Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Green ICT

151 views

Published on

WWF:n ja Hanselin Vastuulliset hankinnat -tilaisuudessa pidetty alustus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Green ICT

 1. 1. Vihreä ICT Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi
 2. 2. Vanhan ongelman ratkaisussa usein uuden ongelman siemen Polttomoottori on pelastanut meidät yhdeltä ympäristökatastrofilta
 3. 3. Vuoden 1894 suuri hevosenlantakriisi  1800-luvun lopulla suurkaupungit olivat hukkumassa hevosenlantaan ja -raatoihin  The Times ennusti v 1894, että 50 vuoden kuluttua Lontoon kadut olisivat hautautuneet yli 2,5 metriä paksun lantakerroksen alle  Lannassa ja raadoissa siinneet kärpäset levittivät lavantautia ja muita sairauksia  V. 1898 New Yorkissa järjestetty kansainvälinen konferenssi ei löytänyt ongelmaan ratkaisua, ja kaupunkikulttuurin ennakoitiin kuihtuvan omaan mahdottomuuteensa  Vain 15 vuotta myöhemmin autot olivat korvanneet hevoset  … ja me tiedämme, mihin se johti alle 100 vuodessa  Kun Suomen teitä alettiin 1900-luvun alussa kunnostaa autojen käyttöön, ensimmäiseksi jouduttiin kuorimaan pois kymmenten senttien pakkaantunut lantakerros
 4. 4. Digitalisaation ennakoidaan vähentävän työ- ja ostosmatkoja ja tehostavan logistiikkaa Mutta myös tietotekniikka kuormittaa ympäristöä
 5. 5. Ekologinen ICT-hankinta on moninainen kysymys  Raaka-aineiden tuotannon ja IC-tekniikan valmistuksen ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset  IC-tekniikan käytön ympäristövaikutukset  IC-tekniikan energian kulutus läpi elinkaaren  IC-tekniikan hyödyntäminen ympäristövaikutusten minimointiin  IC-tekniikan käyttöikä, päivitettävyys, kierrätettävyys ja jätehuolto 1.11.2017 @jyrkikasvi @tiekery 5
 6. 6. 1.11.2017 6 Esim. lypsyrobotti pidentää lehmän elinikää ja vähentää sairastuvuutta, mikä vähentää antibioottien käyttöä. Image: Lely
 7. 7. Robottilaiva lisää alusten kuljetuskapasiteettia ja vähentää päästöjä yli 10% Images: Rolls Royce
 8. 8. Energian kulutusta arvioitava kokonaisuutena  Keskustelu IC-tekniikan ekologisuudesta keskittyy sähköön  Pelkkä kryptovaluuttojen louhinta kuluttaa enemmän sähköä kuin pienet valtiot (Bitcoin: 14.5 TWh/y, Suomi 85.1 TWh/y).  Luotettavaa arviota ICT:n globaalista energian kulutuksesta ei ole  Tietokoneen energiankulutuksesta vain viidesosa kuluu käytön aikana, 4/5 muissa elinkaaren vaiheissa  Pelkän laitteiden sähkönkulutuksen seuraaminen johtaa harhaan  IC-tekniikka vähentää energian kulutusta muilla sektoreilla  Älykäs sähköverkko optimoi energian kulutusta  Älykäs logistiikka vähentää turhia kuljetuksia  Ajoavustimet ja automaattiohjaus optimoivat liikennettä  Älykkäät kodit lämpenevät vain tarvittaessa 1.11.2017 @jyrkikasvi @tiekery 8
 9. 9. Älykäs IoT-termostaatti säästää lämmityskuluista yli 10% 1.11.2017 @jyrkikasvi @tiekery 9
 10. 10. Image: Zenrobotics 1.11.2017 10 Rakennusjätteen lajittelu kannattaa vain robotilla. @jyrkikasvi
 11. 11. Raaka-aineista kierrätykseen  Monet tietotekniikan valmistuksessa tarvittavat materiaalit ovat hupenemassa, ja tuotanto ongelmallista  Kiina hallitsee maailman harvinaisten maametallien tuotantoa  IC-tekniikassa tarvittavia tinaa, tantaalia ja volframia tuotetaan ja salakuljetetaan Afrikan konfliktialueelta  Työsuojelu ja työntekijöiden oikeudet usein puutteelliset etenkin raaka-ainetuotannossa  Konfliktialueilla kaivostoiminnalla rahoitetaan sotatoimia  Konfliktialueiden kaivostoiminnan jätevedet ja sivukivet  Rauhaa seuraa valtava ympäristönpuhdistusurakka  Elektroniikkaromun keruu ja kierrätys välttämätöntä  Ei vain ympäristön vaan raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseksi 1.11.2017 @jyrkikasvi @tiekery 11
 12. 12. Kiina investoi myös Afrikan konfliktialueen mineraaleihin  Tämän sivun alkujaan Le Monde Diplomatique –lehdessä julkaistu kuva löytyy netistä mm. tämän opinnäytteen sivulta 91: http://cedar.wwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1352&context=wwuet 1.11.2017 @jyrkikasvi @tiekery 12 Le Monde Diplomatique
 13. 13. Ohjelmistot ICT-ekologiassa unohdettu Hyvät ohjelmointikäytännöt vähentävät energian kulutusta ja pidentävät laitteiden käyttöikää 1.11.2017 @jyrkikasvi @tiekery 13
 14. 14. Vihreän ICT-hankinnan kysymyksiä  Miten jäljittää ICT-laitteissa käytetyt raaka-aineet?  Miten arvioida raaka-ainetuotannon ja laitevalmistuksen työehtoja, työsuojelua ja ympäristövaikutuksia?  Miten arvioida IC-tekniikan koko elinkaaren energiankulutusta?  Miten arvioida IC-tekniikan kierrätettävyyttä?  Miten arvioida ohjelmistojen ekologisuutta?  Miten ennakoida IC-tekniikan elinkaaren aikaisia muutoksia esim. viranomaisvaatimusten suhteen
 15. 15. 30.9.2010 www.kasvi.org 15 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×