Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Platform Meta Informatie 1maart2007

978 views

Published on

“Platform Meta-informatie”bijeenkomst 1 maart 2007

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 Platform Meta Informatie 1maart2007

  1. 1. “ Platform Meta-informatie” bijeenkomst 1 maart 2007
  2. 2. Agenda <ul><li>9.30 uur Opening en mededelingen </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>missie, doelstellingen, metadatabank </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>9.50 uur Hans Hofman, Nationaal Archief </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ISO 23081 standaard over recordkeeping metadata </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>10.20 uur Lotte Nijland, Ministerie van BZK </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Beleid rond meta-informatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>10.40 uur Paul Suijkerbuik, Contactcenter Overheid </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Het belang van meta-informatie voor CCO </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>11.00 uur Pauze </li></ul><ul><li>11.15 uur In werkgroepen “doelstellingen 2007” </li></ul><ul><li>11.45 uur Presentatie werkgroepen </li></ul><ul><li>12.15 uur Sluiting en Lunch </li></ul>
  3. 3. Organisatorisch <ul><li>· Meta-informatie en Forum Standaardisatie </li></ul><ul><li>· Activiteiten kerngroep </li></ul><ul><li>· Samenwerkingsplatform: www.metainfo.nl </li></ul><ul><ul><li>- bevat: werkgroepen, agenda, discussie, thema's en trefwoorden, documenten, mail </li></ul></ul><ul><ul><li>- wensen: informatief gedeelte, zelf aanmelden, metadatabank. Vul maar aan! </li></ul></ul><ul><li>· COI (platform) en CoP's op domein en toepassing </li></ul><ul><li>· Secretaris en Moderator is nog vacant! </li></ul><ul><li>· Pakkende naam </li></ul>
  4. 4. Missie Platform Meta-informatie <ul><li>In kaart brengen en harmoniseren van </li></ul><ul><li>meta-informatie initiatieven binnen de overheid </li></ul><ul><li>om interoperabiliteit en vindbaarheid </li></ul><ul><li>te kunnen realiseren met behoud van </li></ul><ul><li>autonomie en identiteit van organisatie. </li></ul>
  5. 5. Definitie meta-informatie <ul><li>· Informatie over (on)gestructureerde of pluriforme informatie(bronnen) waardoor mensen en machines deze informatie(bronnen) kunnen vinden en gebruiken </li></ul><ul><li>· toelichting : onder metadata verstaan we de labels en de waarden/opschriften die aan gegevens worden toegekend </li></ul><ul><li>· Van Dale </li></ul><ul><ul><ul><li>- meta : handelend over het in het grondwoord (basiswoord) genoemde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- informatie : kennis die iem. bereikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- data : verzameling van gegevens </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Doelstellingen 2007 <ul><li>1. Functioneel en actief online platform www.metainfo.nl </li></ul><ul><ul><ul><li>- informatief (bronnen, verwijzingen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- kennisuitwisseling en discussie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- CoP </li></ul></ul></ul><ul><li>2. Representatieve metadatabank, d.w.z. Inventarisatie van standaarden, elementen/waarden, woordenlijsten, taxonomieën, ontologieën etc. </li></ul><ul><li>3 Overzicht van domeinen (waar) en gebruik (waarvoor) van meta-informatie </li></ul>
  7. 7. Vragen aan de groepen <ul><li>Op basis van consensus </li></ul><ul><li>1. Geef je verbeteringen of akkoord op de missie. Of kom met een alternatief. </li></ul><ul><li>2. Geef je verbeteringen of akkoord op de definitie meta-informatie en metadata. Of kom met een alternatief. </li></ul><ul><li>3 Geef de 2 belangrijkste doelstellingen die eind 2007 moeten zijn gerealiseerd. </li></ul>

×