Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sitater om ledelse fra 8 norske lederprofiler

4,485 views

Published on

Her er gode praktiske sitater om ledelse hentet fra boka Den norske ledelsesmodellen

 • Be the first to comment

Sitater om ledelse fra 8 norske lederprofiler

 1. 1. UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE "Suksess er bygget som Trappetrinn og ikke en Åpen Dør" Sitater om Ledelse fra 8 norske lederprofiler Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 2. 2. Den norske ledelsesmodellen  En bok om norsk ledelse, arbeidsliv og kultur June Kristin Lima Bru Norske lederprofiler Inge Brigt Aaarbakke Finn Jebsen Steinar J. Olsen Linn Cecilie Moholt Jens P. Heyerdahl d.y. Hilde Midthjell Alf C. Thorkildsen Janne Vangen Solheim Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 3. 3. Jens P. Heyerdahl d.y. Kultur, kompetanse og ledelse «En kultur som vil, ansatte som kan og en ledelse som får det til å skje» «God ledelse forusetter at man er genuint i stand til å glede seg over medarbeidernes utvikling og suksess.» «Man må aldri ta æren for andres resultater eller være engstelig for andres dyktighet.» Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lederprofil i boka
 4. 4. Finn Jebsen Verdibasert - Bedriftsdemokrati «En god leder er en som oppnår resultater gjennom andre» ! «Topplederens viktigste oppgave er å utvikle medarbeidere, bygge en organisasjon og være bærer av kultur.» Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lederprofil i boka
 5. 5. Linn Cecilie Moholt Inkluderende, uformell, rettferdig og tydelig «En leder skal tilrettelegge og delta selv for å kunne oppnå resultater.» ! «Å innse egne svakheter og knytte til seg mennesker som er smartere og dyktigere enn en selv, er en styrke.» Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lederprofil i boka
 6. 6. Janne Vangen Solheim Ærlighet, åpenhet, samhandling og å sette grenser «En god leder skaper tillit, gir trygghet til de ansatte og er med og drar lasset sammen med dem.» «Hvis man ikke er motivert til suksess, klarer man ikke å skape den.» Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lederprofil i boka
 7. 7. Steinar J. Olsen Engasjert - Innovativ - Tilstede «En leder må forstå at resultater skapes av medarbeiderne» Om konflikthåndtering: «De berørte må ta sin del av ansvaret og sammen bidra for å løse den på en god måte» Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lederprofil i boka
 8. 8. Hilde Midthjell Krevende men inkluderende og lyttende «Som leder må man klare å skape resultater, man må sette fokus på lønnsomhet og samtidig skape et godt team med motiverte medarbeidere.» «En leder skal være leder, dra i en retning og samtidig få folk til å tenke selv. Man skal utvikle mennesker til å bli enda bedre» Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lederprofil i boka
 9. 9. Inge Brigt Aaarbakke Alltid på og gå foran «Hvis en leder ikke viser vei, vil ikke resten følge med» «Man må gjøre hverandre gode, og hele laget må dra lasset sammen» «Ingen leder blir god hvis ikke de rundt deg blir gode» Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lederprofil i boka
 10. 10. Alf C. Thorkildsen Målfokus - gjøre en god deal - drive butikk «En flink leder får folk til å gå sammen med seg» «Som gode team kunne man mer effektivt jobbe sammen for å bli bedre enn konkurrentene» Organisasjonsrådgiveren @landsnes Lederprofil i boka
 11. 11. UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE Følg bloggen https://www.ingfridlandsnes.com Få oppdateringer fra Facebooksiden https://www.facebook.com/organisasjonsraadgiveren Følg gjerne på Twitter https://twitter.com/landsnes Følg Organisasjonsrådgiveren på LinkedIn http://www.linkedin.com/company/organisasjonsraadgiveren Ingfrid Landsnes Mail: ingfrid.landsnes@me.com Alle tekster hentet fra boka - Den Norske Ledelsesmodellen ! Mobil: +47 952 45 649

×