Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OKRoadShow - Avoin paikkatieto - Mikkeli

503 views

Published on

Presentation in OKF Finland Open Knowledge RoadShow 2013 in Mikkeli, includes links to free, open geodata and video (Motorville by Patrick Jean)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OKRoadShow - Avoin paikkatieto - Mikkeli

 1. 1. Avoin paikkatieto Open Knowledge Roadshow 2013 - Mikkeli Pekka Sarkola Gispo Oy
 2. 2. Avoin data
 3. 3. Paikkatieto • Rasteri – Kartat – Ilmakuvat – Satelliittikuvat • Vektori – Piste – Viiva – Monikulmio Nimi ID Luokka Ravintola Talli 42 restaurant Deli 43 Cafe
 4. 4. Julkinen paikkatieto Suomessa • Maanmittauslaitos • Muut julkiset paikkatietovarannot • INSPIRE direktiivi
 5. 5. Maastotietokanta
 6. 6. Ilmakuvat
 7. 7. Korkeusmallit - Laserkeilausaineistot
 8. 8. Muita avoimia paikkatietoja • Helsinki Region Infoshare – Kaupunkien tietoaineistoja • Tilastokeskus – 1 km ruutuaineisto • Ilmatieteen laitos – Säähän liittyvät havainnot yms. • METLA – Valtakunnan metsien inventointi • Liikennevirasto – Digiroad (tulossa 1.1.2014), HE153/2013
 9. 9. Inspire direktiivi • Eurooppalaista lainsäädäntöä (2007/2/EY) • Inspire on EU-direktiivi, jonka avulla kansallisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri. • Inspire-tietoaineistoja hallinnoivien viranomaisten tulee saattaa paikkatietoaineistojen metatiedot ja varsinaiset tietovarannot saataville
 10. 10. Liite I Liite II korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä maankäyttö terveys ja turvallisuus julkiset palvelut ympäristön..seurantalaitteet tuotanto- ja teollisuuslaitokset maatalous- ja kasvinviljelylaitokset väestöjakauma - demografia aluesuunnittelu ja rajoitusalueet luonnonriskialueet ilmakehän tila ilmasto merentutkimus merialueet biomaantieteelliset alueet elinympäristöt ja biotoopit lajien levinneisyys energiavarat mineraalivarat INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Elintarviketurvallisuusvirasto Energiamarkkinavirasto Geologian tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Luonnontieteellinen keskusmuseo Maanmittauslaitos Maaseutuvirasto Metsähallitus Metsäntutkimuslaitos Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT MMM:n tietopalvelukeskus Museovirasto Puolustusvoimat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Suomen ympäristökeskus Kunnat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Maakuntien liitot Tilastokeskus Tukes ELY-keskukset Väestörekisterikeskus Metsäkeskukset http://www.paikkatietoikkuna.fi/ Liite III paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet
 11. 11. Inspire ja kunnat http://www.paikkatietoikkuna.fi/
 12. 12. OpenStreetMap • • • • Joukkovoimaa / crowsourcing Anarkistinen Demokraattinen Avoin, vapaa
 13. 13. Mitä on syntynyt?
 14. 14. Lopuksi… • Kaikilla fyysisillä olioilla on sijainti • Tietovarannot, joissa on tietoa fyysisistä olioista, ovat paikkatietoa • Paikkatietoanalyysit ja –visualisointi ovat vaarallisia työkaluja osaamattomien käsissä – Kartta on politiikkaa, data ei
 15. 15. Kaikesta huolimatta
 16. 16. posiki paikkatieto.com Pekka.Sarkola@gispo.fi
 17. 17. Käyttöoikeudet / User Rights • This presentation is published under CC-BY-SA 3.0 • Presentation includes data, maps and other information from following parties: OpenStreetMapin tekijät, CC BY-SA & ODBl Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under CC BY SA. National Land Survey of Finland, data extract 2012 & 2013

×