Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vertrouwen op semantische zoeksystemen of zelf aan het stuur

1,041 views

Published on

About Google's (and other's) direct answers. Are they to be trusted?

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vertrouwen op semantische zoeksystemen of zelf aan het stuur

 1. 1. Workshop Vertrouwen op semantische zoeksystemen of zelf aan het stuur? Eric Sieverts VOGIN-IP-lezing 26 maart 2015 OBA Amsterdam
 2. 2. Google geeft steeds vaker concrete antwoorden ("direct answers") op onze zoekvragen "liever een antwoord dan 10 blauwe links"
 3. 3. direct answers uit presentaties op "SMX West" congres (3-5 maart 2015, San Jose): • Google geeft "direct answer" bij  20% van de zoekvragen • Bing geeft "direct answer" bij  1% van de zoekvragen maar: moeten we op die antwoorden vertrouwen? eric sieverts, maart 20153
 4. 4. Vertrouwen we op Google's antwoord, of willen we zelf het antwoord zoeken?
 5. 5. semantisch zoeken het kunnen geven van concrete antwoorden hangt direct samen met de ontwikkeling van "semantische zoeksystemen" wat moet computer daarvoor kunnen? 1. begrijpen wat de zoeker bedoelt 2. • weten wat het antwoord is ("dat staat klaar") • begrijpen wat documenten "bedoelen", zodat antwoord daaruit kan worden afgeleid eric sieverts, maart 20156
 6. 6. semantisch zoeken enkele van de punten die Hakia Company als belangrijke kenmerken van semantische zoeksystemen noemde: 1. Handling morphological variations 2. Handling synonyms with correct senses 3. Handling generalizations 4. Handling concept matching 5. Handling knowledge matching 6. Handling natural language queries and questions 7. Ability to point to uninterrupted paragraph and the most relevant sentence maar daarnaast nu ook steeds meer gebruik van  structuur in webpagina's  kennissystemen (Google Knowledge Graph) eric sieverts, maart 20157 hulp bij het "begrijpen" alinea met het antwoord
 7. 7. semantisch zoeken semantisch zoeken ≡ semantisch web van het semantisch web zoals dat Tim Berners Lee in 2004 voor ogen stond, zijn alleen pas wat losse bouwstenen gerealiseerd, maar die helpen wel al bij "semantisch zoeken" eric sieverts, maart 20158 semantisch zoeken semantisch web entiteiten ontologieën metadata ….
 8. 8. 9
 9. 9. semantisch zoeken terug naar de 2 aspecten van semantisch zoeken 1. wat bedoelt de zoeker met zijn zoekvraag? "not strings but things" – om concreet antwoord te kunnen geven, in plaats van lijstje met "ten blue links" 2. wat is betekenis van content in webpagina's – ten behoeve van die concrete antwoorden – maar ook: om in de "ten blue links" extra informatie te kunnen tonen eric sieverts, maart 201511
 10. 10. intentie van de zoeker 1. bepalen van bedoeling / intentie van de zoeker – uit locatie van de zoeker – globaal: op basis van internetdomein waar gebruiker zit (ip-adres) op google.nl krijg je ander antwoord dan op google.com – heel precies: op basis van bekende gps- of gsm-gegevens (mobiel) bijv.: zoekt mobiel in buurt van de Rozengracht naar “pizza” >> adres van pizzeria in de buurt – uit eerder zoekgedrag van de zoeker – door analyse van de zoekvraag – ... 12 eric sieverts, maart 2015
 11. 11. intentie van de zoeker 1. bepalen van bedoeling / intentie van de zoeker – uit locatie van de zoeker – uit eerder zoekgedrag van de zoeker – wat voor zoekvragen stelde gebruiker eerder – naar welke resultaten keek gebruiker dan bijvoorbeeld al toegepast in Google's personalisatie van relevance ranking; de opgeslagen "web history" is ook al "big data" – door analyse van de zoekvraag – ... 13 eric sieverts, maart 2015
 12. 12. intentie van de zoeker 1. bepalen van bedoeling / intentie van de zoeker – uit locatie van de zoeker – uit eerder zoekgedrag van de zoeker – door analyse van de zoekvraag – uit algemene statistiek van zoekvragen bijv.: wie "bach" zoekt bedoelt 95% zeker "Johann Sebastian" – door herkennen van "entiteiten" in de vraag bijv.: "Parijs" is een stad (waarover feiten beschikbaar zijn)  naam van persoon, bedrijf, product, gebeurtenis, … >> feiten  naam van gewoon persoon >> facebook / linked-in gegevens – herkent vaste combinaties van woorden – natuurlijke taal interpretatie 14 eric sieverts, maart 2015 wolfram|alpha Google Knowledge Graph ~ Google
 13. 13. content van webpagina 2. bepalen van betekenis van content in webpagina's – herkennen van entiteiten in de tekst bijv.: namen van personen, bedrijven, steden, producten, ... – gebruik van metadata/codering volgens ontologieën bijv.: informatie gecodeerd met begrippen uit schema.org ontologie <kom ik later nog even op terug> – uit vaste structuur van beschikbare informatie bijv.: gestructureerd opgeslagen kenmerken in Facebook – automatisch herkennen van betekenis/onderwerp uit hele tekst bijv.: door "machine learning" getraind op vaste concepten – koppelen aan data uit andere bronnen bijv.: via linked (open) data – ... 15 eric sieverts, maart 2015
 14. 14. Wie op “Bach” zoekt, vindt vermoedelijk liever gegevens over hem dan websites over hem. Google's Knowledge Graph kent 500 miljoen objecten met 3,5 miljard kenmerken 16 gegevens o.a. afkomstig uit: "Freebase" (crowdsourced kennisbank), Wikipedia (dbpedia), CIA World factbook en (statistische) analyse van eigen gegevens
 15. 15. wat is in dit verband een "graph"?  een netwerk van al die concepten met hun onderlinge relaties en kenmerken 17
 16. 16. tripels al die informatie wordt in feite opgeslagen als "tripels" L. Da Vinci schilderde Mona Lisa J.S. Bach geboren op 31-03-1685 J.S. Bach geboren in Eisenach Eisenach ligt in Duitsland C.P.E. Bach kind van J.S. Bach 18 eric sieverts, maart 2015
 17. 17. knowledge cards • dit soort gegevens die bij een persoon/object/entiteit horen, worden gecombineerd in "knowledge cards" • die knowledge cards verschijnen - zoals bij het eerdere voorbeeld van Bach - rechts naast het gewone zoekresultaat 19 eric sieverts, maart 2015
 18. 18. maar niets over de diefstal …. 20
 19. 19. 21 eric sieverts, maart 2015 generieke vragen leveren "carousel"
 20. 20. 22 eric sieverts, maart 2015
 21. 21. 23 eric sieverts, maart 2015
 22. 22. 29 eric sieverts, maart 2015 soms verschijnt ook feitelijk antwoord (eveneens een "tripel") boven de gewone zoekresultaten
 23. 23. eric sieverts, maart 201530
 24. 24. 31 eric sieverts, maart 2015
 25. 25. eric sieverts, maart 201532
 26. 26. 33 eric sieverts, maart 2015 daarbij wordt ook d.m.v. natuurlijke taal technieken herkend wat er gevraagd / bedoeld wordt
 27. 27. 34 eric sieverts, maart 2015
 28. 28. in werkelijkheid varieert die afstand dus tussen ongeveer 356.000 en 407.000 km [bron: NASA - via Wikipedia] dus dat cijfer op 4 decimalen nauwkeurig is eigenlijk onzin (hoewel dat ook uit de Wikipedia komt) maar: eric sieverts, maart 201535
 29. 29. 36 eric sieverts, maart 2015 ook wordt (soms) herkend als je dingen wilt vergelijken en worden relevante gegevens in een tabel gezet
 30. 30. antwoord is geen feit uit Knowl. Graph, maar tekst uit web-pagina
 31. 31. ??
 32. 32. soms extra informatie bij specifieke resultaten
 33. 33. knowledge vault • inhoud van "knowledge graph" komt uit gecontroleerde gestructureerde bronnen als wikipedia/dbpedia, freebase, … • in "knowledge vault" wordt dat uitgebreid met gegevens die uit allerlei webpagina's worden onttrokken (ook als tripels) 40 eric sieverts, maart 2015
 34. 34. This paper [http://www.cs.cmu.edu/~nlao/publication/2014.kdd.pdf] published by Google goes into more detail about the concepts behind the Knowledge Vault, citing three major components: Extractors: These systems extract triples from a huge number of Web sources. Each extractor assigns a confidence score to an extracted triple, representing uncertainty about the identity of the relation and its corresponding arguments. Graph-based priors: These systems learn the probability of each possible triple, based on triples scored in an existing KB (knowledge base). Knowledge fusion: This system computes the probability of a triple being true, based on agreement between different extractors and priors
 35. 35. Google tables zoeken naar/in tabellen https://research.google.com/tables zie ook: "Applying WebTables in Practice" http://www.cidrdb.org/cidr2015/ Papers/CIDR15_Paper3.pdf google heeft een speciaal tool om tabellen te herkennen en daar gegevens aan te ontlenen - ook publiekelijk beschikbaar
 36. 36. voorbeelden: huis Pittsburg oppervlak # inwoners 4849 sqft 334.563
 37. 37. Bing heeft zijn "Entity Engine" (Snapshots) maar die reageert vaak nog wat minder slim op combinaties van woorden 45
 38. 38. ... en alleen bij landeninstelling "Verenigde Staten" 46
 39. 39. en nog meer … er zijn nog meer (semantische) zoeksystemen die proberen concrete antwoorden te geven een paar voorbeelden: • wolfram|alpha • kngine • cluuz • sensebot • ….. 47 eric sieverts, maart 2015
 40. 40. eric sieverts, maart 201548
 41. 41. het onderzoek wat geeft beter antwoord op wat voor soort vragen? • bekijken bij Google: – antwoord uit Knowledge Graph (boven zoekresultaat , of rechts ernaast) – extra gegevens bij individuele resultaten • alternatieven om ook eens te proberen als er tijd over is: – antwoord uit Bing's Entity Engine [http://www.bing.com/] – antwoord uit Wolfram|Alpha [http://www.wolframalpha.com/] – door Sensebot geselecteerde antwoorden [http://www.sensebot.net/sense6.aspx] – door Cluuz geselecteerde antwoorden [http://cluuz.com/] – antwoord uit Ask-Cluuz [http://ask.cluuz.com/] – antwoord uit Kngine [http://www.kngine.com/] eric sieverts, maart 201551
 42. 42. het onderzoek ieder groepje stelt een aantal zoekvragen in de eigen belangstellingssfeer en analyseert de resultaten • Op welke (soorten) vragen komt een concreet antwoord? • Zijn die concrete antwoorden zinnig? • Wat is de bron van die antwoorden? • Is die bron betrouwbaar? • Hoe verhouden die antwoorden zich tot de gewone resultaten van de zoekvragen? • .... eric sieverts, maart 201552
 43. 43. nog even terug naar … 2. bepalen van betekenis van content in webpagina's – herkennen van entiteiten in de tekst – gebruik van metadata/codering volgens ontologieën "betekenis vooraf gekarakteriseerd" bijv.: informatie gecodeerd met begrippen uit schema.org ontologie – uit (variabele) structuur van beschikbare informatie "betekenis achteraf afgeleid / geraden" bijv.: herkennen van tabellen, kenmerk-waarde koppels, .... – uit (vaste) structuur van beschikbare informatie bijv.: gestructureerd opgeslagen kenmerken in Facebook – automatisch herkennen van betekenis/onderwerp uit hele tekst – koppelen aan data uit andere bronnen – ... 53 eric sieverts, maart 2015
 44. 44. semantische codering gestandaardiseerde markering van kenmerken in webpagina's - "semantic markup" voorbeeld van zulke "embedded metadata": – recipe search bij Google en Yahoo daarbij gebruikte standaarden: – rich snippet markup / microdata / schema.org (Google, Yahoo, Bing, Yandex) onder andere voor: recepten, recencies, personen, producten, organisaties, gebeurtenissen, muziek – RDFa 54 eric sieverts, maart 2015
 45. 45. 55
 46. 46. nieuwe standaard van de zoekmachinegiganten: microdata hiërarchie van kenmerken voor embeddable metadata in webpagina’s 56 + nu ook Yandex
 47. 47. eric sieverts, maart 201558 voorbeeld van codering met restaurant metadata (zoals gebruikt door o.a. IENS) zoals in HTML gecodeerd volgens microdata standaard
 48. 48. schema.org recept-metadata volgens microdata standaard in HTML gecodeerd
 49. 49. microdata en RDFa • toepassing van deze technieken is vaak "SEO-driven" • Google biedt webmasters "Structured data testing tool" dat fouten in codering detecteert zie blogposts op SearchEngineLand: http://searchengineland.com/how- to-use-rich-snippets-semantic- markup-to-send-rich-signals- 139886 http://searchengineland.com/5- ways-optimize-markup-knowledge- graph-semantic-search-186755 eric sieverts, maart 201560
 50. 50. wat heeft zoeker hieraan? • zoeker kan gerichter zoeken en filteren (zoals in Google's receptenzoeker) • zoeker krijgt duidelijker informatie over gevonden items in zijn 10 blue links (zoals Google's rich snippets)
 51. 51. we blijken al anders te kijken … we zijn al zo gewend aan schermindeling met op allerlei plaatsen antwoorden, dat eye-tracking studies ander kijkgedrag laten zien 2014 2005 62 conclusies uit recente studie: 1. where searchers have been conditioned to look has changed 2. searchers are viewing more results during a single session and spending less time viewing each one
 52. 52. semantische zoekmachines voor "semantisch" gaan door : • Wolfram|Alpha "computational knowledge engine", feitelijke gegevens • DuckDuckGo niet semantischer dan google • Sensebot vat ook inhoud van meer documenten samen • Factbites samengevatte informatie uit geselecteerde bronnen • Cluuz selecteert (uit) antwoorden • ask.cluuz beantwoordt vragen • Kngine heeft ook een app voor smartphones noemen zich niet "semantisch", maar wel handig voor feitelijke gegevens : • Zanran data zoekmachine (zoekt in tabellen, grafieken en visualisaties) • Google tables zoeken naar/in tabellen [https://research.google.com/tables] 63 eric sieverts, maart 2015
 53. 53. eric sieverts, maart 2015 any questions ?

×