Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LIBISnet gebruikersdag 01062017 - Alma update

518 views

Published on

Presentatie "Alma Update" gegeven op de LIBISnet gebruikersdag van 1 juni 2017 door Bart Peeters (LIBIS).

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LIBISnet gebruikersdag 01062017 - Alma update

 1. 1. Alma update LIBISnet Gebruikersdag 2017 - Diepenbeek Bart Peeters Bart.Peeters@kuleuven.be
 2. 2. 2 Agenda • Alma roadmap • Alma UX • Alma D • Nieuws vanuit de werkgroepen • Idea Exchange LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 3. 3. 3 Alma Roadmap • Alma Roadmap Overview • Alma Roadmap Highlights • Advanced Acquisition models • Analytics • Collaboration • Contribution • Digital Asset Management • Advanced Metadata management • Open Platform • Smart Fulfillment • L10n LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 4. 4. 4 Alma UX • Wat verandert er? • Betere look & feel (ander kleurenpallet, nieuwe icoontjes, eenvoudiger menu, betere workflows, ...) • Persistent menu • Knoppen op betere plaats • Tabbladen met inhoud beter aangeduid • Beter scherm voor zoekresultaten • ... • Nieuwe features • Quick links menu • Configureerbaarheid van bv zoekresultatenscherm • Dropdown meest recente waarden What’s new LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 5. 5. 5 Alma UX • Ex Libris trainingsmateriaal • Workshop donderdag 15 juni (Leuven) • Sneak peek Documentatie LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 6. 6. 6 Alma UX • “Early Access” enkel: • KU Leuven, • UCLL (Limburg), • Vives (Brugge Oostende) • Rest LIBISnet: • Met andere Almagebruikers • Feedback Uitrol LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 7. 7. 7 Alma-D • Eénmalige kost: €300 • Configuratie • Documentatie • Opleiding • Helpdesk • Jaarlijks per 100 GB: €200 • Jaarlijks recht op 2500 objecten: gratis • Jaarlijks per 2500 extra objecten: €250 • Opmerkingen: • Geen preservatie • Geen speciale viewers • Dit prijsmodel geldt niet voor KU Leuven • Conversie te bekijken Prijsmodel – kosten per instelling LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 8. 8. 8 Nieuws uit de werkgroepen • Voorzitter: Filip Neesen, secretaris: Gijs Noels • Ongoing issues • Opvolgen en testen nieuwe functionaliteiten bij de nieuwe releases • Zoeken naar oplossingen voor workflow problemen • Oplijsten knelpunten en doorgeven aan Ex Libris • Deelwerkgroepen • Documentatie: on hold in kader van nieuwe UI • Statistieken: evaluatie in het najaar, met eventueel nieuwe doorstart • Project: inventarisatie workflows van de Associatie instellingen Acquisitie LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 9. 9. 9 Nieuws uit de werkgroepen • Voorzitter: Jorinde Sercu, secretaris: Evy De Wulf • Regelmatige samenkomsten, ook bij de partners • Interne workshop op de vergaderingen • Subwerkgroep statistieken: afgesloten, doelstellingen voorlopig bereikt. Eventueel doorstart bij nieuwe aanvragen. • Subwerkgroep documentatie: voorlopig on hold in kader van nieuwe UI Fulfillment LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 10. 10. 10 Nieuws uit de werkgroepen • Voorzitter: Luc lannoy, secretaris: Bart Peeters • Statistieken en rapporten: • Aanbod van beperkt aantal breed inzetbare statistieken/rapporten via Alma analytics binnen de context inventory (zowel fysiek als elektronisch) Eerste aanzet, met mogelijkheid tot uitbreiding indien relevant (input door LIBISnet partners is welkom) • Aanbod van queries voor het creëren van sets binnen Alma op het niveau van BIB record types aan externe LIBISnet partners (reeds beschikbaar voor KU Leuven en Associatie) Resource Management LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 11. 11. 11 Nieuws uit de werkgroepen • Documentatie: • Er wordt gewerkt aan een ‘integratie’ van de Alma RM documentatie (op het LIBIS Extranet) in Alma. Vertrekpunt is de tab Info in de Alma Metadata Editor: waar op individueel tag-niveau meteen de meest essentiële info wordt getoond over het gebruik van de tag in LIBISnet en met links naar documenten mbt regelgeving, datamodellen en functionaliteit. Dit wordt momenteel uitgewerkt voor de meest gebruikte tags en zal stelselmatig worden uitgebreid. • Complementair met de Alma RM basisopleiding (maandelijks) is het de bedoeling een aantal basisdocumenten aan te bieden die de nieuwe medewerkers vooraf kunnen doornemen zodat bij de opleiding zelf sterk kan worden gefocust op de functionaliteit binnen Alma RM. Komen in deze documenten onder meer aan bod: MARC21 recordstructuur, basisregelegving catalogiseren, structuur en relevante terminologie/begrippen binnen Alma RM. Bedoeling is tweeërlei: deelnemers komen voorbereid naar de opleiding en kunnen ook daarna meteen terugvallen op deze documentatie op maat van wie start met catalogiseren in Alma. Resource Management LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 12. 12. 12 Nieuws uit de werkgroepen • Aanpassingen records via “External Resources”: • Om de noodzakelijke aanpassingen van records die worden overgenomen via ‘External resources’, én te vereenvoudigen én consistentie maximaal te garanderen wordt de Enhance-functionaliteit uitgewerkt die moet toelaten om per documenttype in één beweging en op een eenduidige manier de noodzakelijke aanpassingen te doen. • Inhoudelijke ontsluiting: • In de komende maanden wordt er gewerkt aan een voorstel van gedeelde inhoudelijke ontsluiting via trefwoorden over de instellingen heen (voor alle duidelijkheid: de instellingen die dat wensen). Dit voorstel wordt uitgewerkt op basis een viertal bestaande trefwoordenlijsten. Bedoeling is ook dat er in deze ‘gedeelde’ trefwoordenlijst met authority records kan worden gewerkt. Resource Management LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 13. 13. 13 Nieuws uit de werkgroepen • Alma item material types: • Het is de bedoeling dat elke LIBISnet partner in de tweede jaarhelft kan nagaan op welke manier hij gebruik wil maken van het brede aanbod van item material types dat Ex Libris aanbiedt. Grosso modo zijn er drie mogelijkheden: ofwel blijft alles bij het oude (zeer beperkte lijst), ofwel wordt de gesloten lijst uitgebreid (voorstel vanuit de werkgroep Alma RM), met de mogelijkheid/garantie om retrospectief de nodige aanpassingen te doen in batch; ofwel gaat men de volledige lijst vrij gebruiken (zonder dat evenwel voor alle gevallen retrospectief de aanpassingen in batch kunnen worden gegarandeerd) Resource Management LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 14. 14. 14 Idea exchange • Graag jullie stemmen op http://ideas.exlibrisgroup.com/ • Actie van verleden jaar heeft al een paar ideeën op de planning gezet: – http://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/17117386-make-it- possible-to-delete-a-nz-bib-record-from- th?tracking_code=5dd148516d059685acca5e11fc80e8a1 – http://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/17131978-more-flexibility- needed-for-display-of-locations – http://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/17117125-opening-hours- of-the-library-in-alma-and-renewing – ... LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 15. 15. 15 Idea exchange • Nieuwe ideeën: • http://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/19357024- authenticated-authentication-note-field • http://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/17116942- add-item-policy-and-temporary-location-automat • http://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/16994995- searchable-invoice-notes • http://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/10634154- allow-linking-po-lines-to-electronic-inventory-reg • Binnenkort rond Smart Fulfillment LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update
 16. 16. 16 Bedankt! Vragen? Bart Peeters – Bart.Peeters@kuleuven.be LIBISnet Gebruikersdag 2017 – Alma update

×