Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE

"Suksess er bygget som Trappetrinn og ikke en Åpen Dør"

Medarbeidersamtalen
- Fra e...
H


VEM

VA

VOR

VORFOR
VORDAN

Organisasjonsrådgiveren @landsnes
« Det er ingen leder, i den grad
han er leder, som vurderer
eller handler ut i fra sin egen
interesse. 

Tvert imot, en le...
Et trekantforhold
- hvor lyset er satt til å skinne på medarbeider


Leder

Stilling

Medarbeider

Organisasjonsrådgiveren...
Hvem
- ansvar

Leder
Ansvaret for at samtalen blir planlagt, forberedt, gjennomført og fulgt
opp 

!

Medarbeider
Ansvar f...
Hva
- en planlagt, forberedt og tilbakevendende samtale


En regelmessig oppfølging og
kommunikasjon mellom leder
og medar...
Hvor
- et sted hvor en kan sitte uforstyrret og på like fot


Organisasjonsrådgiveren @landsnes
Hvorfor
- mulighet til å fokusere på hvordan medarbeider og leder i sammen kan bidra til å nå
bedriftens mål


Organisasjo...
Hvorfor
- økt forståelse - motivasjon - åpenhet - påvirkning - kvalitet - mulighet - utvikling

å øke kunnskapen om, og fo...
Hvordan
Forberedelse

Gjennomføring

Oppfølging

Leder:
• Informer medarbeiderne dine om hva hensikten med Medarbeidersamt...
Hvordan
Forberedelse

Gjennomføring

Oppfølging

Organisering	
Hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder skal ligge til sti...
Hvordan
Forberedelse

Gjennomføring

Oppfølging

•

Fokuser på hva som er oppnådd

•

Avklar eventuelle misforståelser

•
...
Hvordan
Forberedelse

Gjennomføring

Oppfølging

•

Lytt mest!!

•

Ta samtalen på alvor

•

Gi oppmerksomhet og anerkjenn...
Hvordan
Forberedelse

Gjennomføring

Oppfølging

•

Noter alle avtaler om oppfølging

•

Korriger egne oppfatninger og pla...
Rett eller galt
- Husk at det er ingen rette eller gale svar i en samtale mellom to mennesker

Organisasjonsrådgiveren @la...
Overraskelse
- Husk at medarbeidersamtalen ikke skal gi overraskelser - det er den daglige
kommunikasjonen som er ditt vik...
UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE

Følg bloggen https://www.ingfridlandsnes.com
Få oppdateringer fra Facebooksiden http...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Medarbeidersamtalen -et lederverktøy

9,424 views

Published on

Published in: Business
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Medarbeidersamtalen -et lederverktøy

 1. 1. UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE "Suksess er bygget som Trappetrinn og ikke en Åpen Dør" Medarbeidersamtalen - Fra en leders ståsted Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 2. 2. H VEM VA VOR VORFOR VORDAN Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 3. 3. « Det er ingen leder, i den grad han er leder, som vurderer eller handler ut i fra sin egen interesse. Tvert imot, en leder ivaretar interessen til det han har påtatt seg å være leder for. Det ivaretar han i alt han sier og gjør» - Sokrates Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 4. 4. Et trekantforhold - hvor lyset er satt til å skinne på medarbeider Leder Stilling Medarbeider Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 5. 5. Hvem - ansvar Leder Ansvaret for at samtalen blir planlagt, forberedt, gjennomført og fulgt opp ! Medarbeider Ansvar for egen forberedelse, gjennomføringen av samtalen og sin del av oppfølgingen. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 6. 6. Hva - en planlagt, forberedt og tilbakevendende samtale En regelmessig oppfølging og kommunikasjon mellom leder og medarbeider, for å fokusere på sammenhengen mellom egen innsats og det som skal til for å nå bedriftens mål. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 7. 7. Hvor - et sted hvor en kan sitte uforstyrret og på like fot Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 8. 8. Hvorfor - mulighet til å fokusere på hvordan medarbeider og leder i sammen kan bidra til å nå bedriftens mål Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 9. 9. Hvorfor - økt forståelse - motivasjon - åpenhet - påvirkning - kvalitet - mulighet - utvikling å øke kunnskapen om, og forståelsen for, de mål som settes og forventningene som stilles til den enkelte medarbeider. ! å øke motivasjon og ansvarsfølelse som følge av at mål og arbeidsoppgaver defineres og prioriteres i fellesskap. ! å skape åpenhet innad, slik at arbeidsstil, lederstil og væremåte kan påvirkes i positiv retning og dermed bidrar til å styrke avdelingsfølelse/samarbeidsforhold. ! å kunne identifisere medarbeidere med spesielt uviklingspotensiale/interessefelt. ! å gi mulighet for påvirkning av egen arbeidssituasjon, fremtidige karrieremuligheter og ønsker. ! å gi samtalepartene mulighet til å drøfte positive/negative sider ved arbeidssituasjon/miljø/etc. som man ellers ikke “har tid til” å ta opp. ! å identifisere mulige kvalitetforbedringer Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 10. 10. Hvordan Forberedelse Gjennomføring Oppfølging Leder: • Informer medarbeiderne dine om hva hensikten med Medarbeidersamtalen er • Avtal tid og sted i god tid, slik at begge rekker å forberede seg. • Velg et sted dere kan sitte uforstyrret • Forbered deg godt og ha nødvendig dokumentasjon for hånden • Sørg for å ha god tid til samtalen • Tenk gjennom medarbeiderens situasjon på forhånd Medarbeider: • Vurdere egen arbeidsituasjon • Klargjøre eventuelle tvil om ansvar og myndighet • Vurdere egne arbeidsresultater - kvalitet • Tenke gjennom naturlig arbeidsmål og kommende arbeidsoppgaver • Tenk over karriere ønsker og planer • Vurdere arbeidsmiljøet og teamet Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 11. 11. Hvordan Forberedelse Gjennomføring Oppfølging Organisering Hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder skal ligge til stillingen, og hvordan organisere dette? Hvilke faste arbeidsområder og hvilke prosjekter/adhoc oppgaver o.l. skal stillingen inneholde? ! Kompetanse Kompetanse er anvendte og anvendbare kunnskaper, evner og ferdigheter i arbeidssituasjonen. I tillegg forutsettes det at viljen og holdningene til å utnytte sin totale kompetanse er tilstede. Hvilken kompetanse er nødvendig i stillingen og hvilken kompetanse har medarbeideren? Er det et gap? Hvordan skal dette fylles? Hvordan nyttiggjøre seg av den kompetansen vedkommende har men ikke får nyttet i stillingen? Er det arbeidsoppgaver, prosjekter, aktiviteter o.l. vedkommende kan utføre? Hvordan er det med lederpotensialet? ! Relasjoner Hvordan er relasjonene mellom medarbeideren og lederen? Hva motiverer medarbeideren? Hvilke forventninger har lederen til medarbeideren? Hvordan er forventningene fra medarbeideren til lederen som leder? Hvordan fungerer lederen? Hvordan oppfatter man hverandre i arbeidssituasjonen og i press? Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 12. 12. Hvordan Forberedelse Gjennomføring Oppfølging • Fokuser på hva som er oppnådd • Avklar eventuelle misforståelser • Identifiser medarbeiders styrker og bygg videre på disse • Diskuter og avklar rollen og forventningene • Definer mål og viktige aktiviteter • Identifiser utviklingsbehov på kort og lang sikt • Diskuter delegering av ansvar og oppgaver Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 13. 13. Hvordan Forberedelse Gjennomføring Oppfølging • Lytt mest!! • Ta samtalen på alvor • Gi oppmerksomhet og anerkjennelse • Inviter til åpen tilbakemelding og gå foran i åpenhet • Knytt tilbakemelding til konkrete hendelser • Ikke lov mer enn du kan holde, og si ikke noe du ikke mener • Still opp som samtalepartner/veileder om det er nødvendig og gjennomfør medarbeidersamtalen senere. • Revurder egne synspunkter og se en sak fra flere sider. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 14. 14. Hvordan Forberedelse Gjennomføring Oppfølging • Noter alle avtaler om oppfølging • Korriger egne oppfatninger og planer i forhold til den tilbakemelding du har fått. • Revurder handlingsplaner etter det dere har blitt enige om. • Oppbevar eventuelle skjema som fortrolige dokumenter. • Var aktiv i støtte og oppfølging av den enkelte • Som avslutning på samtalen kan det lages en forpliktende handling-/ utviklings plan. ! NB ! Oppfølging av samtalene er lederens ansvar, likeledes at konklusjoner og tidsplaner følges opp i praksis. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 15. 15. Rett eller galt - Husk at det er ingen rette eller gale svar i en samtale mellom to mennesker Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 16. 16. Overraskelse - Husk at medarbeidersamtalen ikke skal gi overraskelser - det er den daglige kommunikasjonen som er ditt viktigste lederverktøy. Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lykke til!
 17. 17. UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE Følg bloggen https://www.ingfridlandsnes.com Få oppdateringer fra Facebooksiden https://www.facebook.com/organisasjonsraadgiveren Følg gjerne på Twitter https://twitter.com/landsnes Følg Organisasjonsrådgiveren på LinkedIn http://www.linkedin.com/company/organisasjonsraadgiveren Ingfrid Landsnes Bildekilder: PresenterMedia - egne - Wikimedia Commons Tekster: Egne tidligere prosedyrer og retningslinjer samt http://www.catalystone.no Mail: ingfrid.landsnes@me.com ! Mobil: +47 952 45 649

×