Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#fremtidsledelse #sosialemedier

2,159 views

Published on

Vi ser nye generasjoner innta organisasjonene - Tid for #fremtidsledelse
#nettverksfrokost 6.november 2013 Stavanger

Published in: Business

#fremtidsledelse #sosialemedier

 1. 1. UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE "Suksess er bygget som Trappetrinn og ikke en Åpen Dør" Når Sosiale Medier endrer forutsetningene for god ledelse #nettverksfrokost 6.november 2013 Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 2. 2. God ledelse Det er ingen leder, i den grad han er leder, som vurderer eller handler ut i fra sin egen interesse. Tvert imot, en leder ivaretar interessen til de og det han har påtatt seg å være leder for. Dette ivaretar han i alt han sier og gjør. - Sokrates Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 3. 3. Sosiale Medier - Norske brukertall 2750000 825000 668000 600000 343000 Facebook Twitter Instagram Linkedin Organisasjonsrådgiveren @landsnes Google+ Kilde: Metronet.no oppdatert 29.8.2013
 4. 4. Sosiale Medier Hvordan fikk du først vite om Rosemarkeringen etter 22.juli? % 70 53 35 18 0 16-24 Facebook 25-39 40-54 Annonse omtale aviser TV Organisasjonsrådgiveren @landsnes 55-69 70+ Personlig kontakt Andre Kilde: Boka Sosialkommunikasjon
 5. 5. Sosiale Medier 19 til 34 år «Generasjon Y» 2013 2003 Linkedin 0 til 16 år 2006 Facebook Twitter 2010 iPad 2001 Wikipedia 2000 DVD film 1997 AOL 1994 Messenger Internett Kilde: University of North Carolina
 6. 6. Sosiale Medier «De innfødte - Generasjon Z» Født etter 1995 De som tilhører denne generasjonen har aldri levd i en verden hvor man ikke kan føre en samtale med hvem som helst, hvor som helst og når som helst.
 7. 7. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 8. 8. Sosiale Medier Åpen informasjonsflyt og kunnskapsdeling Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 9. 9. Sosiale Medier Åpen informasjonsflyt og kunnskapsdeling Hver enkelt av oss adopterer denne adferden og forventer at «verden» oppfører seg slik vi nå har lært den å kjenne Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 10. 10. Sosiale Medier Åpen informasjonsflyt og kunnskapsdeling Hver enkelt av oss adopterer denne adferden og forventer at «verden» oppfører seg slik vi nå har lært den å kjenne Det endrer våre holdninger, forventninger og adferd Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 11. 11. Ser på jobben som en lekeplass - Julie Kildahl 29 år Organisasjonsrådgiveren @landsnes Hegnar kvinner 27.8 2013
 12. 12. Det er på tide med nye spilleregler «Disse må være basert på hvordan verden utvikler seg - ikke hvordan den var tidligere!» Dagens Næringsliv 2.10.2013 Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 13. 13. Employerbranding Medarbeidertilfredshet Maktforflytning
 14. 14. Employerbranding Kampen om de gode - rette hodene
 15. 15. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 16. 16. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 17. 17. Employerbranding Starter alltid innenfra! Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 18. 18. Medarbeidertilfredshet Titteltekst Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 19. 19. Medarbeidertilfredshet «Vi vil ha fleksitid, økologisk kaffe, nok utfordringer, men myndighet til å ta avgjørelser. Vi ønsker hjemmekontor og spille Playstation i lunsjen.» - sier 29 årige Julie Kildahl
 20. 20. Medarbeidertilfredshet «Vi vil ha fleksitid, økologisk kaffe, nok utfordringer, men myndighet til å ta avgjørelser. Vi ønsker hjemmekontor og spille Playstation i lunsjen.» - sier 29 årige Julie Kildahl - Gamle sannheter, prosedyrer og regelverk står for fall!
 21. 21. Maktforflytning Titteltekst Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 22. 22. Maktforflytning Titteltekst Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 23. 23. Maktforflytning Forventninger om åpen informasjonsflyt og kunnskapsdeling vil gi flatere strukturer og ledere risikerer å måtte gi ifra seg kontrollen. McKinsey Quarterly 02.13 - Six Social Media skills every leader needs
 24. 24. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 25. 25. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 26. 26. Maktforflytning Det krever mot og endringsvilje hos den enkelte leder. Det krever andre egenskaper og verktøy å gå fra å sitte på toppen av fossefallet, styre og kontrollere hva som sendes ut, til å være endel av hele organisasjonen i en elvestrøm.
 27. 27. Hva nå...
 28. 28. Hva nå... Det handler om...
 29. 29. Hva nå... Internett er en motegreie som vil dø ut om et par år mener Leif Osvold Organisasjonsrådgiveren @landsnes Dagens Næringsliv 20.8.1996
 30. 30. Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 31. 31. Gjør deg klar til #fremtidsledelse Organisasjonsrådgiveren @landsnes
 32. 32. UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE Følg bloggen https://www.ingfridlandsnes.com Få oppdateringer fra Facebooksiden https://www.facebook.com/organisasjonsraadgiveren Følg gjerne på Twitter https://twitter.com/landsnes Ta kontakt på LinkedIn http://www.linkedin.com/in/landsnes Finn kunnskap på Slideshare http://www.slideshare.net/IngfridLandsnes Følg meg på Instagram http://instagram.com/ingfridlandsnes Bildekilder: Egne, Shutterstock og Pixabay Takk for oss! Ingfrid Landsnes og Sidsel Narren

×