Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maa on standardeilla rakennettava

206 views

Published on

Alustus SFS:n "Uudet IT-standardit ja liiketoiminnan mahdollisuudet" -seminaarissa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maa on standardeilla rakennettava

 1. 1. Maa on standardeilla rakennettava Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi
 2. 2. Miksi pystymme päättämään puhelinverkon protokollista, mutta emme kuntien tilikartoista? Emme pysty vertailemaan esim. päivähoitopaikan hintaa kuntien kesken
 3. 3. Regulaattori ristipaineessa @jyrkikasvi 3 Turvallisuus Kansalais- oikeudet vapaudet Lainsäädännön hitaus Ristiriitaiset intressit Resurssien riittämättömyys Tekniikan kehitys Tulevaisuuden ennakointi
 4. 4. Tietoturvan ja yksityisyyden suojan sääntely ei pysy tekniikan kehityksen mukana Telefaksi voi edelleen olla ainoa tietoturvalliseksi hyväksytty viestintäväline
 5. 5. Case: Sote-uudistus tietojärjestelmien vankina  Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden rekisterit ja tietojärjestelmät eivät kommunikoi keskenään  Sote-uudistus jää torsoksi, jos kunnat, maakunnat, keskussairaalat, sote-keskukset, yksityiset terveysasemat, hoivakodit jne. eivät jaa tietoa … ja tiedon metadataa (sanastot, määrittelyt) keskenään  Maakuntien sote-tietojärjestelmien tulisi olla valmiita 1.1.2020!  Maakuntien kesken ei velvoitetta järjestelmien yhteensopivuuteen  Teknisesti yhteensopivien tietojärjestelmien käytön yhteentoimivuudesta ei takeita  Myös sanastojen, määritelmien ja prosessien oltava yhteentoimivia  Esimerkiksi sähköisen reseptin prosessit eivät ole yhteentoimivia potilaiden hoidon prosessien kanssa 26.10.2017 @jyrkikasvi @tiekery 5
 6. 6. eGovernment data Open data, myData, Big Data, …
 7. 7. Case: Liikenneasioiden rekisteri  Liikenneasioiden rekisteri kokoaa liikenteen kymmenet rekisterit yhden viranomaisen (Trafi) hallintaan  Keskitetyn rekisterin rakentamisen asemesta hajautetut järjestelmät kommunikoivat avointen rajapintojen välityksellä  Rajapintojen ja rekistereiden standardeja ei ole tarkoitus määrätä säädöstasolla  Trafi velvoitetaan avaamaan sekä omat että saamansa aineistot  Tavoitteena mahdollistaa liikenteen alustatalouden kehittyminen  Alustatalous = data*tekoäly  Tiedon laadun merkitys korostuu dataa hyödynnettäessä  Eheys, ajantasaisuus, yhtenäisyys (määrittelyt), käytettävyys (metadata), … 26.10.2017 @jyrkikasvi @tiekery 7
 8. 8. Toimittajalukosta avoimeen kilpailuun  Perinteinen julkishallinnon tietojärjestelmähanke sitoo tilaajan yhteen toimittajaan  Tietojärjestelmä ei ole koskaan valmis: Tietojärjestelmien ylläpito ja päivitykset jatkuvat koko elinkaaren ajan  Tieto panttivankina: Rekistereissä tiedon esitysmuoto tai tietokannan rajapinta on järjestelmän toimittajan omaisuutta  Kilpailutuksissa painotettava avoimuutta ja standardeja  Järjestelmän ylläpito ja päivitys on kyettävä kilpailuttamaan erikseen ja tarvittaessa vaihtamaan toimittajaa  Tietokantojen ja rajapintojen avoimet standardit mahdollistavat tietovarantojen hyödyntämisen myös muissa järjestelmissä  Tietojärjestelmien on mahdollistettava myös tietokantojen avaaminen yleiseen käyttöön (avoin data) 26.10.2017 @jyrkikasvi @tiekery 8
 9. 9. Lainsäädännön prosessit liian hitaita sääntelemään teknologista murrosta Säännökset vanhentuneita jo voimaan tullessaan
 10. 10. Real Time Economy → Real Time Policy  Data yritysten ja julkishallinnon toiminnasta kerätään edelleen suurelta osin paperilla tai sähköpostilla  Epäyhtenäiset sanastot ja määrittelyt (esim. data sairaanhoitopiirien toiminnasta)  Heikko tai puuttuva metadata (tiedot kerätty alkujaan vain omaan käyttöön)  Harva datan keruutaajuus ja epäyhtenäisten aineistojen työläs analysointi  PRH:n, Verohallinnon, Tilastokeskuksen, THL:n ym. resursseja kuluu työlääseen tiedon keruuseen ja yhtenäistämiseen  Tulokset jo valmistuessaan auttamattomasti vanhentuneita  Resurssit eivät riitä kaiken tarvittavan tiedon kokoamiseen ja analyysiin  Real time policy tarvitsee reaaliaikaista (big) dataa  Tiedolla johtamisen pohjaksi tarvitaan reaaliaikaista tiedon hallintaa  Suomen tuoreimmat valmiit kansantalouden tilastot vuodelta 2014  Tiedolla johtaminen tarvitsee laadukasta (big) dataa  Dataa kerätään edelleen käsityönä epäyhtenäisin sanastoin ja määrittelyin 26.10.2017 10@jyrkikasvi #eGovernment
 11. 11. Tiedämme Suomen kansantalouden tilan vuonna 2014! 26.10.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11 Tilastokeskus13.7.2017 0,3 * ennuste Muutos tammikuusta
 12. 12. 30.9.2010 www.kasvi.org 12 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×