Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018 Nov 04: 0930 - ...de zwakken blijken sterk...!

23 views

Published on

Dhr Wiersma over Jesaja 40 en II Korintiërs 12

Published in: Spiritual
 • DOWNLOAD FULL. BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL. BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

2018 Nov 04: 0930 - ...de zwakken blijken sterk...!

 1. 1. Welkom Voorganger: Dhr Wiersma Organist: Johannes de Vries Thema: ...de zwakken blijken sterk...!
 2. 2. Lied voor de Dienst: Zingen Gezang 440: Ik heb de vaste grond gevonden,
 3. 3. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 4. 4. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 5. 5. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 6. 6. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 7. 7. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 8. 8. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 9. 9. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 10. 10. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 11. 11. Welkom Voorganger: Dhr Wiersma Organist: Johannes de Vries Thema: ...de zwakken blijken sterk...!
 12. 12. Mededelingen Zingen Intochtslied: Psalm 105: 1, 3 en 18 Looft God, de Heer en laat ons blijde…
 13. 13. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 15. 15. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 16. 16. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 17. 17. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 18. 18. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 19. 19. Stil gebed zegen en groet Zingen Gezang 255: 1 en 3 Ere zij aan God, de Vader…
 20. 20. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 21. 21. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 22. 22. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 23. 23. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 24. 24. Zingen ELB 203: Genade, zo oneindig groot, Gebed
 25. 25. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 26. 26. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 27. 27. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 28. 28. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 29. 29. Zingen kinderlied (ELB 448): Je hoeft niet bang te zijn,
 30. 30. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 31. 31. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 32. 32. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 33. 33. Gebed bij het Woord
 34. 34. Eerste Schriftlezing: Jesaja 40: 25 - 31 (NBG ’51)
 35. 35. 25 Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige. 26 Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter.
 36. 36. 27 Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de Here verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.
 37. 37. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
 38. 38. Zingen Gezang 479: 1 Aan U behoort, o Heer der Heren,
 39. 39. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 40. 40. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 41. 41. Tweede Schriftlezing: II Korintiërs 12: 1 - 11 (NBG ’51)
 42. 42. 1 Er moet geroemd worden; het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heren. 2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel.
 43. 43. 3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. 5 Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden.
 44. 44. 6 Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort, 7 en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.
 45. 45. 8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
 46. 46. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 11 Ik ben onverstandig geworden; gij hebt mij ertoe genoodzaakt, want ik had door u aanbevolen moeten worden. Immers, in geen enkel opzicht heb ik ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen, ook al ben ik niets.
 47. 47. Zingen Gezang 479: 4
 48. 48. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 49. 49. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 50. 50. Verkondiging ...de zwakken blijken sterk...!
 51. 51. Zingen Gezang 483: 1, 2, 3 en staande vers 4 Gij die alle sterren houdt,
 52. 52. Gij die alle sterren houdt (LvdK 483) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 53. 53. Gij die alle sterren houdt (LvdK 483) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 54. 54. Gij die alle sterren houdt (LvdK 483) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 55. 55. Gij die alle sterren houdt (LvdK 483) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 56. 56. Gij die alle sterren houdt (LvdK 483) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 57. 57. Gij die alle sterren houdt (LvdK 483) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 58. 58. Gij die alle sterren houdt (LvdK 483) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 59. 59. Gij die alle sterren houdt (LvdK 483) t. A.C. den Besten; m. Darmstadt 1698
 60. 60. Danken en bidden Collecte Zingen ELB 184: Ik wandel in het licht met Jezus,
 61. 61. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 62. 62. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 63. 63. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 64. 64. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 65. 65. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 66. 66. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 67. 67. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 68. 68. Ik wandel in het licht met Jezus (EL 184) t. M.A. Alt
 69. 69. Zegening Zingen: Amen, amen, amen.
 70. 70. Gezegende zondag gewenst vanavond dienst om 19:00 voorganger: dhr Lowijs Thema: Habakuk ’s verdriet – vreugde en verwachting

×