хичээлийн судалгаа

7,122 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,122
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
122
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хичээлийн судалгаа

 1. 1. Хичээлийн судалгаа <ul><li>Хичээлийн бэлтгэлийн судалгаа
 2. 2. Хичээлийн явцын судалгаа
 3. 3. Алдааны шинжилгээ
 4. 4. Хичээлийн дараах шинжилгээ,судалгаа </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийг багш нар хамтран хийх
 6. 6. Төлөвлөлтийн дагуу хичээл заах ажиглах
 7. 7. Хамтын үйл ажиллагаа голлоно.
 8. 8. Багш нар хамтарч хичээлээ төлөвлөх, заах, ажиглах,үнэлэх.
 9. 9. Ялгаатай анги, ялгаатай мэргэжлийн багш нар хамтран судалгаа хийнэ.
 10. 10. Багш нарын чадвар нэмэгдэнэ.
 11. 11. Хичээлийн дараа нэгдсэн хэлэлцүүлэг хийх. </li></ul>Хичээлийн судалгааны онцлог
 12. 12. Хичээлийн судалгаа нь: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо Багшийн арга зүйг дээшлүүлэх тогтолцоо Шинэчлэлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоо
 13. 13. Хичээлийн судалгааны багийг бүрдүүлэх <ul><li>Мэргэжлийн
 14. 14. Сургуулийн хүрээнд
 15. 15. Хөрш сургуулийн хүрэээнд
 16. 16. Аймаг нийслэлийн хүрээнд
 17. 17. Сум дүүргийг хүрээнд </li></ul>
 18. 18. Сургуулийн удирдлага юуг анхаарах вэ? <ul>Сургуулийн захирал <li>Удирдлагаар хангах
 19. 19. Багш нарт туслах
 20. 20. Сургалт явуулах
 21. 21. Таатай орчинг бүрдүүлэх
 22. 22. Багш нарыг урамшуулах </li></ul><ul>Сургалтын менежер <li>Хичээлийн хуваарь хийх
 23. 23. Баг бүрдүүлэх
 24. 24. Хичээлийн бэлтгэл судалгааг хийх
 25. 25. Хичээлийн хэлэлцүүлгийг удирдах
 26. 26. Үнэлгээний хуудсыг нэгтгэх </li></ul>
 27. 27. Багш нар юуг анхаарах вэ? <ul>Ажиглагч багш нар <li>Хичээлийн төлөвлөгөөтэй танилцах
 28. 28. Үнэлгээний хуудас хөтлөх
 29. 29. Хичээл заагч багшид туслах
 30. 30. Өөрийн үйл ажиллагаанд тусгах </li></ul><ul>Хичээл заах багш <li>Багшийн гишүүдтэй хамтран ажиллана
 31. 31. Ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг хангана
 32. 32. Хичээлийг зохион байгуулна.
 33. 33. Өөрийн үнэлгээ хийнэ.
 34. 34. Бүтээлийн үзэсгэлэн гаргана. </li></ul>
 35. 35. Хичээлийн бэлтгэлийн судалгаа <ul><li>Агуулгын судалгаа
 36. 36. Мэдлэг эзэмшилтийн явцын судалгаа багш, сурагчдын мэдлэг бүтээх явц
 37. 37. Заах аргын судалгаа
 38. 38. Хэрэглэгдэхүүний судалгаа
 39. 39. Үнэлгээний судалгаа </li></ul>
 40. 40. Алдааны шинжилгээ <ul><li>Сурагчид санамсаргүй хариулт хийж болно
 41. 41. Хүүхдийн алдааг сайн анхаарах.
 42. 42. Хүүхдийн гаргаж болзошгүй алдааг урьдчилан тооцох.
 43. 43. ” Багшийн алдаанаас шалтгаалж суралцагч алдлаа гэж дүгнэсэн багшийн арга зүй сайжирна”
 44. 44. ” Алдаа бол хүүхдийн л алдаа гэж үздэг багш хэзээ ч хөгжих боломжгүй” </li></ul>
 45. 45. Хичээлийн хэлэлцүүлэг хийхэд анхаарах нь: <ul><li>Хэлэлцүүлгийг сургалтын менежер болон багш нар ээлжээр удирдана.
 46. 46. Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл хөтөлнө.
 47. 47. Шүүмжлэхээс сэргийлэх..
 48. 48. Үнэлгээний хуудсыг ажиглалт хийсэн багш бүр хөтөлнө.
 49. 49. Зөвлөн тусална. </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Хэрэгцээ , шаардлага тодорхойлох таниулах
 51. 51. Зорилго, зорилт хэрхэн хангагдсаныг тооцох
 52. 52. Арга зүйн менежмент боловсруулалт хэрхэн сонгосон гүйцэтгэлийг дүгнэх.
 53. 53. Үр дүнг нэгтгэн дүгнэх.
 54. 54. Үр дүнг түшиглэн дүгнэлт гаргах цаашдын үйл ажиллагааг тодорхойлох. </li></ul>
 55. 55. Дүгнэлт үр дүнгийн боловсруулалт <ul><li>Үнэлгээний хуудсыг нэгтгэн тоон үзүү лэлтээр үнэлгээ хийх.
 56. 56. Чанарын үнэлгээ хийх.
 57. 57. Дээрх 2 үзүүлэлтэд үндэслэн дүгнэлт гаргах.
 58. 58. Дүгнэлтээс дараагийн үйл ажиллагаанд шилжих </li></ul>
 59. 59. Мониторингийг зохион байгуулах нь: <ul><li>Хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох, таниулах
 60. 60. Зорилго зорилтоо тодорхойлох, биелэлтийг таниулах
 61. 61. Арга зүйн менежмент хэрхэн хэрэгжүүлэх </li></ul>

×