Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paikasta tietoa ja tietoa paikasta

276 views

Published on

Paikkatietopoliittinen selonteko -hankkeen kick off -tilaisuudessa 13.2.2017 pidetty keynote-puheenvuoro

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paikasta tietoa ja tietoa paikasta

 1. 1. Tietoa paikasta ja paikasta tietoa Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi 13.2.2017
 2. 2. 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 2
 3. 3. Paikkatieto antaa sijaintitiedolle merkityksen 14.2.2017 @jyrkikasvi 3
 4. 4. Julkisesta sijaintitietoinfrastruktuurista kaupallisiin paikkatietopalveluihin National Museum of American History Magellan NAV 1000 GPS Receiver Navstar 1 GPS Satellite Google Earth Google Maps 1978 1988 2001 2005
 5. 5. 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 5 intoPark
 6. 6. Paikkatietopalvelut murroksessa  Paikkatieto informoi julkista päätöksentekoa  Paikkatietoa voi valikoida ja analysoida tarkoitushakuisesti  Paikkatietoanalyysin kriittinen arviointi edellyttää osaamista  Paikkatieto ja sitä hyödyntävät palvelut kaupallistuvat  Paikkatiedolla on arvoa, se on suojattava manipuloinnilta  Uudet paikkatietopalvelut edellyttävät reaaliaikaista tietoa  Esim. navigointipalvelut tarvitsevat tietoa liikenteen häiriöistä  Joukkoistettu paikkatieto lähtee ihmisten omista tarpeista  Esim. nopeusvalvontakemeroiden sijaintien ilmoittaminen  (Paikka)tiedon avoimuus ruokkii luovuutta  Ja parantaa julkishallinnon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 6
 7. 7. Paikkatiedon neutraali esittäminen ei aina helppoa 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 7 Goode Homolosine-projektio
 8. 8. Paikkatiedolla on arvoa 14.2.2017 8 Paikkatieto on suojattava manipuloinnilta. @jyrkikasvi #eGovernment
 9. 9. Kansalaiset tuottavat itse itseään koskevaa paikkatietoa 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 9
 10. 10. Joukkoistaminen vaatii joukkoja 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 10
 11. 11. Mitä kaipaan poliitikkona?  Päätöksenteon perustaksi  Paikkatietoa, joka on kattavaa ja ajan tasalla  Analyysejä, joiden neutraaliuteen voin luottaa  Läpinäkyviä työvälineitä paikkatiedon käsittelyyn  Paikkatiedon avaamista kansalaisia voimaannuttamaan  Paikkatietotalouden edistämiseksi  Paikkatietovarantojen avaamista aina kuin mahdollista  Standardeja paikkatiedon esitysmuotoja ja avoimia rajapintoja  T&K&I-panostusten laajentamista teknologiasta liiketoimintaan, palvelumuotoiluun ja viihteeseen  Paikkatiedon eettisten periaatteiden luomiseksi  Informoitua julkista keskustelua paikkatiedon etiikasta 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 11
 12. 12. Paikkatiedon etiikka, esimerkiksi  Paikkatiedon avoimuus, yksityisyys ja turvallisuus  Avoin paikkatieto voimaannuttaa vaikuttamaan elinympäristöön  Paikkatieto voi paljastaa yksityiselämästä yllättävän paljon  Sotilaallisten kohteiden ja yhteiskunnalle kriittisen infran paikkatietojen avaaminen ei aina välttämättä mahdollista  Voimaannuttaako vai vieraannuttaako paikkatieto kansalaiset?  (Paikka)tieto on valtaa, sen hallinta mahdollistaa oman elinympäristön hallitsemisen  Julkisen tiedon kaupallisen hyödyntämisen pelisäännöt  Avataanko julkisin varoin tuotetut (paikka)tietovarannot ilmaiseksi/irrottamiskustannuksilla  Vrt. Maanmittauslaitoksen aineistot, Postin osoitetietokanta ja Yleisradion ohjelma-arkisto 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 12
 13. 13. Paikkatiedon yksityisyys 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 13
 14. 14. Suomen mahdollisuus!  Meillä on huippuluokan paikkatietorekisterit, mobiiliverkot, kaukokartoitusosaamista, tietoliikenneosaamista, mobiiliosaamista, peliosaamista, …  Lisäksi tarvitaan tutkimusta ja koulutusta, palvelumuotoilu- ja tuotteistusosaamista, rahoitusta, velvoittavaa lainsäädäntöä, kyberturvallisuutta, …  Mahdollisuuden ikkuna ei olen auki pitkään, selvitysten ja seminaarien lisäksi on uskallettava päättää ja velvoittaa!  Asenne ratkaisee 14.2.2017 @jyrkikasvi @tiekery 14
 15. 15. 30.9.2010 www.kasvi.org 15 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua

×