Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài

7,376 views

Published on

Bạn: Nguyễn Thế Tài chia sẽ công trình thực tế của mình
Công trình nhà Nhố dạng 4x20
Bạn kết hợp giữa Revit Architecture, Revit Structure và Robot Structural để ra được sản phẩm này
Bạn là học viên online các khóa học
Revit Structure
http://goo.gl/RjDleZ
http://goo.gl/gX1ORZ
Robot Structural
http://goo.gl/YigdIV
http://goo.gl/cFkNJH
Các bạn có thể xem bài các học viên khác ở đây
http://goo.gl/ED6Z1m

Published in: Software
 • Be the first to comment

[Revit + Robot] Nhà phố 4x20 - Nguyễn Thế Tài

 1. 1. Thuyết minh Robot Structural Thực hiện: Nguyễn Thế Tài Facebook: https://www.facebook.com/nhocluxubu Company: www.huytraining.com www.huytraining.com 1
 2. 2. Giới thiệu • Bạn: Nguyễn Thế Tài chia sẽ công trình thực tế của mình • Công trình nhà Nhố dạng 4x20 • Bạn kết hợp giữa Revit Architecture, Revit Structure và Robot Structural để ra được sản phẩm này • Bạn là học viên online các khóa học • Revit Structure http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-1 http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-2 • Robot Structural http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-robot-structural-analysis-professional-2015-tap-1 http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-robot-structural-analysis-professional-2016-tap-2-thiet-ke- be-tong-cot-thep-2 • Các bạn có thể xem bài các học viên khác ở đây http://www.huytraining.com/thu-vien/revit-tong-hop-bai-tap-cua-cac-hoc-vien-tai-huytraining.html www.huytraining.com 2
 3. 3. Kiến trúc www.huytraining.com 3
 4. 4. Kết cấu www.huytraining.com 4
 5. 5. Sơ đồ tính www.huytraining.com 5
 6. 6. Mô hình Robot Structural www.huytraining.com 6
 7. 7. Tải trọng bản thân www.huytraining.com 7
 8. 8. Tải hoàn thiện www.huytraining.com 8
 9. 9. Hoạt tải www.huytraining.com 9
 10. 10. Tải tường www.huytraining.com 10
 11. 11. Mesh lưới ô sàn www.huytraining.com 11
 12. 12. Lực dọc Combo HT+TT www.huytraining.com 12
 13. 13. Momen Dầm COMB HT+TT www.huytraining.com 13
 14. 14. Tính toán tiết diện sơ bộ www.huytraining.com 14
 15. 15. Thép cột đề xuất www.huytraining.com 15
 16. 16. Tính dầm điển hình www.huytraining.com 16
 17. 17. Biểu đồ bao Moment www.huytraining.com 17
 18. 18. Thiết kế đề xuất thép dầm www.huytraining.com 18
 19. 19. Mời các bạn xem phần bản vẽ Thực hiện: Nguyễn Thế Tài Facebook: https://www.facebook.com/nhocluxubu Company: www.huytraining.com www.huytraining.com 19
 20. 20. 1 B A 2 3 4 4' 4100 8000 4150 7200 450 1 2 4 3 5 6 78 9 10 11 1213 14 15 1617 18 29 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 31 32 3534 36 30 33 37 19900 19800 5501595 250 700 700 700 700 650 655 350 350 350 350 700 1035 1005 265 435 365 335 350 700 700650 700 700650 225 650 1300 14501300 130013251475 1325700775 450 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-01 MB ĐỊNH VỊ TIM CỌC 1 : 60 0.MB ĐỊNH VỊ TIM CỌC 1
 21. 21. 1 B A 2 3 4 4' 8000 4150 7200 450 4100 DM2 (D250x600) DM2 (D250x600) DM1(D300x800) DM2 (D250x600) 19900 (D250x600) DM3 200X800 DM1300X800 250 DM1300X800 M3 M3 3600 2503600 250250 300 DM3 200X800 M1 M2 600 600 100 1250 820 985 610170 D D 19800Chi tiết Bể tự hoại- Bản Vẽ N10 E E 200 2002985 1650 200 1135 200 1650 2002635 2050 200 1350 200 1450 1550 1650 1175 200 1375 F F 2000 200 150 150 1335 1600 1600 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-02 MẶT BẰNG MÓNG 1 : 60 MẶT BẰNG MÓNG 1 HỐ PÍT
 22. 22. B A 2 Ø16a150 Ø14a200 Ø14a200 Ø14a200 A A B B Ø14a200 Ø16a150 Ø16a150 Ø14a200 Ø16a150 Ø16a150 Ø14a200 Ø14a200 Ø16a150 200 2985 265 3450 200 1650 200 2050 1000 2 -0.05 Ø14a200 Ø14a200 Ø16a150 Ø16a150 2050 250 450 250 450 250 500 2Ø16 500 100800 A Ø16a150 Ø16a150 Ø14a200 Ø14a200-0.05 2Ø16 2Ø16 500 2000 800100 BÊ TÔNG LÓT Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH ĐỖ HỮU SAN KC-03 CHI TIET MÓNG 1 THÁNG 7 NĂM 2016 1 : 20 MB MÓNG M1 1 1 : 20 MẶT CẮT A-A 2 1 : 20 MẶT CẮT B-B 3 DM1(300X800)
 23. 23. B A 3 C C A A Ø14a200 Ø16a150 Ø14a200 Ø16a150 Ø14a200 Ø16a150 Ø16a150 M2 Ø16a150 Ø14a200 3 -0.05 Ø16a200 Ø16a200 Ø14a200 Ø14a200 800 400 100 -0.85 1335 2Ø12 -0.05 Ø14a200 Ø14a200 Ø16a200 2050 250 450 250 450 250 Ø16a200 -0.85 500 800 150 2Ø12 800 300 23 Ø20 53 Ø20 53 Ø20 42 Ø12 -0.05 3Ø8 A150 250 600 43 Ø20 13 Ø20 2Ø8 A150 32 Ø20 -0.05 500 200 42 Ø12 -0.05 72 Ø20 32 Ø18 32 Ø18 9Ø6 A150 82 Ø18 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH ĐỖ HỮU SAN KC-04 CHI TIET MÓNG 2 THÁNG 7 NĂM 2016 1 : 20 CHI TIẾT MÓNG M2 1 1 : 20 MC C-C 2 1 : 20 MẶT CẮT A-A. 3 1 : 20 GM1 4 1 : 20 GM2 5 1 : 20 GM3 6
 24. 24. 1 B A Ø16a150 Ø16a150 Ø12a200 Ø16a150 Ø14a200 Ø16a150 Ø14a200 1 Ø12a200 Ø16a200 Ø12a200 Ø16a200 -0.05 -0.85 2Ø12 Ø12a200 800100 1375 200 3 Ø12a200 Ø12a200 Ø12a200 800700 -1.55 -0.05 300 Ø12a200 CỌC 250X250CỌC 250X250 200 200 MÓNG M2 MÓNG M4 Ø12a200 Ø12a200 Ø12a200 Ø12a200 1500 1600 1600 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH ĐỖ HỮU SAN KC-05 CHI TIET MONG 3 THÁNG 7 NĂM 2016 1 : 20 MÓNG M3 1 1 : 20 ĐÀI MÓNG M3 2 1 : 20 MẶT CẮT D-D- HỐ PÍT 3
 25. 25. 1.Trệt -50 50 50 Ø12a200Ø16a150 Ø12a200 -0.05 200 Ø12a200 100 -1.85 Nắp bể tự hoại Ø12a200 Ø12a200 Ø16a150 Ø12a200 1000 1800 800 Ø12a200Ø12a200 150 2335 150 1.Trệt -50 6001200 1800 -1.85 Ø16a150 Ø12a200 Ø12a200 Ø12a200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-05a CHI TIẾT VÁCH BỂ TỰ HOẠI 1 : 20 MẶT CẮT E-E 1 1 : 20 MẶT CẮT F-F 2 GHI CHÚ: KÍCH THƯỚC BỂ TỰ HOẠI CÓ THỂ THAY ĐỔI DỰA VÀO KÍCH THƯỚC HIỆN TRẠNG CỦA ĐÀI MÓNG
 26. 26. 1 B A 2 3 4 4' SÀN VỆ SINH DM2(250X600) DM2(250X600) DM2(250X600) DM3(200X800) DM2(250X600) DM1300X750 DM1300X750 DM1300X750 DM1300X750 DM3(200X800) 3600 5725 300 300 300 DM2(250X600) 1600 4150 1250600 650 685 474 1441 2850 1100 550 -0.05 -0.05 e=130 e=130 250 2335 1700 4765 8000 4150 7200 450 19800 19900 8000 250250 2000 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-06 MB DẦM SÀN -TRỆT 1 : 60 0.DẦM SÀN TRỆT 1
 27. 27. 1 B A 2 3 4 4' 8000 4150 7200 450 D0-X1 (D200x500) D0-X1a (D200x500) D0-X5 (D150x400) D0-X1 (D200x550) D0-X1c (D200x550)D0-X4 (D200X300) +3.15 +3.15 +3.15 e=120 e=120 e=120 e=100 19800 D0-Y1(D200X350) D0-Y1(D200X350) 200 7600 200 D0-Y2(D200X350) D0-Y3a(D200X350) D0-Y3(D200X350) 5504150 4100 460 e=100 D1-X1b (D100X300) 62007000 D0-X3b (D200X350) +3.10 +3.10 2003700200500 500 4150 500 500 450 D0-X4 (D200X300) D0-X3 (D200X350) D0-Y2a(D200X350) D0-Y2a(D200X350) e=120 1500 1500 650 2150 1950 +3.15 e=120 +3.15 4700 1440 1860 D0-X3a (D200X350) 500 6200 500 2001750650 1600 1600 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-07 MB DẦM SÀN TẦNG LỮNG 1 : 60 2'.MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG LỮNG 1
 28. 28. 1 B A 2 3 4 4' D1-X6 (D200x550) D1-X1a (D200x550) D1-Y1(D200X350) D1-Y3a(D200X350) DBC(D200X350) D1-Y2(D200X350) D1-Y1(D200X350) (D200X300) D1-Y5(D100X300) e=100 e=120 e=120 D1-X6 (D200x550) D1-X1c (D200x550) 8000 4150 7200 450 200 +6.10 e=100 4100 D1-X3 (D200X350) D1-X5 (D150x400) 19900 19800 e=120 460 900 D1-X1b (D100X300) D1-Y3(D200X350) 550 D1-X4 (D200X300) D1-X3a (D200X350) 1600 D1-Y2a(D200X350) D1-Y2a(D200X350) D1-X4 (D200X300) e=100 650 19506501500 4700 3300 +6.10 e=120 4700 2700 600 550 2750 39002350 200 DAS 200X150 DAS 200X150 1600 1600 e=120 19501500 D1-X3b (D200x400) Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH ĐỖ HỮU SAN KC-08 MẶT BẰNG DẦM SÀN LẦU 1 THÁNG 7 NĂM 2016 1 : 60 3.MB DẦM SÀN LẦU 1 1
 29. 29. 1 B A 2 3 4 4' D1-X6 (D200x550) D1-X1a (D200x550) D1-Y1(D200X350) D1-Y3a(D200X350) DBC(D200X350) D1-Y2(D200X350) D1-Y1(D200X350) D1-Y5(D100X300) D1-X4 (D200X300) e=100 e=120 e=120 D1-X6 (D200x550) D1-X1c (D200x550) 8000 4150 7200 450 2350 200 200 e=100 4100 D1-X3 (D200X350) D1-X5 (D150x400) 19900 19800 e=120 460 900 D1-X1b (D100X300) D1-Y3(D200X350) 5507200200 1600 +9.45 +9.45 8000 +9.40 17006501750 D1-X3a (D200X350) e=100 17506501700 16002350 2050 D1-Y2a(D200X350) D1-X3b (D200x400) D1-Y2a(D200X350) D1-X4 (D200X300) +9.40 +9.45 e=120 - - Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-09 MẶT BẰNG DẦM SÀN LẦU 2 1 : 60 3.MB DẦM SÀN LẦU 2 1
 30. 30. 1 B A 2 3 4 4' D1-X6 (D200x550) D1-X1a (D200x550) D1-Y1(D200X350) D1-Y3a(D200X350) DBC(D200X350) D1-Y2(D200X350) D1-Y1(D200X350) (D200X300) D1-Y5(D100X300) D1-X4 (D200X300) e=80 e=120 e=120 D1-X6 (D200x550) D1-X1c (D200x550) 8000 4150 7200 450 2350 200 e=100 4100 D1-X3 (D200X350) D1-X5 (D150x400) 19900 19800 e=120 460 900 D1-X1b (D100X300) D1-Y3(D200X350) 5507200200 16008000 D1-X4 (D200X300) 2150 D1-X3a (D200X350) 1600 D1-Y2a(D200X350) D1-Y2a(D200X350) 19502150 e=100 19502150 D1-X3b (D200x400) +12.75 +12.75 +12.75 +12.70 - - Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-10 MẶT BẰNG DẦM SÀN LẦU 3 1 : 60 4.MB DẦM SÀN LẦU 3 1
 31. 31. 1 B A 2 3 4 4' +16.05 460 D1-X1a (D200x550) D1-X1b (D100X300) D1-X1c (D200x550)D1-X4 (D200X300) D1-X6 (D200x550) D1-X5 (D150x400) D1-X6 (D200x550) 21501950 1600 2150 DBC(D200x400) D1-Y1(D200x400) D1-Y2a(D200X350) D1-Y2(D200X350) D1-Y3a(D200X350) D1-Y2a(D200X350) D1-Y3a(D200X300) D1-X4 (D200X300) D1-Y1(D200X350) D1-X3 (D200X300) D1-X3a (D200X150) D1-X3b (D200x400) +16.05 +16.05 e=120 e=120 900 4500 3500 4150 3300 3900 450 3700 81011402150 1950 +16.00 e=100 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-11. MB DẦM SÀN SÂN THƯỢNG 1 : 60 6.MB DẦM SÀN THƯỢNG 1
 32. 32. 1 B A 2 3 4 4' 8000 4150 7200 450 19800 C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 3(C 200x200) C 3(C 200x200) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) 500 500 500 500 200200 500 500 200200 200 4100 3700 100 450 8000 4150 7200 2000 1800 4200 100100500 500 C 4(C 100X500) C 4(C 100X500) Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-12. MẶT BẰNG CỘT TẦNG TRỆT 1 : 60 1.MB ĐỊNH VỊ CỘT-TRỆT 1
 33. 33. 1 B A 2 3 4 4' C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 3(C 200x200) C 3(C 200x200) C 1(C 200X500) 450 100 8000 4150 7200 500 500 500 200200 200200 200200 2000 1800 8000 4150 7200 450 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH ĐỖ HỮU SAN KC-13.. MB ĐỊNH VỊ CỘT LỮNG THÁNG 7 NĂM 2016 1 : 60 2.MB DINH VI CỘT TẦNG LỮNG 1
 34. 34. 1 B A 2 3 4 4' 4100 8000 4150 7200 450 C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 3(C 200x200) C 3(C 200x200) C 1(C 200X500) 200 500 500 200 200200 2000 1800 500 500 500 500 500 500 200 1800 8000 2350 200 200 500 8000 4150 7200 450 10011 6200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH ĐỖ HỮU SAN KC-14. MẶT BẰNG CỘT LẦU 1 THÁNG 7 NĂM 2016 1 : 60 3.MB ĐỊNH VỊ CỘT LẦU 1 1
 35. 35. 1 B A 2 3 4 4'C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 3(C 200x200) C 3(C 200x200) 200 500 200 500 500 500 200200 200 200 200200 200 200 500 500 200200 500 200 550 200200 200 200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-15 MẶT BẰNG CỘT LẦU 2 1 : 60 4.MB ĐỊNH VỊ CỘT LẦU 2 1
 36. 36. 1 B A 2 3 4 4' C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) 200200 500 500 500 500 200200 200200 500 500 C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 3(C 200x200) C 3(C 200x200) 4100 1800 500 8000 4150 7200 450 19800 19900 3700 2000 200200 200 200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-16. MẶT BẰNG CỘT LẦU 3 1 : 60 5.MẶT BẰNG CỘT LẦU 3 1
 37. 37. 1 B A 2 3 4 4' 2000 1800 4100 19800 8000 4150 7200 450 200200 500 500 500 500 500 200200 500 500 200200 500 450 100 C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 1(C 200X500) C 3(C 200x200) C 3(C 200x200) C 1(C 200X500) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) C 2(C 200x200) 200 200200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-18. MẶT BẰNG CỘT SÂN THƯỢNG 1 : 60 6.MB CỘT SÂN THƯỢNG 1
 38. 38. 1 2 2 1800 3400 1800 3 4 8005400800 500 23 Ø1843 Ø16 13 Ø1813 Ø18 6Ø6 A100 6Ø6 A200 6Ø6 A100 53 Ø16 33 Ø16 500 500 Ø6a50 500 +3.15+3.15 500 500 200 23 Ø18 43 Ø16 13 Ø18 6Ø6 A100 500 200 23 Ø18 13 Ø18 6Ø6 A200 33 Ø16 500 200 23 Ø18 13 Ø18 53 Ø16 6Ø6 A100 B A 6 7 15001200200 200 3900 3Ø6 A150 4Ø6 A200 4Ø6 A100 22 Ø16 12 Ø16 +6.15 +9.45 +12.75 +16.05 50 200 300 22 Ø16 12 Ø16 100 GỜ BÊ TÔNG ĐỔ LIỀN KHỐI 100 3Ø6 A150 22 Ø16 12 Ø16 350 200 4Ø6 A200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-18a CHI TIẾT DẦM 1 1 : 20 D0-X1 1 1 : 20 MC .2.2 2 1 : 20 MC .3.3 3 1 : 20 MC .4.4 4 1 : 20 DBC 5 1 : 20 6.6 6 1 : 20 7.7 7
 39. 39. 1 2 50 2 1800 93 Ø18 103 Ø1613 Ø18 3 4 +3.1093 Ø18 5 18003400 800 8005400 3Ø6 A100 4Ø6 A10011Ø6 A200 Ø6a5053 Ø16 +3.15 500 200 93 Ø18 13 Ø18 53 Ø16 3Ø6 A100 +3.15 500 200 93 Ø18 13 Ø18 103 Ø16 11Ø6 A200 13 Ø18 103 Ø16 100 100 GỜ BÊ TÔNG LIỀN KHỐI+3.10 450 200 93 Ø18 13 Ø18 100 100 GỜ BÊ TÔNG LIỀN KHỐI +3.10 450 200 83 Ø16 93 Ø18 3 4 4' 7 50 1800 18002600 800 800 8 4600 9 10 300 500 550 250 83 Ø16 13 Ø18 53 Ø18 23 Ø18 23 Ø18 43 Ø18 500 550 23 Ø18 92 Ø16 +3.15 +3.15 3Ø6 A100 6Ø6 A200 6Ø6 A1007Ø6 A200 500 200 23 Ø18 13 Ø18 3Ø6 A100 43 Ø18 500 200 23 Ø18 13 Ø18 83 Ø16 7Ø6 A200 23 Ø18 13 Ø18 83 Ø16 6Ø6 A200550 200 23 Ø18 13 Ø18 550 200 53 Ø18 6Ø6 A100 +3.15 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-19. CHI TIẾT DẦM 2 1 : 20 D0-X1a 1 1 : 20 MC 2.2 2 1 : 20 MC 3.3 3 1 : 20 MC 4.4 4 1 : 20 MC 5.5. 5 1 : 20 D0-X1c 6 1 : 20 MC 7.7 7 1 : 20 MC 8.8 8 1 : 20 MC 9.9 9 1 : 20 MC 10.10 10
 40. 40. 1 2 2 500 3 4 +6.15 500 13 Ø18 63 Ø1653 Ø16 23 Ø18 43 Ø16 3Ø6 A100Ø6a200 3400 8005400800 1800 1800 500 500 7Ø6 A100 500 11 50 +9.45 +12.75 +16.05 +6.15 23 Ø18 200 550 13 Ø18 53 Ø16 7Ø6 A100 23 Ø18 200 550 13 Ø18 43 Ø16 +6.15 23 Ø18 200 550 63 Ø16 3Ø6 A100 13 Ø18 6 200 2350 200 1000 1000 7 8 3100200 9 10 2100200 2001350 +16.05 +12.75 +9.45 200 7Ø6 A1007Ø6 A150 7Ø6 A100 7Ø6 A150 22 Ø18 112 Ø18 122 Ø16 200 350 22 Ø18 112 Ø18 200 350 22 Ø18 112 Ø18 200 350 22 Ø18 112 Ø18 122 Ø16 7Ø6 A100 200 350 22 Ø18 112 Ø18 122 Ø16 7Ø6 A100 200 350 22 Ø18 112 Ø18 7Ø6 A150 200 350 +6.10 1272 Ø12 53 Ø16 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH ĐỖ HỮU SAN KC-19a CHI TIẾT DẦM 3 THÁNG 7 NĂM 2016 1 : 20 D1-X6 1 1 : 20 MC 2-2 2 1 : 20 MC 3-3 3 1 : 20 MC 4-4 4 1 : 20 D0-X3 5 1 : 20 MC 6.6 6 1 : 20 MC 7.7. 7 1 : 20 MC 8.8. 8 1 : 20 MC 9.9. 9 1 : 20 MC 10.10. 10 1 : 20 MC-11.11 11 D1-X3
 41. 41. 2 3 1 3 110019501100 3Ø6 A100 3Ø6 A200 3Ø6 A100 22 Ø18 12 Ø18 +3.15 D0-X5 D1-X5 500 4150 500 400 150 12 Ø18 3Ø6 A100 400 150 12 Ø18 3Ø6 A200 22 Ø18 1 2 5 600 6 7 8 3Ø6 A100 7Ø6 A200 23 Ø1853 Ø16 23 Ø18 13 Ø18 500 500 500 500 3600 1000 1800 50 28004200 Ø6a50 +16.05 +12.75 +9.45 550 200 23 Ø18 53 Ø16 13 Ø18 +6.15 550 200 23 Ø18 13 Ø18 43 Ø18 7Ø6 A200 23 Ø18 13 Ø18 43 Ø18 GỜ BÊ TÔNG ĐỔ LIỀN KHỐI 100 100500 200 23 Ø18 13 Ø18 100 100500 8Ø6 A100 93 Ø16 200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-20 CHI TIẾT DẦM 4 1 : 20 MC 1-1 1 1 : 20 MC 3-3. 3 1 : 20 D1-X1a 4 1 : 20 MC 5-5 5 1 : 20 MC 6-6 6 1 : 20 MC 7-7 7 1 : 20 MC 8-8 8
 42. 42. 3 4 4' 2 8004600800 3 4 500 500 5 23 Ø18 13 Ø18 1600 33 Ø16 43 Ø18 13 Ø18 50 +6.10 +6.15 12001600 1800 500 500 +6.15 23 Ø1873 Ø16 43 Ø18 6Ø6 A100 6Ø6 A200 5Ø6 A200 5Ø6 A100 Ø6a50 +16.05 +12.75 +9.45 13 Ø18 100 GỜ BÊ TÔNG ĐỔ LIỀN KHỐI 500 200 100 73 Ø16 23 Ø18 100 GỜ BÊ TÔNG ĐỔ LIỀN KHỐI 13 Ø18 43 Ø18 100500 23 Ø18 6Ø6 A200 13 Ø18 43 Ø18 550 200 23 Ø18 5Ø6 A200 13 Ø18 550 200 5Ø6 A100 33 Ø16 23 Ø18 B A 7 8 9 200 2700 10001000 1700 4Ø6 A100 4Ø6 A200 4Ø6 A100 12 Ø18 200 72 Ø16 32 Ø1652 Ø18 62 Ø16 500200 500 +3.15 350 +16.05 +12.75 +9.45 +6.15 52 Ø18 12 Ø18 4Ø6 A100 62 Ø16 350 200 52 Ø18 12 Ø18 32 Ø16 4Ø6 A200 350 200 52 Ø18 12 Ø18 4Ø6 A100 72 Ø16 350 200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-21 CHI TIẾT DẦM 5 1 : 20 D1-X1c 1 1 : 20 MC 2-2. 2 1 : 20 MC 3-3.. 3 1 : 20 MC 4-4. 4 1 : 20 MC 5-5. 5 1 : 20 D0-Y1 6 1 : 20 7-7 7 1 : 20 8-8 8 1 : 20 9-9 9 D1-Y1
 43. 43. B A 2700 2 200 200 2 2 Ø18 32 Ø16 3 4 12 Ø18 6Ø6 A100 4Ø6 A1006Ø6 A200 500 500 Ø6a50 1000 1000550 200 950 6Ø6 A200 +3.15 +16.05 +12.45 +9.45 +6.15 - - 350 200 22 Ø18 12 Ø18 72 Ø16 350 200 22 Ø18 32 Ø16 12 Ø18 6Ø6 A200 350 200 22 Ø18 12 Ø18 4Ø6 A100 82 Ø16 200 6 200 7 84Ø6 A200 4 Ø6 A100 4 Ø6 A150 300 1490 200 1600 200 +3.15 200 590 700 200 1600 +16.05 +12.75 +9.45 +6.15 - - 350 200 22 Ø16 12 Ø16 4Ø6 A200 350 200 22 Ø16 12 Ø16 4 Ø6 A100 32 Ø16 350 200 22 Ø16 12 Ø16 4Ø6 A150 32 Ø16 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-23 CHI TIẾT DẦM 6 1 : 20 D1 -Y2 1 1 : 20 2-2 2 1 : 20 3-3 3 1 : 20 4-4 4 1 : 20 D1-Y3 5 1 : 20 MC 6-6 6 1 : 20 MC 7-7. 7 1 : 20 MC 8-8. 8 D0-Y3 D0-Y2
 44. 44. 1.Trệt -50 2.Lững 3150 1 3.Lau 1 6150 -0.05 +3.15 800 300 500 600 600 900 Ø6a100 800 1800 Ø6a200 1550900 Ø6a200Ø6a100Ø6a200 Ø6a100 5002700 300 1 3.Lau 1 6150 4.Lau 2 9450 5.Lau 3 12750 +9.45 +12.75 600 600 55018501850900 Ø6a100 Ø6a100Ø6a200Ø6a100Ø6a200 Ø6a100 600300 1850900 550 1 5.Lau 3 12750 6.THƯỢNG 16050 7.Mai 19250 +12.75 +16.05 +19.25 33003200 900 0600 18509002600600550 Ø6a100 Ø6a100Ø6a200Ø6a100Ø6a100 550 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-25 CHI TIẾT NỐI THÉP CỘT
 45. 45. 1 B A 2 3 4 4' -0.05 -0.05 8000 4150 7200 450 100 RANH NHÀ 500 500 500 500 200200 200 200 500500 500 500 2003700 1600 e=130 GM2 250X600 Ø10a150 Ø10a150Ø10a150 Ø10a150 20002100 Ø10a150 8354150 3600 5725 4765 3600 250 2503600250 3600 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-26 MB THÉP SÀN TRỆT-LOP DƯỚI 1 : 60 MẶT BẰNG DẦM SÀN TRỆT-LỚP DƯỚI 1
 46. 46. 1 B A 2 3 4 4' -0.05 8000 4150 7200 450 100 RANH NHÀ 500 500 500 200 200 200 500500 500 500 2002003700 1600 e=100 e=130 GM2 250X600 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 20002100 Ø10a150 1450 4100 300 1450 Ø10a150 900 3600 Ø10a150 900 Ø10a150 13352550 1200 1200 900 900 Ø10a150 300 1600 3600 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-27 MB THÉP SÀN TRỆT-LỚP TRÊN 1 : 60 MẶT BẰNG DẦM SÀN TRỆT-TRÊN 1
 47. 47. 1 B A 2 3 4 4' 4150 7200 450 +3.15 200 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 8000 4300 19502150 1600 1600 2050 2350 3500 3700 XEM CHI TIẾT NHẤN THÉP 19502150 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-28 MẶT THÉP SÀN LỚP DƯỚI -TẦNG LỮNG 1 : 60 0.MB THÉP SÀN LỚP DƯỚI -LỬNG 1
 48. 48. 1 B A 2 3 4 4' 4150 7200 450 900 2350 600200 500 7000 500 500 6200 500 450200 1600 1200 1200 4300 3700 1000 1000 15501950 200 3100 200200 3500 1000 200 1600 200 3100 200 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 1000 1000 Ø10a150 1000 Ø10a150 900 Ø10a150 19502150 900900 Ø10a150 1000 2350 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-29 MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP TRÊN-TẦNG LỮNG 1 : 60 0.MB THÉP SÀN LỚP TRÊN -LỬNG 1
 49. 49. 1 B A 2 3 4 4' 900 e=80 e=120 e=120 3700 2050 2350 200200 1610 e=100 4100 19900 19800 8000 1800 7200 450 1950 3700 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-30 MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP DƯỚI -LẦU 1 1 : 60 1.MB DẦM SÀN LỚP DƯỚI - LẦU 1 1
 50. 50. 1 B A 2 3 4 4' 900 8000 4150 7200 450 3700 2350 4100 19900 19800 1000 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 2050 Ø10a150 900 900 1000 10001000 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150Ø10a150 1000 Ø10a150 Ø10a150 1600 Ø10a150 900 500 510 200 900 18001695 Ø10a150Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-31 MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP TRÊN - LẦU 1 1 : 60 1.MB THÉP SÀN LỚP TRÊN- LẦU 1 1
 51. 51. 1 B A 2 3 4 4' 900 e=120 e=120 3700 2050 2350 200200 1610 e=100 4100 19900 19800 e=120 8000 1800 7200 450 1950 3700 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 2150 455 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-32 MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP DƯỚI- LẦU 2 1 : 60 2.MB DẦM SÀN LỚP DƯỚI - LẦU 2 1
 52. 52. 1 B A 2 3 4 4' 900 e=100 8000 4150 7200 450 3700 2350 4100 19900 19800 1000 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 2050 Ø10a150 900 900 1000 10001000 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150Ø10a150 1000 Ø10a150 Ø10a150 1600 Ø10a150 900 500 510 200 900 18001695 Ø10a150 1300 1000 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-33 MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP TRÊN -LẦU 2 1 : 60 2.MB DẦM SÀN LỚP TRÊN- LẦU 2 1
 53. 53. 1 B A 2 3 4 4' 900 e=80 e=120 e=120 3700 2050 2350 200200 e=100 4100 19900 19800 e=120 8000 1800 7200 450 1950 3700 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 2150 1600 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-34 MẶT BẰNG THÉP SÀN-LỚP DƯỚI-LẦU 3 1 : 60 3.MB DẦM SÀN LỚP DƯỚI - LẦU 3 1
 54. 54. 1 B A 2 3 4 4' 900 e=100 8000 4150 7200 450 3700 2350 4100 19900 19800 1000 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 2050 Ø10a150 900 900 100010001000 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150Ø10a150 1000 Ø10a150 Ø10a150 1600 Ø10a150 900 500 510 200 900 18001695 Ø10a150 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-35 MẶT BẰNG THÉP SÀN -LỚP TRÊN-LẦU 3 1 : 60 3.MB DẦM SÀN LỚP TRÊN- LẦU 3 1
 55. 55. 1 B A 2 3 4 4' 900 e=80 e=120 e=120 3700 2050 2350 200200 1610 e=100 4100 19900 19800 e=120 8000 1800 7200 450 1950 3700 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-36 MẶT BẰNG THÉP SÀN-LỚP DƯỚI-LẦU 4 1 : 60 4.MB DẦM SÀN LỚP DƯỚI - LẦU 4 1
 56. 56. 1 B A 2 3 4 4' 900 e=100 8000 4150 7200 450 3700 2350 4100 19900 19800 1000 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 2050 Ø10a150 900 900 1000 10001000 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150Ø10a150 1000 Ø10a150 Ø10a150 1600 Ø10a150 900 500 510 200 900 18001695 Ø10a150 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-37 MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP TRÊN-LẦU 4 1 : 60 4.MB DẦM SÀN LỚP TRÊN- LẦU 4 1
 57. 57. 200 500 8Ø18Ø6a100-200 200 500 10Ø18Ø6a100-200 200 500 8Ø18Ø6a100-200 200 500 8Ø18Ø6a100-200 200 500 10Ø16Ø6a100-200 200 500 10Ø16Ø6a100-200 200 200 4Ø18 Ø6a100-200 200 200 4Ø18 Ø6a100-200 200 200 4Ø18 Ø6a100-200 200 200 4Ø18 Ø6a100-200 200 200 4Ø16 Ø6a100-200 200 200 4Ø16 Ø6a100-200 100 500 5Ø16 Ø6a100-150 200 200 4Ø16Ø6a100-200 200 200 4Ø16Ø6a100-200 200 200 4Ø16Ø6a100-200 200 200 4Ø16Ø6a100-200 200 200 4Ø16Ø6a100-200 200 200 4Ø16Ø6a100-200 Đơn vị thiết kế CTY CP THIẾT KẾ- KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ngoinhaxinh.,jsc Ghi chú CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN QLKT TÊN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ NGUYỄN THẾ TÀI NGUYỄN THẾ TÀIĐỖ ĐỨC HIỀN NGUYỄN TÔN ANH HÀO ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH SỐ 64 ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG 11, CƯ XÁ LỮ GIA GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC KHÁNH TÊN BẢN VẼ NGÀY HOÀN THÀNH THÁNG 7 NĂM 2016 ĐỖ HỮU SAN KC-38 CHI TIẾT CỘT TẦNG TRỆT TẦNG LỮNG LẦU 1 LẦU 2 LẦU 3 SÂN THƯỢNG MÁI CỘT C1 CỘT C2 CỘT C3 CỘT C4 -0.05 +3.15 +6.15 +9.45 +12.75 +16.05

×