиллуулж бүлэг
сэдвийн үнэлгээ
хийх
6-8-р анги 10-5 сар
ДМЦС-ийн Физикийн
багш нар
5
Үнэлгээнд анализ
хийх
6-8-р анги
10-5 сар
ДМЦС-ийн Физикийн
багш нар
6
Дүгнэлт цаашид
сайжруулах санаа
6-8-р анги 10-5 сар
ДМЦС-ийн Физикийн
багш нар
Даалгаварын тавил:
анги Даалгаварын тавил
Даалгавар
боловсруулах
бүлэг сэдэв
Улирал
6-р
анги
Зурган даалгавартай ажиллах дээр
нь зурж тэмдэглэх, дүгнэлтэй
дэвтэрт бичих
Хүч ба харилцан
үйлчлэл
Гэрэл
2
3
7-р
анги
Туршилтын хэрэглэх зүйлсыг
зургаар өгөх түүнийг үндэслэн
туршилтын төлөвлөгөө бичих,
багажийн заалт, хуваарийн үнэ
унших
Хэмжилт 1
8-р
анги
Зурган даалгавартай ажиллах
зургаас өгүүлбэр зохиож бодлого
бодох
Хүч ба харилцан
үйлчлэл
Хөдөлгөөн
1
2
Үр дүн: ДМЦС-ийн физикийн судлагдахууны 5 багш МХБ-ээр хамтран ажиллаж
суурь боловсролын боловролын 6-8-р ангийн 6д, 6г, 6е , 7г, 7а, 8б нийт 6 бүлэгт 2022-
2023 оны хичээлийн жилд 1, 2, 3-р улиралд сонгосон бүлэг сэдэвт даалгавар
боловсруулан хэргэжүүлсэн. Гарааны болон бүлэг сэдвийн үнэлгээнээс харахад
сурагчдын ахиц амжилт нэмэгдсэн байна. /хүснэгт/
6д, 6г, 6е , 7г, 7а, 8б
Гараа
(%)
Үр
дүн(%)
гараа(%) Үр
дүн(%)
гараа(%) Үр
дүн(%)
гараа(%) Үр
дүн(%)
гараа(%) Үр
дүн(%)
гараа(%) Үр
дүн(%)
Гэрэл
бүлэг
сэдвийн
хяналт
36 50 40 61,
74
35 56,
66
Хүч ба
харилцан
үйлчлэл
39 58,
59
Хэмжилт 40 55,
70
42 50,
71
хөдөлгөөн 42 55,
60
ДМЦС-Сайн-туршлага-1.pdf
ДМЦС-Сайн-туршлага-1.pdf

More Related Content

Similar to ДМЦС-Сайн-туршлага-1.pdf

хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайА. Aku
 
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptxKhuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptxKhunshagaiPurevjav
 
хичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгаахичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгааshaagaa
 
хичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгаахичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгааpani_97
 
Training files
Training filesTraining files
Training filesOyun_och85
 
Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх нь
Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх ньХичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх нь
Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх ньza tosontsengel L.Tsendiin neremjit 11 Jil
 
Хичээл төлөвлөлт нь хүүхэд хөгжлийн нэг хүчин зүйл
Хичээл төлөвлөлт нь хүүхэд хөгжлийн нэг хүчин зүйлХичээл төлөвлөлт нь хүүхэд хөгжлийн нэг хүчин зүйл
Хичээл төлөвлөлт нь хүүхэд хөгжлийн нэг хүчин зүйлЦэвэлмаа
 
Сайн-туршлага-Шинэ-Идэр-судлагдахууны-баг.pptx
Сайн-туршлага-Шинэ-Идэр-судлагдахууны-баг.pptxСайн-туршлага-Шинэ-Идэр-судлагдахууны-баг.pptx
Сайн-туршлага-Шинэ-Идэр-судлагдахууны-баг.pptxKhunshagaiPurevjav
 
судалгааны арга зүй
судалгааны арга зүйсудалгааны арга зүй
судалгааны арга зүйEegii Batjargal
 
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжtungalag
 
Fukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson studyoyunbileg08
 
Fukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson studyoyunbileg08
 
үнэлгээний онолын үндэслэл
үнэлгээний онолын үндэслэлүнэлгээний онолын үндэслэл
үнэлгээний онолын үндэслэлtungalag
 
ОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
ОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
ОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААSaraa Sarantuya
 
Зээлийн шинжилгээ
Зээлийн шинжилгээЗээлийн шинжилгээ
Зээлийн шинжилгээIkhzasag SEZS
 
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхТеле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхGombojav Oyungerel
 

Similar to ДМЦС-Сайн-туршлага-1.pdf (20)

хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухай
 
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptxKhuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
 
хичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгаахичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгаа
 
хичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгаахичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгаа
 
Uguulbertei bodlogoor khugjuulekh
Uguulbertei bodlogoor khugjuulekhUguulbertei bodlogoor khugjuulekh
Uguulbertei bodlogoor khugjuulekh
 
Training files
Training filesTraining files
Training files
 
TTMON402-Хичээл-15
TTMON402-Хичээл-15TTMON402-Хичээл-15
TTMON402-Хичээл-15
 
Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх нь
Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх ньХичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх нь
Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх нь
 
ЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н ОЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н О
 
Хичээл төлөвлөлт нь хүүхэд хөгжлийн нэг хүчин зүйл
Хичээл төлөвлөлт нь хүүхэд хөгжлийн нэг хүчин зүйлХичээл төлөвлөлт нь хүүхэд хөгжлийн нэг хүчин зүйл
Хичээл төлөвлөлт нь хүүхэд хөгжлийн нэг хүчин зүйл
 
Сайн-туршлага-Шинэ-Идэр-судлагдахууны-баг.pptx
Сайн-туршлага-Шинэ-Идэр-судлагдахууны-баг.pptxСайн-туршлага-Шинэ-Идэр-судлагдахууны-баг.pptx
Сайн-туршлага-Шинэ-Идэр-судлагдахууны-баг.pptx
 
судалгааны арга зүй
судалгааны арга зүйсудалгааны арга зүй
судалгааны арга зүй
 
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
 
боловсрол судлал хичээлийн хөтөлбөр
боловсрол судлал хичээлийн хөтөлбөрболовсрол судлал хичээлийн хөтөлбөр
боловсрол судлал хичээлийн хөтөлбөр
 
Fukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson study
 
Fukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson study
 
үнэлгээний онолын үндэслэл
үнэлгээний онолын үндэслэлүнэлгээний онолын үндэслэл
үнэлгээний онолын үндэслэл
 
ОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
ОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
ОЮУТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
 
Зээлийн шинжилгээ
Зээлийн шинжилгээЗээлийн шинжилгээ
Зээлийн шинжилгээ
 
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхТеле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
 

ДМЦС-Сайн-туршлага-1.pdf

  • 1. МУСГЗ Ж.Бадраагийн нэрэмжит Математик-Байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай ДМЦС-ийн Физикийн судлагдахууны багш нар Үндэслэл: Сурах гэдэг бол өөрт тогтсон оюун ухааны загварт тулгуурлан тухайн агуулгын талаар өөрийн гэсэн шинэ ойлголтыг бүрдүүлж, оюун ухааны загвараа баяжуулахыг хэлнэ. Судлаачид суралцагчдын суралцах арга барилыг ерөнхийд нь харааны, сонсголын, хөдөлгөөний гэсэн гурван бүлэгт хуваан үздэг байна тиймээс 6-8-р ангийн сурагчдын сурах хэв маягийг тодорхойлох судалгаа авсан. Мөн ЭЕШ даалгаварын 2-р хэсэгт анализ хийхэд сүүлийн 5 жилийн 2018,2019,2020 онд 50% нь зураг графиктай ажиллах байсан бол 2021, 2022 онд 70% нь зураг графиктай ажиллах даалгавар ирсэн байна.
  • 2.
  • 3. Дээрх судалгаанаас 6-8-р ангийн сурагчдын суралцах хэв маяг давамгайлсан Visual суралцагчид-харааны чадвар, Суралцах арга барил сул талтай байгаа нь бичвэр мэдээлэлтэй ажиллах байна. Visual суралцагчид-харааны чадвар • График дүрслэл, диаграмм, зургууд, гарын авлага, видео гэх мэт график дүрслэл нь харааны суралцагчдад зориулсан сургалтын хэрэгсэл юм. Энэ төрлийн сургалтыг илүүд үздэг хүмүүс бичсэн хэлбэрээр бус, харааны хэлбэрээр үзүүлсэн мэдээллийг харахыг хүсдэг. Суралцах арга барилын сул тал • Сурагчид уншиж, бичиг үгсээр харагдах мэдээллийг авахдаа муу. Текст дээр суурилсан сургалтын материалуудыг эдгээр суралцагчидад цаашид ажиллуулах шаардлагатай байна. Сэдэв: “Зурган даалгавартай ажиллах” Зорилго: Суралцах хэв маягт суурилсан даалгавараар суралцагчийн мэдлэг чадварын ахицыг нэмэгдүүлнэ. Зорилт: 1. Гарааны үнэлгээ хийх 2. Суралцагчдын суралцах хэв маяг тодорхойлох 3. Судалгаанд дүгнэлт хийж даалгавар боловсруулах 4. Сурагчдын ахиц амжилтын дүгнэх 5. Сайжруулалт хийх
  • 4. Төлөвлөлт: № Үйл ажиллагаа Хамрах хүрээ Хугацаа Хариуцах хүн 1 Суралцахуйн онол судлах 6-8-р анги 10-5 сар ДМЦС-ийн Физикийн багш нар 2 Суралцах хэв маяг тодорхойлох 6-8-р анги 10-5 сар ДМЦС-ийн Физикийн багш нар 4 Даалгавар боловсруулах 6-8-р анги 10-5 сар Ц.Батцэцэг, С.Ариунтунгалаг 3 Даалгаварын тавилд анализ хийж сайжруулах 6-8-р анги 10-5 сар ДМЦС-ийн Физикийн багш нар 4 Даалгавар ажиллуулж бүлэг сэдвийн үнэлгээ хийх 6-8-р анги 10-5 сар ДМЦС-ийн Физикийн багш нар 5 Үнэлгээнд анализ хийх 6-8-р анги 10-5 сар ДМЦС-ийн Физикийн багш нар 6 Дүгнэлт цаашид сайжруулах санаа 6-8-р анги 10-5 сар ДМЦС-ийн Физикийн багш нар Даалгаварын тавил: анги Даалгаварын тавил Даалгавар боловсруулах бүлэг сэдэв Улирал 6-р анги Зурган даалгавартай ажиллах дээр нь зурж тэмдэглэх, дүгнэлтэй дэвтэрт бичих Хүч ба харилцан үйлчлэл Гэрэл 2 3 7-р анги Туршилтын хэрэглэх зүйлсыг зургаар өгөх түүнийг үндэслэн туршилтын төлөвлөгөө бичих, багажийн заалт, хуваарийн үнэ унших Хэмжилт 1 8-р анги Зурган даалгавартай ажиллах зургаас өгүүлбэр зохиож бодлого бодох Хүч ба харилцан үйлчлэл Хөдөлгөөн 1 2 Үр дүн: ДМЦС-ийн физикийн судлагдахууны 5 багш МХБ-ээр хамтран ажиллаж суурь боловсролын боловролын 6-8-р ангийн 6д, 6г, 6е , 7г, 7а, 8б нийт 6 бүлэгт 2022- 2023 оны хичээлийн жилд 1, 2, 3-р улиралд сонгосон бүлэг сэдэвт даалгавар боловсруулан хэргэжүүлсэн. Гарааны болон бүлэг сэдвийн үнэлгээнээс харахад сурагчдын ахиц амжилт нэмэгдсэн байна. /хүснэгт/
  • 5. 6д, 6г, 6е , 7г, 7а, 8б Гараа (%) Үр дүн(%) гараа(%) Үр дүн(%) гараа(%) Үр дүн(%) гараа(%) Үр дүн(%) гараа(%) Үр дүн(%) гараа(%) Үр дүн(%) Гэрэл бүлэг сэдвийн хяналт 36 50 40 61, 74 35 56, 66 Хүч ба харилцан үйлчлэл 39 58, 59 Хэмжилт 40 55, 70 42 50, 71 хөдөлгөөн 42 55, 60