Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fremtidensledelse

982 views

Published on

 • Be the first to like this

Fremtidensledelse

 1. 1. -Fremtidens ledelse Yvonne Fosser HR Direktør med PR ansvar i HP Norge 21. mai 2014
 2. 2. 1. Generasjonsforskjeller 2. Universelle triggere for engasjement og resultater 3. Hvordan lede i fremtiden? Spor for dagen….
 3. 3. Vala Afshar Forfatter/forsker USA Fremtidens arbeidsliv... Anja Hofmann Bus Analyst, Digitale trender • Automatisering • Globalisering • DIG" (D=Digital, I=Innovativ og G=Grøn) • Ny ledelsesoppgave: "Det gode samarbeide mellem menneske og den intelligente robot"
 4. 4. John G Eggen Senior Forvalter, Allegro Finans Fremtidens arbeidsliv... Svein T Marthinsen Valganalytiker, Forfatter • Innovér eller dø! • Automatisering • Hva som leveres viktigst, ikke hvor/når • Arbeidsgivere slåss om arbeidstakere • Flere selvstendige
 5. 5. Solfrid Flateby Dagl leder Kronprinsparets fond Fremtidens arbeidsliv... Vegard Leinan VP Parat • Enda større fleksibilitet • Fokus på kunnskap/teknologi • Flat struktur • Mindre skille mellom privat og jobb • Utfordringer: kunnskapsarbeidere. • Jobbene kan utføres fra hele verden, partene må fronte rammebeting • Konkurransefortrinn; unik kunnskap
 6. 6. – Klimaforandringer – Bærekraftig utvikling – Digitalisering – Demografiske forandringer – Teknologi Trender….
 7. 7. • Forskning og utvikling • Rådgiving • Produksjon • Ledelse Internasjonal kompetanse
 8. 8. Arbeidsmåte vil forandre seg...
 9. 9. Millenials @work https://www.youtube.com/watch?v=K7HiQxnLMyo
 10. 10. Kilde: ”Millennials at work – Reshaping the workplace, PWC (2012) Millenials @work
 11. 11. • Utfordrende prosjekter • Konkurransedyktig lønn • Karriere/utviklingsmuligheter • Rettferdig behandling • Work/life balance Behov: f 1945 etter 1980
 12. 12. • Ledelse ved godt eksempel • Tilstede • Hjelper andre til å finne retning og mening • Coach og mentor • Utfordrer og gir ansvar Ledelse: f 1945 etter 1980
 13. 13. • Jobbtilfredshet – begrenset effekt – bedre driver for turnover/turnover-intensjon • Indre motivasjon – sterk driver for en rekke positive utfall, inkludert prestasjoner • Jobbdesign – autonomi og kontroll, viktig for opplevelse av jobbinnhold og prestasjoner, men også avhengig av individuelle preferanser, stiler og personlighet Hva driver prestasjoner?
 14. 14. Drivere for indre motivasjon
 15. 15. 1. Er DU som oftest en 13% ? 2. Hva skal til for DEG å være en 13% litt oftere? 3. Er det noe du kan gjøre for at dine kolleger kan bli en 13%? Spørsmål
 16. 16. • Åpenhet • Ingen skjult agenda • Holde det du lover • Tenke på andres interesser Hvordan bygger du tillit?
 17. 17. Baseline $ Forfremmelse Obs – holdt ikke det vi lovte Lønnsøkning Espens erfaring...
 18. 18. Innovasjonsklima  Deltagertrygghet  Støtte til ideer  Saksorientering  Visjonær tenking
 19. 19. Fire kjønnsrolleidentiter Bem Sex Role Inventory 1. Feminin: hengiven, imøtekommende, følsom for andres behov, forståelsesfull, viser medfølelse, trøster gjerne andre, varm, øm glad i barn, vennlig 2. Maskulint: forsvarer mine meninger, uavhengig, selvledende, sterk personlighet, viljesterk, har lederegenskaper, villig til å ta sjanser, dominerende, villig til å ta standpunkt, pågående 3. Udifferensierte: uten maskuline og feminine trekk 4. Androgyn: feminine og maskuline egenskaper
 20. 20. Androgyne ledere  Trygge uten markeringsbehov  Setter ikke i båser  Ser alle som unike  Tolerante og fleksible  Aksepterer og respekterer  Smidige  Ambisiøse  Visjonære
 21. 21. Androgyn innovasjonsledelse  Koordinerer, tilrettelegger kompetanse - sjefssekretær  Empowering, fasilitere, coache, regissere, dramatisere, polarisere  Mediator, katalysator, moderator  Lærer av alle feilene  Forskjeller er utfordrende og kilde til læring  Behersket og driver prosesser frem
 22. 22. 1. Er du en androgyn leder? 2. Kjenner du noen som er gode på androgyn ledelse? 3. Hvordan er din ønskeleder? Spørsmål
 23. 23. https://www.youtube.com/watch?v=aUYSDEYdmzw Roselinde Torres 3 spm 1. Hvor bruker du tid/ressurser/fokus? 2. Hvordan er mangfoldet i dine omgivelser? 3. Er du tøff nok til å slippe det som var?
 24. 24. Historisk ledelse Leder Mellomledere Ansatte
 25. 25. Teknikere hvordan Oppgaver Managers hva Gjennomføre Leaders hvor Retning Motivators hvorfor Mening Inspirators Vilje Passion Forsterkere vinne Transformere Gjennomføre? Transformere?
 26. 26. Tradisjonell ledelse – Personlig suksess – Ledere har ansvaret – Definer en retning – Ledelse via effektivitet og konsistens Innovativ ledelse – Felles visjon om suksess – Team finner bedre svar – Utforske/teste muligheter – Motiver til endringer og innovasjon Fremtidens ledere
 27. 27. 1. Hvilken lederstil har du? 2. Hvilken lederstil har din leder/ tidligere ledere? 3. Hvilke rollemodeller har du? Spørsmål
 28. 28. Fremtidens ledere Belønne verdiskapning, ikke flaks
 29. 29. Fremtidens ledere Coaching/mentoring/utvikling
 30. 30. Nudging - coaching Fremtidens ledere
 31. 31. Fremtidens ledere Nettverksbyggere og kommunikatorer via nye plattformer
 32. 32. Hjelper ansatte med å rydde vekk hindre og støy Fremtidens ledere Katalysator
 33. 33. © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
 34. 34. © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.35 HP Norges transformasjon
 35. 35. Åpenhet https://www.youtube.com/watch?v=2_tg5EPzny8
 36. 36. © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.37 Mot samme mål….
 37. 37. Fremtidens ledelse…..
 38. 38. Fremtidens ledelse

×