Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urkinta on lailla rakennettava

383 views

Published on

Tieken AamuAreenalla pidetty alustus tiedustelulaista

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urkinta on lailla rakennettava

 1. 1. Urkinta on lailla rakennettava Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi
 2. 2. Tiedustelulaki – mitä se on  Laaja lakikokonaisuus luo pelisäännöt Suomen tiedustelulle  Sotilastiedustelu puolustusvoimien tiedustelulaitokselle  Siviilitiedustelu Suojelupoliisille, joka samalla menettää esitutkintavaltuudet  Perustuslakiin poikkeus luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan ”vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle”  Tiedustelutoiminnan luvitus ja valvonta  Antaa tiedusteluviranomaisille paljon uusia toimivaltuuksia  Tietoliikennetiedustelu vienyt lähes kaiken huomion julkisessa keskustelussa  Henkilötiedustelu, tietojärjestelmätiedustelu, paikkatiedustelu, kirjeen jäljentäminen jne.  Määrittelee tiedusteluoperaatioiden edellytykset ja valvonnan  Jos laissa määritellyt edellytykset täyttyvät, luvan antaa Helsingin käräjäoikeus  Esimerkiksi tietoliikennetiedustelu edellyttää muilla tiedustelukeinoilla saatua tietoa, jonka avulla tietoliikennetiedustelu kohdennetaan
 3. 3. Turvallisuuden paradoksi Turvallisuusviranomaisten tehtävänä on suojella kaikkia kansalaisoikeuksia 9.6.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
 4. 4. Miksi juuri nyt?  Sotilastoiminta, terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus digitalisoituvat nopeasti  Suomen valtiojohdon ja turvallisuusviranomaisten tilannekuva himmenee  Tiedustelulakeja on valmisteltu kolme vuotta  Tällä hetkellä valmisteluryhmien mietinnöt lausuntokierroksella  Lausuntojen perustella lakiesityksiin tehdään muutoksia  Muutetut lakiesitykset lähetetään syksyllä eduskuntakäsittelyyn  Olemme 20 vuotta myöhässä – onneksi  Emme ole tehneet paniikkiratkaisuja  Emme toista muiden maiden virheitä  Otettu opiksi mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksistä  FRA:n kokemukset opettaneet massavalvonnan käytännön ongelmat  Jari Aarnion tapaus on korostanut riippumattoman valvonnan merkitystä 9.6.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 5. 5. Kohdennettua massavalvontaa 9.6.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5 Avainkysymys: miten kohdentamattoman massavalvonnan ja kohdennetun tietoliikennetiedustelun raja määritellään? Kohdentamaton • Ensisijainen Etsitään tietoliikenteestä uusia uhkia • Mahdottoman kallis toteuttaa • Kaikkia seurataan • Toteuttaminen lähes mahdotonta Kohdennettu • Viimesijainen • Etsitään lisätietoa muuten havaituista uhista • Kallis toteuttaa • Otosta seurataan • Kohdentaminen vaikeaa Here be dragons
 6. 6. Kuka valvoo valvojia?  Tiedusteluvaltuutettu valvoo tiedustelun lainmukaisuutta  Pääsy kaikkeen tiedustelutietoon  Voi keskeyttää tiedusteluoperaation, jos katsoo sen rikkovan lakia tai tuomioistuimen antamaa tiedustelulupaa  Valvoo mm. tietoliikennetiedustelussa syntyneen ylimääräisen tiedon tuhoamista  Eduskunnan tiedusteluvaliokunta valvoo tiedustelutoimintaa  Tiedusteluvaltuutettu raportoi tiedusteluvaliokunnalle  Tiedusteluvaliokunta voi tarvittaessa käynnistää tiedustelulakien korjaamisen  Tietoliikennetiedustelun kohteeksi joutunutta informoitava  Pääsääntö: Välittömästi kun tiedustelu on päättynyt  Poikkeukset tuomioistuimen päätöksellä esim. jos vaarantaisi tietolähteen turvallisuuden  Ammattikohtaiset tiedustelukiellot  Samat kuin telepakkokeinolaeissa 9.6.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 7. 7. Kysymyksiä jäljellä  Kansallisen turvallisuuden määritelmän on kestettävä aikaa  Turkki hyvä varoitus siitä, miten kansallista turvallisuutta voi käyttää väärin  Tietoliikennetiedustelun kohdentamisen määrittely  Ristiriitaisia näkemyksiä siitä, mikä kohdennettua tiedustelua, mikä massavalvontaa  Tietoliikennetiedustelun kustannustehokkuus  Tietoliikenne on helppo suojata ja kätkeä  Tietoliikennetiedustelu ei saa syödä tehokkaampien työvälineiden voimavaroja  Tiedustelutietojen luovuttaminen rikostutkintaan  Jos tiedustelun yhteydessä saadaan tietoa ”normaalista”, ei kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta rikollisuudesta, milloin tieto voidaan luovuttaa  Tietojen vaihdon pelisäännöt  Millä pelisäännöillä tiedustelutietoa voidaan vaihtaa muiden maiden kanssa 9.6.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7
 8. 8. Tiedustelulait ja ICT-yritykset  ICT-yrityksillä palvelulupaus pitää asiakkaidensa tiedot turvassa  …turvassa sekä rikollisilta että viranomaisilta  ICT-yritykset sijoittavat palvelimensa mieluiten maihin, joissa viranomaiset eivät vaadi heitä heikentämään tietoturvaa tai pääsyä heidän asiakkaidensa tietoihin  Viranomaisten vaatimat takaportit ym. avaavat pääsyn myös rikollisille  Suomen esitetyt tiedustelulait  Tietoliikennetiedustelu kohdistuu tietoliikenteeseen Suomen rajoilla eli Suomessa tai Suomesta käytetty pilvipalvelu voi olla kohteena – tarkoituksella tai vahingossa  Tietojärjestelmätiedustelu antaa mahdollisuuden asentaa haittaohjelmia tiedusteluoperaation osana, mutta ei vaadi yrityksiä avaamaan takaportteja, heikentämään kryptausta tai asentamaan haittaohjelmia viranomaisten puolesta  Vakaa lainsäädäntö ja laillisuusperiaate  Ennakoitava lainsäädäntö ja lakien tulkinta välttämätöntä investoinneille 9.6.2017 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 9. 9. 30.9.2010 www.kasvi.org 9 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×