Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biddag 11 maart 2020

252 views

Published on

Reier Pasterkamp

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biddag 11 maart 2020

 1. 1. DIENST VAN BIDDAG 11 MAART 2020 Welkom voorganger: Reier Pasterkamp van Urk organist: Dhr Nijmeier
 2. 2. Zingen voor de dienst: Gez. 350 ‘God die leven hebt gegeven’
 3. 3. God, die leven hebt gegeven (LvdK 350) t. A.C. den Besten; m. W. Vogel Gez. 350
 4. 4. God, die leven hebt gegeven (LvdK 350) t. A.C. den Besten; m. W. Vogel Gez. 350
 5. 5. God, die leven hebt gegeven (LvdK 350) t. A.C. den Besten; m. W. Vogel Gez. 350
 6. 6. God, die leven hebt gegeven (LvdK 350) t. A.C. den Besten; m. W. Vogel Gez. 350
 7. 7. God, die leven hebt gegeven (LvdK 350) t. A.C. den Besten; m. W. Vogel Gez. 350
 8. 8. God, die leven hebt gegeven (LvdK 350) t. A.C. den Besten; m. W. Vogel Gez. 350
 9. 9. God, die leven hebt gegeven (LvdK 350) t. A.C. den Besten; m. W. Vogel Gez. 350
 10. 10. God, die leven hebt gegeven (LvdK 350) t. A.C. den Besten; m. W. Vogel Gez. 350
 11. 11. Welkom en mededelingen
 12. 12. Votum en groet
 13. 13. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle Gez. 446
 14. 14. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle Gez. 446
 15. 15. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle Gez. 446
 16. 16. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle Gez. 446
 17. 17. Gebed
 18. 18. De stilte zingt U toe, o Here (LB 65) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551
 19. 19. De stilte zingt U toe, o Here (LB 65) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551
 20. 20. De stilte zingt U toe, o Here (LB 65) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551
 21. 21. De stilte zingt U toe, o Here (LB 65) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551
 22. 22. Schriftlezing: Psalm 3: 1-7
 23. 23. Morgenlied 31Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. 2HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. 3Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela 4U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. 5Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela 6Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. 7Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Psalm 3:1-7
 24. 24. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gez. 481
 25. 25. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gez. 481
 26. 26. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gez. 481
 27. 27. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gez. 481
 28. 28. Schriftlezing: Habakuk 3: 16-19
 29. 29. 16Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. 17Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – Habakuk 3
 30. 30. 18ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. 19De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. Habakuk 3
 31. 31. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539 Gez. 466
 32. 32. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539 Gez. 466
 33. 33. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539 Gez. 466
 34. 34. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539 Gez. 466
 35. 35. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539 Gez. 466
 36. 36. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539 Gez. 466
 37. 37. Schriftlezing: Spreuken 30: 7-9
 38. 38. De woorden van Agur 301De woorden van Agur, de zoon van Jake: de last. De man spreekt tot Ithiël, tot Ithiël en Uchal. 2Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand anders, ik heb geen menselijk inzicht. 3Ik heb geen wijsheid geleerd en de kennis van heiligen niet bezeten. 4Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in Zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers? 5Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. Spreuken 30
 39. 39. 6Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. 7Twee dingen heb ik van U gevraagd, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: 8Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. 9Anders zou ik, verzadigd, U verloochenen en zeggen: Wie is de HEERE? of anders zou ik, arm geworden, stelen, en de Naam van mijn God aantasten. Spreuken 30
 40. 40. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 41. 41. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 42. 42. Schriftlezing: Jesaja 38: 1-5
 43. 43. Ziekte en genezing van Hizkia 381In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. 2Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de HEERE 3en zei: Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg. 4Toen kwam het woord van de HEERE tot Jesaja: 5Ga tegen Hizkia zeggen: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen, Jesaja 38
 44. 44. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (LvdK-390) t. H.A. Bruining; m. Duits 1704 Gez. 390
 45. 45. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (LvdK-390) t. H.A. Bruining; m. Duits 1704 Gez. 390
 46. 46. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (LvdK-390) t. H.A. Bruining; m. Duits 1704 Gez. 390
 47. 47. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (LvdK-390) t. H.A. Bruining; m. Duits 1704 Gez. 390
 48. 48. Dankgebed Collecte
 49. 49. Zingen slotlied: JdH 154: 1 ‘Stilte over alle landen’
 50. 50. JdH 154: 1 Stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. Welke zonden wij bedreven, wil ze, Here, ons vergeven. God wil goede rust ons geven in deze nacht.
 51. 51. Zegen
 52. 52. JdH 154: 2 Stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van de morgen. Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.
 53. 53. Gezegende week gewenst DIENST VAN BIDDAG 11 MAART 2020

×