Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taxonomieën maken en toepassen in SharePoint 2013 VOGIN-IP lezing 2015

Taxonomieën maken en toepassen in SharePoint 2013

 • Be the first to comment

Taxonomieën maken en toepassen in SharePoint 2013 VOGIN-IP lezing 2015

 1. 1. Taxonomieën maken en toepassen in SharePoint 2013 VOGIN-IP lezing Donderdag 26 maart 2015 Joyce van Aalten
 2. 2. Voorstellen • Joyce van Aalten, Invenier – Niet zoeken, maar vinden – Consultant en trainer – Productonafhankelijk (GX, Drupal, SOLR), maar veel SharePoint
 3. 3. SharePoint terminologie • Kolommen/Columns • Termenopslag/Managed metadata store • Termensets/Term sets • Ondernemingstrefwoorden/enterprise keywords • Inhoudstypen/Content types • Lijsten/Lists • Bibliotheken/Libraries • Sites, pagina’s, webparts, apps, …
 4. 4. Kolommen/metadata • Kolommen = eigenschappen = metadata • Gebruik in bibliotheken en lijsten • Op bibliotheek-/lijstniveau, site-niveau, site collectie-niveau of farm niveau
 5. 5. Kolommen/metadata • Kolominstellingen – Verplicht ja/nee – Meerdere waarden toegestaan ja/nee – Standaardwaarde • Soorten kolommen, o.a. – Eén tekstregel – Keuze (keuzemenu) – Datum en tijd – Beheerde metagegevens
 6. 6. Beheerde metadata • Termenopslag = managed metadata service = managed metadata store = aanmaken en beheer van termensets • Termenset = beheerde metagegevens = taxonomie/thesaurus = gecontroleerde trefwoorden = termen die toegekend kunnen worden in bibliotheken of lijst
 7. 7. Beheerde metadata • Termenset – Koppeling met (site)kolommen – Mogelijkheid tot importeren via .csv bestand • Termen – Trefwoorden = waarden in een kolom – Beschrijving = scope note – Standaardlabel = voorkeursterm – Andere labels = synoniemen = verwijsterm
 8. 8. Ondernemingstrefwoorden • Ondernemingstrefwoorden = vrije trefwoorden = folksonomy = tagging • Beheer in de managed metadata service • Mogelijk om vrije trefwoorden te verplaatsen naar termenset
 9. 9. Site-inhoudstypen • Voorgedefineerde manier om instellingen, gedrag en metadata te hergebruiken • Onderscheiden zich van elkaar wat betreft metadata, beleidsregels, werkstromen, te gebruiken sjablonen • Centrale vraag: Dit is een …… • Denk aan: handleidingen, notulen, rapporten, nieuwsbrieven, afbeeldingen
 10. 10. Vinden m.b.v. metadata • Binnen bibliotheek of lijst – Sorteren/filteren op kolom – Weergaven – Metagegevens navigatie-instellingen • Binnen sites: webonderdelen – Bibliotheken en lijsten i.c.m. weergaven – Inhoud samenvatten > Inhoudsquery
 11. 11. Full tekst zoekmachine • Zoekresultaten – Managed metadata aanbieden als verfijningsfilter – Maar: synoniemen uit termenset zijn geen query expansion!
 12. 12. Bestaande SP taxonomieën Wand General Business taxonomy http://sharepointtaxonomy.com/wand- general-business-taxonomy-for-sharepoint Sambo ICT taxonomie (Taxonomie MBO) http://www.kennisnet.nl/sectoren/mbo/taxo nomie_documenten/
 13. 13. Maken van import .csv Excel met macro http://www.wictorwilen.se/Post/Create- SharePoint-2010-Managed-Metadata-with- Excel-2010.aspx Notepad ++ http://notepad-plus-plus.org
 14. 14. Maken van import .csv • Bestand openen in Excel2010 • Vul het bestand met de termen • SharePoint 2010 > Create Term Store File • Open aangemaakte bestand in Notepad ++ • Coderen > Naar UTF-8 Codering • Opslaan als .csv • Importeren in managed metadata store
 15. 15. Vragen of meer weten? • Mail: joyce@invenier.nl • Website: www.invenier.nl • Twitter: @joycevanaalten • LinkedIn: /joycevanaalten

×