Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa

319 views

Published on

Suomalaisella klubilla 6.9.2017 pidetty alustus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa

 1. 1. Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi
 2. 2. Lainsäätäjä ristipaineessa @jyrkikasvi 2 Turvallisuus Kansalais- oikeudet vapaudet Lainsäädännön hitaus Ristiriitaiset intressit Resurssien riittämättömyys Tekniikan kehitys Tulevaisuuden ennakointi
 3. 3. Tiedolla johtamista ja reaaliaikaista päätöksentekoa Vaalien hakkeroinnista äänestäjien manipulointiin 7.9.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
 4. 4. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan reaaliaikaista päätöksentekoa  Liian hidasta: Teknologia kehittyy yhä kiihtyvällä nopeudella  Poliittiset päätökset jäävät väistämättä teknologiasta jälkeen  Liian nopeaa: Vaalikaudet pilkkovat päätöksentekoa  Politiikka painottaa neljän vuoden aikajännettä pitkän aikavälin haasteisiin vastaamisen asemesta  Real time policy tarvitsee reaaliaikaista (big) dataa  Tiedolla johtamisen pohjaksi tarvitaan reaaliaikaista tiedon hallintaa  Suomen tuoreimmat valmiit kansantalouden tilastot vuodelta 2014  Tiedolla johtaminen tarvitsee laadukasta (big) dataa  Dataa kerätään edelleen käsityönä epäyhtenäisin sanastoin ja määrittelyin 7.9.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 5. 5. Tiedämme Suomen kansantalouden tilan vuonna 2014! 7.9.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5 Tilastokeskus13.7.2017 0,3 * ennuste Muutos tammikuusta
 6. 6. Algoritmit ja julkishallinnon avoimuus  Algoritmit ja tekoälyt tulevat julkishallintoon  Jos algoritmit pystyvät päättämään vakuutuskorvauksista ja asuntolainoista, miksei toimeentulotuesta ja opintorahasta?  Algoritmien ja tekoälyjen päätösten läpinäkyvyys  Oppivan tekoälyn päätösten ymmärtäminen voi olla mahdotonta  Liikesalaisuutena suljettu algoritmi julkishallinnon päätöksentekijänä?  Palkka- ja yritystietojen automaattinen keruu ja analysointi vähentäisi harmaata taloutta ja edistäisi tiedolla johtamista  Määrittelyt olleet valmiina jo vuosien ajan, vain käyttöönotto puuttuu  Viranomaisten toiminnasta on aina jäätävä jälki  Ns. Sonera-skandaalin seurauksena Suomen lainsäädäntö edelläkävijä  Viranomaisten riippumaton valvonta osoittautunut myös Suomessa välttämättömäksi 7.9.2017 @jyrkikasvi @tiekery 6
 7. 7. Vaalien hakkeroinnista äänestäjien manipulointiin 7.9.2017 @jyrkikasvi @tiekery 7
 8. 8. Sähköisen äänestyksen pojan paluun kosto  Keskustelu digitaalisesta demokratiasta on jäänyt sähköisten (netti)vaalien mahdollisuuksiin ja riskeihin  Sähköiset vaalit koetaan usein kansalliseksi imagokysymykseksi  Nettivaalien on toivottu nostavan äänestysprosenttia ja lisäävän etenkin nuorten kiinnostusta politiikkaan  Ennakkoäänten turvallisessa käsittelyssä aitoja ongelmia, jotka voitaisiin poistaa nettivaaleilla  Sähköiset (netti)vaalit on yllättävän vaikea toteuttaa  Luotettavien, vaalisalaisuuden turvaavien sähköisten vaalien järjestäminen on osoittautunut haastavaksi ongelmaksi  Järjestelmän luotettavuus varmistettava tehtaalta ääntenlaskentaan  Ohjelmistojen on oltava avoimia, ja vaalitulos on voitava tarkastaa (lohkoketju)  Äänestäjien on ymmärrettävä, miten vaalijärjestelmä toimii, jotta voivat luottaa vaalitulokseen kaikissa olosuhteissa
 9. 9. Vaalien asemesta kannattaa hakkeroida äänestäjiä  Henkilöön kohdennettu (micro-targeting) viestintä osoittautunut tehokkaaksi tavaksi vaikuttaa vaaleihin  Eri palveluiden käyttötietojen perusteella äänestäjille kohdennetaan henkilökohtaisesti räätälöityä viestintää  Esim. Facebookin “tykkäysten” perusteella voi päätellä ihmisen luonteen, uskonnon, etnisen taustan, poliittiset mielipiteet, seksuaaliset mieltymykset, älykkyyden, …  Keskitytään tunnistettuihin epävarmoihin ja helposti manipuloitaviin äänestäjiin  Mitkä ovat Cambridge Analytica –yhtiön omistajien tausta ja motiivit?  Totuuden manipulointi keksityillä ja väritetyillä valeuutisilla  Hyödynnetään aktiivisesti erilaisia kognitiivisia vinoutumia kuten vahvistusharhaa ja toistovaikutusta  Luodaan omille kannattajille heidän maailmankuvaansa vastaavaa todellisuutta  Horjutetaan vastustajien luottamusta perinteiseen journalismiin  Hyödynnetään sosiaalista mediaa valeuutisten jakelukanavana  Todellisuuden hallinta oli osa jo Neuvostoliiton sotilasdoktriinia
 10. 10. Käsikirjoitettu vallankumous  Aluksi mellakoijien erittäin laadukasta some- viestintää, joka vaikutti luotettavalta  Venäläisten nettimedioiden vastaviestintää jopa samaa kuvamateriaalia hyödyntäen  Lopulta kukaan ei voinut olla enää varma, mikä on totta ja mikä ei – vastahyökkäys onnistui 7.9.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 11. 11.  Sama video kuvitti aiemmin uutista hallituksen tarkka-ampujista ampumassa mielenosoittajia  Huomaa kamera ikkunassa.
 12. 12. 30.9.2010 www.kasvi.org 12 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×